Byla e2-10905-641/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Projektana“ atstovui advokatui Irmantui Balsiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Projektana“ ieškinį atsakovui UAB „CCM Baltic“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismas 2015-09-29 preliminariu sprendimu iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ ieškovui priteisė 41 325,46 Eur skolą, 778,17 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 42 103,63 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-18 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 424,00 Eur žyminį mokestį ir 2238,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (50-52 b. l.).

3Atsakovas UAB „CCM Baltic“ pateikė prieštaravimus ir prašė preliminarų sprendimą panaikinti, sumažinti išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki 720,00 Eur, o likusioje dalyje ieškovo reikalavimą dėl išlaidų advokato pagalbai priteisimo atmesti. Šiuos prašymus motyvavo tuo, jog atsakovas dar iki preliminaraus sprendimo byloje priėmimo 2015-09-28 pavedimu sumokėjo ieškovui 30 000,00 Eur skolos dalį, o 2015-10-15 pavedimu sumokėjo likusią – 11 325,46 Eur skolos dalį, 778,17 Eur delspinigius, 1331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 424,00 Eur žyminio mokesčio, 187,25 Eur procesinių palūkanų ir 720,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teigia, kad prašomas priteisti advokato išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis atsižvelgiant į tai, jog byla dėl skolos priteisimo yra nesudėtinga, prašoma priteisti suma nedidelė, nes skola susidarė tarp dviejų didelių statybos srityje veikiančių bendrovių, ginčo dėl skolos dydžio nebuvo, atsakovas skolą iškart sumokėjo, todėl procesas vyko ekonomiškai, ieškovo atstovas atstovauja įmonę nuo 2011-08-10, todėl jis buvo gerai susipažinęs su ieškovo veiklos specifika ir procesinių dokumentų paruošimas nepareikalavo didelių advokato laiko sąnaudų, byloje sprendžiami klausimai nėra nauji teismų praktikoje bei pačiam ieškovo atstovui, ieškinio apimtis – 4 lapai, iš kurių 1 sudaro šalių rekvizitai ir ieškinio priedų aprašymas. Todėl vadovaujantis 2015-03-19 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 dėl 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau tekste – Rekomendacijos) patvirtintose rekomendacijomis, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, prašo sumažinti ieškovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki 720,00 Eur.

4Ieškovas UAB „Projektana“ atsiliepimu į prieštaravimus prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimus grindžia tuo, kad remiantis Rekomendacijų 8.2., 8.5., 8.19 p., atsižvelgiant į patvirtintą 2015 m. I ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (699,80 Eur) maksimalus rekomenduojamas atlyginimas advokatui už ieškinio parengimą yra 1749,50 Eur, už atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 594,83 Eur, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ir parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą – 69,98 Eur. Anot ieškovo, ginčas kilo dėl atliktų rangos darbų, dėl ko būtina išanalizuoti didelį kiekį dokumentų, prašoma priteisti suma – didelė, todėl byla yra pakankamai sudėtinga. Be to, įvertinus tai, kad ieškovas teikė ieškinį, atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, todėl ieškovo prašomas priteisti išlaidų advokato pagalbai dydis – 2 238,50 Eur yra protingas, pagrįstas ir neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių. Paminėjo, jog iš 2015-10-15 mokėjimo nurodymo Nr. 10151754 matyti, kad atsakovas ieškovui nesumokėjo procesinių palūkanų, o sumokėjo 907,25 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

5Ieškovo atstovas advokatas Irmantas Balsys teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė pakeisti preliminarų sprendimą, priteisiant ieškovui iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 318,00 Eur žyminio mokesčio, 1013,25 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei papildomas bylinėjimosi išlaidas – 116,00 Eur išlaidas, patirtas vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pripažino, kad atsakovas visiškai sumokėjo ieškovui skolą ir delspinigius. Paaiškino, kad iki preliminaraus sprendimo byloje priėmimo tarp šalių vyko aktyvus susirašinėjimas dėl taikos sutarties sudarymo, buvo parengtas preliminarus taikos sutarties tekstas, tačiau šalys sutarties nepasirašė, nes nesusitarė dėl kitų įsipareigojimų, kylančių iš rangos sutarties, vykdymo. Iš taikos sutarties teksto matyti, kad atsakovas pripažino ieškinio reikalavimus ir, be kitų taikos sutartyje aptartų sumų, įsipareigojo iki taikos sutarties sudarymo dienos sumokėti ieškovui 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašė grąžinti teismą 75 procentų dydžio žyminį mokestį, į 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas įeina 106,00 žyminio mokesčio (25 procentai, kurių valstybė negrąžina ieškovui) ir 1 225,25 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Mokėjimo nurodymo paskirtyje atsakovas nurodė, jog moka 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas pagal taikos sutartį. Taigi liko nesumokėtos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 318,00 Eur žyminis mokestis, 1 013,25 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei papildomos bylinėjimosi išlaidos – 116,00 Eur išlaidos, patirtos vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Dalis preliminaraus sprendimo panaikintina, kita dalis preliminarus sprendimo pakeistina, priteistinos išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

7Nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teisme 2015-09-18 buvo priimtas ieškovo UAB „Projektana“ ieškinys dėl 41 325,46 Eur skolos, 778,17 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų: 424,00 Eur žyminio mokesčio ir 2238,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš atsakovo UAB „CCM Baltic“. Atsakovas iki preliminaraus sprendimo byloje priėmimo 2015-09-28 mokėjimo nurodymu Nr. 6835 (58 b. l.) sumokėjo ieškovui 30 000,00 Eur už atliktus darbus pagal sutartį, kaip nurodė atsakovas – dalį skolos. Teismas 2015-09-29 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovui iš atsakovo priteisė 41 325,46 Eur skolą, 778,17 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 42 103,63 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-18 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 424,00 Eur žyminį mokestį ir 2238,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Po preliminaraus sprendimo priėmimo – 2015-10-15 mokėjimo nurodymu Nr. 10151754 (57 b. l.) atsakovas sumokėjo ieškovui 13 434,88 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad sumoka 11 325,46 Eur skolos dalį, 778,17 Eur delspinigius ir 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis ir advokato išlaidos) pagal taikos sutartį. Ieškovas pateikė papildomų įrodymų, kurie patvirtina, kad teismui priėmus preliminarų sprendimą tarp šalių vyko derybos, jų atstovai derino taikos sutarties sąlygas, buvo parengtas taikos sutarties projektas. Be to, iš 2015-09-25 PVM sąskaitos faktūros serija ARK Nr. 2631 ir 2015-09-25 vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 195161 matyti, kad ieškovas, vykdydamas Šiaulių apylinkės teismo 2015-09-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu, sumokėjo antstoliui 116,00 Eur. Tai, kas nurodyta, bei šalių paaiškinimai patvirtina, jog ginčo tarp šalių dėl skolos ir delspinigių apmokėjimo nėra. Ginčas kilo dėl 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, t.y., ieškovas teigia, kad atsakovas jam sumokėjo tik 106,00 Eur žyminio mokesčio ir 1 225,25 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, tačiau liko nesumokėta 318,00 Eur žyminio mokesčio, 6 procentų dydžio procesinės palūkanos, 1 225,25 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 116,00 Eur išlaidos, susijusios su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Anot ieškovo, prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas. Atsakovas nurodo, jog 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos taip: 424,00 Eur žyminiam mokesčiui, 187,25 Eur procesinėms palūkanoms ir 720,00 Eur išlaidoms advokato pagalbai apmokėti, o likusi dalis išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra nepagrįsta.

8Iš ieškovo pateiktų papildomų įrodymų matyti, kad šalys buvo parengusios 2015-10-16 taikos sutartį, kurioje šalys susitarė, kad atsakovas iki taikos sutarties sudarymo dienos sumokėjo ieškovui 41 325,46 Eur skolos, 778,17 Eur delspinigių ir 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (sutarties 1 p.). Sutarties 4. punktu ieškovas prašo grąžinti teismo 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio. Taigi ieškovui turėjo būti grąžinamas 318,00 Eur žyminis mokestis. Šalių ketinimus sudaryti nurodytą sutartį ir pateikti jį teismui patvirtina 2015-10-15 mokėjimo nurodymas Nr. 10151754, kuriuo atsakovas sumokėjo ieškovui 11 325,46 Eur likusią skolos dalį, 778,17 Eur delspinigius ir 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas piniginių sumų paskirstymą mokėjimo paskirtyje, kad 1 331,25 Eur bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti, taip pat pagal kokį dokumentą mokamos sumos – taikos sutartis. Paminėtina, kad atsakovas teigė, jog nurodytu mokėjimo nurodymu sumokėjo 187,25 Eur procesines palūkanas, tačiau, palūkanas skaičiuojant nuo visos skolos ir delspinigių sumos – 42 103,63 Eur – už laikotarpį nuo 2015-09-18 iki 2015-10-15 gaunama palūkanų suma yra 181,89 Eur (42 103,63 Eur *27 d.*(6 % / 365 d.)=181,89 Eur), o, įvertinus tai, kad 2015-09-28 mokėjimo nurodymu Nr. 6835 atsakovas sumokėjo ieškovui 30 000,00 Eur skolos ir liko skolingas 11 325,46 Eur, gaunama palūkanų suma 116,30 Eur ((42 103,63 Eur *10 d. (nuo 2015-09-18 iki 2015-09-28) *(6 % / 365 d.)=67,37 Eur) +((11 325,46 Eur *27 d. (nuo 2015-09-29 iki 2015-10-15) *(6 % / 365 d.)=48,93 Eur)=116,30 Eur). Atsižvelgiant į tai, atsakovo teiginiai, kad nurodytu mokėjimo nurodymu sumokėjo ieškovui 424,00 Eur žyminio mokesčio, 187,25 Eur procesinių palūkanų ir 720,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti vertintini kritiškai ir atmestini.

9Kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės sumokėjo ieškovui skolą, delspinigius ir dalį bylinėjimosi išlaidų, liko nesumokėtos procesinės palūkanos, dalis žyminio mokesčio, dalis išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei ieškovas turėjo išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, todėl dalis preliminaraus sprendimo panaikintina ir byla nurodytoje dalyje nutrauktina (CPK 430 str. 9 d.), o kitoje dalyje preliminarus sprendimas pakeistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

10Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 2015-09-28 sumokėjo ieškovui dalį skolos (30 000,00 Eur), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsniu, iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 42 103,63 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-09-18, iki 2015-09-28 ir nuo 11 325,46 Eur sumos, skaičiuojamos už laikotarpį nuo 2015-09-29 iki 2015-10-15, ir šioje dalyje preliminarus sprendimas pakeistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovo ieškinys dėl skolos ir delspinigių buvo iš esmės pagrįstas, atsakovas pripažino skolą ir delspinigius ir juos visiškai sumokėjo tik iškėlus bylą teisme. Ieškovas byloje nebereiškia reikalavimų dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Taigi šiuo atveju sprendimas nėra priimamas dėl bylos esmės, todėl turėtų būti taikomas CPK 94 straipsnio 1 dalis, kur nustatyta, kad - kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus veiksmus arba tokius veiksmus, kurie tapo bylinėjimosi išlaidų priežastimi.

12Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovo kaltės, kadangi jis laiku nesumokėjo skolos ir delspinigių, ieškovas atsakovą ragino sumokėti įsiskolinimus (17-19 b. l.), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas reagavo į raginimus, prašė atidėti terminą sumokėti skolą ir delspinigius ar vedė kokias nors derybas su ieškovu dėl įsiskolinimo sumokėjimo nėra. Dėl to spręstina tiek dėl likusios nesumokėtos žyminio mokesčio dalies, tiek ir dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei papildomų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

13Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 2015-10-15 mokėjimo nurodymu Nr. 10151754 sumokėjo ieškovui tik dalį žyminio mokesčio – 106,00 Eur, todėl preliminarus sprendimas dalyje dėl likusios dalies žyminio mokesčio– 318,00 Eur – priteisimo paliktina nepakeista (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 94 str. 1 d., 430 str. 6 d. 1 p.).

