Byla 2-124-831/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio dokumento priklausomybės fakto nustatymo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant Laimutei Drebulienei, dalyvaujant : pareiškėjai T. S. ir suinteresuoto asmens – VSDFV Vilkaviškio skyriaus, atstovei Violetai Šlenfuktienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui : VSDFV Vilkaviškio skyriui, dėl juridinę reikšmę turinčio dokumento priklausomybės fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja T. S. prašo teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantis dokumentas - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-12-09 išduota Lietuvos TSR Vilkaviškio raj. Alksnėnų apyl. „Alksnėnų“ kol. Kolūkiečio darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygos Nr. 31 išrašo kopija apie S. T., Kazio, gim. 1945m., darbą Vilkaviškio raj. Alksnėnų apyl. „Alksnėnų“ kolūkyje nuo 1984 m. gegužės 10 d. iki 1993 m. liepos 21 d., priklauso S. T., K., gim. 1953m., a.k. ( - )

3Pareiškėja T. S. pareiškime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad sutinkamai su Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu, sulaukusi senatvės pensijos amžiaus ji gaus senatvės pensiją, kadangi turi minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai gauti. Tačiau pareiškėja turės teisę gauti ir didesnę pensiją, kadangi faktiškai turi didesnį darbo stažą, negu jai yra priskaičiuojamas pagal turimus dokumentus.

4Nors pareiškėja nuo 1984 m. gegužės 10 d. iki 1993 m. liepos 21 d. dirbo tuometiniame Vilkaviškio rajono Alksnėnų apylinkės „Alksnėnų“ kolūkyje darželyje, vėliau - kiaulių fermoje kiaulių šėrėja, tačiau šis darbo laikotarpis (darbo stažas) nėra įskaitomas į valstybinio socialinio draudimo stažą pensijai gauti, kadangi tai patvirtinančiame dokumente - Vilkaviškio rajono savivaldybės archyvo išduotoje (2011-12-09) Lietuvos TSR Vilkaviškio raj. Alksnėnų apyl. „Alksnėnų“ kol. Kolūkiečio darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygos Nr. 31 išrašo kopijoje apie darbą yra neteisingai nurodyti pareiškėjos gimimo metai, t.y. šiame teisę nustatančiame dokumente yra neteisingai nurodyti gimimo metai „1945“, nors turėtų būti „1953“.

5Dėl kokių priežasčių šiame dokumente yra neteisingai nurodyti pareiškėjos gimimo metai ji paaiškinti negali, tačiau mano, jog taip galėjo atsitikti dėl to, kad šį dokumentą surašęs darbuotojas jį surašė be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neįsitikinęs tikslia pareiškėjos gimimo data. Be to, galėjo būti padaryta ir paprasčiausia apsirikimo klaida.

6Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad visi kiti duomenys, išskyrus gimimo metus, iš archyvo gautame dokumente pilnai atitinka visus kitus pareiškėjos anketinius duomenis, t.y. pavardė S., vardas – T., tėvavardis – K., kas, mano, taip pat įrodo, kad šis dokumentas priklauso pareiškėjai.

7Be to, tą aplinkybę, kad šiame dokumente minimais laikotarpiais pareiškėja iš tiesų dirbo „Alksnėnų“ kolūkyje, darželyje bei kiaulių fermoje, iš dalies įrodo ir įrašai jos Kolūkiečio darbo knygelėje bei Valstybinio socialinio draudimo pažymėjime.

8Kadangi pareiškėjos turimame dokumente, įrodančiame jos turimą valstybinio socialinio draudimo stažą pensijai skirti ir suteikiančiame jai teisę gauti didesnę senatvės pensiją pareiškėjos gimimo metai nesutampa su jos turimame asmens dokumente, patvirtinančiame pareiškėjos tapatybę, nurodytais gimimo metais, tai valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos gavimo reikalu pareiškėjai būtina kreiptis į teismą, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad šis dokumentas priklauso jai - T. S., gim. ..

9Suinteresuoto asmens, VSDFV Vilkaviškio skyriaus atstovas su pareiškėjos reikalavimu visiškai sutinka.

10Liudytojai: R. A. ir Žavutė O. Š., patvirtino pareiškėjos nurodytas jos darbo aplinkybes bei pareiškimą, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės archyvo išduotoje (2011-12-09) Lietuvos TSR Vilkaviškio raj. Alksnėnų apyl. „Alksnėnų“ kol. Kolūkiečio darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygos Nr. 31 išrašo kopijoje apie darbą yra neteisingai nurodyti pareiškėjos gimimo metai.

11Teismo posėdyje išklausęs pareiškėjos ir suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimus, liudytojų parodymus, o taip pat ištyręs ir rašytinius įrodymus (b.l.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), teismas sprendžia, jog šie duomenys apie pareiškėjos darbą 1984 m. gegužės 10 d. iki 1993 m. liepos 21 d. tuometiniame Vilkaviškio rajono Alksnėnų apylinkės „Alksnėnų“ kolūkyje darželyje, vėliau - kiaulių fermoje kiaulių šėrėja, vieni kitus papildo ir patvirtina, jų visuma yra pakankama tam, kad nustatyti pareiškėjo prašomą juridinį faktą. Kadangi nebuvo ir nėra kitų faktą patvirtinančių dokumentų, ir pareiškėja negali jų gauti kitokiu būdu, T. S. pareiškimas patenkintinas ir juridinis faktas nustatytinas teismo sprendimu (Lietuvos Respublikos CPK 444, 445 ir 448 str.str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 270, 307, 444 ir 445 str.str., teismas,-

Nutarė

13T. S. pareiškimą patenkinti visiškai.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos archyvo 2011-12-09 išduota Lietuvos TSR Vilkaviškio raj. Alksnėnų apyl. „Alksnėnų“ kol. Kolūkiečio darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygos Nr. 31 išrašo kopija apie S. T., Kazio, gim. m., darbą Vilkaviškio raj. Alksnėnų apyl. „Alksnėnų“ kolūkyje nuo 1984 m. gegužės 10 d. iki 1993 m. liepos 21 d., priklauso T. S., K., asmens kodas ( - )

15Juridinis faktas nustatomas valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos gavimui.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai