Byla e2-3260-566/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškinyje nurodė, jog UAB „Vilniaus vandenys“ nuo 1996 m. rugsėjo 20 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. tiekė atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame adresu ( - ), geriamąjį vandenį ir šalino bei valė nuotekas. Atsakovas neatsiskaitė už laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. suteiktas paslaugas ir liko skolingas 540,89 Eur. Ieškovo teigimu, atsakovas nemokėjo už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. užfiksuotų skaitiklio rodmenų, tačiau šis faktas buvo užfiksuotas tik 2015 m. lapkričio 30 d., kai ieškovas atliko šalto vandens skaitiklio patikrą, kadangi pats atsakovas skaitiklio rodmenų nedeklaruodavo, nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. buvo fiksuojama tik skola už mėnesinę paslaugų pardavimo kainą. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 540,89 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuo 1996 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. priklausė atsakovui. Minėtame bute laikotarpiu nuo 1996 m. rugsėjo 20 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. UAB „Vilniaus vandenys“ tiekė geriamąjį vandenį ir šalino bei valė nuotekas. Atsakovas neatsiskaitė už laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. suteiktas paslaugas ir liko skolingas ieškovui 540,89 Eur.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 540,89 Eur skolos (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.154 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 540,89 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) bei 84,70 Eur už advokato teisines paslaugas, iš viso – 99,70 Eur.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,58 Eur.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“, į. k. 120545849, iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 540,89 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt eurų 89 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 540,89 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 99,70 Eur (devyniasdešimt devynis eurus 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai