Byla 2-1304-733/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant E. L.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovui E. L. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 444,59 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad UAB „Ecoservice“, vadovaudamasi 2004 m. vasario mėnesio Šilutės rajono tarybos sprendimu Nr. T1-241 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo, surinkimo ir eksploatavimo“ bei 2006 m. gegužės 25 d. Sutarties sudarytos su Šilutės rajono savivaldybės administracija Nr. R5-(9.40)-415 pagrindu, teikia komunalinių atliekų surinkimo ir eksploatavimo paslaugas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal sutartį UAB „Ecoservice“ įsipareigojo teikti Šilutės rajono savivaldybės gyventojams, o taip pat ir atsakovui E. L. nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovas pagal minėtos sutarties 7.5 punktą įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti, nors ir nėra pasirašęs viešosios sutarties su ieškove bei vykdyti kitus tiek įstatymuose, tiek Šilutės rajono tarybos sprendimu dėl komunalinių atliekų tvarkymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje numatytus įpareigojimus. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama kaip numatyta sutarties 7.5 punkte pagal Savivaldybės tarybos numatytus atliekų išvežimo įkainius, galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovas, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovo naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo 72 punktą atsakovas įpareigojamas tinkamai ir laiku sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas.

6Taip pat nurodo, kad vykdydama sutartį ieškovė kiekvieną mėnesį iš kiekvieno Šilutės rajono savivaldybės gyventojui, o taip ir iš atsakovui perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas. Už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovas neatsiskaitė. Tarybos sprendimo 74 punktas numato, kad atsakovas įsipareigoja atsiskaityti su ieškove už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Kartą per mėnesį kiekvienam Šilutės rajono savivaldybės gyventojui, o taip pat ir atsakovui jo gyvenamosios vietos (( - )) adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos - faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Atsakovo įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal sutartį jam suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras yra 444,59 Lt.

7Atsakovas buvo ne kartą raginamas įvykdyti prievolę, tačiau prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Per visą paslaugų teikimo laikotarpį atsakovas nesikreipė į UAB „Ecoservice“ su kokiomis nors pretenzijomis dėl teikiamų paslaugų, be jokios priežasties piktybiškai nemoka jam priskaičiuotų mokesčių.

8Atsakovas E. L. su ieškiniu sutinka iš dalies, paaiškino, kad pripažįsta skolą ir palūkanas, nurodo, jog 2012-09-24 sumokėjo 444,59 Lt skolą ir 8,82 Lt palūkanas, tačiau nesutinka mokėti advokato atstovavimo išlaidų, nes advokatas nedalyvavo teismo posėdyje, šios išlaidos yra nepagrįstos.

9Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, ieškovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Ecoservice“, vadovaudamasi 2004 m. vasario mėnesio Šilutės rajono tarybos sprendimu Nr. T1-241 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo, surinkimo ir eksploatavimo“ bei 2006 m. gegužės 25 d. Sutarties sudarytos su Šilutės rajono savivaldybės administracija Nr. R5-(9.40)-415 pagrindu, teikia komunalinių atliekų surinkimo ir eksploatavimo paslaugas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje (b.l. 35-40). Pagal sutartį UAB „Ecoservice“ įsipareigojo teikti Šilutės rajono savivaldybės gyventojams, o taip pat ir atsakovui E. L. nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovas pagal minėtos sutarties 7.5 punktą įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti, nors ir nėra pasirašęs viešosios sutarties su ieškove bei vykdyti kitus tiek įstatymuose, tiek Šilutės rajono tarybos sprendimu dėl komunalinių atliekų tvarkymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje numatytus įpareigojimus. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama kaip numatyta sutarties 7.5 punkte pagal Savivaldybės tarybos numatytus atliekų išvežimo įkainius, galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovas, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovo naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo 72 punktą atsakovas įpareigojamas tinkamai ir laiku sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas. Vykdydama sutartį ieškovė kiekvieną mėnesį iš kiekvieno Šilutės rajono savivaldybės gyventojui, o taip ir iš atsakovui perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas. Už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovas neatsiskaitė. Tarybos sprendimo 74 punktas numato, kad atsakovas įsipareigoja atsiskaityti su ieškove už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Kartą per mėnesį kiekvienam Šilutės rajono savivaldybės gyventojui, o taip pat ir atsakovui jo gyvenamosios vietos (( - )) adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos - faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Atsakovo įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal sutartį jam suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras yra 444,59 Lt (b.l. 10-34). Atsakovas E. L. 2012 m. rugsėjo 24 d., t.y. teismo posėdžio dieną, sumokėjo 444,59 Lt skolą ir 8,82 Lt metines palūkanas, skaičiuojant 5 proc. už priteistą sumą – 444,59 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-06-11 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

12Esant šioms aplinkybėms, ieškovės prašoma priteisti skola ir metinės palūkanos nebepriteistinos.

13Tačiau iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt žyminio mokesčio ir 181,50 Lt teisinei pagalbai apmokėti, t.y. iš viso 252,50 Lt ieškovei bei 14,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 8 p., 93 str., 96 str.).

14Ieškovės atstovo advokato R. Šimkaičio prašymas priteisti 70 Lt advokato pagalbai apmokėti atmestinas, nes ieškovės atstovas advokatas nepagrindė jų. Iš bylos medžiagos matyti, kad procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais parengti UAB „Skolos LT“, su kuria ieškovė sudariusi teisinių paslaugų teikimo sutartį. Ieškovė sudariusi su advokatu R. Šimkaičiu atstovavimo sutartį, kuria pastarajam pavedama atstovauti ieškovės interesus civilinėse bylose Šilutės ir Tauragės rajonų apylinkių teismuose, o taip pat Klaipėdos apygardos teisme ir kitose institucijose. Iš ieškovės mokėjimo nurodymo matyti, kad advokatui pervesta 70 Lt už atstovavimą teisme (b.l. 52). Kadangi procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais rengti ne advokato R. Šimkaičio, jis pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovei bei jam nedalyvaujant, be to, nepateikė atstovavimo išlaidų apskaičiavimo ir jo pagrindimo (CPK 98 str. 1 d.), todėl prašymas priteisti 70 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš E. L., asmens kodas ( - )

18-252,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Ecoservice“, įmonės kodas 123044722,

19-14,01 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai