Byla 2-825-266/2013
Dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo , vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir,-

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė , sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , dalyvaujant pareiškėjai V. J. , jos atstovui advokatui Dariui Karveliui, suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Ingai Lackuvienei ir Vaidui Niaurai, institucijos, duodančios išvadą- Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Laimai Zukienei , nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui G. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. J. pareiškimą dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo , vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir,-

Nustatė

2Pareiškėja V. J. pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti teismo sprendimu jai pritaikytą laikiną motinos valdžios apribojimą. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad teismo sprendimu jai buvo terminuotai apribota motinos valdžia jos dukrai Ugnei , nes ji netinkamai rūpinosi dukra. Per tuos metus ji pasikeitė, pakeitė gyvenimo būdą, nebegirtauja, rūpinasi dukra. Tuo metu jos dukrai buvo nustatyta nuolatinė globa , ji buvo apgyvendintai Aulelių vaikų namuose ir namai tapo vaikų globėju. Netekusi dukters ji suprato, jog gyveno ir elgėsi netinkami, todėl pakeitė savo gyvenimo būdą. Per visą tą laiką ji rūpinosi dukra, ją lankė, dukra išeiginėmis dienomis lankėsi pas ją, o visą šią vasarą dukra gyvena su ja. Dukra labai nori gyventi su ja, jau sutarė, jog dukra galės lankyti ( - ) mokyklą. Prašė panaikinti motinos valdžios laikiną apribojimą sukters atžvilgiu, bei nustatyti dukters gyvenamąją vietą su ja, panaikinti nustatytą globą ir išlaikymo priteisimą.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino , jog pareiškėja labai rūpinasi dukra, ją lankė , bendravo telefonu. Pareiškėjos dukra nenori gyventi globos namuose. Išeiginėmis dienomis ir per vasaros atostogas dukra gyveno su motina, Mano , jog pareiškėja yra pasirengusi dukra auginti pati.

4Institucijos, duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė paaiškino , kad palaiko pareiškėjos pareiškimą dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo. Pareiškėja po teismo sprendimo labai pasikeitė, nebevartoja alkoholio, labai rūpinasi dukra ir tarp jų ryšys niekada nebuvo nutrūkęs. Dukra U. labai nori gyventi su motina . Pareiškėjos gyvenimo sąlygos yra normalios. Motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarautų nepilnametės U. J. interesams. Prašė sprendimą vykdyti skubiai, nes būtina tvarkyti dokumentus mokyklai.

5Suinteresuotas asmuo G. D. į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo teismui nepateikė. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teismas negavo, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Bylos medžiaga, pareiškėjos, jos atstovo, suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, kad 2012m. kovo 29d., Anykščių rajono apylinkės teismas sprendimu pareiškėjai V. J. buvo laikinai- vieneriems metams - apribota motinos valdžia jos dukrai U. J. . Tuo pačiu teismo sprendimu pareiškėjos dukrai buvo nustatyta nuolatinė globą ir jos globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus bei priteistas iš motinos dukrai išlaikymas . U. J. buvo apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose. Nustatyta, kad po motinos valdžios apribojimo iš esmės pasikeitė pareiškėjos V. J. gyvenimo būdas, ji nebevartoja alkoholio, gyvena normalų gyvenimą, rūpinasi dukra, ją pastoviai lankė globos namuose. Vasaros atostogų metu dukra visą laiką gyveno pas motiną. Pareiškėja gyvena su draugu, turi nuolatinę gyvenamąją vietą , ir yra pasirengusi pati auginti dukrą . Jos draugas sutinka, jog pareiškėjos dukra gyventų kartu su jais, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo jos pareiškimą tenkinti. Vaiko teisių apsaugos skyrius, išvadoje dėl šio pareiškimo neprieštaravo tokiam prašymui. Patikrinę visus faktus, mano, jog pareiškėja gali pati dukrą U. auginti, ja rūpintis ir tam turi visas sąlygas.

8LR CK 3.181 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaikų interesams.

9Teismas , išklausęs proceso dalyvius, daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, kad laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimas prieštarautų nepilnametės pareiškėjos dukters U. J. interesams. Todėl , naikintinas 2012 m. kovo 29 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu paskirtas laikinas V. J. motinos valdžios apribojimas nepilnametei dukrai U. J. . Naikintini jai nustatyta nuolatinė globa , priteistas iš pareiškėjos dukrai išlaikymas . Nepilnametės U. J. vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su motina. Sprendimas vykdytinas skubiai, nes būtina tvarkyti dokumentus mokyklai.

10Teismas , vadovaudamasis LR CPK 259str., 270 str., 497-504 str.,

Nutarė

11pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

12Panaikinti 2012m. kovo 29d., Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu laikinai apribotą V. J. motinos valdžią nepilnametei dukrai U. J., gim. ( - ),

13Panaikinti U. J. gim. ( - ), teismo sprendimu nustatytą nuolatinę globą ir nepilnametės U. J. vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su motina V. J. .

14Panaikinti 2012m. kovo 29d., teismo sprendimu iš V. J. priteistą išlaikymą dukrai U. J. , gim. ( - ).

15Sprendimą vykdyti skubiai.

16Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai