Byla II-117-970/2020
Dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo ir skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Džiuginta Plukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė A. E. (A. E.) prašymą dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo ir skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Druskininkų savivaldybės administracijos įgaliotas pareigūnas 2017 m. lapkričio 14 d. administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 surašė administracinio nusižengimo protokolą A. E. dėl administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso (toliau – ANK) 349 straipsnio 1 dalyje, padarymo, kuriame įrašė pasiūlymą savo noru sumokėti 50 Eur baudą iki 2017 m. lapkričio 29 d.

5Druskininkų savivaldybės administracija, išnagrinėjusi A. E. prašymus, 2017 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. S12-3828-(8.12.), vadovaudamasi ANK 613 straipsnio 2 dalimi, administracinį nurodymą administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 panaikino ir administracinio nusižengimo bylą paskyrė nagrinėti 2017 m. gruodžio 4 d., o 2018 m. gegužės 15 d. raštu Nr. S12-1891-3.17. informavo A. E., kad nustatytu terminu sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, vadovaujantis ANK 610 straipsnio 5 dalimi, laikoma, jog administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena yra baigta.

6A. E., nesutikdamas su Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 15 d. raštu Nr. S12-1891-3.17., kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus su ieškiniu, prašydamas panaikinti šį raštą bei įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 pagal ANK 618 straipsnio 1 dalį ir pateikti jam nutarimo kopiją pagal ANK 620 straipsnio 1 dalį. Alytaus apylinkės teismas 2020 m. birželio 4 d. nutartimi A. E. ieškinį atsisakė priimti, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

7Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmuose 2020 m. rugpjūčio 26 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas A. E. skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kuriuo prašoma panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. S12-1891-3.17. administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021, kuriuo nutraukta administracinio nusižengimo bylos teisena, priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021, paskiriant pareiškėjui švelnesnę administracinę nuobaudą – įspėjimą bei atnaujinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje ROIK: 17074873021 apskundimo terminą. Skunde nurodo, kad 2017 m. lapkričio 15 d. sumokėjo administraciniame nurodyme nustatytą 50 Eur baudą, tačiau vėliau persigalvojo, todėl 2017 m. lapkričio 24 d. raštu kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją prašydamas panaikinti administracinį nurodymą ir nelaukiant nustatyto termino pabaigos administracinio nusižengimo protokolą persiųsti nagrinėti teismui arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėsiančiai institucijai (pareigūnui). Atsakydama į šiuos prašymus Druskininkų savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. S12-3828-(8.12.) informavo apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą 2017 m. gruodžio 4 d., todėl 2018 m. balandžio 20 d. raštu kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administracija su prašymu priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021. Atsakydama į šį prašymą Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 15 d. raštu Nr. S12-1891-3.17. atsisakė priimti nutarimą nurodydama, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena yra baigta, tačiau su tuo nesutinka, nes Druskininkų savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 27 d. raštu informavo apie administracinio nurodymo panaikinimą pagal ANK 613 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl administracinis nurodymas nėra įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena nėra pasibaigusi. Tik iš Alytaus apylinkės teismo 2020 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3810-418/2020, sužinojo, kad Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 15 d. priimtas teisės aktas Nr. S12-1891-3.17. yra nutarimas, priimtas administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021, šiame nutarime apskundimo tvarka nenurodyta, todėl prašo atnaujinti šio nutarimo apskundimo terminą.

8Teismas

konstatuoja:

9pagal ANK 639 straipsnį skundams dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose nagrinėti taikomos ANK XXXV skyriaus nuostatos, jeigu kitaip nenustatyta šiame skyriuje. ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas (ANK 623 straipsnis). ANK 626 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą sprendžia apylinkės teismas. Apylinkės teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba prašymas atnaujinti nustatytą skundo padavimo terminą nebuvo patenkintas (ANK 626 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

10Nagrinėjamu atveju A. E. pateikė teismui skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 15 d. rašto Nr. S12-1891-3.17. (skunde įvardijamo nutarimu) administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 panaikinimo bei prašymą atnaujinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminą. Bylos medžiaga nustatyta, kad Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas A. Ž. 2017 m. lapkričio 14 d. A. E. surašė administracinio nusižengimo protokolą Nr. SAVAD-15ANPAN-128847562-17 administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 349 straipsnio 1 dalyje, padarymą, bei vadovaudamasis ANK 610 straipsniu, į administracinio nusižengimo protokolą įrašė administracinį nurodymą, kuriuo A. E. pasiūlė savo noru sumokėti 50 Eur baudą iki 2017 m. lapkričio 29 d. Iš skundo turinio bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. lapkričio 30 d. pranešimo apie baudos už administracinį nusižengimą padengimą matyti, kad A. E. administracinį nurodymą įvykdė, 2017 m. lapkričio 15 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą savo noru sumokėdamas 50 Eur dydžio baudą. ANK 610 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, jei šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu atveju nepriimamas nutarimas skirti administracinio poveikio priemonę, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartyje, priimtoje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT‑17‑895/2017, konstatavo, kad ATPK 2601 straipsnio 4 dalyje (atitinkamai ANK 610 straipsnio 5 dalyje) numatytos administracinio nurodymo įvykdymo teisinės pasekmės visais atvejais imperatyvios: asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama. Taigi, A. E. 2017 m. lapkričio 15 d. įvykdžius administracinį nurodymą administracinio nusižengimo teisena jo atžvilgiu pasibaigė ir jokie veiksmai administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 negalėjo būti atliekami. Nors iš Druskininkų savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 27 d. rašto Nr. S12-3828-(8.12.) matyti, jog Druskininkų savivaldybės administracija šiuo raštu informavo, kad atsižvelgiant į A. E. prašymus ir vadovaujantis ANK 613 straipsnio 2 dalimi administracinis nurodymas administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 panaikintas, tačiau, kaip jau minėta, administracinio nusižengimo byla A. E. atžvilgiu pasibaigė 2017 m. lapkričio 15 d. jam įvykdžius administracinį nurodymą, o šiame rašte nurodant, kad administracinis nurodymas panaikintas padarytas ne tik esminis proceso teisės pažeidimas, bet ir materialiosios teisės pažeidimas, todėl šis raštas kaip prieštaraujantis imperatyvioms ANK nuostatoms yra negaliojantis ir nesukeliantis jokių teisinių pasekmių.

11A. E. prašo atnaujinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 apskundimo terminą siekdamas pateikti skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 15 d. rašto Nr. S12-1891-3.17. (skunde įvardijamo nutarimu). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad A. E. skundą dėl šio rašto panaikinimo Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams jau buvo pateikęs 2020 m. liepos 1 d. Teismas, 2020 m. liepos 3 d. nutartimi konstatavęs, kad Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 15 d. dokumentas Nr. S12-1891-3.17. nei pagal savo pobūdį, nei pagal savo turinį nėra ir negali būti laikytinas nutarimu priimtu administracinio nusižengimo byloje ir negali būti apeliacijos objektu ANK prasme, A. E. skundą atsisakė priimti. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs A. E. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2020 m. liepos 3 d. nutarties, 2020 m. liepos 30 d. galutine ir neskundžiama nutartimi, priimta administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-339-594/2020, sutiko su apylinkės teismo išvada, kad nėra pagrindo 2018 m. gegužės 15 d. raštą Nr. S12-1891-3.17. vertinti kaip procesinį dokumentą (ne teismo tvarka priimtą nutarimą) administracinio nusižengimo byloje ir jo apskundimui taikyti ANK XXXIV ir XXXVI skyrių nuostatas, todėl Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2020 m. liepos 3 d. nutartį palikto nepakeistą ir A. E. atskirąjį skundą atmetė. Kauno apygardos teismas taip pat pažymėjo, jog administracinis nurodymas įvykdytas dar 2017 m. lapkričio 15 d. ir tuo metu baigėsi administracinė teisena administracinio nusižengimo byloje. Pareiškėjo norimas apskųsti raštas buvo surašytas 2018 m. gegužės 15 d., tačiau su skundu į apylinkės teismą pareiškėjas kreipėsi tik 2020 m. liepos 1 d., todėl akivaizdu, kad visi ANK normose numatyti apskundimo terminai yra jau seniai pasibaigę ir negali būti atnaujinami. Be to, sutinkamai su ANK 610 straipsnio 4 dalimi, administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad A. E. įvykdžius administracinį nurodymą administracinio nusižengimo byloje, administracinio nusižengimo teisena A. E. atžvilgiu 2017 m. lapkričio 15 d. pasibaigė, jokie nutarimai ar nutartys A. E. atžvilgiu administracinio nusižengimo byloje po šios datos nebuvo galimi ir nebuvo priimti, todėl pasibaigus administracinio nusižengimo teisenai ir nesant nutarimų ar nutarčių, priimtų administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021, kurie galėtų būti apeliacijos objektu ANK prasme, A. E. prašymas atnaujinti nustatytą skundo padavimo terminą netenkintinas, o skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje atsisakytina priimti (ANK 626 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 623 straipsniu, 626 straipsnio 3 dalies 2 punktu,

Nutarė

14A. E. (A. E.) prašymo atnaujinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. ROIK: 17074873021 apskundimo terminą netenkinti.

15Atsisakyti priimti A. E. (A. E.) skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje.

16Nutartis per dešimt kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo bet kuriuos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai