Byla 1-650-914/2013
Dėl jis jį kaltina. Tą vakarą jo nematė. Kai grįžo namo, nukentėjęs buvo pas jį vakare į namus atėjęs. Jis jam sudavė, pradėjo ristis, sakė: „atiduok ragelį, kūrtkę“. Nuo B. iki jo namų yra apie 500 metrų, eina apie 5 minutes

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, sekretoriaujant Ingai Šimaitienei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Morkūnaitei, nukentėjusiajam M. B., nukentėjusiojo atstovei R. Ž., kaltinamajam S. M., VTAS atstovei V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3S. M., panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis 2012-10-15, apie 17 val. 30 min. Šiaulių r., Šilelio k., prie vandens telkinio, iš nugaros spyrė du kartus į kojas nukentėjusiajam M. B. ir, sugriebęs rankomis už šonų, parvertė jį ant žemės, tada spyrė nukentėjusiajam M. B. ne mažiau kaip 5 kartus į kairį šoną, tuo padarydamas nukentėjusiajam M. B. nežymų sveikatos sutrikdymą, pagrobė 100 litų vertės striukę, 40 litų vertės megztinį, 20 litų vertės piniginę, 60 litų, 300 litų vertės mobiliojo ryšio telefoną „ZTE-BLADE“ su šiame telefono aparate buvusia „Tele 2 pildyk“ SIM kortele, tuo padarydamas nukentėjusiajam M. B. 520 litų turtinę žalą.

4Kaltinamasis S. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis ten iš viso nebuvo. Buvo parduotuvėje, paėmė degtinės. Pas V. B. buvo apytiksliai nuo 14 valandos, iš viso apie 3-4 valandas, gėrė iki pat vakaro. Kelintą valandą išėjo, neprisimena, bet jau buvo pradėję tempti - apie 20 valandą. Namo ėjo per sodą. Buvo nedaug išgėręs, viską atsimena. Nukentėjusįjį pažįsta. Jų santykiai normalūs, nesipyko, dabar irgi tokie patys. Nežino, kodėl jis jį kaltina. Tą vakarą jo nematė. Kai grįžo namo, nukentėjęs buvo pas jį vakare į namus atėjęs. Jis jam sudavė, pradėjo ristis, sakė: „atiduok ragelį, kūrtkę“. Nuo B. iki jo namų yra apie 500 metrų, eina apie 5 minutes.

5Nukentėjusysis M. B. parodė, kad po pamokų sutiko draugą K. Jis buvo išgėręs. Apie 16 valandą ėjo pasivaikščioti, kad prasiblaivytų. Paskui susitiko su draugais K. ir J., jiems treniruotė baigėsi apie 16 val. Visi ėjo namo, bet jis paskui atsiliko nuo draugų, sustojo nusišlapinti. Tuo metu M. jam spyrė du kartus iš nugaros, parvertė ant žemės, ištraukė telefoną. Jis jį nuvertė ir spyrė į kairį šoną. Iš pradžių spyrė iš nugaros į kojas. Po to nuvirto, tada spyrė 5 kartus į kairį šoną. Įvykio metu nieko jam nesakė. Po spyrių į šoną buvo pridusęs. Gal kokį žodį ir pasakė jam, tačiau neatsimena. Bandė M. priešintis, bet nepavyko. Pasigedo telefono, piniginės, 60 litų, striukės, megztinio „Nike“. Po to kai jį sumušė, M. nuėjo kaimo link. M. ėjo tuo pačiu keliu kaip ir jis, o paskui nusuko į mišką. B. matė jį ten einantį. Po apiplėšimo jis liko su „maike“. Su draugais ieškojo daiktų. Ieškojo miške, bet nerado. Po to jis pasakė, kad eina pas M. į namus. Jie su juo nėjo. Apie 18 val. nuėjo pas M. atsiimti daiktų. Nuo daiktų pagrobimo iki nuėjimo pas M. į namus praėjo apie pusantros valandos. Nuėjęs ten susimušė su M.. Dėl muštynių ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Striukę rado miške, ji buvo apibrozdinta, purvina.

6Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis M. B. parodė, kur buvo sumuštas ir apiplėštas, vietą pamiškėje kur rado striukę, namą bei vietą namo virtuvėje, kur vyko konfliktas tarp jo ir S. M. (16-21 b. l.).

7Atlikus akistatą tarp S. M. ir M. B. prieštaravimai jų parodymuose pašalinti nebuvo (69-70 b. l.).

8Liudytojas J. B., parodė, kad tiksliai laiko neatsimena, gali būti, kad buvo 2012-10-15, M. atėjo pas juos po treniruotės ir ėjo kartu namo. Jį su broliu mama pakvietė namo, todėl jie pradėjo eiti greičiau, o M. nuo jų atsiliko. Po kiek laiko atsisuko pažiūrėti, kur yra M. ir jo nebematė. M. buvo normaliai išgėręs. Atsiliko, nes su jais eiti nespėjo. Manė, kad M. eis jiems už nugaros, bet atsisukę pamatėme, kad jo nėra. Todėl nuėjo pažiūrėti, ar kas jam neatsitiko. Rado jį sėdintį ant žemės su „maike“ ir užsiėmusį šoną. Pamanė gal nugriuvo. Kai rado, M. jiems pasakė, kad M. iš jo atėmė daiktus ir trenkė į šonus. Nuo atsilikimo buvo praėję gal 5-7 minutės. Apžiūrėjo savo kuprinę, nerado piniginės, telefono, striukės, megztinio. Prieš tai tuos daiktus M. turėjo, per telefoną klausė muzikos. M. pakėlė nuo žemės, užsidėjo jo kuprinę. Jis su broliu matė M., nueinantį į mišką, bandė jį vytis, bet nesėkmingai. Ar M. buvo girtas, nežino. Į namus ėjo kažkur apie 18 valandą. Pagrobtų daiktų ieškojo, bet nerado. M. nuėjo pas M. į namus. Pas M. eiti siūlė ir jiems, bet jie nėjo. Kad M. namie sumuš M., minčių nekilo. Manė, kad M. namie nebus. M. iš M. atėjo pas juos į namus, buvo su suplėšyta „maike“ ir prakirsta lūpa. Pas M. M. daiktų nerado, ten tik susimušė. Jų mama apie įvykį sužinojo, kai M. pas juos atėjo kruvinas iš M. namų.

9Liudytojas K. B., parodė, kad M. yra jo draugas, pažįsta jį nuo pirmos klasės. Įvykio laiko nepamena, galėjo būti 2012-10-15. Buvo treniruotėje, po to visi ėjo per karjerus namo. Jie visada trise eina namo. Nuo treniruotės iki namų apie 2 km. Einant namo paskambino mama, kad grįžtų, tai jie nuėjo greičiau, M. atsiliko. Atsisukę pamatėme, kad jo nebėra. M. buvo išgėrę, bet negriuvinėjo. Jis dingo nuo kelio, todėl grįžo pažiūrėti, kas atsitiko. Buvo praėję gal 15 minučių. Kai atėjo, M. buvo be striukės ir be megztinio, jį rado sėdintį ant žemės pasilenkusį. Jis sakė, kad jį primušė M. ir atėmė megztinį, striukę, telefoną, dokumentus. Paties įvykio nematė. Po to ėjo ieškoti tų daiktų. M. matė prie kanalo, tada dar M. nematė. M. buvo tamsiai apsirengęs, rankose turėjo smėlio spalvos striukę, bet tada nepagalvojo, kad tai gali būti M. striukė. Įvykis įvyko pusiaukelėje. Jie nuėjo namo, o M. pas M., nes norėjo išsiaiškinti. Eidami dar ieškojo daiktų, manė, kad gal jis juos išmetė. Kai M. atėjo pas juos į namus, jis buvo visas subraižytas. Nežino, kodėl M. iš jo atėmė tuos daiktus. Striukę rado visi trys prie miško. Įvykio dieną iki ten nebuvo nuėję.

10Liudytoją V. B. parodė, kad įvykio datos neatsimena, galėjo būti 2012-10-15, paskambino vaikams, kad grįžtų. Grįžę pasakė, kad M. yra išgėręs, o Justas parnešė Mangirdo kuprinę. Už kokių 10 minučių pas juos atėjo M., jo veidas buvo kruvinas, su suplėšyta „maike“. Jis pasakojo, kad M. trenkė jam į veidą, o B. mušė su kačerga. Sakė, kad M. pavogė telefoną, piniginę, pinigų. Sakė, kad M. jam „dėjo į padychą, nunėrė rūbus ir nusinešė“. Sakė, kad daiktus atėmė M.. Kai paskambino vaikams, jie sakė, kad M. reikia palydėti, nes jis išgėręs. Sakė, kad M. nuo jų atsiliko, atsisukę jo nebematė, po to rado sumuštą. M. jiems pasakojęs, kad M. jam spyrė. Vaikai sakė, kad matė M., po to jo ieškojo, bet nerado. Taip pat sakė, kad matė, kaip M. nešėsi tą striukę.

11Liudytojas V. B. parodė, kad, tiksliai dienos nepamena, galėjo būti spalio 15 diena. Tą dieną rovė burokus. Apie 13-14 val. užėjo M., atsinešė bambalį dviejų litrų alaus ir degtinės. Gėrė trise. M. buvo išėjęs į parduotuvę, grįžo už pusvalandžio. Namo išėjo 15-16 valandą, o gal 16-17 valandą, į laikrodį nežiūrėjo. Išėjo vienas. Nuėjo link namų, bet kur nuėjo, nežino. Tiek jį ir tepažįsta, su M. nėra draugai. Jis gyvena apie pusę kilometro nuo jų. Nežino, ar jis turėjo pinigų, telefoną.

12Liudytoja A. B. parodė, kad dienos neatsimena, galėjo būti 2012-10-15, S. M. nuėjo pas B. padėti nuimti burokų. Išėjo maždaug 13.30 val., o grįžo girtas, dar buvo šviesu. Buvo apie 17-17.30 val. Tik įėjo į namus, atlėkė M. B.. Sakė, kad mikrofoną pavogė, ar kažką. Po to atvažiavo jo motina, sakė, kad iškvies kriminalistus. M. B. buvo su raudona „maike“, buvo išgėręs, akys baltos, išsprogusios, įeidamas ją pastūmė. M. B. įpuolęs pervertė S. ant fotelio, dar galva į kriauklę atsitrenkė. Po to S. puolė jį. Norėjo policiją iškviesti. Kai M. grįžo, jokių daiktų namo neparnešė, nieko apie juos nežino.

13Nukentėjusiojo įstatyminė atstovė R. Ž. parodė, kad jai paskambino V. B. ir pasakė, kad M. sumuštas ir apiplėštas. Ji pati manė, kad jis treniruotėje. M. pasakė, kad prie karjerų jį sumušė M.. Ji jo daug kartų klausė, ar tikrai, nes nenorėjo neteisingai apkaltinti. B. taip pat sakė, kad M. ten matė. Tuomet nuvažiavo pas A. B., prašė gražiuoju grąžinti daiktus. Po to iškvietė policiją, jie sakė, kad neturi su kuo atvažiuoti, liepė patiems pas juos atvažiuoti. Nuvažiavo į policiją. Iš namų sūnus išėjo su džinsais, raudona „maike“, džemperiu „Adidas“, striuke, buvo davusi 60 litų. Piniginė buvo juoda su raudonais dryžiukais. Telefonas buvo neseniai pirktas. Telefoną jis turėjo, nes mokykloje pertraukų metu jai parašydavo. Sūnų pamatė nuvažiavusi pas V. Pagrindiniai sužalojimai sūnui buvo padaryti pas M. namuose. M. sakė, kad M. jį užpuolė iš nugaros, spyrė į šoną, o jis nesusigaudė, kas vyksta, tik matė, kad ten buvo S. M.. S. M. sakė, kad atiduotų daiktus gražiuoju, jog būtų išvengta problemų, bet jis sakė, kad nieko neėmė.

142012-10-17 specialisto išvadoje Nr. G 1746/12 (04) nurodyta, kad M. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. M. B. padaryti kūno sužalojimai: nubrozdinimai dešiniame skruoste, viršutinėje lūpoje, kaklo kairiame šone, sprando dešinėje pusėje, kairiame žaste, dešiniame dilbyje, dešiniame petyje ir nugaros dešinėje pusėje, kraujosrūva viršutinės lūpos kairėje pusėje. Rasti sužalojimai padaryti kontaktuojant su bukais kietais paviršiais, atitinka įvykio aplinkybėse nurodytam laikui. Kūne rastiems sužalojimams padaryti reikėjo 13 smūginių kontaktų. M. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (13 b. l.).

15Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad R. Ž. pateikė M. B. striukę (39 b. l.), kurios apžiūra užfiksuota daiktų apžiūros protokole, kur nurodyta, kad galinėje striukės apatinėje dalyje, ties atnaros viduriu yra audinio pažeidimas – 2 cm x 2 cm, ant išorinės striukės nugaros dalies bei ant kairės rankos rankovės matosi juodos spalvos dėmės (40-43 b. l.).

16Išdėstytų duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visuma visiškai įrodyta, kad kaltinamasis S. M. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu neigė savo kaltę, parodė, kad tą dieną girtavo pas V. B., vienas išėjo namo, lauke jau buvo tamsu. Jis buvo labai girtas, bet orientavosi aplinkoje. Iš V. B. jis ėjo tiesiai į namus per laukus, tačiau nei vieno žmogaus nesutiko. Nors kaltinamasis ir neigia apiplėšęs M. B., tačiau jo kaltę patvirtina kiti teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai, todėl tokią kaltinamojo gynybinę versiją teismas vertina kaip jo pasirinktą gynybos būdą, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Nukentėjusysis M. B. parodė, kad jis matė, kad smūgius jam sudavė S. M., taip pat jis paėmė iš jo kaltinime nurodytus daiktus, daugiau kitų asmenų nebuvo, viskas vyko pakankamai trumpą laiko tarpą. K. B. ir J. B. patvirtino aplinkybes, kad ėjo kartu su nukentėjusiuoju, tačiau, paskambinus jų mamai, jie pradėjo eiti greičiau ir paliko lėčiau einantį nukentėjusįjį, tačiau vėliau nusprendė jam padėti grįžti, nes šis buvo neblaivus. Jie taip pat matė netoliese S. M., kuris pabėgo į mišką. Be to, liudytojas K. B. patvirtino matęs, jog kaltinamasis rankose turėjo smėlio spalvos striukę. M. B. jiems iškart papasakojo, kas atsitiko, kad jis buvo S. M. sumuštas ir iš jo atimti daiktai. Šie liudytojai bei pats nukentėjusysis nuosekliai patvirtino ir tai, kad jie bandė ieškoti S. M., o vėliau pats nukentėjusysis M. B. ryžosi eiti pas S. M. į namus ieškoti savo daiktų, tačiau K. B. ir J. B. atsisakė. Kaltinamasis S. M. neneigia aplinkybės, kad M. B. buvo atėjęs pas jį į namus ir reikalavo pagrobtų daiktų. Tokių aplinkybių neneigia ir S. M. sugyventinė A. B., kuri patvirtino, kad S. M. į namus grįžo, kai dar buvo šviesu, o grįžus S. M., į namus atėjo ir M. B., kuris reikalavo pagrobtų daiktų. Liudytojai V. B. ir R. Ž. taip pat patvirtino aplinkybes, kad M. B. jiems papasakojo, kad jį apiplėšė S. M.. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiojo parodymais, kurie viso proceso metu buvo nuoseklūs, šiuos parodymus detaliai patvirtina minėtų liudytojų parodymai, jie detaliai sutampa su byloje nustatytomis faktinėms aplinkybėms, todėl jomis teismas neabejoja. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad kaltinamasis S. M., panaudodamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį, paėmė kaltinime nurodytus daiktus, todėl jo padaryta veika kvalifikuotina pagal BK 180 straipsnio 1 dalį.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

18Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumą visuomenei, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę.

19Kaltinamasis S. M padarė tyčinį nusikaltimą, kuris priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijoms. Jis anksčiau neteistas, niekur nedirba, registruotas darbo biržoje (81,82 b. l.), baustas administracine tvarka (84-89 b. l.), todėl jam skirtina sankcijoje numatyta arešto bausmė.

20Paskirta kardomoji priemonė kaltinamajam, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

21Daiktai, turintys reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – striukė, grąžinta R. Ž. (45 b. l.), paliktina savininko nuosavybei.

22Teismas, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimi, 304-307 straipsniais,

Nutarė

23S. M. pripažinti kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir nuteisti 50 parų arešto bausme.

24Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo, vykdant nuosprendį, dienos.

25Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.

26Daiktus, turinčius reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: striukę, grąžinta R. Ž., palikti savininko nuosavybei.

27Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. S. M., panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis... 4. Kaltinamasis S. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis ten iš viso... 5. Nukentėjusysis M. B. parodė, kad po pamokų sutiko draugą K. Jis buvo... 6. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis M. B. parodė, kur buvo... 7. Atlikus akistatą tarp S. M. ir M. B. prieštaravimai jų parodymuose... 8. Liudytojas J. B., parodė, kad tiksliai laiko neatsimena, gali būti, kad buvo... 9. Liudytojas K. B., parodė, kad M. yra jo draugas, pažįsta jį nuo pirmos... 10. Liudytoją V. B. parodė, kad įvykio datos neatsimena, galėjo būti... 11. Liudytojas V. B. parodė, kad, tiksliai dienos nepamena, galėjo būti spalio... 12. Liudytoja A. B. parodė, kad dienos neatsimena, galėjo būti 2012-10-15, S. M.... 13. Nukentėjusiojo įstatyminė atstovė R. Ž. parodė, kad jai paskambino V. B.... 14. 2012-10-17 specialisto išvadoje Nr. G 1746/12 (04) nurodyta, kad M. B.... 15. Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad R. Ž. pateikė M. B.... 16. Išdėstytų duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visuma... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 18. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos... 19. Kaltinamasis S. M padarė tyčinį nusikaltimą, kuris priskiriamas apysunkių... 20. Paskirta kardomoji priemonė kaltinamajam, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 21. Daiktai, turintys reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 22. Teismas, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimi, 304-307 straipsniais,... 23. S. M. pripažinti kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir nuteisti 50 parų... 24. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo, vykdant nuosprendį, dienos.... 25. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.... 26. Daiktus, turinčius reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 27. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...