Byla 2-1364/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. nutarties, kuria sumažintas paskirtos baudos dydis, civilinėje byloje Nr. B2-3401-585/2011 pagal ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grand invest group“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas atsakovui UAB „Grand invest group“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Jurconsult group“.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovo vadovą per 5 dienas, nuo šios nutarties įteikimo dienos, pateikti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus. Bylos nagrinėjimą, dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrė 2011 m. vasario 2 d.

7Atsakovas 2011 m. sausio 21 d. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas pateikė teismui kreditorių ir debitorių sąrašus, o įmonės balansą, bei kitus reikalaujamus dokumentus įsipareigojo pateikti vėliau, nes per 5 dienas nuo nutarties įteikimo dienos bendrovė nespėja pateikti reikalaujamų dokumentų.

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi atidėjo bylos nagrinėjimą 2011 m. vasario 17 d., bei UAB „Grand invest group“ vadovui, už visų reikalaujamų dokumentų nepateikimą, skyrė 1 000 Lt baudą, bei pakartotinai įpareigojo per 5 d. nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus.

9UAB „Grand invest group“ 2011 m. vasario 11 d. atsakovas pateikė atsiliepimą, bei reikalaujamus finansinės atskaitomybės dokumentus.

102011 m. vasario 14 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Grand invest group“ vadovo V. P. prašymas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartimi paskirtą 1 000 Lt baudą, prašyme nurodoma, kad 2010 m. spalio – 2010 m. gruodžio laikotarpiu V. P. pajamos buvo 621,22 Lt, V. P. augina nepilnametį vaiką, todėl neturi galimybės sumokėti teismo paskirtos baudos. Be to, teismui pateikė reikalaujamus dokumentus, o nuo 2011 m. sausio 24 d. UAB „Grand invest group“ akcininko įsakymu yra atleistas iš direktoriaus pareigų.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Grand invest group“ vadovo V. P. prašymą patenkino iš dalies, ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartimi paskirtą 1 000 Lt baudą sumažino iki 500 Lt. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovo vadovą pateikti ĮBĮ 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus. Iš pašto pažymos matyti, kad 2011 m. sausio 10 d. nutartis atsakovo vadovui įteikta tinkamai, tačiau atsakovo vadovas jam nustatytos pareigos neįvykdė ir teismui pateikė tik dalį reikalaujamų finansinės atskaitomybės dokumentų, dėl ko 2011 m. vasario 2 d. bylos nagrinėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turėjo atidėti. Atsakovo vadovas iš direktoriaus pareigų atleistas tik 2011 m. sausio 24 d., todėl visi įpareigojimai, nustatyti iki šios dienos jam buvo privalomi, ir turėjo būti vykdytini (CPK 18 str.). Teismo nuomone, 2011 m. sausio 27 d. pateiktame atsiliepime nurodytos priežastys, kad atsakovo vadovas nespėja pateikti reikalaujamų dokumentų, nėra pripažintinos svarbiomis, o prašyme dėl baudos panaikinimo atsakovas nenurodė kitų priežasčių, dėl kurių jis neturėjo galimybės įvykdyti įstatymo ir teismo jam nustatyto įpareigojimo. Todėl esant šioms aplinkybėms teismas neturi teisinio pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartimi jam paskirtos baudos. Tačiau teismas atsižvelgė į V. P. gautas 621,22 Lt pajamas 2010 m. spalio – 2010 m. gruodžio laikotarpiu ir baudą sumažino nuo 1 000 Lt iki 500 Lt.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu atsakovo UAB „Grand invest group“ buvęs vadovas V. P. prašo šią teismo nutartį pakeisti – panaikinti paskirtą 500 Lt. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nevisapusiškai įvertino apelianto finansinę padėtį – apeliantas gauna pusę minimalaus atlyginimo, neturi jokio nekilnojamojo turto, kitų pajamų šaltinių, šeimoje auga nepilnametis vaikas, kurio išlaikymui trūksta lėšų, apeliantas gyvena nedideliame mieste, neranda darbo, galinčio užtikrinti pastovų ir pakankamą atlyginimą, kurį galėtų skirti savo finansiniams įsipareigojimams vykdyti.
  2. Visus dokumentus, nors ir pavėluotai, apeliantas teismui pateikė. Dalis dokumentų buvo pateikti laiku.
  3. Nuo 2011 m. sausio 24 d. apeliantas nebeužima atsakovo bendrovės vadovo pareigų, todėl baudos skyrimas prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

16IV.

17Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad 2011 m. sausio 10 d. nutartis, kuria teismas įpareigojo atsakovo vadovą per 5 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus, atsakovo vadovui įteikta tinkamai, atsakovas 2011 m. sausio 21 d. pateikė atsiliepimą, kartu su juo pateikė teismui kreditorių ir debitorių sąrašus, o įmonės balansą, bei kitus reikalaujamus dokumentus įsipareigojo pateikti vėliau, nes per 5 dienas nuo nutarties įteikimo dienos bendrovė nespėja pateikti reikalaujamų dokumentų.

20ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis numato, kad įmonei (atsakovui) įteikus pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir prie pareiškimo pateikiamų priedų nuorašus, įmonės (atsakovo) vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos turi pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, taip pat turi pateikti praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Taigi įstatymas imperatyviai nurodo dokumentus, kuriuos privalo pateikti teismui įstatyme nurodytas asmuo bei terminus, per kuriuos šie dokumentai turi būti pateikti.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas dėl pareiškėjo neveikimo (įmonės finansinių dokumentų nepateikimo), negalėjo įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų reikalavimų dėl bylos išnagrinėjimo terminų. Neturėdamas įmonės, kuriai inicijuotas bankroto bylos iškėlimas, finansinių dokumentų, teismas negalėjo teisingai išspręsti įmonės nemokumo klausimo, todėl buvo atidėtas bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas, dėl ko užsitęsė ir bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į atskirajame skunde išdėstytas aplinkybes, jog dalis dokumentų buvo pateikti laiku, ir, turėdamas galimybę paskirti 10 tūkst. Lt baudą, apeliantui paskyrė 1 000 Lt baudą. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs prašymą dėl baudos panaikinimo, atsižvelgė ir į šiame prašyme nurodytus argumentus, susijusius su turtine bei šeimine padėtimi ir paskirtą baudą sumažino per pusę – iki 500 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas, pripažindamas, kad nepateikė teismo reikalaujamų duomenų, nenurodė jokių aplinkybių, svarbių priežasčių, dėl kurių jis laiku negalėjo įvykdyti įstatyme nustatyto pavedimo pateikti teismui atitinkamus dokumentus ir dėl kurių nepateikimo jam buvo paskirta bauda, o į atskirajame skunde išdėstytus argumentus atsižvelgė ir pirmosios instancijos teismas, tiek paskirdamas baudą, tiek ją sumažindamas skundžiama nutartimi. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino apelianto nurodytas dokumentų nepateikimo priežastis nepateisinamomis ir nesvarbiomis, kurios nesudarė pagrindo visiškai panaikinti teismo paskirtą nustatyto dydžio baudą įmonės vadovui teismo nutartyje nurodytu pagrindu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo vadovas iš direktoriaus pareigų atleistas tik 2011 m. sausio 24 d., todėl visi įpareigojimai, nustatyti iki šios dienos jam buvo privalomi, ir turėjo būti vykdytini.

22Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai