Byla 2-595-555/2013
Dėl skolos priteisimo ir paskolos sutarčių nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovams D. V., R. D., atsakovo GNSB „Viltis“ atstovams A. B., advokato padėjėjai Donatai Berezinaitei, DNSB „Gėla“ atstovei advokatei Rasai Malinauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės VĮ Turto bankas ieškinį atsakovėms Gyvenamųjų namų statybos bendrijai „Viltis“, daugiabučio namo savininkų bendrijai „Gėla“, trečiajam asmeniui Birštono savivaldybei dėl skolos priteisimo ir paskolos sutarčių nutraukimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (t. 5, b. l. 121-125) prašė: 1. Nutraukti 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2,1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3,1994-03-28 kredito sutartį Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutartį Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutartį Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutartį Nr. 7, 1994-11-23 kredito sutartį Nr. 8, 1994-12-16 kredito sutartį Nr. 9, 1995-04-14 kredito sutartį Nr. 10; 2. Priteisti VĮ Turto banko naudai solidariai iš GNSB „Viltis" ir DNSB „Gėla" pagal 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3 negrąžintą paskolos likutį - 41 230,83 Lt, palūkanas - 14 001,54 Lt, iš viso 55 232,37 Lt. 3. Priteisti VĮ Turto banko naudai iš GNSB „Viltis" pagal 1994-03-28 kredito sutartį Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutartį Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutartį Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutartį Nr. 7,1994-11-23 kredito sutartį Nr. 8,1994-12-16 kredito sutartį Nr. 9,1995-04-14 kredito sutartį Nr. 10 negrąžintą paskolos likutį - 169 285,72 Lt, palūkanas - 57 487,59 Lt, iš viso 226 773,31 Lt.

3Nurodė, kad per laikotarpį nuo 1992-08-03 iki 1995-04-14 Gyvenamųjų namų statybos bendrija „Viltis" (toliau - GNSB „Viltis") gavo bendrą 545 793,50 Lt paskolą. Ši paskola buvo išduota 10 (dešimties) 1992-1995 metais sudarytų kredito sutarčių pagrindu. 1992-08-03 kredito sutarties Nr. 1 pagrindu GNSB „Viltis" iš Lietuvos valstybinio komercinio banko (toliau - LVKB) gavo 6 568 000 rublių (ekvivalentas galiojančiais piniginiais vienetais 65 680 Lt). VĮ Turto bankas perėmė reikalavimo teisę į 48 550 Lt negrąžintos paskolos likutį pagal šią sutartį. Iki 2010-07-29 pagal kredito sutartį Nr. 1 buvo grąžintas visas ieškovui perduotas paskolos likutis - 48 550 Lt skolos bei 13 045 Lt palūkanų, todėl nei negrąžintos paskolos, nei palūkanų įsiskolinimo pagal šią sutartį nėra. 1993-07-01 kredito sutarties Nr. 2, 1993-07-20 kredito sutarties Nr. 3, 1994-03-28 kredito sutarties Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutarties Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutarties Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutarties Nr. 7, 1994-11-23 kredito sutarties Nr. 8, 1994-12-16 kredito sutarties Nr. 9, 1995-04-14 kredito sutarties Nr. 10 pagrindu GNSB „Viltis" buvo suteikta bendra 480 113,50 Lt paskolų suma. Ieškovė iš LVKB perėmė 457 264,40 Lt negrąžintos paskolos likutį ir 31 993,67 Lt palūkanų. GNSB „Viltis" grąžino nuo 1992 m. vasario 22 d. iki 2011 m. spalio 12 d. 236 706,95 Lt paskolų ir sumokėjo 75 750,59 Lt palūkanų, 2012 m. liepos 1 d. negrąžintų paskolų bendras likutis - 210 516,55 Lt, palūkanų - 71 489,13 Lt, bendra skola - 282 005,68 Lt. Pirmoji paskola buvo išduota iš Lietuvos banko fondų gyvenamųjų namų statybai, likusios devynios paskolos - iš Bendrojo paramos gyvenamiesiems namams, butams statyti ir pirkti fondo gyvenamųjų namų statybai. Vadovaujantis Vyriausybės 1993-04-19 nutarimu Nr. 274 (1995-06-08 redakcija Nr. 800) ir 1996-02-07 nutarimu Nr. 195, paskolų grąžinimo terminai buvo nukelti iki 2022-2025 metų. Vadovaujantis Vyriausybės 1992-02-13 nutarimu Nr. 101, 1993-04-19 nutarimu Nr. 274, bei 1994-06-29 nutarimu Nr. 525, palūkanų dydis už suteiktus kreditus nuo 1992 m. vasario 13 d. - 2%, 1993 m. balandžio 19 d. - 8%, 1994 m. birželio 29 d. - 5% (už laiku negrąžintą paskolą LVKB sutartyse nustatė - 6,5% palūkanų normą). Prievolių pagal anksčiau nurodytas kredito sutartis užtikrinimui GNSB „Viltis" įsipareigojo įkeisti 32 butų gyvenamojo namo sekcijų 17-18 rūsio sienas ir grindis, o 1994-04-11 įkeitimo sutartimi GNSB „Viltis" įkeitė gyvenamojo namo lA3/p su rūsiu 17-18 sekcijas. GNSK „Viltis" 1993-09-02 visuotinio narių susirinkimo nutarimu pašalinti 15 kooperatyvo narių nusprendė sukurti naują bendriją. Birštono miesto valdybos 1993-09-06 potvarkiu Nr. 114-v ir Birštono miesto valdybos 1993-12-31 potvarkiu Nr. 183-v buvo įregistruota GNSB „Gėla". Kadangi iki 1993-09-06, kada įsteigta dar viena bendrija, ieškovė jau buvo suteikusi dalį kredito pagal 1992-08-03 kredito sutartį Nr. 1, 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3, bendras negrąžintas paskolos likutis 2012-07-01 datai pagal šias sutartis - 41 230,83 Lt, palūkanų - 14 001,54 Lt (iš viso 55 232,37 Lt), ši suma solidariai priteistina ne tik iš GNSB „Viltis", bet ir DNSB „Gėla". GNSB „Viltis" nereguliariai grąžina paskolas, įsiskolinimas už palūkanas didėja nuo 1999 m. Ieškovas ėmėsi visų priemonių taikiai ir geranoriškai išspręsti skolos klausimą su atsakovais, tačiau atsakovai nesirūpina savo interesais. Kadangi GNSB „Viltis" nebemoka palūkanų, iškilo reali grėsmė, kad kreditai nebus grąžinti, todėl išvardintos paskolų sutartys yra nutrauktinos.

4Atsakovė GNSB „Viltis“ prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad GNSB „Viltis" yra atlyginus didesniąją dalį prievolės, todėl remiantis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, būtų tikslingiau reikalavimą dėl negrąžintų paskolos likučio ir palūkanų sumos, nukreipti iš DNSB „Gėla". Nors DNSB „Gėla" tik 1993-09-02 sukūrė naują bendriją, tačiau ji dalyvavo suteikiant kreditus pagal minėtas Nr. 2 ir Nr.3 sutartis. Kadangi didesnę skolos sumą GNSB „Viltis" yra sumokėjusi ir toliau moka, todėl mano, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja nutraukti paskolos sutartis bei priteisti susidariusią skolą.

5Atsakovė DNSB „Gėla“ prašė ieškinio reikalavimą priteisti iš DNSB „Gėla“ paskolos likutį ir palūkanas atmesti. Nurodė, kad DNSB narių butai buvo statomi iš ieškovės suteiktų lėšų pagal 1992-08-03 Kreditinę sutartį Nr. 1, visus įsipareigojimus pagal šią sutartį atsakovė įvykdė, o lėšos gautos pagal sutartis 1993-07-01 Nr. 2 ir 1993-07-20 Nr. 3 buvo panaudotos išimtinai tik daugiabučio namo (GNSB „Viltis), esančio Lelijų g. 17, Birštonas, statybai.

6Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovas pakeitė ieškinio reikalavimus: prašo priteisti VĮ Turto banko naudai solidariai iš GNSB „Viltis" ir DNSB „Gėla" pagal 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3 negrąžintas palūkanas -14 149,80 Lt, pareiškė prašymą atsiimti ieškinį reikalavimų dalyse: nutraukti 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2,1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3,1994-03-28 kredito sutartį Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutartį Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutartį Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutartį Nr. 7, 1994-11-23 kredito sutartį Nr. 8, 1994-12-16 kredito sutartį Nr. 9, 1995-04-14 kredito sutartį Nr. 10; priteisti VĮ Turto banko naudai solidariai iš GNSB „Viltis" ir DNSB „Gėla" pagal 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3 negrąžintą paskolos likutį - 41 230,83 Lt; priteisti VĮ Turto banko naudai iš GNSB „Viltis" pagal 1994-03-28 kredito sutartį Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutartį Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutartį Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutartį Nr. 7,1994-11-23 kredito sutartį Nr. 8,1994-12-16 kredito sutartį Nr. 9,1995-04-14 kredito sutartį Nr. 10 negrąžintą paskolos likutį - 169 285,72 Lt, palūkanas -57 487,59 Lt, iš viso 226 773,31 Lt.

7Nurodo, kad šiai dienai pagal paskolos sutartis Nr. 2-3, pradelstų mokėjimų nėra, yra tik pradelstos 14 149,80 Lt palūkanos, dėl didžiosios pirminiame ieškinyje pareikštų reikalavimų dalies su atsakove GNSB „Viltis" buvo pasiekti susitarimai - dalis skolos grąžinta, dėl dalies sudaryta skolos perkėlimo sutartys su bendrijos nariais, taip pat artimiausioje ateityje siekiama sudaryti dar vieną skolos grąžinimo sutartį. Tačiau dalyje reikalavimų, būtent dėl paskolos sutarčių Nr. 2-3, nei atsakovė GNSB „Viltis", nei atsakovė GNSB „Gėla" nemato galimybės taikiai baigti ginčą. Dėl šios priežasties siekdama išieškoti pradelstus mokėjimus pagal minėtas sutartis, ieškovė reiškia reikalavimą priteisti 14 149,80 Lt palūkanas. Kadangi iki 1993-09-06 datos, kada įsteigta dar viena bendrija, ieškovė jau buvo suteikusi dalį kredito pagal 1992-08-03 kredito sutarti Nr. 1. 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3, bendras negrąžintas palūkanų likutis 2012-10-01 datai pagal šias sutartis - 14 149,80 Lt, ši suma solidariai priteistina ne tik iš GNSB „Viltis", bet ir DNSB „Gėla".

8Ieškovas turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį, tačiau teismui išsiuntus ieškinio kopiją atsakovui, reikalingas atsakovo sutikimas (CPK 139 straipsnio 1 dalis). Atsakovių atstovai teismo posėdžio metu pareiškė sutikimą su ieškovės pareiškimu dėl dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimo, todėl ieškovės dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimas priimtinas ir ieškinys dalyje paliktinas nenagrinėtas (CPK 139 straipsnis, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

9Ieškinys dalyje dėl 14 149,80 Lt palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 1992-08-03 kredito sutarties Nr. 1 pagrindu GNSK „Viltis" iš Lietuvos valstybinio komercinio banko (toliau - LVKB) gavo 6 568 000 rublių (65 680 Lt), paskola suteikta dalimis pagal mokėjimo pavedimus, čekius ir memorialinius orderius (b. l. 9-15, t. 1). VĮ Turto bankas perėmė reikalavimo teisę į 48 550 Lt negrąžintos paskolos likutį pagal šią sutartį, iki 2010-07-29 pagal kredito sutartį Nr. 1 buvo grąžintas visas ieškovei perduotas paskolos likutis - 48 550 Lt skolos bei 13 045 Lt palūkanų (b. l. 16-190, t. 1, b. l. 3-127, t. 2). 1993-07-01 kredito sutarties Nr. 2, 1993-07-20 kredito sutarties Nr. 3, 1994-03-28 kredito sutarties Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutarties Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutarties Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutarties Nr. 7, 1994-11-23 kredito sutarties Nr. 8, 1994-12-16 kredito sutarties Nr. 9, 1995-04-14 kredito sutarties Nr. 10 pagrindu GNSB „Viltis" buvo suteikta bendra 480 113,50 Lt paskolų suma (b. l. 128-167, t. 2). Ieškovė iš LVKB perėmė 457 264,40 Lt negrąžintos paskolos likutį ir 31 993,67 Lt palūkanų, GNSB „Viltis" grąžino nuo 1992 m. vasario 22 d. iki 2011 m. spalio 12 d. 236 706,95 Lt paskolų (b. l. 168-195, t. 2, b. l. 4-50, t. 3) ir ieškovei sumokėjo 75 750,59 Lt palūkanų (b. l. 51-143, t. 3). 1994-04-11 Įkeitimo sutartimi GNSB „Viltis“ užtikrindama 70 000 Lt paskolos grąžinimą, palūkanų ir kitų mokėjimų pagal paskolos sutartį Nr. 4 bei visų būsimų paskolų, kurios bus išduotos namo statybai, grąžinimą, įkeitė LVKB gyvenamąjį namą, esantį Lelijų g. 17, Birštone (b. l. 152-153, t. 3). Dalis GNSB „Viltis" narių - butų savininkų (15) įsteigė DNSB „Gėla" Birštono miesto valdybos 1993-09-06 potvarkiu Nr. 114-v ir Birštono miesto valdybos 1993-12-31 potvarkiu Nr. 183-v buvo įregistruota GNSB „Gėla" (Prienų rajono apylinkės teismo 1995-11-17 sprendimas (b. l. 37-38, t. 4) ir Kauno apygardos teismo 1996-03-11 nutartis (b. l. 155, t. 3), bendrija įregistruota 2002-03-27 (b. l. 26-25, t. 4). 1994-11-24 pasirašytas 15-os butų gyvenamojo namo, Birštonas, Lelijų g. 17A, korpusai 19-20, statytojas GNSB „Gėla“, Statinio priėmimo naudoti aktas (b. l. 32-36, t. 4), gyvenamojo namo, Lelijų g. 17A, Birštonas, nuosavybės teisė 1995-01-26 registruota DNSB „Gėla“ vardu (b. l. 26-30, t. 4). Vadovaujantis 1998-03-30 sutartimi Nr. 52-09/98-03-362, sudaryta tarp LVKB ir AB Turto banko ir 1999-03-01 papildomu susitarimu Nr. 4 prie šios sutarties, reikalavimo teisė į GNSB „Viltis“ skolą perleista VĮ Turto bankui (b. l. 156-161, t. 3).

11Nagrinėjamojoje byloje reikalaudama priteisti jai pagal sutartis priskaičiuotas palūkanas ieškovė remiasi tuo, kad atsakovei GNSB „Viltis" pagal 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3 suteikus kreditą, nėra vykdomi sutartiniai įsipareigojimai mokėti palūkanas, taip pat nurodo, jog nors kredito gavėja pagal minėtas sutartis yra GNSB „Viltis“, tačiau pagal šias prievoles solidariai yra atsakingos abi atsakovės, t.y. ir atsakovė DNSB „Gėla“, kadangi dalis pagal šias sutartis suteikto kredito buvo panaudota ir statant DNSB „Gėla“ narių butus. LR CK 6.2 straipsnis nustato, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolė - tai teisinis santykis, kuriuo viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Kiekviena prievolė turi turėti konkretų dalyką, t.y. tai dėl ko šalys susitarė, jei nėra prievolės dalyko, arba jis neaiškus, tai nėra ir prievolės. Prievolės dalyku gali būti ne visi šalių susitarimai ar valiniai asmenų veiksmai.

12Nagrinėjamojoje byloje tarp šalių ginčo dėl suteikto pagal 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3 kredito dydžio, taip pat dėl pagal šias kredito sutartis priskaičiuotų palūkanų dydžio, nėra. Atsakovė GNSB „Viltis" taip pat neginčija prievolės pažeidimo fakto, jog pagal minėtas kredito sutartis ji nemokanti ieškovei palūkanų. todėl šalims pripažįstant skolos dydžio ir prievolės pažeidimo faktus, kuriais grindžia reikalavimą ieškovė, teismas skolos dydžio ir prievolės pažeidimo fakto detaliau neanalizuoja (CPK 187 straipsnis). Ginčas kilęs tik dėl solidariosios skolininkų atsakomybės, t. y. ar pagal atsakovės GNSB „Viltis" prievoles solidariai atsakinga ir atsakovė DNSB „Gėla“.

131993 m. balandžio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 280 buvo patvirtinti Gyvenamųjų namų statybos bendrijos pavyzdiniai įstatai, kurių 1 punktas numatė, kad gyvenamųjų namų statybos bendrija yra fizinių asmenų susivienijimas, siekiantis aprūpinti jos narius individualiais gyvenamaisiais namais arba butais. Pavyzdinių įstatų 11 straipsnyje nurodyta, kad bendrijos lėšas sudaro stojamasis narių mokestis; bendrijos narių pajus; bendrijos gauti kreditai; kitos įplaukos. Kreditų, kurių pagrindu prašoma priteisti palūkanas, gavėja GNSK „Viltis“ buvo reorganizuota į GNSB „Viltis“ ir yra statybos kooperatyvo teisių ir lengvatų perėmėja (b. l. 92-97, t. 5).

14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 balandžio 19 d. nutarimo Nr. 274 Dėl gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio tvarkos patvirtinimo 13 punkte (2001 m. rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 982 redakcija), nustatyta, kad, bendrijai pastačius namą, bendrija su tais bendrijos nariais, kurie pasinaudojo paskola butui statyti, sudaro skolos perkėlimo sutartis. Nepasirašius skolos perkėlimo sutarčių, skolininku lieka bendrija (Tvarkos 14 punktas). Pastačius gyvenamąjį namą, bendrija gali būti likviduojama tik tuo atveju, jei jos nariai perima bendrijos skolinius įsipareigojimus (Tvarkos 18 punktas), bendrijos likvidavimo arba reorganizavimo atveju, visuotiniame jos narių susirinkime turi būti išspręsti turtiniai klausimai, tame tarpe paskolų lengvatinėmis sąlygomis ir komercinių paskolų, savų lėšų ir kitų įsiskolinimų paskirstymas, įsipareigojimas juos padengti. Taigi pagal tokį teisinį reglamentavimą bendrija, gavusi paskolą gyvenamajam namui statyti, jį pastačius ir nustatyta tvarka patvirtinus jo priėmimo naudoti aktą, turėjo sudaryti skolos perkėlimo sutartis, reorganizavimo atveju visuotiniame susirinkime išspręsti turtinius klausimus. Minėta, kad byloje nustatyta, jog banko suteiktas kreditas buvo panaudotas namo statybai. Nagrinėjamos bylos atveju nėra reikšminga aplinkybė kiek jo panaudota atskirai vieno ar kito buvusio bendrijos nario buto statybai, kadangi šie klausimai spręstini sprendžiant turtinius klausimus tarp bendrijos narių. Nesudarius skolos perkėlimų sutarčių, neišsprendus turtinių klausimų bendrijos reorganizavimo atveju skolininku lieka bendrija, t.y. juridinis asmuo, kuriam buvo suteiktas kreditas. Bankui nustačius, kad paskola naudojama pažeidžiant paskolos sutartyje aptartas kreditavimo sąlygas arba jos grąžinimo garantijas, suteikta teisė pirma laiko išieškoti paskolintą sumą arba jos dalį (palūkanas), kaip yra nagrinėjamos bylos atveju (Tvarkos 20 punktas). Ieškovės ir atsakovės GNSK „Viltis“ nurodoma aplinkybė, jog dalis kredito buvo panaudota ir buvusių šios bendrijos narių, vėliau įsteigusių DNSB „Gėla“, butų statybai, dėl paminėtų motyvų nesudaro pagrindo spręsti, jog pagal ieškovės ir atsakovės GNSK „Viltis“ prievoles solidariai yra atsakinga ir atsakovė DNSB „Gėla“ (CK 6.6 straipsnis). Todėl ieškinio reikalavimas dėl 14 149,80 Lt palūkanų priteisimo solidariai iš atsakovių GNSB „Viltis" ir DNSB „Gėla" tenkintinas iš dalies, palūkanos priteistinos tik iš atsakovės GNSB „Viltis".

15Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), tačiau teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės, įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Taip pat teismas turi įvertinti priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai, kad atsakovė GNSB „Viltis" turėjo 1 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 19, t. 4, b. l. 79-80, t. 5), atsakovė DNSB „Gėla" turėjo 2 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 105-106, t. 5). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinį dalyje atsiėmė atsakovei GNSB „Viltis" ėmus geranoriškai spręsti skolos gražinimo klausimus ir pasiekus atitinkamų susitarimų su atsakove, kad atsakovės GNSB „Viltis" atžvilgiu tenkintas ieškinys likusioje dalyje, atsakovės GNSB „Viltis" turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, iš atsakovės GNSB „Viltis" priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 424 Lt žyminio mokesčio, 75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 499 Lt. Netenkinus ieškinio atsakovės DNSB „Gėla“ atžvilgiu, jos turtėtos 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės VĮ Turto bankas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį reikalavimų dalyse: nutraukti 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2,1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3,1994-03-28 kredito sutartį Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutartį Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutartį Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutartį Nr. 7, 1994-11-23 kredito sutartį Nr. 8, 1994-12-16 kredito sutartį Nr. 9, 1995-04-14 kredito sutartį Nr. 10; priteisti VĮ Turto banko naudai solidariai iš GNSB „Viltis" ir DNSB „Gėla" pagal 1993-07-01 kredito sutartį Nr. 2 ir 1993-07-20 kredito sutartį Nr. 3 negrąžintą paskolos likutį - 41 230,83 Lt; priteisti VĮ Turto banko naudai iš GNSB „Viltis" pagal 1994-03-28 kredito sutartį Nr. 4, 1994-04-07 kredito sutartį Nr. 5, 1994-07-15 kredito sutartį Nr. 6, 1994-09-28 kredito sutartį Nr. 7,1994-11-23 kredito sutartį Nr. 8,1994-12-16 kredito sutartį Nr. 9,1995-04-14 kredito sutartį Nr. 10 negrąžintą paskolos likutį - 169 285,72 Lt, palūkanas -57 487,59 Lt, iš viso 226 773,31 Lt, palikti nenagrinėtą.

18Likusioje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei VĮ Turto bankas (kodas 112021042, Kęstučio g. 42, LT-08124 Vilnius) iš atsakovės Gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Viltis“ (kodas 152838415, Lelijų g. 17-29, LT-59208 Birštonas) 14 149,80 Lt (keturiolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt devyni litai aštuoniasdešimt centų) palūkanų.

20Priteisti iš ieškovės VĮ Turto bankas (kodas 112021042, Kęstučio g. 42, LT-08124 Vilnius) atsakovei daugiabučio namo savininkų bendrijai „Gėla“ (kodas 5284336, Lelijų g. 17A-3, LT-59208 Birštonas) 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovės Gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Viltis“ (kodas 152838415, Lelijų g. 17-29, LT-59208 Birštonas) 499 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM į Surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliaciniu skundu per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai... 2. ieškovė ieškiniu (t. 5, b. l. 121-125) prašė: 1. Nutraukti 1993-07-01... 3. Nurodė, kad per laikotarpį nuo 1992-08-03 iki 1995-04-14 Gyvenamųjų namų... 4. Atsakovė GNSB „Viltis“ prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad... 5. Atsakovė DNSB „Gėla“ prašė ieškinio reikalavimą priteisti iš DNSB... 6. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovas pakeitė ieškinio... 7. Nurodo, kad šiai dienai pagal paskolos sutartis Nr. 2-3, pradelstų mokėjimų... 8. Ieškovas turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį, tačiau teismui išsiuntus... 9. Ieškinys dalyje dėl 14 149,80 Lt palūkanų priteisimo tenkintinas iš... 10. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 1992-08-03 kredito sutarties Nr. 1... 11. Nagrinėjamojoje byloje reikalaudama priteisti jai pagal sutartis... 12. Nagrinėjamojoje byloje tarp šalių ginčo dėl suteikto pagal 1993-07-01... 13. 1993 m. balandžio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 280 buvo patvirtinti... 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 balandžio 19 d. nutarimo Nr. 274 Dėl... 15. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268, 270... 17. ieškinį reikalavimų dalyse: nutraukti 1993-07-01 kredito sutartį Nr.... 18. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovei VĮ Turto bankas (kodas 112021042, Kęstučio g. 42,... 20. Priteisti iš ieškovės VĮ Turto bankas (kodas 112021042, Kęstučio g. 42,... 21. Priteisti iš atsakovės Gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Viltis“... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...