Byla 2-48-939/2018
Dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant atsakovių J. V. ir R. P. atstovei advokatei G. G. nedalyvaujant ieškovui V. S. J., jo atstovui advokatui Elmarui Urbonui, atsakovėms J. V., R. P., trečiajam asmeniui V. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. J. patikslintą ieškinį atsakovėms J. V. ir R. P., trečiajam asmeniui V. J. civilinėje byloje dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas V. S. J. (toliau – ir ieškovas) pateikė teismui patikslintą ieškinį (t.1, b. l. 31-32) atsakovėms J. V. ir R. P., trečiajam asmeniui V. J., dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo, kuriuo prašo: patvirtinti 0,3092 ha žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkinio pastato; žemės sklypų: 0,4488 ha; l,0180 ha l,9059 ha, l,2303 ha, esančių ( - ), pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos ( - ) tarp S. J. bei J. V. ir R. P., atstovaujamų A. V., sudarymą bei ieškovo S. J. nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą; įpareigoti ieškovą sumokėti atsakovėms likusią 10 000,00 Eur sumą už perkamą turtą kaip numatyta ( - ) sudarytoje tarp šalių turto pardavimo preliminarioje sutartyje ir priteisti iš atsakovių turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas ( - ) sudarė sutartį su atsakovėmis dėl nekilnojamo turto pardavimo, pagal kurią atsakovės įsipareigojo už 15000,0 Eur parduoti pastatus ir žemę, esančius ( - ). Nekilnojamą turtą sudaro: 1. 0,3092 ha žemės sklypas, gyvenamas namas, ūkinis pastatas; 2. žemės sklypai - 0,4488 ha, l,0180 ha 1,9059 ha, 1,2303 ha. Pirkimo - pardavimo sutartis turėjo būti įforminta notariškai iki 2016 m. birželio 1 d. (sutarties 2.2 punktas). Pagal minėtos sutarties 2.3 punktą atsakovėms sumokėtas 5000,00 Eur avansas, kuris įskaitomas į turto pardavimo kainą. Parduodamas turtas buvo įgytas 2003 m. vasario 21 d. už 500 litų atsakovės J. V. vardu, kuri dalį jo vėliau perleido R. P. Faktiškai turtas buvo įgytas kaip J. V. ir V. J. nuosavybė, jiems gyvenant kartu kaip šeimai. Faktiškai šis turtas priklauso J. V. ir V. J.. Įgyto nekilnojamo turto vertė ženkliai skyrėsi nuo dabartinės jo vertės, nes po jo įsigijimo pastatai buvo iš esmės atnaujinti, pastatyta pirtis, iškastas tvenkinys ir kitaip gerinama turto būklė. Šie darbai buvo atliekami tiek V. J. gyvenant su atsakove, tiek po to, kai jie ėmė gyventi skyrium (t.y. nuo 2009 metų). Įgijus nekilnojamą turtą V. J. vardu buvo sudaryta elektros tiekimo sutartis. Jis mokėjo už suvartotą elektros energiją, mokėjo žemės mokesčius, savo lėšomis tvarkė ir prižiūrėjo sodybą bei jos aplinką. J. V. prie turto pagerinimo bei išlaikymo savo lėšomis neprisidėjo. Turto pagerinimo darbai buvo apmokami V. J. ir ieškovo lėšomis, nes J. V. savo lėšų neturėjo. J. V. 2009 m. išvyko gyventi į Airiją ir nuo to laiko gyvena tenai bei turtu nesirūpina, prie jo išlaikymo neprisideda. Laikotarpiu nuo 2009 m. turtas buvo tvarkomas jį pagerinant ir investuojant į jį apytiksliai 50 000 Eur. Atsakovei ir V. J. ėmus gyventi skyrium iškilo turto pasidalinimo klausimas, kurio šalims niekaip nepavyko išspręsti geruoju. Visa tai buvo atlikta ieškovo ir jo sūnaus V. J. lėšomis. Atsakovė vilkino šio klausimo sprendimą kol galu gale buvo sudarytas susitarimas dėl turto pardavimo ir atsakovėms sumokėtas avansas 5000 eurų, bei sutarta dėl turto perleidimo. Ieškovas laukė, kad atsakovė įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus, buvo atliekami turto ir reikiamų dokumentų tvarkymo darbai, tam buvo išleista dar apie 5000 Eur. Nežiūrint į minėtas aplinkybes J. V. nesilaiko savo įsipareigojimų, nereaguoja į prašymus užbaigti sandorį, jos įgaliotas asmuo A. V. taip pat vengia atlikti jam pavestus veiksmus matomai laikydamasis jos nurodymų. Turto pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo įforminta notariškai nustatytu terminu, atsakovė J. V. ignoravo susitarimą sudaryti notarinę sutartį bei nematė reikalo grąžinti gautų pinigų. Jos įgaliotas asmuo A. V. vengė kalbėtis šia tema ir nieko konkretaus nesakė dėl turto perleidimo datos, nors terminas sandoriui sudaryti jau buvo praėjęs. Atsakovės, būdamos teisėtos turto savininkės, sudarydamos preliminariai pirkimo-pardavimo sutartį, susitarė dėl konkretaus daikto pirkimo ir pardavimo, ieškovui perdavė ne tik nekilnojamąjį turtą, bet ir paliko jam visus turto dokumentus (Įgijimo pagrindas, namų knyga, registrų centro išrašai ir pan.), bei leido ieškovui sutvarkyti Turto techninę dokumentaciją (kam atsakovas išleido apie 5000,- Eur). Be to, ieškovas sumokėjo už perkamą daiktą 1/3 dalį kainos (kitos kainos dalies neturėjo galimybės sumokėti, kadangi atsakovės pirkimo-pardavimo sutarties įforminimo vengia). Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, kad atsakovės aiškiai išreiškė valią perduoti ieškovui nuosavybės teisę į turtą. Todėl turėtų būti patvirtintas gyvenamojo namo su priklausiniais ir žemės sklypų, esančių ( - ), pirkimo - pardavimo sutarties, tarp jo ir atsakovių, sudarymas bei patvirtintos ieškovo nuosavybės teisės į minėtus gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žemės sklypus.

6Ieškovo atstovas advokatas Elmaras Urbonas 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad trečiasis asmuo V. J. ir atsakovė J. V. gyveno kaip sugyventiniai, ginčo turtas buvo įgytas J. V. vardu, tačiau V. J. mokėjo mokesčius ir prižiūrėjo turtą. Visas turtas įvertintas 30000 Eurų, preliminarioje sutartyje 15000 Eurų bendra suma už visus sutartyje nurodytus objektus. Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta nes vengė atsakovės. Preliminari sutartis sudaryta todėl, kad reikėjo atlikti inventorizacinius veiksmus susijusius su turtu ir iki 2016-06-01 priežastys dėl kurių nebuvo galima sudaryti pagrindinės sutarties išnyko, tačiau atsakovės vengė sudaryti pagrindinę sutartį. Sutartis sudaryta su ieškovu, o ne su trečiuoju asmeniu, nes ieškovas skyrė pinigus.

7Atsakovės J. V. ir R. P. atsiliepime į patikslintą ieškinį (t.1,b. l. 55-64) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį kaip nepagrįstą atmesti, priteisti jų naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad patikslintame ieškinyje išdėstytos aplinkybės neatitinka faktiškai susiklosčiusiųjų, o motyvai yra atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovės J. V. vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas: 1) žemės sklypas, esantis ( - ), 2) žemės sklypas, esantis ( - ), 3) žemės sklypas, esantis ( - ), 4) žemės sklypas, esantis ( - ), 5) pastatas - pirtis, esantis ( - ), 6) žemės sklypas, esantis ( - ). Atsakovės R. P. vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas: 1) gyvenamasis namas, esantis ( - ), 2) ūkinis pastatas, esantis ( - ), 3) kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai, esantys ( - ). 2016 m. vasario 10 d. tarp ieškovo V. S. J. ir atsakovių R. P. bei J. V., įgaliojimo pagrindu atstovaujamų A. V., buvo sudaryta preliminarioji sutartis, kurios kaina - 15000,00 EUR. Ieškovo patikslintas ieškinys yra grindžiamas subjektyviu susiklosčiusių faktinių aplinkybių vertinimu. Ieškovas su patikslintu ieškiniu nepateikė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių, kad neva V. J. ir/ar ieškovas mokėjo nekilnojamojo turto mokesčius, prisidėjo prie nekilnojamojo turto pagerinimo bei savo lėšomis rūpinosi nekilnojamojo turto, žemės sklypo statiniais, esančių ( - ), išlaikymu, juolab minėtas nekilnojamasis turtas asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei R. P., o ne J. V.. Dėl šios priežasties patikslintame ieškinyje nurodyti motyvai, jog neva nekilnojamasis turtas faktiškai priklausė V. J. ir J. V. yra atmestini kaip nepagrįsti. Žemės sklypas su statiniais, esantis adresu ( - ), yra registruotas atsakovės R. P., o ne J. V. vardu. Be to, ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad neva atsakovės vengė sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį. Ieškovui nekilnojamasis turtas niekuomet nebuvo perduotas valdyti, todėl nėra vieno iš pagrindinių nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties elementų - turto perdavimo naudoti, negalima sudarytos preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties laikyti pagrindine sutartimi. Notaro įgaliojimu atsakovė J. V. įgaliojo V. J. pateikti visus reikalingus dokumentų visų jai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektų rengimui, pakeisti pagrindinę tikslinę bet kokių atsakovei J. V. nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ( - ), paskirtį bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Dėl šios priežasties, minėto nekilnojamojo turto, žemės sklypų, performavimui ir tvarkymui atsakovė ir perdavė minėto nekilnojamojo turto dokumentus V. J., tačiau be teisės disponuoti atsakovei J. V. priklausančiu nekilnojamuoju turtu ar juo naudotis ir valdyti. Tačiau V. J. nepagrįstai negrąžinus atsakovėms minėtų dokumentų, susijusių su ginčo nekilnojamojo turto nuosavybe, tokio dokumentų perdavimo negalima traktuoti kaip nuosavybės teisės perleidimo. Atsakovės ieškovui neperleido nekilnojamojo turto ir ieškovas ginčo nekilnojamojo turto niekuomet nevaldė, kadangi preliminariojoje sutartyje nėra įtvirtinta nuostata dėl nuosavybės teises perleidimo ieškovui, priešingai - preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties 5.2. punktas numato, kad pirkėjui nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą pereis tik pasirašius galutinę notarinės formos sutartį. Šalys tarėsi, kad už parduodamą žemę (ne už visą nekilnojamąjį turtą, įskaitant gyvenamąjį namą su priklausiniais) bus mokama 15 000,00 Eur iki 2016 m. birželio 1 d., o gyvenamojo namo, ( - ), kaina turėjo sudaryti 50 000,00 Eur. Kadangi ieškovas neįgyvendino preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų, atsakovės ieškovo sumokėtą avansą pagrįstai įskaitė kaip netesybas už preliminariosios sutarties nevykdymą, o nurodytas aplinkybes pagrindžia toliau nurodyti motyvai bei argumentai. Iš preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties akivaizdu, jog šalių tikroji valia buvo parduoti žemės sklypus už 15000,00 Eur sumą, tačiau iki nurodyto termino ieškovas su atsakovėmis už planuojamus įsigyti žemės sklypus neatsiskaitė, todėl ieškovas (pirkėjas) neįgyvendino preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų. Preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties tekstą ir sąlygas rengė pats ieškovas, o tai laikytina ieškovo nesąžiningumu, į preliminariosios sutarties sąlygas neįtraukiant apmokėjimo už ginčo pastatus. Už visą nekilnojamąjį turtą nurodyta kaina – 15 000,00 Eur, tačiau 15 000,00 Eur kaina už visą nekilnojamąjį turtą, t.y., žemės ūkio paskirties sklypus ir gyvenamosios paskirties namą yra akivaizdžiai pernelyg maža ir neprotinga kaina, neatitinkanti nekilnojamojo turto pardavimo rinkoje vyraujančių kainų (juolab ieškovas pats nurodo, kad į gyvenamąjį namą buvo investuota net 50 000,00 Eur), todėl ši aplinkybė taip pat patvirtina faktą, kad šalys tarėsi, jog 15 000,00 Eur kaina buvo būtent už perkamus žemės sklypus, o ne už visą nekilnojamąjį turtą. Atsakovės už 15 000,00 Eur niekada nesutiko ir nesutinka už tokią kainą parduoti viso nekilnojamojo turto. Preliminarioji sutartis nustojo galioti 2016 m. birželio 1 d. ( 2.2. p.), ieškovas nepageidavo šio termino pratęsti, ieškinį pareiškė praėjus beveik 10 mėnesių. Per visą šį laikotarpį jis visos pinigų sumos atsakovėms nesumokėjo, nors neva laikė, kad turtas yra jo asmeninė nuosavybė. Atmestini nurodyti motyvai dėl neva atsakovių ieškovui negrąžinto 5 000,00 Eur avanso. Sudarius preliminariąją pirkimo - pardavimo sutartį ir ieškovui sumokėjus 5 000,00 Eur avansą bei nesudarius pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties, atsakovės pagrįstai manė, jog 5 000,00 Eur avansas joms liko kaip netesybos, nes pagrindinė sutartis ( 4.4.1. p.) nebuvo sudaryta ne dėl atsakovių, o dėl ieškovo kaltės, kai šis kartu su V. J. paėmė nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus ir jų neperdavė atsakovėms. Notarinės formos sutartis nebuvo sudaryta, todėl sutartis niekinė. Ieškovas ir atsakovės nebuvo nuvykę į notarų biurą sudaryti pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties, atsakovėms nebuvo pranešta apie atvykimo į notarų biurą laiką, vietą, taip pat netgi atsakovės nebuvo informuotos apie tai, ar yra rezervuotas sandorio patvirtinimo laikas notarų biure. Šalys (ieškovas ir atsakovės) preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį sudarė dėl to, kad atsakovės ketino parduoti žemės sklypus už 15000,00 Eur, o pastatus - už 50000,00 Eur. Preliminarios nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties 4.4.2. punktas numato, kad jeigu pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pirkėjo kaltės, pirkėjo sumokėtas avansas lieka pardavėjui kaip kompensacija. Tačiau gyvenamasis namas turėjo būti parduodamas už 50000,00 Eur, nes jo vertė yra ženkliai didesnė, todėl pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo (ieškovo) kaltės. Ieškovo kaltę dėl pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties nesudarymo taip pat pagrindžia ir tai, kad nebuvo įgyvendintas preliminariosios sutarties 2.2. punktas, kuriame numatyta, kad ieškovas už perkamą žemę įsipareigoja galutinai atsiskaityti iki 2016 m. birželio 1 d. Ieškovas pažeidė teisinę pareigą elgtis prievoliniuose santykiuose sąžiningai ir pažeidė atsakovių teisėtus lūkesčius: nesidomėjo galimybe ir nesiėmė jokių veiksmų, būtinų sudaryti pagrindinę sutartį, nepateikė pardavėjoms pagrindinės sutarties projekto, nesiderėjo dėl pagrindinės sutarties sudarymo sąlygų, nebendradarbiavo. Kadangi pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties nuostatos neteko galios, o ieškovo sumokėtas avansas 5000 Eur sumai pagrįstai įskaitytos kaip netesybos. Preliminariosios sutarties, sudarytos tarp šalių, nuostatos, yra ydingos, nes, preliminariojoje sutartyje nurodytas nekilnojamasis turtas priklauso tiek atsakovei J. V., tiek atsakovei R. P. asmeninės nuosavybės teise. Iš preliminariosios sutarties nuostatų, nėra galimybės identifikuoti, kokia pirkimo - pardavimo sutarties kainos dalis atitektų kiekvienai iš atsakovių. Preliminariojoje sutartyje nėra aptarta nekilnojamojo turto objektų, pastatų, pirkimo - pardavimo kaina. Iš to seka išvada, jog preliminariojoje sutartyje nurodytos sąlygos yra neatspindinčios tikrosios atsakovių valios dėl nekilnojamojo turto pardavimo. Todėl ieškovo pareikštas ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas, o ieškinyje išdėstytos aplinkybės neatitinka faktiškai susiklosčiusiųjų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į galimą ieškovo nesąžiningumą, kadangi kaip matyti iš byloje pateiktos 2016 m. vasario 10 d. preliminariosios sutarties 4.5. punkto, jame numatyta, kad „Visi ginčai, susiję su šios sutarties vykdymu, sprendžiami geranoriškai, tarpusavio derybomis. Jei per 30 dienų ginčas neišsprendžiamas, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme“. Ieškovas su atsakovėmis dėl kilusio ginčo iš preliminarios sutarties vykdymo nebendradarbiavo, civilinėje byloje nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad iki patikslinto ieškinio ir/ar pradinio ieškinio pateikimo teismui dienos ieškovas į atsakoves yra kreipęsis dėl preliminarios sutarties vykdymo. Todėl manytina, jog ieškovas patikslinto ieškinio reikalavimais galimai siekia nepagrįstai praturtėti atsakovių sąskaita.

8Atsakovių J. V. ir R. P. atstovė advokatė G. G. 2018-03-20 teismo posėdyje prašė ieškinį kaip nepagrįstą atmesti, remdamasi atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais ir argumentais, ir priteisti ieškovėms patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atstovė nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų aiškinimo ir teigė, kad

9ieškovui nekilnojamasis turtas niekada nebuvo perduotas valdyti ką patvirtino ieškovo atstovas 2018-02-14 teismo posėdyje, todėl nėra vieno iš pagrindinių nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo elementų, todėl šalių preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties negalima laikyti pagrindine. Atsakovė J. V. pagal įgaliojimą įgaliojo V. J. pateikti visus reikalingus dokumentus jai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimui, pakeisti žemės sklypų paskirtį bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Dėl to atsakovė perdavė dokumentus V. J., tačiau be teisės disponuoti, naudotis, valdyti atsakovei J. V. priklausančiu turtu. Tačiau tai negalima traktuoti kaip nuosavybės teisės perleidimo, nes V. J. nepagrįstai negražina dokumentų. Atsakovės niekada neperleido ieškovui ginčo turto ir kaip nurodyta preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 5.2 punkte pirkėjui nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą pereis tik pasirašius galutinė notarinės formos sutartį. Todėl ieškovo atstovo paaiškinimai, kad trečiasis asmuo disponavo turtu kaip asmeniniu vertintini kritiškai. Ieškovas ir trečiasis asmuo nepateikė rašytinių įrodymų, kad jie mokėjo nekilnojamojo turto mokesčius, prisidėjo prie nekilnojamojo turto pagerinimo. Be to, nekilnojamas turtas – pastatai, esantys ( - ) priklauso ne J. V., o atsakovei R. P. Ieškovo atstovas teigia, kad ginčo turtas buvo įgytas J. V. vardu, tačiau pastatas pastatytas trečiojo asmens lėšomis, kuris jį ir prižiūrėjo. Tačiau teismui nepateikta šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų ir tokie paaiškinimai neturi lemiamos reikšmės ieškovo reikalavimui dėl preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine. Nors ieškovo atstovas teigia, kad faktinis savininkas buvo trečiasis asmuo, tačiau su ieškiniu kreipėsi ieškovas, trečiojo asmens tėvas. Ieškovo pateikti mokėjimo dokumentai nepatvirtina, kad ieškovas investavo pinigines lėšas į ginčo nekilojamąjį turtą. Sąskaitose pirkėjas nurodytas UAB ,, ( - )“, o sąskaitoje kurioje pirkėjas V. J., nėra galimybės, nustatyti ar pirktos medžiagos buvo panaudotos ginčo nekilnojamojo turtui.

10Šalys tarėsi, kad už parduodamą žemę bus mokama 15000 Eur iki 2016-06-01, o gyvenamojo namo kaina – 50000 Eur. Ieškovo atstovas negalėjo paaiškinti kokia kaina buvo preliminariai sutarta už kiekvieną atskirą nekilnojamojo turto objektą. Liudytojas A. V. teismo posėdyje patvirtino, kad atsakovė J. V. jam nurodė, kad sutarties kaina numatyta tik už žemę, be pastatų. Iš sutarties akivaizdu, kad šalių tikroji valia buvo parduoti žemės sklypus. Už 15000 Eur, tačiau ieškovas su atsakovėm iki 2016-06-01 už planuojamus įsigyti žemės sklypus neatsiskaitė, todėl ieškovas neįgyvendino preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų. Ieškovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad jis rengė preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties tekstą bei nurodė, kad sutartyje nurodyta, jog atsiskaitymas numatytas už perkamą žemę, o ne už pastatus laikytina rašymo apsirikimo klaida. Tokie prieštaravimai tarp proceso šalių ir byloje esančių rašytinių įrodymų yra pagrindas ieškovo paaiškinimus laikyti nepatikimais bei sudaro pagrindą atmesti ieškinio reikalavimus. Sudarius preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas sumokėjo 5000 Eur avansą, kuris liko atsakovėms kaip netesybos, nes pagrindinė sutartis (4.4.2. p) nebuvo sudaryta dėl ieškovo (pirkėjo kaltės), kai šis kartu su V. J. paėmė nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus ir jų neperdavė atsakovėms.

11Sutartis nebuvo sudaryta notarine forma. Ieškovas ir atsakovės nebuvo nuvykę į notarų biurą sudaryti pagrindinės sutarties, atsakovėms nebuvo pranešta apie atvykimo pas notarą laiką, vietą, nebuvo informuotos ar yra rezervuotas sandorio patvirtinimo laikas notarų biure. Tai patvirtino ir trečiasis asmuo 2018-02-14 teismo posėdyje, nurodydamas, kad ieškovas yra senyvo amžiaus, viskas buvo tvarkoma per trečiąjį asmenį. Ieškovas iki preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo pabaigos nerodė jokios iniciatyvos pagrindinei sutarčiai sudaryti. Todėl sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės.

12Šalys sudarė sutartį nes atsakovės ketino parduoti žemės sklypus už 15000 Eur, o pastatus už 50000 Eur. Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 1.1 p. nėra nurodyta kiekvieno ketinto parduoti nekilnojamojo objekto kaina, šis punktas prieštarauja sutarties 2.2 punktui. Sutarties 4.4.2 p. numato, kad jeigu pagrindinė sutartis nepasirašoma dėl pirkėjo kaltės pirkėjo sumokėtas avansas lieka pardavėjui kaip kompensacija. Ieškovas neįgyvendino sutarties 2.2 p. kuriame numatyta, kad ieškovas už perkamą žemę įsipareigoja galutinai atsiskaityti iki 2016-06-01. Nesudarius pagrindinės sutarties iki numatyto termino, prievolė sudaryti sutartį pasibaigia. Ieškovas pažeidė atsakovų teisėtus lūkesčius, nesidomėjo galimybe ir nesiėmė jokių veiksmų, būtinų sudaryti pagrindinę sutartį, nepateikė pardavėjoms pagrindinės sutarties objekto, nesiderėjo dėl pagrindinės sutarties sudarymo sąlygų, nebendradarbiavo. Nesudarius pagrindinės sutarties, preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos neteko galios, o ieškovo sumokėtas avansas įskaitytinas kaip netesybos. Ieškovo atstovas rengė preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties tekstą ir sąlygas ir neįtraukė apmokėjimo už pastatus. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti kuo pasireiškė atsakovių vengimas sudaryti pagrindinę sutartį. Todėl preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis negali būti pripažinta pagrindine. Sutartyje nurodyta kaina 15000 Eur už visus žemės ūkio paskirties sklypus gyvenamąjį namą yra akivaizdžiai pernelyg maža ir neprotinga kaina, be to pats ieškovas nurodė, kad į namą buvo investuota 50000 Eur. Atsakovės už 15000 Eur niekada nesutiko parduoti viso nekilnojamojo turto. Ieškovas nepageidavo pratęsti preliminariosios sutarties termino pratęsti, ieškinį pareiškė praėjus beveik 10 mėnesių, per visą tą laiko visų pinigų nesumokėjo, nors ir laikė, kad turtas yra jo asmeninė nuosavybė. Nors ginčo turtas yra abiejų atsakovių nuosavybė, tačiau iš sutarties nuostatų nėra galimybės identifikuoti kokia kainos dalis atitektų kiekvienai iš atsakovių, sutartyje nėra aptarta objektų kaina. Liudytojas A. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčo turtą norėjo įsigyti trečiasis asmuo, o ne ieškovas, preliminarioji sutartis faktiškai buvo sudaryta su trečiuoju asmeniu, ieškovas sutarties sudarymo metu nedalyvavo.

13Ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka faktiškai susiklosčiusių. Ieškovas su atsakovėmis dėl kilusio ginčo iš preliminarios sutarties vykdymo nebendradarbiavo, nepateikė rašytinių įrodymų, kad iki ieškinio padavimo dienos ieškovas kreipėsi į atsakoves dėl preliminarios sutarties vykdymo, todėl seka išvada, kad ieškovas galimai siekia nepagrįstai praturtėti atsakovių sąskaita.

14Trečiasis asmuo V. J. atsiliepimo nepateikė, 2018-02-14 teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad su atsakove J. V. 2001 metais įsigijo sodybą. Sodyba buvo pirkta už jo pinigus, tačiau jis negalėjo pirkimo-pardavimo sandorio sudaryti savo vardu, nes tuomet jo pase nebuvo registracijos. Atsakovė J. V. buvo jo sugyventinė ir kartu gyveno 12 metų, o po to išsiskyrė. Preliminari sutartis sudaryta su jo tėvu, kuris yra ieškovas. Ieškovas yra pirkėjas, o turtas priklauso jam. Už visą turtą buvo sutarta sumokėti atsakovėms 15000 Eur. Po preliminarios sutarties sudarymo atsakovės per savo atstovą perdavė, kad nesudarys sutarties, nes per mažai pinigų. J. V. pagal 2016-03-21 įgaliojimą, jį įgaliojo atlikti kadastrinius matavimus. Iki 2016-06-01 kadastriniai matavimai buvo atlikti. Atsakovės vengė sudaryti sutartį, jos buvo kviečiamos per įgaliotą asmenį.

15Liudytojas A. V. 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad jis atsakovių brolis. Pagal atsakovių įgaliojimą jis sudarė preliminarią sutartį, dėl sodybos pardavimo, kurią žadėjo pirkti V. J. Sutartį pasirašė tuomet kai jam sesuo J. V. pasakė, kad gali pasirašyti, jis pasirašė savo ranka, jam sumokėjo 2000 Eurų, kuriuos jis perdavė J. V. Jis buvo įgaliotas pasirašyti preliminarią sutartį, ją pasirašė ir išsiuntė J. V.. Pačią sutartį nelabai skaitė, jam J. V. sakė, kad sutarta 15000 Eurų už žemę. Vėliau J. V. jam pasakė, kad daugiau nieko nedarytų.

16Liudytojas A. A. 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra V. J. draugas. Jis pastarajam padėjo sodyboje įrengti namą, pirtį, atliko apdailos darbus, tvarkė aplinką. Statybines medžiagas pirko V. J., jis yra sodybos savininkas, o J. niekuo neprisidėjo.

17Liudytojas Ž. B. 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra V. J. draugas. Jis dažnai lankydavosi sodyboje ir matė, kad viskuo rūpinosi V. J.. J. V. matydavo retai. Maždaug nuo 2010 metų sodyboje nesilanko.

18Ieškovas V. S. J., jo atstovas advokatas Elmaras Urbonas bei trečiasis asmuo V. J., būdami tinkamai informuoti, į 2018-03-20 teismo posėdį neatvyko. Civilinė byla Nr.2-48-939/2018 teismo posėdyje nagrinėtina ieškovui, jo atstovui ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant. Ieškovo atstovas 2018-03-19 elektroniniu paštu, teismui pateikė prašymą atidėti teismo posėdį balandžio mėnesiui, kadangi ieškovo sveiktos būklė neleidžia jam dalyvauti teismo posėdyje. Ieškovo atstovo nurodyta priežastis, kad ieškovas dėl sveiktos būklės negali dalyvauti teismo posėdyje, nesudaro pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi ieškovas ir jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios, nepateikė dokumentų, pateisiančių ieškovo neatvykimą į teismo posėdį dėl sveikatos būklės. Taip pat įvertinus visą proceso seką, eigą, matyti, kad 2018-02-14 vykusiame teismo posėdyje vyko bylos nagrinėjimas iš esmės, išklausyta šalių atstovai, liudytojai. Ieškovo atstovas prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodė, kad ieškovo atstovo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu, tačiau atsakovių atstovė atsiėmė prašymą dėl ieškovo pripažino būtinu ir prašė bylą nagrinėti iš esmės. Ieškovo atstovo neatvykimas į šios dienos teismo posėdį taip pat rodo, kad vilkina bylos nagrinėjimą ir tokiu būdu nesiekia, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, nes vien tik prašymo pateikimas atidėti bylos nagrinėjimą dėl ieškovo sveiktos būklės, nepateikiant jokių tai patvirtinančių dokumentų, niekaip nepateisina ieškovo atsakovo neatvykimo į teismo posėdį. Trečiojo asmens neatvykimo priežastis taipogi nelaikytina pateisinama, kadangi jis yra tinkamai informuoti apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką, neatvykimo priežasčių nepranešė.

19Ieškinys atmestinas

20Preliminarioji sutartis – tai organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tai sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš jos kyla šalių prievolė aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį. Iš CK 6.165 str. įtvirtintos preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį, o pagrindinėje sutartyje prievolės dalykas yra veiksmai, kuriais objektas – vertybė yra perduodamas kitai šaliai (parduodama, mainoma, dovanojama ir pan.). Preliminariosios sutartys sudaromos, kai civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių (reikalingo leidimo, subjektinės teisės į daiktą neturėjimo, nepakankamo daikto parengimo parduoti ir pan.) gali nuspręsti pagrindinės sutarties nesudaryti iš karto, o numatyti, kad ją sudarys ateityje. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Pagrindiniai preliminariosios sutarties bruožai: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Nustatant, ar gali būti šalių susitarimas kvalifikuojamas kaip pagrindinė sutartis ar ne, esminę reikšmę turi šalių atlikti veiksmai, šių veiksmų tikslai, sutarties objekto formavimo specifika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-P-382/2006).

21Byloje, esantys VĮ „Registrų centras“ išrašai (b.l. 69-70, 71-72, 73-74, 75-76) patvirtina, kad atsakovei J. V. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: 1) 1,2303 ha žemės sklypas, esantis ( - ), 2) 1,9059 ha žemės sklypas, ( - ), 3) 1,0180 ha žemės sklypas, esantis ( - ), 4) 0,4488 ha žemės sklypas, esantis ( - ), 5) pastatas - pirtis, esantis ( - ), 6) žemės sklypas, esantis ( - ).

22A. R. P. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: 1) pastatas - gyvenamasis namas, esantis ( - ), 2) pastatas - ūkinis pastatas, ( - ), 3) kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai, esantys ( - ), 4) 0,3092 ha žemės sklypas, esantis ( - ) (b.l. 67-68, 65-66).

23Remiantis ( - )Privačios žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi (b.l. 9) ir ( - ) perdavimo priėmimo aktu (b. l. 10) pardavėja M. Č. pardavė pirkėjai J. V. už 144,81 Eur (500,00 Lt) 0,76 ha, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ).

242015 m. vasario 6 d. įgaliojimu (b.l. 121-122) J. V. įgaliojo A. V. savo nuožiūra valdyti, naudotis ir disponuoti, įskaitant parduoti aptartomis sąlygomis, įskaitant kainą, atsiskaitymo tvarką ir būdus, jai asmeninės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, esančius ( - ).

252015 m. vasario 18 d. įgaliojimu (b.l. 8) R. P. įgaliojo A. V. valdyti, naudotis ir disponuoti, įskaitant parduoti, savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, įskaitant kainą, atsiskaitymo tvarką ir būdus jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, pastatą-gyvenamąjį namą, pastatą-ūkinį pastatą, kitus statinius (inžinierinius) - kiemo statinius esančius adresu: ( - ).

26Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys ( - )V. S. J. (pirkėjas) ir R. P. bei J. V. (pardavėjos), veikdamos per įgaliotą asmenį A. V., sudarė preliminariąja sutartį dėl nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo (t.1, b. l. 5-7). Pagal sutarties 1.1 punktą pardavėjos įsipareigojo parduoti, o Pirkėjas įsipareigojo nupirkti pastatus su žeme ir žemės ūkio paskirties žemę (toliau sutartyje - nekilnojamasis turtas), esančius ( - ): 1) žemės sklypą (unikalus numeris ( - )) 0,3092 ha, pastatą gyvenamąjį namą (unikalus numeris ( - )), ūkinį pastatą (unikalus numeris ( - )); 2) žemės sklypus: a) 0,4488 ha (unikalus numeris ( - )) b) l,0180 ha (unikalus numeris ( - )) c) 1,9059 ha (unikalus numeris ( - )), d) 1,2303 ha (unikalus numeris ( - ). Sutarties 2.1 punktu šalys nustatė, kad pardavimo kaina yra 15000 Eur. Pagal 2.2 punktą šalys nustatė, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, pasirašoma tarp pardavėjo ir pirkėjo iki 2016 m. birželio mėn. 1 d. Pasirašius pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas už perkamą žemę įsipareigoja galutinai atsiskaityti iki 2016 m. birželio 1 d. Sutarties 2.3 punktu šalys sutarė, kad pirkėjas sumokėjo Pardavėjams 5000 Eur avansą, kuris yra nekilnojamojo turto pardavimo kainos dalis. Sutarties 4.3 punktu šalys susitarė, kad tik raštišku šalių susitarimu sutarties 2.2 punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas. Sutarties 4.4 punktu šalys nustatė, kad už nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties nepasirašymą taikomos sankcijos: jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pardavėjo kaltės, Pardavėjas nedelsiant grąžina gautą 5000 eurų avansą Pirkėjui ir sumoka Pirkėjui 5000 eurų baudą; jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pirkėjo kaltės, pirkėjo sumokėtas avansas lieka pardavėjui kaip kompensacija.

27Iš byloje esančių duomenų matyti ir tai, jog abi šalys pripažįsta, kad ieškovas už sutartą pirkti turtą yra sumokėjęs 5000 Eurų avansą (t.1, b.l.21). Šalys preliminaria sutartimi nustatė, kad pagrindinė sutartis bus sudaryta iki 2016 metų birželio 1 d., ir pirkėjas (ieškovas) įsipareigoja už perkamą žemę galutinai atsiskaityti iki 2016-06-01. Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovas nurodo, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, nes atsakovės vilkino sutarties pasirašymą. Ieškovas taip pat nurodo, kad faktiškai ginčo turtas buvo įgytas kaip atsakovės J. V. ir trečio asmens V. J. nuosavybė, jiems abiems gyvenant kartu kaip šeimai. Taip pat teigiama, kad turto vertė yra pagerinta, trečio asmens lėšomis, o J. V. prie pagerinimo neprisidėjo, turtu nesirūpino. Atsakovės J. V. ir trečiojo asmens santykiams nutrūkus 2009 metais, liko neišspręstas turto pasidalijimo klausimas. Dėl to buvo sutarta sudaryti preliminariąją ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį, sumokėtas 5000 Eur avansas. Ieškovas ir trečiasis asmuo naudojasi ginčo turtu kaip savo, faktiškai jį valdo, jam perduoti turto dokumentai, tačiau šalys iki šiol nėra sudariusios pagrindinės šio nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties. Todėl ieškovas prašo, kad 2016 m. vasario10 d. tarp šalių sudaryta preliminarioji sutartis turi būti pripažinta pagrindine CK 1.93 str. 4 d., 6.309 str. 1 d. numatytu pagrindu.

28CK 1.93 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Šiuo atveju sandorio po to notarine tvarka įforminti nebereikia. CK 6.309 str. 1 d. nustatyta, kad įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimajam pirkėjui valdyti yra to daikto pirkimas – pardavimas, o pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip (CK 6.309 str. 2 d.). Kai pirkti ar parduoti daiktą įpareigojęs asmuo atsisako įforminti sutartį įstatymų nustatyta forma, kita šalis turi teisę teismo tvarka reikalauti patvirtinti sutarties sudarymą (CK 6.309 str. 3 d.). Pabrėžtina, kad tiek bendroji CK 1.93 str. 4 d., tiek ir specialioji – pirkimui–pardavimui taikoma CK 6.309 str. teisės norma reglamentuoja pagrindinės sutarties šalių santykius. Daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo – pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 str.). Nustačius, kad šalys atlieka pirkimo – pardavimo sutarčiai būdingus veiksmus, konstatuotina, kad jos būtent ją ir vykdo. Tačiau preliminarioji sutartis nuo pagrindinės skiriasi savo turiniu, o siekiant šias sutartis atskirti, lemiamą reikšmę turi susitarimą sudariusių šalių valia, t. y. aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 str.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad buvo sudaryta preliminarioji sutartis, šią aplinkybę pripažįsta ir šalys. Šalys preliminarioje sutartyje ginčo susitarime aiškiai nurodė, kad pardavimo – pirkimo sutartį pasirašys ateityje, kad sutarties sudarymo metu 2016 m. vasario 10 d., sumoka 5000 Eurų avansą, o likusią pinigų sumą sumokės iki 2016 m. birželio 1 d. t.y. iki kol turės būti sudaryta notarinė sutartis. Iš preliminariosios sutarties turinio spręstina, kad tikroji šalių valia buvo ne parduoti bei nusipirkti nekilnojamąjį turtą, o įsipareigoti tą padaryti ateityje. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Tačiau jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

30Ieškovas teigia, kad šalys susitarė dėl konkretaus turto pirkimo-pardavimo, ieškovui buvo perduotas turtas bei visi su turtu susiję dokumentai, ieškovui buvo leista sutvarkyti ginčo turto techninę dokumentaciją, be to ieškovas sumokėjo 1/3 dalį kainos, todėl atsakovės aiškiai išreiškė perduoti ginčo turtą ieškovui, todėl turi būti patvirtinta 2016 m. vasario 10 d. tarp šalių sudaryta preliminarioji sutartis turi būti pripažinta pagrindine, nes atsakovės vengia įforminti pagrindinę sutartį.

31Iš byloje esančio 2016 m. kovo 21 d. įgaliojimo matyti, kad J. V. įgaliojo V. J. pateikti visus reikalingus dokumentus visų jai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektų rengimui, derinimui tikrinimui bei tvirtinimui ir kt. (t.1, b.l.9). Iš preliminarios sutarties 3.2 p. matyti, kad pardavėjas (ieškovas) išsipareigoja nuo minėtos sutarties pasirašymo dienos iki pagrindinės sutarties pasirašymo tinkamai naudotis nekilnojamuoju turtu, nedaryti jokių pertvarkų ir kitų veiksmų, kurie galėtų pakenkti turtui. Iš ieškovo pateiktų: VĮ „Registrų centras“ sąskaitų matyti, kad buvo mokama už paslaugas (dėl nekilnojamojo turto adresu ( - )) (t.1, b.l.15-18).

32Atsakovės neigia, kad ginčo turtas buvo perduotas ieškovui, o ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo ieškovo sūnus V. J. disponavo turtu kaip savu, mokėjo mokesčius, prisidėjo prie turto pagerinimo. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ginčo nekilnojamasis turtas faktiškai priklausė atsakovei J. V. ir trečiajam asmeniui V. J., o minėtiems asmenims 2009 metais nutraukus bendrą gyvenimą nepavyko išspręsti turto padalijimo klausimą. Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje, sprendžiant ieškovo reikalavimus, pripažinti preliminarią sutartį sudarytą tarp ieškovo ir atsakovių J. V. ir R. P., neturi teisinės reikšmės ieškovo argumentai, kad turtas faktiškai priklauso atsakovei J. V. ir trečiajam asmeniui V. J. Bylos duomenimis nustatyta, kad dalis ginčo nekilojamojo turto priklauso ne tik atsakovei J. V., bet ir atsakovei R. P. Nors ieškovo atstovas teismo posėdyje teigė, kad faktinis turto savininkas yra trečiasis asmuo, tačiau preliminariojo turto pirkimo pardavimo sutartis sudaryta tarp ieškovo, kuris yra trečiojo asmens tėvas ir atsakovių ir būtent ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą ginti savo pažeistų teisių.

33Aplinkybės, kad pirkėjui suteikta galimybė naudotis nekilojamuoju turtu bei atsakovės J. V. trečiajam asmeniui V. J. perduoti su ginčo turtu susiję dokumentai, nepatvirtina, kad atsakovės perleido ieškovui ir nuosavybės teisę, nes byloje nėra įrodymų, jog ieškovui buvo perleista ir teisė disponuoti nuosavybės teisės objektais (CK 4.37 str. 1 d.). O preliminariosios sutarties 5.2 p. šalių sutarta, kad pirkėjui nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą pereis tik pasirašius galutinę notarinės formos sutartį, tai patvirtinama, kad ieškovui nekilnojamas turtas nuosavybėn nebuvo perduotas. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas faktiškai turtu nedisponavo ir atsakovės neperleido ieškovui ginčo turto, todėl nėra vieno iš pagrindinių nekilojamojo turto pirkimo pardavimo elementų, todėl preliminarioji sutartis negali būti pripažįstama pagrindine.

34Ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas mokėjo žemės mokesčius, savo lėšomis pagerino ginčo turtą. Ieškovo atstovo pateiktos sąskaitos faktūros: 2003 m. rugpjūčio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą V. J. iš UAB „Laukmedis“ pirko pjautų rastų tvorą ir apvalius statramsčius už 477,69 Eur (1649,38 Lt), 2003 m. rugpjūčio 14 d. apmokėta UAB „Laukmedis“ pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą 405,29 Eur (1399,38 Lt); 2003 m. rugsėjo 22 d. UAB „Valviktė“ iš UAB „Senukų prekybos centras“ pagal PVM sąskaitą faktūrą pirko prekių už 11,66 Eur (40,25 Lt), 2003 m. rugsėjo 24 d. UAB „Valviktė“ iš UAB „Senukų prekybos centras“ pagal PVM sąskaitą faktūrą pirko prekių už 43,44 Eur (150,00 Lt); 2003 m. rugpjūčio 18 d. UAB „Valviktė“ iš UAB „Senukų prekybos centras“ pagal PVM sąskaitą faktūrą pirko prekių už 72,59 Eur (250,65 Lt), 2003 m. lapkričio 24 d. UAB „Valviktė“ iš UAB „Senukų prekybos centras“ pagal PVM sąskaitą faktūrą pirko prekių už 152,11 Eur (525,19 Lt); 2003 m. rugpjūčio 27 d. UAB „Valviktė“ iš UAB „Senukų prekybos centras“ pagal PVM sąskaitą faktūrą pirko prekių už 102,09 Eur (352,50 Lt) patvirtina, kad pirkėjas UAB ,,Valviktė“, o vienoje sąskaitoje nurodytas pirkėjas V. J. (t.1, b.l.112-118). Tačiau minėti mokėjimo dokumentai nepatvirtina ginčo nekilnojamojo turto pagerinimo fakto.

35Sutarties laisvės principas, galiojantis ir ikisutartiniuose santykiuose, leidžia šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Teismų praktikoje konstatuota, kad avanso mokėjimas pagal preliminariąją sutartį neprieštarauja imperatyvams, įskaitant ir CK 6.165 str. 1 d. Šiuo atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad Preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovas atsakovėms sumokėjo 5000 Eurų, tačiau nesumokėjo visos šalių Preliminarioje sutartyje nurodytos siekiamo įsigyti nekilnojamojo objekto kainos (15000 Eurų), todėl ir dėl šios priežasties preliminarioji sutartis negali būti pripažįstama pagrindine.

36Kaip matyti iš šalių sudarytos Preliminariosios sutarties, ieškovas ir atsakovės susitarė dėl žemės sklypo su gyvenamuoju namu bei ūkiniais pastatais ir keturių žemės ūkio paskirties sklypų (sutarties 1p.). Iš sutarties 2.1 punkto matyti, kad sutarta pardavimo kaina – 15000 Eurų. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 5000 Eurų. Atsakovės nurodo, kad 15000 Eurų buvo sutarta kaina tik už žemės sklypus, o pastatų neapima. Sutarta pastatų kaina 50000 Eurų. Atsakovės teigia, kad 15000 Eurų už visą nekilnojamąjį turtą ir pastatus akivaizdžiai maža ir neprotinga kaina, nes net ir pats ieškovas ieškinyje nurodo, kad turtas buvo pagerintas už maždaug 50000 Eur, bei ieškovas, rengdamas preliminarios sutarties sąlygas, neįtraukė apmokėjimo už pastatus. Ieškovas teigia priešingai, kad 15000 Eurų sutarta kaina už visą nekilojamąjį turtą, nurodytą sutarties 1 punkte. Iš sutarties 2.2 punkto matyti, kad pasirašius pagrindinę sutartį, pirkėjas (ieškovas) už perkamą žemę įsipareigoja galutinai atsiskaityti iki 2016-06-01. Ieškovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad jis surašė sutarties sąlygas ir nurodė, jog sutartyje nurodytas teiginys, kad pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už perkamą žemę yra techninė klaida ir kad visų ginčo objektų pardavimo kaina 15000 Eurų. Trečiasis asmuo teismo posėdyje nurodė, kad sutarta kaina už visus ginčo objektus buvo 15000 Eurų, o liudytojas A. V., kad 15000 Eur buvo sutarta už parduodamą žemę.

37Iš išdėstyto kyla abejonių ar šalių valia buvo parduoti tik žemės sklypus už 15000 Eur, ar už žemės sklypus su pastatais - 15000 Eur. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra aišku ir akivaizdu, už ką konkrečiai ieškovas įsipareigojo mokėti pinigines lėšas bei kokį nekilnojamąjį objektą ketino įsigyti, bei kokį konkrečiai turtą ketino parduoti atsakovės ir už kokią kainą. Esant tokiomis abejonėmis ir šalių nesutarimui dėl įsipareigotos sumokėti kainos ir parduodamo nekilnojamojo turto objektų, kuomet preliminarioje sutartyje aiškiai ir suprantamai nėra nustatyta už kokius objektus kokia sutarta kaina, nėra pagrindo preliminariąją sutartį pripažinti pagrindine.

38Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodinėjo atsakovių – vengimą sudaryti pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį, nurodydamas, kad atsakovės nesilaikė savo įsipareigojimo, nereagavo į prašymus užbaigti sandorį, o atsakovės įrodinėjo priešingai, kad dėl ieškovo neteisėtų veiksmų (nesidomėjo galimybe ir nesiėmė jokių veiksmų, būtinų sudaryti pagrindinę sandorio sutartį, nebendradarbiavo) nebuvo sudaryta pagrindinė turto pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovės nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių ieškovo valią sudaryti pagrindinę sutartį (kad ieškovas kreipėsi su raginimu, pretenzijomis sudaryti sutartį, kad notarų biure buvo užsakytas laikas sandorio sudarymui, kad buvo paruošta pagrindinė sutartis ir pan.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas vengimą sudaryti pagrindinę sutartį grindžia tik žodiniais paaiškinimas. Teismas sprendžia, kad ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, pagrindžiančių atsakovių vengimą sudaryti pagrindinę sutartį, dėl ko teismas atmeta šiuos teiginius dėl atsakovių vengimo sudaryti sutartį, kaip nepagrįstus bei neįrodytus (CPK 178, 185 straipsniai).

39Iš preliminarios sutarties turinio matyti, kad šalys nustatė, kad už nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties nepasirašymą taikomos sankcijos: jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas nedelsiant grąžina gautą 5000 eurų avansą pirkėjui ir sumoka pirkėjui 5000 eurų baudą; jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pirkėjo kaltės, pirkėjo sumokėtas avansas lieka pardavėjui kaip kompensacija. Pažymėtina, kad šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl nuostolių atlyginimo, ieškovas manydamas, kad pažeistos jo teisės ir teisėti interesai turi teisę juos ginti pagal CK 6.165 str., ir 6.189 str. nuostatas.

40Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys įsipareigoja joje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą pagrindinę sutartį (CK 6.165 straipsnis). Vienas esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis (CK 6.165 straipsnio 3 dalis). Pagrindinės sutarties sudarymo terminas, kaip ir kitos sutarties sąlygos, nustatomas suderinus šalių valią, vadovaujantis sutarties laisvės principu. Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Nagrinėjamojoje byloje 2016-02-10 šalys sudarydamos preliminariąją sutartį sutarė pagrindinę sutartį sudaryti iki 2016-06-01. Iki sutarto termino pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo. Pagal sutarties 4.3 punktą šalys nustatė, kad sutarties pasirašymo terminas gali būti pratęstas tik raštišku šalių susitarimu. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad šalys raštišku susitarimu pratęsė terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti, o į teismą teisminės gynybos kreipėsi 2017-03-10. Ieškovas nei iki 2016-06-01 nei iki ieškinio padavimo į teismą dienos likusios pinigų sumos atsakovėms nesumokėjo. Esant nurodytoms aplinkybėms šalių prievolė sudaryti pagrindinė sutartį pasibaigė 2016-06-01. Todėl nėra pagrįsto pagrindo pripažinti tarp šalių sudarytą Preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį pagrindine sutartimi ne tik dėl to, kad sudarydamos ją šalys išreiškė savo valią tik dėl ketinimo ateityje parduoti aptartus objektus, tačiau ir dėl to, kad susiklosčiusios faktinės aplinkybės neatitinka nei CK 1.93 str. 4 d. nuostatų prasmės, nei pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų bei aplinkybių.

41Bylinėjimosi išlaidos

42Ieškovui valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus ( - ) sprendimu „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ Nr. ( - ) ir ( - ) sprendimu „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo galiojimo termino pratęsimo“ Nr. ( - ) teikiama 100 procentų valstybės apmokama antrinė teisinė pagalba (b.l. 4, 110). Ieškovas buvo atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo, todėl bylos nagrinėjimo metu valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

43Remiantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies.

44Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Ne visos šalių faktiškai sumokėtos sumos už advokato pagalbą teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia ir tokie išlaidavimo nuostoliai liktų neatlyginti juos patyrusiai šaliai. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

45Pagal minėtas Rekomendacijas įvertinant atsakovių nurodomų išlaidų už teisines paslaugas pagrįstumą, atsižvelgiama į advokatės sugaištą laiką, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant atsakoves teisme.

46Atsakovėms buvo suteiktos šios advokato paslaugos: 605,00 Eur už atsiliepimo parengimą, 363,00 Eur už atstovavimą 2017-06-15 teismo posėdyje, 363,00 Eur už atstovavimą 2017-07-13 teismo posėdyje, 700,00 Eur už atstovavimą 2017-11-21 teismo posėdyje (300,00 Eur plius PVM) ir pasiruošimas baigiamosioms kalboms (278,52 Eur plius PVM), 180,00 Eur už atstovavimą 2017-10-04 mediacijos teismo posėdį, 181,50 Eur už atstovavimą 2017-10-25 mediacijos teismo posėdį, 363,00 už atstovavimą 2018-02-14 teismo posėdyje, 363,00 Eur už atstovavimą 2018-03-20 teismo posėdyje. Viso prašoma priteisti 3118,50 Eur.

47Atsiliepimo parengimas sudaro 605,00 Eur ir neviršija rekomenduotino maksimalaus dydžio. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą maksimalus užmokesčio dydis už kiekvieną atstovavimo teisme valandą yra apskaičiuojamas nuo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių), taikant 0,1 dydžio koeficientą, ir šiuo atveju yra 88,46 Eur. Atstovavimo teisme trukmė (dalyvavo teismo posėdžiuose 6 valandas), skaičiuojant pagal minėtų rekomendacijų 9 punktą, sudaro 6 valandas už ką priteistinas užmokestis sudaro 530,76 Eur (rekomendacijų 7 p., 8.19 p.), likusi atsakovių patirtų išlaidų dalis už atstovavimą teisme iš ieškovo nepriteistina (CPK 88, 93, 98 straipsniai, rekomendacijų 8-9 punktai). Atsakovių prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už dalyvavimą meditacijos posėdžiuose 361,50 Eur (180,00 Eur +181,50 Eur) bei pasiruošimas baigiamosioms kalboms 278,52 Eur yra realios, būtinos, pagrįstos, todėl priteistinos atsakovėms iš ieškovo (CPK 88, 93, 98 straipsniai, rekomendacijų 8-9 punktai).

48Todėl, esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, yra pagrindas sumažinti atsakovėms, iš ieškovo priteistinas bylinėjimosi išlaidas iki 1775,78 Eur sumos (CPK 98 str. 1-2 d.). Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį atsakovių patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios būtinų išlaidų kriterijų, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių klausimų naujumą, specialių žinių reikalingumą, atstovo darbo indėlį, todėl, nepaisant jų realumo, tenka pačioms atsakovėms.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

50ieškinį atmesti.

51Priteisti atsakovėms J. V. (asmens kodas ( - ). R. P. (asmens kodas ( - ). iš ieškovo V. S. J. (asmens kodas ( - ). kiekvienai po 887,89 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus, 89 ct) bylinėjimosi išlaidų.

52Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2017 m. kovo 30 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi, įrašyti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovei R. P., asmens kodas ( - ). priklausančiam turtui: gyvenamajam namui (unikalus Nr. ( - )), ūkiniam pastatui (unikalus nr. ( - )), žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esantiems ( - ), ir atsakovei J. V., asmens kodas asmens kodas ( - ) priklausančiam turtui: 0,4488 ha žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ); 1,0180 ha žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )); 1,9059 ha žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )); 1,2303 ha žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esantiems ( - ), palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas V. S. J. (toliau – ir ieškovas) pateikė teismui patikslintą... 5. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas ( - ) sudarė sutartį su atsakovėmis dėl... 6. Ieškovo atstovas advokatas Elmaras Urbonas 2018-02-14 teismo posėdyje... 7. Atsakovės J. V. ir R. P. atsiliepime į patikslintą ieškinį (t.1,b. l.... 8. Atsakovių J. V. ir R. P. atstovė advokatė G. G. 2018-03-20 teismo posėdyje... 9. ieškovui nekilnojamasis turtas niekada nebuvo perduotas valdyti ką patvirtino... 10. Šalys tarėsi, kad už parduodamą žemę bus mokama 15000 Eur iki 2016-06-01,... 11. Sutartis nebuvo sudaryta notarine forma. Ieškovas ir atsakovės nebuvo nuvykę... 12. Šalys sudarė sutartį nes atsakovės ketino parduoti žemės sklypus už... 13. Ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka faktiškai susiklosčiusių.... 14. Trečiasis asmuo V. J. atsiliepimo nepateikė, 2018-02-14 teismo posėdyje... 15. Liudytojas A. V. 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad jis atsakovių... 16. Liudytojas A. A. 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra V. J. draugas.... 17. Liudytojas Ž. B. 2018-02-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra V. J.... 18. Ieškovas V. S. J., jo atstovas advokatas Elmaras Urbonas bei trečiasis asmuo... 19. Ieškinys atmestinas... 20. Preliminarioji sutartis – tai organizacinė sutartis, priskirtina... 21. Byloje, esantys VĮ „Registrų centras“ išrašai (b.l. 69-70, 71-72,... 22. A. R. P. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: 1) pastatas -... 23. Remiantis ( - )Privačios žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi (b.l. 9)... 24. 2015 m. vasario 6 d. įgaliojimu (b.l. 121-122) J. V. įgaliojo A. V. savo... 25. 2015 m. vasario 18 d. įgaliojimu (b.l. 8) R. P. įgaliojo A. V. valdyti,... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys ( - )V. S. J. (pirkėjas) ir R. P. bei... 27. Iš byloje esančių duomenų matyti ir tai, jog abi šalys pripažįsta, kad... 28. CK 1.93 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar iš... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad buvo sudaryta preliminarioji sutartis, šią... 30. Ieškovas teigia, kad šalys susitarė dėl konkretaus turto pirkimo-pardavimo,... 31. Iš byloje esančio 2016 m. kovo 21 d. įgaliojimo matyti, kad J. V. įgaliojo... 32. Atsakovės neigia, kad ginčo turtas buvo perduotas ieškovui, o ieškovas... 33. Aplinkybės, kad pirkėjui suteikta galimybė naudotis nekilojamuoju turtu bei... 34. Ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas mokėjo žemės... 35. Sutarties laisvės principas, galiojantis ir ikisutartiniuose santykiuose,... 36. Kaip matyti iš šalių sudarytos Preliminariosios sutarties, ieškovas ir... 37. Iš išdėstyto kyla abejonių ar šalių valia buvo parduoti tik žemės... 38. Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu... 39. Iš preliminarios sutarties turinio matyti, kad šalys nustatė, kad už... 40. Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys... 41. Bylinėjimosi išlaidos... 42. Ieškovui valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus (... 43. Remiantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 44. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su... 45. Pagal minėtas Rekomendacijas įvertinant atsakovių nurodomų išlaidų už... 46. Atsakovėms buvo suteiktos šios advokato paslaugos: 605,00 Eur už atsiliepimo... 47. Atsiliepimo parengimas sudaro 605,00 Eur ir neviršija rekomenduotino... 48. Todėl, esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog, vadovaujantis... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 50. ieškinį atmesti.... 51. Priteisti atsakovėms J. V. (asmens kodas ( - ). R. P. (asmens kodas ( - ). iš... 52. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2017 m. kovo 30 d. Prienų rajono... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...