Byla 2KT-47/2014
Dėl civilinių bylų sujungimo

1L. e. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas Danutė Milašienė, susipažinusi su Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1587-413/2014, dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1587-413/2014 pagal ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Vicus“ ieškinį atsakovui Nordea Bank AB, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, S. J., D. B., V. Z., R. Ž., Vilniaus miesto 27-ajam notarų biurui, Vilniaus miesto 8-ajam notarų biurui, UAB „VKK Vilnius“, UAB „Vekšis“ ir UAB „VKK Klaipėda“ dėl laidavimo sutarčių ir hipotekos sandorių pripažinimo negaliojančiais bei pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „VKK Investicija“ pareiškimą atsakovui Nordea Bank AB dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 28 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, nutarė kreiptis į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką, kad šis išspręstų Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1587-413/2014 dalies pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „VKK Investicija“ pareiškimą atsakovui Nordea Bank AB dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3888-781/2014 dėl kreditoriaus Nordea Bank AB reikalavimo patvirtinimo RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byloje sujungimo klausimą. Teismas nurodė, kad abi civilinės bylos yra susijusios ir jos kartu būtų greičiau ir teisingiau išnagrinėtos, kadangi Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, RUAB „VKK Investicija“ (hipotekos davėjas) prašo teismo pripažinti negaliojančiu hipotekos sandorį, įregistruotą 2008 m. gegužės 13 d. hipotekos lakšto Nr. 03/1/2008/0006254 pagrindu, o Vilniaus apygardos teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje hipotekos kreditorius Nordea Bank AB šio hipotekos sandorio pagrindu hipotekos davėjo RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byloje pareiškė prašymą dėl jo reikalavimo patvirtinimo.

4Bylos sujungtinos.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju yra kilęs Kauno apygardos teismo žinioje esančios civilinės bylos sujungimo su Vilniaus apygardos teismo žinioje esančia civiline byla klausimas, jo išsprendimas priskirtinas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai (CPK 136 str. 4 d.).

6Susipažinus su Kauno apygardos teismo pateikta civiline byla Nr. 2-1587-413/2014 bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančia informacija apie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3888-781/2014, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra susijusios tarpusavyje ir jas sujungus ginčas tarp šalių bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Kauno apygardos teismo byloje trečiasis asmuo RUAB „VKK Investicija“ yra pareiškęs savarankišką reikalavimą atsakovui Nordea Bank AB dėl hipotekos sandorio, įregistruoto 2008 m. gegužės 13 d. hipotekos lakšto Nr. 03/1/2008/0006254 pagrindu, pripažinimo negaliojančiu. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3888-781/2014 ieškovas Nordea Bank AB atsakovui RUAB „VKK Investicija“ pareikštu reikalavimu prašo patvirtinti jo finansinį reikalavimą atsakovo restruktūrizavimo byloje, kurio atsiradimo teisiniu pagrindu nurodo tą patį ginčijamą hipotekos sandorį. Atsižvelgiant į Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1587-413/2014 trečiojo asmens RUAB „VKK Investicija“ savarankiško reikalavimo ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3888-781/2014 kilusio ginčo pobūdį, į tai, jog šiose civilinėse bylose dalyvauja tie patys, tik skirtingą procesinį statusą turintys asmenys, darytina išvada, jog, neišspendus hipotekos sandorio galiojimo klausimo, negalimas hipotekos kreditoriaus reikalavimo hipotekos davėjo restruktūrizavimo byloje patvirtinimo klausimo išsprendimas. Šių priešpriešinių reikalavimų išsprendimas vienoje civilinėje byloje sudarytų galimybę greičiau ir operatyviau išnagrinėti civilinę bylą bei užtikrintų civilinio proceso tikslų įgyvendinimą - kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių bei sudaryti sąlygas teisingam ginčo išsprendimui. Taip pat būtų išvengta galimo vienos iš bylų sustabdymo, siekiant išnagrinėti vieną bylą nereikės laukti kitos bylos nagrinėjimo pabaigos.

7Bylų sujungimo klausimas išspręstinas Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1587-413/2014 dalį pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, RUAB „VKK Investicija“ reikalavimą atsakovui Nordea Bank AB dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3888-781/2014, atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla buvo anksčiau iškelta, jos nagrinėjimas iš esmės buvo atnaujintas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartimi, o taip pat į dalyvaujančių byloje asmenų ir jų atstovų buveinės vietas.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 136 straipsnio ketvirtąja dalimi, l. e. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas

Nutarė

9Sujungti Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1587-413/2014 dalį pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, RUAB „VKK investicija“ reikalavimą atsakovui Nordea Bank AB dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3888-781/2014 pagal ieškovo Nordea Bank AB ieškinį atsakovui RUAB „VKK Investicija“ dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo restruktūrizavimo byloje, perduodant jas kartu nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

10L. e. teismo pirmininko pareigas

11Danutė Milašienė

Proceso dalyviai