Byla 2-5550-553/2011
Dėl BUAB „Bukra“ kreditoriu susirinkimo nutarimu pripažinimo negaliojanciais, suinteresuoti asmenys AB „Šiauliu bankas“, UAB „Grigiškiu statyba“, UAB „Bildunga“, E. Kuodžio individuali imone ir UAB „Use“, ir pareiškejo atsisakymu nuo skundo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, susipažinusi su civilines bylos medžiaga pagal pareiškejo VI Turto banko skunda del BUAB „Bukra“ kreditoriu susirinkimo nutarimu pripažinimo negaliojanciais, suinteresuoti asmenys AB „Šiauliu bankas“, UAB „Grigiškiu statyba“, UAB „Bildunga“, E. Kuodžio individuali imone ir UAB „Use“, ir pareiškejo atsisakymu nuo skundo,

2n u s t a t e:

3Pareiškejas (kreditorius) VI Turto bankas pateike skunda del 2011-04-15 BUAB „Bukra“ kreditoriu susirinkimo nutarimo dalies ketvirtu darbotvarkes klausimu „Del pakartotinese varžytinese neparduoto turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“.

42011-10-13 Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškejo atsisakymas nuo skundo ir prašymas civiline byla nutraukti, patvirtinant, kad procesines tokio atsisakymo pasekmes yra žinomos.

5Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio nuostatos suteikia ieškovui teise atsisakyti nuo ieškinio, ribojant teismo teise priimti ieškovo atsisakyma tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešam interesui. Teismas atsisakyma nuo skundo priima, nes nera jokio objektyvaus pagrindo manyti, kad šis atsisakymas prieštarauja istatymui ar pažeidžia kieno nors teises bei istatymo saugomus interesus. Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio nuostatos, kad byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama, pareiškejui išaiškintos.

6Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 293 str. 4 p., pareiškejui atsisakius nuo skundo ir teismui atsisakyma priemus, civiline byla nutrauktina.

7Pareiškejui atsisakius skundo ir byla nutraukus, pagrindas laikinosioms apsaugos priemonems išnyksta, todel 2011-05-06 Vilniaus apygardos teismo nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemones panaikintinos (CPK 150 str.).

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 290, 291 str. teismas

Nutarė

9Priimti pareiškejo VI Turto banko atsisakyma nuo skundo civilineje byloje pagal pareiškejo VI Turto banko skunda del BUAB „Bukra“ kreditoriu susirinkimo nutarimu pripažinimo negaliojanciais, suinteresuoti asmenys AB „Šiauliu bankas“, UAB „Grigiškiu statyba“, UAB „Bildunga“, E. Kuodžio individuali imone, UAB „Use“, ir civiline byla Nr. 2-5550-553/2011 nutraukti.

10Panaikinti 2011-05-06 Vilniaus apygardos teismo nutartimis pritaikytas laikinasias apsaugos priemones.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskiraji skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai