Byla 2-2758-178/2011
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ajolas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jūsų kaprizai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 51 245,27 Lt skolą, 3334,64 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Bylos eigoje šalys sudarė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti taikos sutartimi (CPK 140 str. 3d.). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nenustatyta (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims, kaip nurodyta taikos sutartyje, yra žinomos. Todėl nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pateiktą taikos sutartį.

6Taikos sutartyje šalys susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, įskaitant ir tai, kad procesinių dokumentų išlaidas apmoka atsakovas (taikos sutartyje vadinamas nuomininku). Taigi, iš atsakovo valstybei priteistina 13 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

7Iš atsakovo priteistina 25 proc. žyminio mokesčio - 419 Lt, kurį jis turėtų mokėti valstybei nuo patenkintos reikalavimų dalies (CPK 87 str. 2 d., 96 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 290 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio pirmąja dalimi,

Nutarė

9Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ajolas“ (taikos sutartyje vadinamo nuomotoju) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų kaprizai“ (taikos sutartyje vadinamo nuomininku):

10„1.

11Nuomininkas pilnai pripažįsta Skolą Nuomotojui, kuri yra lygi 55.924,52 LTL.

 1. Nuomininkas įsipareigoja laikotarpiu nuo 2011-02-09 iki 2011-12-31 nepriklausomai ar pirmojo mokėjimo metu ši Taikos sutartis bus patvirtinta teismo, ar nebus, mokėti Nuomotojui po 1.500 LTL per mėnesį bei kitus einamuosius mokesčius pagal Nuomos sutartį bei papildomus Susitarimus, įmokas Nuomotojui sumokant iki einamojo mėnesio dešimtos dienos.
 2. Nuomininkas įsipareigoja laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 mokėti Nuomotojui po 2.000 LTL per mėnesį bei kitus einamuosius mokesčius pagal Nuomos sutartį bei papildomus Susitarimus, įmokas Nuomotojui sumokant iki einamojo mėnesio dešimtos dienos.
 3. Nuomininkas įsipareigoja laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01 mokėti Nuomotojui likusią Skolos dalį, ją proporcingai išdėstant kiekvienam mėnesiui bei mokėti kitus einamuosius mokesčius pagal Nuomos sutartį bei papildomus Susitarimus, įmokas Nuomotojui sumokant iki einamojo mėnesio dešimtos kalendorinės dienos.
 4. Nuomininkas ir Nuomotojas susitaria, kad jei Nuomininkas praleis bent vieną mokėjimo terminą nurodytą Taikos sutarties 1-4 punktuose, daugiau nei 3 (tris) darbo dienas, arba atliks ne pilną mokėjimą, nurodytą Taikos sutarties 1-4 punktuose, ar neatliks mokėjimo nurodytais terminais, jam iš karto atsiras prievolė sumokėti visą likusią Skolos dalį. Mokėjimai Nuomininko Nuomotojui pagal šią Taikos sutartį yra mokami į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), bankas AB SWEDBANK, banko kodas 7300.
 1. Nuomininkas per 5 darbo dienas nuo šios Taikos sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja kompensuoti Nuomotojui civilinėje byloje Nr. 2-8138-178/2010 šio patirtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat šios Taikos sutarties renginio išlaidas, kurių bendrą dydį Šalys įvertina 1642,80 LTL plius PVM. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu Šalims, jei tokios bus. Šalys susitaria, kad kiekviena apmoka visas kitas savo patirtas išlaidas, nenurodytas aukščiau Šiame punkte, ir dėl jų viena kitai pretenzijų neturi.
 2. Šalys pareiškia, kad:
 1. sudarydamos šią Taikos sutartį jos yra visiškai veiksnios ir šalių teisės sudaryti šią sutartį nėra kaip nors apribotos;
 2. Taikos sutartis sudaryta laisva abiejų Šalių valia, be jokio spaudimo, prievartos ar apgaulės, kad abi Taikos sutarties Šalys visiškai sutinka su šios Taikos sutarties sąlygomis, jas supranta ir, kaip atitinkančias abiejų Šalių interesus, įsipareigoja jų nepažeisti ir laikytis;
 3. jos nėra sudariusios jokių sandorių, iš kurių kylančioms prievolėms vykdyti turėtų neigiamos įtakos šios Taikos sutarties sudarymas ir vykdymas;
 4. jos susipažino su LR Civilinio kodekso šeštosios knygos LII skyriaus „Taikos sutartis“ 6.983- 6.986 str. nuostatomis, šių nuostatų turinys šalims yra žinomas ir suprantamas;
 5. joms yra žinoma ir suprantama, kad teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, šalims ji įgis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas bei galės būti priverstinai vykdoma teismo sprendimų priverstiniam vykdymui nustatyta tvarka;
 6. jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios Taikos sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai.
 1. Ši Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai iš Šalių ir vienas teismui.
 2. Šalys pareiškia, kad šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį, teisines pasekmes ir, kaip atitinkančią Šalių lūkesčius bei valią, priima ir pasirašo.“

12Civilinę bylą nutraukti.

13Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jūsų kaprizai“ į valstybės biudžetą 419 Lt žyminio mokesčio ir 13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai