Byla S2-4741-571/2012
Dėl teismo leidimo išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.S2-4741-571/12, pagal pareiškėjų D. K. ir V. K. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo išduoti leidimą sudaryti 1/3 dalies namo, unikalus numeris nekilnojamojo turto registre 1897-5009-2018, esančio Marijampolės sav., Igliaukos sen., Opšrūtų k., Liepų g. 14, pardavimo sandorį.

3Nurodo, kad turtas, kurį norima parduoti yra šeimos turtas, kuriame šeima negyvena, nes gyvena kitoje turimoje gyvenamojoje vietoje esančioje Marijampolės sav., Igliaukos sen., Margavos k., todėl pareiškėjų nepilnamečių vaikų gyvenimo, sveikatos, mokymosi ir kiti interesai nenukentės.

4Prašymą atsisakytina priimti.

5Prašymas dėl teismo leidimo išdavimo turi atitikti bendruosius procesinio dokumento formos ir turinio reikalavimus (CPK 443 str. 2 d., 111 str. 2 d. 4 p.). Prie prašymo turi būti pridėti tinkami įrodymai, reikšmingi sprendžiant klausimą dėl leidimo išdavimo (LR CPK 581 str., 177 str. 4 d.).

6Kaip matyti, pareiškėjai prašo išduoti teismo leidimą sudaryti šeimos turto, 1/3 dalies namo, unikalus numeris nekilnojamojo turto registre 1897-5009-2018, esančio Marijampolės sav., Igliaukos sen., Opšrūtų k., Liepų g. 14, pardavimo sandorį, kuriame kaip nurodo pareiškėjai jų nepilnamečiai vaikai dukros E. K., gim. 2003-05-09 ir I. K., gim. 1997-06-18 negyvena.

7Atkreiptinas dėmesys, jog šios kategorijos bylose, kai sprendžiamas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, teismo leidimo išdavimo klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Pareiškėjai nurodo, jog sudarius aukščiau minėtą sandorį nepilnamečių vaikų interesai nenukentės, gyvenimo, mokymosi, sveikatos apsaugos ir kitos sąlygos bus užtikrintos, nes pareiškėjai su šeima gyvens kitoje jų turimoje gyvenamojoje patalpoje esančioje Marijampolės sav., Igliaukos sen., Margavos k., tačiau įrodymai patvirtinantys pareiškėjų daiktines teises į nurodytą gyvenamąją vietą, kuriais galėtų būti VĮ Registrų centras išduotos pažymos bei išrašai nėra pateikti. Atkreiptinas dėmesys, jog prašant išduoti teismo leidimą vienintelės turimos nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios vietos perleidimo sandoriui sudaryti, prie prašymo taip pat turi būti pateikiami dokumentai patvirtinantys pirkimo-pardavimo sandorio sąlygas (kainą, pirkėją ir pan.), nurodant aplinkybes kaip planuojama naudoti iš šio sandorio gautas lėšas ir kaip toks turimos gyvenamosios vietos perleidimas ir iš jo gautų piniginių lėšų panaudojimas atitiktų pareiškėjų nepilnamečių vaikų interesus. Šiuo atveju spręstina jog teismui nepateikti įrodymai, kurių pagrindu būtų galima padaryti pagrįstą išvadą, jog teismui išdavus teismo leidimą pardavimo sandoriui sudaryti, nebus pažeista pareiškėjų nepilnamečių E. K., gim. 2003-05-09 ir I. K., gim. 1997-06-18, teisė į būstą.

8Išaiškintina pareiškėjams, kad teismo leidimas yra reikalingas sudarant ne bet kokius sandorius dėl nekilnojamojo daikto, o tik sudarant sandorius dėl nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas (LR CK 3.85 str. 2 d.). Šeimos turtu yra pripažįstama šeimos gyvenamoji patalpa. Jeigu šeima turi keletą gyvenamųjų patalpų (butų, namų ir pan.), šeimos turtu yra pripažįstama tik viena gyvenamoji patalpa, kurioje šeima faktiškai gyvena (LR CK 3.84 str. 2 d. 1 p.). Iš Marijampolės savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus pažymos matyti, kad pareiškėjai gyvenamąją vietą deklaravę ir gyvena Marijampolės sav., Igliaukos sen. Opšrūtų km. , iš to sektų, kad jie pageidauja parduoti tą gyvenamąją patalą kurioje gyvena, nors pareiškime rašo priešingai.

9Be to, LR CPK 37 str. 1 d. numatyta, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių interesams turi įtakos kreipimasis į teismą dėl teismo leidimo išdavimo, prašyme dėl leidimo išdavimo nurodomi suinteresuotais asmenimis (LR CPK 38 str. 2 d.), žodinio bylos nagrinėjimo metu tokie nepilnamečiai yra šaukiami į teismą. Todėl prašyme dėl teismo leidimo išdavimo suinteresuotu asmeniu šiuo atveju turėtų būti įtraukta pareiškėjų nepilnametė dukra I. K., gim. 1997-06-18 bei pateiktas jos rašytinis sutikimas dėl prašomo sudaryti sandorio.

10Išdėstytos aplinkybės rodo, kad prie prašymo nepridėti įrodymai reikšmingi sprendžiant klausimą dėl teismo leidimo išdavimo, todėl jis neatitinka bendrųjų reikalavimų keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai. Lietuvos Respublikos CPK XXXIX skyriaus normos nenustato prašymų dėl teismo leidimų priėmimo ir prašymų trūkumų šalinimo tvarkos, todėl prašymą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme LR CPK XXXIX skyriaus nustatyta tvarka (LR CPK 137 str. 2 d. 1 p., 177 str. 4 d.).

11Teismo atsisakymas priimti prašymą išduoti teismo leidimą, neatima iš pareiškėjų teisės pašalinus pareiškimo trūkumus ar išnykus aplinkybėms, kliudžiusioms priimti prašymą pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo (LR CPK 137 str. 4 d., 582 str. 6 d.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291str., 582 str. 6 d.,

Nutarė

13Atsisakyti priimti pareiškėjų D. K., gim. ( - ) ir V. K., a.k( - ) prašymą dėl teismo leidimo išdavimo, kaip nenagrinėtiną teisme LR CPK XXXIX skyriaus nustatyta tvarka.

14Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai