Byla 2S-1555-777/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys R. J., AB „Swedbank“, antstolis Aleksandras Selezniovas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo S. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-08 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. J. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys R. J., AB „Swedbank“, antstolis Aleksandras Selezniovas,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, juo prašo vykdomojoje byloje Nr. (neskelbiamas) pripažinti neteisėtu ir panaikinti data (neskelbiama) antstolio patvarkymo Nr. (neskelbiamas) dalį dėl ekspertizės skyrimo įkeisto žemės sklypo su jame esančiais statiniais – sodo pastatu bei kiemo aikštele, rinkos vertei nustatyti. Nurodo, kad hipotekos sandoriu kreditorei AB „Swedbank“ statiniai, esantys ant įkeisto žemės sklypo, nebuvo įkeisti, be to, jie priklauso tik vienam iš sutuoktinių – S. J., todėl nukreipti išieškojimą į neįkeistą turtą nėra teisinio pagrindo.

3data (neskelbiama) patvarkymu dėl skundo nagrinėjimo Nr. (neskelbiamas) antstolis Aleksandras Selezniovas pareiškėjo skundo netenkino. Nurodė, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas, nes data (neskelbiama) Kredito sutartimi Nr. (neskelbiamas), sudaryta tarp S. J., R. J. ir AB banko „Hansabankas“ (AB „Swedbank“), kredito gavėjų prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto – žemės sklypo, esančio adresu(neskelbiamas), įkeitimu bei nekilnojamojo turto – žemės sklype statomo sodo namo su priklausiniais, įkeitimu.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-07-08 nutartimi pareiškėjo S. J. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad hipotekos lakštu yra įkeistas žemės sklypas, o data (neskelbiama) Kredito sutarties, sudarytos tarp S. J., R. J. ir AB banko „Hansabankas“ (AB „Swedbank“), specialiojoje dalyje nurodyta, jog šalių susitarimu kredito gavėjų S. J. ir R. J. prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka): žemės sklypo, Kredito sutarties specialiosios dalies 1 punkte nurodytame žemės sklype statomo sodo namo su priklausiniais. Teismas nurodė, kad aiškinant hipotekos lakšto turinį kartu su pagrindine Kredito sutartimi, kurios tinkamam įvykdymui užtikrinti šalys sudarė hipotekos sandorį, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, jog šalys siekė hipoteka įkeisti tik žemės sklypą. Kredito sutartį pasirašė išieškotojas ir abu skolininkai, šio sandorio (Kredito sutarties) sąlygos nėra ginčijamos, todėl darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog ant įkeisto žemės sklypo, nurodyto hipotekos lakšte, pastatytas sodo namas su priklausiniais nebuvo įkeistas bankui. Antstolis, įvertinęs pareiškėjo 2014-05-16 skunde dėl antstolio veiksmų nurodytas aplinkybes, taip pat kad įkeistą žemės sklypą reikia realizuoti kartu su ant jo esančiu namu bei kiemo aikštele, o vykdomojoje byloje atlikta tik žemės sklypo ekspertizė rinkos vertei nustatyti, pagrįstai surašė data (neskelbiama) patvarkymą Nr. numeris (neskelbiamas) dėl ekspertizės skyrimo įkeisto žemės sklypo, sodo pastato, kiemo aikštelės, esančių adresas (neskelbiamas), rinkos vertei nustatyti.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas S. J. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

62014-07-08 nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai plečiamai aiškina šalių susitarimą Kredito sutartyje ir nepagrįstai suteikia pirmenybę Kredito sutarčiai, kurioje nurodyta, kad įkeičiamas ir sodo pastatas. Hipotekos sandoryje nėra įregistruota hipoteka sodo statiniams, o tik žemės sklypui. Be to, sodo statiniai priklauso tik vienam sutuoktiniui S. J.. Nurodo ir tai, kad ant įkeisto žemės sklypo esantis sodo namas nėra įkeistas, hipoteka jam nėra įregistruota, nes kreditorius nėra išreiškęs savo pozicijos dėl pastato įkeitimo. Nesant teismo sprendimo dėl pastatų įkeitimo, nėra pagrindo išvadai, kad statiniai yra įkeisti kartu su žeme.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio

101 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

11Iš šios bylos medžiagos nustatyta, kad suma (neskelbiama) euro Kredito sutarčiai užtikrinti hipotekos lakštu buvo įkeistas S. J. ir R. J. nuosavybės teise priklausantis daiktas – žemės sklypas, esantis adresas (neskelbiamas) (toliau – žemės sklypas). Kreditas jo gavėjams R. J. ir S. J. suteiktas sodo namo su priklausiniais, esančio adresas (neskelbiamas), statybai. Nutraukus Kredito sutartį prieš terminą ir pradėjus skolos išieškojimą iš hipotekos lakštu įkeisto turto, paaiškėjo, kad žemės sklype stovi nebaigtas statyti pastatas (vykdomosios bylos l. 113), kurio duomenys neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti pastatai sunaikinti (vykdomosios bylos l. 114).

12Pareiškėjo teigimu, hipotekos sandoriu AB „Swedbank“ statiniai, esantys ant įkeisto žemės sklypo, nebuvo įkeisti. Tuo tarpu antstolis teigia, kad data (neskelbiamas) Kredito sutartimi Nr.

13numeris (neskelbiamas), sudaryta tarp S. J., R. J. ir AB banko „Hansabankas“ (AB „Swedbank“), kredito gavėjų prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto – žemės sklypo, esančio adresas (neskelbiamas), įkeitimu bei nekilnojamojo turto – žemės sklype statomo sodo namo su priklausiniais, įkeitimu. Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiama, kokie nekilnojamieji daiktai yra įkeisti šalių sudaryta hipotekos sutartimi ir į kokius žemės sklype esančius statinius gali būti nukreipiamas skolos išieškojimas.

14Hipoteka – tai daiktinė teisė, kuria užtikrinamas pagrindinės prievolės esamo ar būsimo skolininko įsipareigojimo įvykdymas, įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Hipoteka gali atsirasti iš įstatymo ar teismo sprendimo (priverstinė hipoteka) arba iš šalių valia sudaryto susitarimo (sutartinė hipoteka) (CK 4.175 straipsnio 1 dalis, 4.185 straipsnis). Sutartinei hipotekai galioja bendrieji sutarčių dispozityvumo ir laisvės principai, kurie suteikia jos šaliai teisę laisvai apsispręsti dėl hipotekos sąlygų ir turinio, nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, kiek tai neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (CK 6.156 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis Nr. 3K-7-14/2011).

15Šalys data (neskelbiama) pasirašė Kredito sutartį Nr. adresas (neskelbiamas) (toliau – Kredito sutartis), kurios 1 ir 2 punktuose nustatė, kad kredito gavėjo (pareiškėjo) prievolių pagal Kredito sutartį tinkamas įvykdymas užtikrinamas žemės sklypo, esančio sodininkų bendrijoje „Jūratė“, Klaipėdoje, ir jame statomo namo su priklausiniais įkeitimu. data (neskelbiamas) šalys sudarė hipotekos sandorį, kuriame nurodė, kad įkeičiamas daiktas – žemės sklypas. Tame pačiame hipotekos lakšte šalys nurodė, kad įkeitimu užtikrinama prievolė pagal data (neskelbiama) Kredito sutartį Nr. numeris (neskelbiamas) su esamais ir būsimais jos pakeitimais. Aiškinant hipotekos lakšto turinį kartu su pagrindine, nuo jo neatsiejama Kredito sutartimi, kurios tinkamam įvykdymui užtikrinti šalys sudarė hipotekos sandorį, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, kad šalys siekė hipoteka įkeisti tik žemės sklypą, nes tik jis nurodytas hipotekos lakšte. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Kredito sutartį pasirašė abi ginčo šalys, šių sandorių sąlygos nėra ginčijamos, aiškinant jų tekstus nėra pagrindo spręsti, kad nuostatas dėl žemės sklypuose statomų pastatų įkeitimo skolininkas (pareiškėjas) galėjo suprasti netinkamai. Tai, kad hipotekos lakšte įkeičiamu daiktu nurodytas žemės sklypas, nereiškia, kad šalys taip modifikavo Kredito sutarties specialiosios dalies 2 punktą, kuriame numatytas sodo namo ir jo priklausinių įkeitimas.

16CK 4.171 str. 1 d. nustatyta, kad hipotekos objektu gali būti bet kokie nekilnojamieji daiktai.

17CK 4.171 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu hipotekos sandoryje nenustatyta kitaip, hipotekos objektu laikomas pagrindinis daiktas ir visi esami ar būsimi antraeiliai daiktai, išskyrus daikto pajamas. Antraeiliai daiktai laikomi įkeistais hipoteka, nors jie ir nenurodyti hipotekos sandoryje. Tačiau pažymėtina, kad hipotekos santykių reglamentavimo kontekste statiniai laikytini ne antraeiliais daiktais (CK 4.14 straipsnio 1 dalis), o pagrindiniais (CK 4.12 straipsnis.), dėl kurių neįkeitimo gali būti susitarta, taip paneigiant įstatymų numatytą prezumpciją, jog įkeičiant žemę, kaip priklausiniai įkeičiami ir ant jos esantys statiniai. Priešingas aiškinimas iškreiptų darnią hipotekos teisinių santykių reglamentavimo sistemą, nepagrįstai išplėstų hipotekos kreditoriaus teises ir paneigtų šalių sutarties laisvės principą. Taigi dėl statinių neįkeitimo turi būti susitarta, tačiau šios bylos atveju tokio susitarimo nebuvo, priešingai, šalys sutarė dėl žemės sklypo ir ant jo statomo sodo namo su priklausiniais įkeitimo.

18Esant anksčiau nutartyje nurodytoms aplinkybėms ir išvadoms, kitos pareiškėjo atskirajame skunde nurodytos aplinkybės yra teisiškai nereikšmingos nagrinėjamoje byloje, todėl teismas išsamiau dėl jų nepasisako.

19Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, susijusias su antstolio veiksmų teisėtumu, todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 str., teismas

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-08 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų,... 3. data (neskelbiama) patvarkymu dėl skundo nagrinėjimo Nr. (neskelbiamas)... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-07-08 nutartimi pareiškėjo S. J.... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. J. prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 6. 2014-07-08 nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai plečiamai... 7. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą... 11. Iš šios bylos medžiagos nustatyta, kad suma (neskelbiama) euro Kredito... 12. Pareiškėjo teigimu, hipotekos sandoriu AB „Swedbank“ statiniai, esantys... 13. numeris (neskelbiamas), sudaryta tarp S. J., R. J. ir AB banko... 14. Hipoteka – tai daiktinė teisė, kuria užtikrinamas pagrindinės prievolės... 15. Šalys data (neskelbiama) pasirašė Kredito sutartį Nr. adresas... 16. CK 4.171 str. 1 d. nustatyta, kad hipotekos objektu gali būti bet kokie... 17. CK 4.171 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu hipotekos sandoryje nenustatyta... 18. Esant anksčiau nutartyje nurodytoms aplinkybėms ir išvadoms, kitos... 19. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 str.,... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-08 nutartį palikti nepakeistą....