Byla 2-880-650/2014
Dėl įpareigojimo pašalinti gyvenamojo daugiabučio namo statybos trūkumus

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka pasirengdama nagrinėti perduotą civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo Žaliukų g.71 savininkų bendrijos ieškinį atsakovui UAB „Šiaulių plentas“ , trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Berneda“ , atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „ Tytus“, dėl įpareigojimo pašalinti gyvenamojo daugiabučio namo statybos trūkumus,

Nustatė

22013-09-05 ieškovas pateikė apylinkės teismui ieškinį atsakovui UAB „Berneda“, trečiajam asmeniui „UAB „Šiaulių plentas“, su reikalavimu įpareigoti atsakovą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti šiuos ieškovo išvardintus statybos darbų trūkumus, konkrečiai atliekant šiuos darbus name adresu Žaliūkų g.71, Šiauliai (vietose, identifikuotose prie ieškinio pridedamuose rašytiniuose įrodymuose ir vaizdinėje medžiagoje): apšiltinti perdangą tarp automobilių stovėjimo aikštelės (parkingo) ir visų pirmojo namo aukšto butų, sutvarkyti namo pamatų hidroizoliaciją; sutvarkyti hidroizoliaciją tarp kieme esančios žaidimų aikštelės ir po esančio parkingo; apšiltinti vandentiekio vamzdžius laiptinių pirmuosiuose aukštuose; sutvarkyti sutrūkinėjusias namo laiptinės sienas, vietas, kuriose nubyrėjes tinkas; sutvarkyti vietas, kuriose namo fasado dekoratyvinis tinkas yra nubyrėjęs ir (ar) įtrūkęs; perdažyti nublukusią namo sieną; pakeisti kieme išsikraipiusias bei sukritusias trinkeles ir plyteles.

32013-11-04 atsiliepimų į ieškinį pateikimo stadijoje teismo nutartimi byla buvo sustabdyta ir perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, kadangi atsakovui iškelta bankroto byla.

42013-12-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi byla perduota nagrinėti apylinkės teismui, ieškovui pakeitus netinkamą atsakovą UAB „Berneda“ tinkamu atsakovu UAB „Šiaulių plentas“.

52014-01-10 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi konstatuota, kad pasirengimo bylos nagrinėjimo teismo posėdyje stadijoje paaiškėjo, kad pateiktas ieškinys neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir jo priedais (CPK 111-114 str., 135 str.). Sutikslinus LITEKO sistemos duomenis, nustatyta, kad teismas savo poziciją dėl tokio ieškinio nepriimtinumo jau buvo išsakęs 2013-08-14 nutartyje, kai buvo gautas pradinis ieškinys dėl to paties šalių ginčo ir jis buvo grąžintas ieškovui po trūkumų nepašalinimo (civilinė byla Nr.2-6325-650/2013). Susipažinęs su šioje byloje pakartotinai teiktais ieškovo reikalavimais, juos grindžiančiais dokumentais (1-25 b.l.), ir atsakovo atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis dėl ieškovo dokumentų neatitikimo rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų ( 30-32 b.l.), teismas padarė išvadą, kad ieškinys neatitinka Lietuvos Respublikos CPK 135 straipsnio 1 dalies nuostatų, kuriomis numatyta, kad teismui pareiškiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Vienas iš tokių reikalavimų yra ieškinio dalyko nurodymas (LR CPK 111 str. 1 d. 2 p.). Nutartyje konstatuota, kad ieškovas ieškinyje nėra aiškiai suformulavęs savo dalyko, kadangi reikalavimas pašalinti išvardintus statybos darbų trūkumus, atliekant šiuos darbus name adresu Žaliūkų g.71, Šiauliai (t.y. vietose, identifikuotose prie ieškinio pridedamuose rašytiniuose įrodymuose ir vaizdinėje medžiagoje) yra laikytinas abstrakčiu reikalavimu, kuris nukreipiamas į rašytinius įrodymus ir vaizdinę medžiagą, t.y. nėra tiksliai įvardinta nustatytų defektų ir būtinų jiems pašalinti statybos darbų lokalizacija, atliktinų darbų apimtys pagal statinio techninį projektą, bendro naudojimo patalpų, įrengimų teisinės apskaitos duomenis, statinio kokybei keliamus reikalavimus. Be to nustatyta, kad su ieškiniu nėra pateikti duomenys iš atitinkamų juridinių asmenų, daiktinių teisių registrų, pagrindžiančių ieškinio aplinkybes, kad bendrija įgaliota atstovauti namo bendrasavininkų interesus šiame ginče; nepateikta rangos sutartis ar kitas oficialus dokumentas, iš kurio teismas spręsti, kokia teisine padėtimi statybos rangos santykiuose laikytina bendrija, kokios ginčo patalpos, kiti įrenginiai priskirti bendram savininkų naudojimui ir jas administruoti turi teisę bendrija, be to pats ieškovas pateikė ieškinyje duomenis apie jau išspręstą analogišką teisminį ginčą ir 2011-12-29 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi taikos sutarties patvirtinimą, kurios 9 -10 punktu buvo susitarta dėl nustatytų statybos defektų šalinimo ir tarpusavio pretenzijų reiškimo tarp statinio užsakovo UAB „Berneda“ bei rangovo UAB „Šiaulių plentas, kurioje ieškovas buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu, todėl kyla klausimas dėl ieškinio reikalavimų tapatumo ir galimumo juos pakartotinai nagrinėti apylinkės teisme (CPK 137 str. 2 d. 4 p.). Taip pat teismas sutikdamas su atsakovo argumentais ginče dėl rašytinių įrodymų leistinumo procese, konstatavo, kad ieškinys grindžiamas netiksliais priedais ( ieškinio 1 lape pažymėti priedai Nr.5; 2 lape - priedai 2, 4, 1), kurie faktiškai nepažymėti nė ant vieno dokumento, pridėto kaip ieškinio priedai ( 3-22 b.l.). Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kurio kopija tvirtinta advokato A.Koskaus, pateiktas su keliomis prastos kokybės nuotraukų kopijomis (foto Nr.1-Nr.38); teismo eksperto S. M. aktas pateiktas tik kelių pasirinktų dokumento lapų kopijomis (216, 217 lapai iš 312 viso akto lapų), ir net nėra nuorodos, iš kurios medžiagos atstovas teikia šiuos išrašus (kopijas), todėl teismo konstatuota, kad tuo nesilaikyta esminių CPK 113 -114 str. reikalavimų, keliamų procesinio dokumento priedams. Be to teismui kilo abejonių dėl tinkamo šalies atstovavimo šiame procese, kadangi ieškinys pasirašytas bendrijos vardu atstovo advokato A.Damulevičiaus, o su ieškiniu pateiktas išrašas iš 2011-04-21 teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr.11/20 be kliento parašo ir nenurodyta, koks įgaliotas asmuo pasirašė daugiabučio namo bendrijos vardu atstovavimo su advokatu sutartį. LR CPK 55 straipsnio 1 dalyje yra aiškiai įtvirtinta nuostata, kad juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas. Tačiau ieškovas teismui nėra pateikęs jokių konkrečių duomenų apie šio veikiančio juridinio asmens (bendrijos) organus, dalyvius ir jų įgaliojimus vesti bylas teisme patiems ar įgalioti kitus asmenis. Ieškovui privalu teismui pateikti tokius duomenis, susijusius su tinkamu atstovavimu juridiniam asmeniui (CPK 51 str., 55 str., 111 str. 2 d.1 p., 4 d.). Paaiškėjus, kad ieškovo pateiktas ieškinys neatitinka Lietuvos Respublikos CPK 111 str., 135 str. numatytų reikalavimų, nutartimi ieškovui buvo nustatytas 14 dienų terminas trūkumams pašalinti; be to išaiškinta, kad per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 11 p.).

6Ieškovas 2014-01-10 teismo nutartimi nustatytu terminu ieškinio trūkumų nepašalino ir teismui nepateikė jokio ieškinio reikalavimus patikslinančio procesinio dokumento, priedų. Ieškovui išaiškintos ieškinio trūkumų nepašalinimo pasekmės, todėl neįvykdžius teismo įpareigojimų, teiktas ieškinio pareiškimas paliekamas nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 11 p. pagrindu.

7Remdamasis išdėstytu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 str., 290-292 str., 135 str., 138 str., 296 str. 1 d. 11 p., teismas

Nutarė

8ieškovo Daugiabučio namo Žaliukų g.71 savininkų bendrijos ieškinį atsakovui UAB „Šiaulių plentas“ , trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Berneda“ dėl įpareigojimo pašalinti gyvenamojo daugiabučio namo statybos trūkumus palikti nenagrinėtą.

9Nutarties kopiją išsiųsti šalių ir trečiojo asmens atstovams.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai