Byla 2-2042-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidroterra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. 2-6021-590/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidroterra“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Projektų rengimo centras“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Hidroterra“ prašė teismą pripažinti neteisėtais atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pripažinti trečiąjį asmenį UAB „Projektų rengimo centras“ pirkimo laimėtoju.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties. Prašymą grindė preliminariu ieškinio pagrįstumu ir viešojo intereso pažeidimu. Teigė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų apribotos jo (ieškovo) galimybės ginti pažeistas teises.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

7Teismo motyvai: atsakovas supaprastintu skelbiamų derybų būdu pirko infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės rekonstravimo ir statybos projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Infekcinių ligų filialai šiuo metu yra įsikūrę avarinės būklės pastatuose; naujas infekcinių ligų ligoninės pastatas turi būti pastatytas, o senas rekonstruotas iki 2016 metų pabaigos. Dėl šių faktinių aplinkybių gintina teisinė vertybė operatyviai įsigyti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pirkimo procedūros susijusios su nauda visuomenei, todėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų didesnę žalą nei jų netaikymas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Hidroterra“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai suabsoliutino visuomenės interesą, susiejęs jį su pirkimo objektu, nepagrįstai nurodęs, kad, uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, nukentėtų visuomenės dalies interesai. Šiuo atveju pirkimo objektas yra susijęs su materialaus objekto sukūrimu, o tai reiškia, jog tokia viešojo pirkimo sutartis ir jos vykdymas bet kuriuo metu negalėtų būti nutraukta, perkančiajai organizacijai nepatiriant nuostolių.

112. Pirkimo sąlygų 80.2 punkte numatyta sąlyga, jog projektavimo paslaugos ir susiję darbai turi būti baigti ne vėliau kaip per 270 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau nurodytas terminas gali būti pratęstas dar 3 mėnesiams, o tai reiškia, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, įvertino aplinkybę dėl galimo sutarties įvykdymo vėlavimo/uždelsimo. Tai įrodo, kad objektas nėra būtinas nedelsiant, o dėl trumpalaikio pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo sustabdymas, neturės esminės įtakos pirkimo objekto įsigijimo terminui.

123. Pripažinus sutartį niekine, perkančioji organizacija turėtų organizuoti ir vykdyti naują pirkimą, dėl to patirti išlaidų, atsiskaityti su trečiuoju asmeniu už atliktus darbus. Taip nebus neužtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas tikslas.

134. Nepagrįstas teismo teiginys, kad jis (ieškovas) gina išimtinai savo turtinius interesus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinio reikalavimus, jis (ieškovas) įgytų teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Atsakovas turėtų pareigą nuostolius atlyginti, ir dėl ko visuomenė patirtų dvejopo pobūdžio žalą.

145. Ieškinys ir jame keliami reikalavimai yra prima facie pagrįsti, o jų pagrįstumas akivaizdžiai įrodytas pateiktais įrodymais.

15Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepime prašė atskirąjį skundą atmesti.

16Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nepavyktų laiku įsigyti perkamos paslaugos ir įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministrės 2014 m. spalio 21 d. įsakymo, jame nustatytais terminais. Taip būtų prarastas pirkimo finansavimas. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

182. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl numatytos galimybės pratęsti pirkimo sutartį gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Galimybė pratęsti sutarties vykdymo terminą buvo nustatyta atsižvelgiant į sudėtingą pirkimo sutarties vykdymo pobūdį, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtinybė sutartį pratęsti vis tiek gali atsirasti.

193. Sveikatos apsaugos ministerijai parengus paminėtą įsakymą, per 1-ą mėnesį buvo parengtas itin didelės apimties ir sudėtingas dokumentas – pastato projektavimo užduotis, kuri viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 31. Tai įrodo, kad perkančioji organizacija nuo pat pradžių siekė pirkimą įvykdyti kaip galima greičiau ir visapusiškai siekė įgyvendinti įsakymą jame nustatytais terminais.

20Trečiasis asmuo UAB „Projektų rengimo centras“ atsiliepime palaikė atsakovo poziciją.

21Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221 Ligoninė yra įsikūrusi avarinės būklės patalpose, dėl ko yra būtina kuo greičiau ją perkelti į kitas patalpas. Visuomenės interesai nukentėtų, jeigu ligoninės rekonstrukcijos ir statybos darbai būtų sustabdyti, o teikiant paslaugas avarinės būklės pastate rizikuojama pacientų sveikata ir gyvybe. Šis viešas interesas neabejotinai turi prioritetą prieš privatų ieškovo interesą sudaryti pirkimo sutartį ir ją vykdyti, tuo labiau, kad pažeisti ieškovo interesai galėtų būti patekinti ir kitomis priemonėmis.

232. Ieškovo pateikiamų argumentų ir motyvų pagrindu negalima daryti išvados, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Ieškinio reikalavimai nepagrįsti objektyviai įrodymais, nes vienintelis įrodymas – ekspertinio vertinimo išvada, parengta šališko neobjektyvaus eksperto.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

27CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

28Atsisakęs tenkinti apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, įvertinęs pirkimo objektą, grindė tokį sprendimą neatidėliotinu visuomenės interesu, pabrėždamas galimą didesnę žalą šiam interesui nei ieškovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos.

29Iš byloje esančių dokumentų, viešai prieinamos informacijos (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad perkančioji organizacija, įgyvendindama Sveikatos apsaugos ministrės 2014 m. spalio 21 d. įsakymą „Dėl Infekcinių ligų ir tuberkuliozinės ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo padalinių perkėlimo į Santariškių g. 14, Vilniuje, 2014-2018 metų veiksmų plano“, ginčo pirkimu siekė įsigyti pastato, esančio Santariškių g. 14, Vilniuje, rekonstrukcijos ir statybos projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Įsakyme nustatyta, kad pirkimu siekiami įsigyti darbai turi būti atlikti 2014-2015 metais, o pastato rekonstrukcija ir naujo priestato statyba baigta 2016 metais, nustatyti ir projekto finansavimo šaltiniai. Numatoma, jog dalis projekto – pastato rekonstrukcija ir naujo priestato statyba bus finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (b. l. 18). Infekcinių ligų ir tuberkuliozinės ligoninės bei kitų Santariškių klinikų filialų, kuriuos ketinama perkelti į rekonstruotą pastatą su nauju priestatu, būklė avarinė, jų nusidėvėjimas didesnis nei 70 procentų (CPK 177, 179 str. 3 d.). Ginčo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su svarbiu visuomenės (jos dalies) poreikiu – operatyviu infekcinių ligų ir tuberkuliozinės diagnostikos, gydymo paslaugų pagerinimu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui skirtą finansavimą, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas. Taip būtų pažeisti ne tik vykdančio šį projektą interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1, 2 d.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, nes jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

30Apelianto skundo argumentai, kad pirkimo sąlygose nustatytas pirkimo sutarties įvykdymo pratęsimo terminas, kad apie pirkimą buvo paskelbta praėjus beveik 5-iems mėnesiams po paminėto įsakymo priėmimo, nepaneigia pagrįstos teismo išvados dėl egzistuojančio akivaizdaus viešojo intereso, kuriam taikytinas prioritetas.

31Preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą (CPK 144 str. 1 d.), ieškinys, jo pagrįstumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra nagrinėjamas iš esmės; netiriami ir nevertinami ieškinio teisiniai argumentai, juo pagrindžiančių įrodymų pagrįstumas. Tai tiriama ir vertinama bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje. Vien dėl to, kad ieškinys preliminariai pagrįstas dėl jame išvardintų faktinių aplinkybių bei nurodytų įrodymų, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nenustačius kitų reikšmingų aplinkybių.

32Iš papildomų atsakovo pateiktų duomenų (CPK 42 str.) nustatyta, kad 2015 m. spalio 9 d. tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – įpareigojimas šalims nesudaryti pirkimo sutarties, savaime prarado prasmę.

33Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

35Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Hidroterra“ prašė teismą pripažinti neteisėtais... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.... 7. Teismo motyvai: atsakovas supaprastintu skelbiamų derybų būdu pirko... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Hidroterra“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai suabsoliutino visuomenės interesą,... 11. 2. Pirkimo sąlygų 80.2 punkte numatyta sąlyga, jog projektavimo paslaugos ir... 12. 3. Pripažinus sutartį niekine, perkančioji organizacija turėtų organizuoti... 13. 4. Nepagrįstas teismo teiginys, kad jis (ieškovas) gina išimtinai savo... 14. 5. Ieškinys ir jame keliami reikalavimai yra prima facie pagrįsti, o jų... 15. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 16. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 17. 1. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nepavyktų laiku įsigyti... 18. 2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl numatytos galimybės pratęsti... 19. 3. Sveikatos apsaugos ministerijai parengus paminėtą įsakymą, per 1-ą... 20. Trečiasis asmuo UAB „Projektų rengimo centras“ atsiliepime palaikė... 21. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 22. 1 Ligoninė yra įsikūrusi avarinės būklės patalpose, dėl ko yra būtina... 23. 2. Ieškovo pateikiamų argumentų ir motyvų pagrindu negalima daryti... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Atsisakęs tenkinti apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 29. Iš byloje esančių dokumentų, viešai prieinamos informacijos (CPK 179 str.... 30. Apelianto skundo argumentai, kad pirkimo sąlygose nustatytas pirkimo sutarties... 31. Preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą (CPK 144 str. 1 d.), ieškinys,... 32. Iš papildomų atsakovo pateiktų duomenų (CPK 42 str.) nustatyta, kad 2015 m.... 33. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 35. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 36. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....