14Ieškovas ieškiniu iki preliminaraus sprendimo priėmimo prašė priteisti iš atsakovo 2 238,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias grindė 2015-09-03 PVM sąskaita faktūra serija IMB Nr. 00876 (32 b. l.) ir 2015-09-04 mokėjimo nurodymu Nr. 192741 (33 b. l.). Atsakovas 2015-10-15 mokėjimo nurodymu Nr. 10151754 sumokėjo ieškovui dalį išlaidų advokato pagalbai apmokėti – 1 225,25 Eur ir liko nesumokėta 1013,25 Eur. Nagrinėjant klausimą dėl šių išlaidų dydžio pagrįstumo būtina remtis Rekomendacijomis. Rekomendacijų 8 punktas nustato koeficientus, iš kurių padauginus Lietuvos statistikos departamento skelbiamą už praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualių įmonių) gaunamas maksimalus advokato ir/ar advokato padėjėjo atlyginimo už paslaugas dydis. Tačiau nurodytas dydis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punktą, kuriame nustatyti kriterijai, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti nustatant advokato ar advokato padėjėjo atlyginimo dydį konkrečioje byloje, t.y., į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė teismui 3 procesinius dokumentus: ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo, atsiliepimą į prieštaravimus ir prašymą dėl papildomų dokumentų prijungimo prie bylos. Už ieškinį paskaičiuotas maksimalus advokato atlyginimo dydis būtų 699,80*2,5=1749,50 Eur, už atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 699,80*0,85=594,83 Eur, už prašymą dėl papildomų dokumentų prijungimo – 699,80*0,1=69,98 Eur, iš viso 2 414,31 Eur. Ieškovo atstovas advokatas dalyvavo 2015-12-07 teismo posėdyje, kuris truko 11 min., todėl vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, atstovavimo teismo posėdyje išlaidos neskaičiuotinos, tačiau ieškovo atstovo kelionė į teismo posėdį ir iš teismo posėdžio truko mažiausiai 4 valandas (ieškovo atstovo kontora yra Vilniuje). Iš ieškovo pridėtų papildomų įrodymų matyti, kad tarp šalių vyko derybos, buvo parengtas taikos sutarties projektas, bet byloje nėra jokio laiko, sugaišto deryboms paskaičiavimo. Įvertinus nurodytus maksimalius dydžius, pateiktų procesinių dokumentų skaičių, bylos sudėtingumą (reikalavimai dėl skolos ir delspinigių priteisimo nelaikytini sudėtingais), teisinių paslaugų kompleksiškumą (advokatas atstovavo ieškovą iki teismo, rengė raginimą atsakovui, vėliau atstovavo teisme, dalyvavo įmonių derybose dėl taikos sutarties sudarymo), specialių žinių reikalingumą (specialios žinios apie rangos santykius šioje byloje būtinos siekiant tiksliai nustatyti šalių įsipareigojimus, jų įvykdymą ar neįvykdymą), tai, kad ieškovo atstovas šioje byloje atstovauja ieškovą pirmą kartą, kad advokatas dalyvavo teismo posėdyje, kuris vyko už jo kontoros buveinės ribų, kitame mieste, tai, kad ieškovas prašė priteisti pakankamai didelę pinigų sumą, įvertinus tai, kad šalys yra statybų bendrovės, kurių apyvarta yra didesnė nei smulkių ar vidutinių įmonių (kad prašyta priteisti suma yra pakankamai didelė atsakovui patvirtina ir tas faktas, kad kol ieškovas nesikreipė į teismą, atsakovas skolą vengė sumokėti), teisines paslaugas ieškovo atstovas ieškovui teikia nuo 2011-08-10 (34 b. l.), kad šioje byloje spręsti klausimai nebuvo nauji ieškovui, vadovaujantis teisingumo protingumo ir sąžiningumo principais, spręstina, kad ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma yra pagrįsta, protinga ir nėra pagrindo jos mažinti. Atsižvelgiant į tai, preliminarus sprendimas šioje dalyje dėl likusios nesumokėtos 1 013,25 Eur dalies išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo paliktinas nepakeistas (CPK 94 str. 1 d., 98 str., 430 str. 6 d. 1 p.).

15Kadangi ieškovas pateikė antstoliui vykdyti 2015-09-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu, dėl to susidarė 116,00 Eur papildomos išlaidos, jos yra pagrįstos ieškovo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl 116,00 Eur išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovui (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 430 str. 9 d.).

16Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 264, 269, 270, 271 straipsniais, 430 straipsniu 6 dalies 1, 3 punktais, 7, 8, 9 dalimis, teismas

Nutarė

18Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ ieškovui UAB „Projektana“ priteista 41 325,46 Eur (keturiasdešimt vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt penkių eurų, 46 centų) skola, 778,17 Eur (septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų, 17 centų) delspinigiai ir dalis bylinėjimosi išlaidų: 106,00 Eur (vieno šimto šešių eurų) žyminis mokestis ir 1 225,25 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt penkių eurų, 25 centų) išlaidos advokato pagalbai apmokėti, ir civilinę bylą Nr. e2-10905-641/2015 šioje dalyje nutraukti.

19Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ ieškovui UAB „Projektana“ priteistos procesinės palūkanos – priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, buveinė Žalgirio g. 8, Šiauliai, ieškovui UAB „Projektana“, juridinio asmens kodas 135738747, buveinė Chemijos g. 13A, Kaunas, A/S Nr. ( - ), AB SEB bankas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 42 103,63 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-09-18, iki 2015-09-28, ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 11 325,46 Eur sumos už laikotarpį nuo 2015-09-29 iki 2015-10-15.

20Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. preliminaraus sprendimo dalį dėl likusios nesumokėtos dalies bylinėjimosi išlaidų - dėl 318,00 Eur (trijų šimtų aštuoniolikos eurų) žyminio mokesčio ir 1 013,25 Eur (vieno tūkstančio trylikos eurų, 25 centų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti - priteisimo iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ ieškovui UAB „Projektana“.

21Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, buveinė Žalgirio g. 8, Šiauliai, ieškovui UAB „Projektana“, juridinio asmens kodas 135738747, buveinė Chemijos g. 13A, Kaunas, A/S Nr. ( - ), AB SEB bankas, 116,00 Eur (vieno šimto šešiolikos eurų) išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

22Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Giedrei... 2. Šiaulių apylinkės teismas 2015-09-29 preliminariu sprendimu iš atsakovo UAB... 3. Atsakovas UAB „CCM Baltic“ pateikė prieštaravimus ir prašė preliminarų... 4. Ieškovas UAB „Projektana“ atsiliepimu į prieštaravimus prašo priteisti... 5. Ieškovo atstovas advokatas Irmantas Balsys teismo posėdyje ieškinį... 6. Dalis preliminaraus sprendimo panaikintina, kita dalis preliminarus sprendimo... 7. Nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teisme 2015-09-18 buvo priimtas ieškovo... 8. Iš ieškovo pateiktų papildomų įrodymų matyti, kad šalys buvo parengusios... 9. Kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės sumokėjo ieškovui... 10. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 2015-09-28 sumokėjo ieškovui dalį... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovo ieškinys dėl skolos ir... 12. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl... 13. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 2015-10-15 mokėjimo nurodymu Nr. 10151754... 14. Ieškovas ieškiniu iki preliminaraus sprendimo priėmimo prašė priteisti iš... 15. Kadangi ieškovas pateikė antstoliui vykdyti 2015-09-18 nutartį dėl... 16. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 264,... 18. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. preliminaraus... 19. Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. preliminaraus... 20. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921,... 22. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą...