Byla 2-12/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir sprendimo vykdymo sustabdymo, civilinėje byloje Nr. 2-43-109/2006 pagal ieškovo R. J. G. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl nuomos mokesčių priteisimo, įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas R. J. G. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės už faktinį naudojimąsi nuo 2000 m. balandžio 3 d. iki 2006 m. balandžio 11 d. jam nuosavybės teise priklausančiomis 770,24 kv. m. bendrojo naudingo ploto gyvenamosiomis patalpomis: Gedimino g. 40/ Nepriklausomybės a. 4, Kaune 1, 2, 4, 9, 15, 15, 15, 23, 29, 29, 30, 30, 36 butais, Gedimino g. 40A, Kaune 3, 6, ir 7 butais, Gedimino g. 40B, Kaune 1 ir 2 butais 532 576,49 Lt nuompinigių ir jo patirtus nuostolius 16 998,89 Lt dėl atsakovo uždelsimo sudaryti nuomos sutartį, iš viso 549 574,58 Lt; 2) įpareigoti atsakovą sudaryti su juo nuomos sutartį pagal jo pateiktą projektą nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, kol nuomininkams, kurie gyvena jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, valstybė įvykdys jiems suteiktas garantijas.

4Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 25 d. sprendimu R. J. G. ieškinį patenkino iš dalies ir nusprendė priteisti iš Kauno miesto savivaldybės 532 576,49 Lt nuomos mokesčių už faktinį naudojimąsi R. J. G. nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosios patalpomis nuo 2000 m. balandžio 3 d. iki 2006 m. balandžio 11 d. bei 16 998,09 Lt nuostolių dėl Kauno miesto savivaldybės uždelsimo sudaryti nuomos sutartį ir neatsiskaitymo už faktinį naudojimąsi šiomis patalpomis, iš viso 549 574,58 Lt, bei 6 750 Lt bylinėjimosi išlaidų, taip pat įpareigojo atsakovą Kauno miesto savivaldybę per 20 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti su ieškovu gyvenamųjų patalpų, esančių Gedimino g. 40/Nepriklausomybės a. 4, Kaune, Nr. 1, 2, 4, 9, 15, 15, 15, 23, 29, 29, 30, 30, 36 ir Gedimino g. 40a, Kaune Nr. 6, 7, nuomos sutartis pagal 1997 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 patvirtintą tipinę butų nuomos sutartį (6 priedas), nustatant nuompinigių dydį 10 litų už 1 kvadratinį metrą, kol nuomininkams, kurie gyvena ieškovui nuosavybės teise priklausiančiose patalpose, valstybė įvykdys jiems suteiktas garantijas.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi atmetė Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą ir Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. sprendimą paliko iš esmės nepakeistą ir iš Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. sprendimo rezoliucinės dalies, kuria atsakovas įpareigotas sudaryti nuomos sutartį su ieškovu R. J. G. , teismas pašalino žodžių junginį „pagal 1997 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 patvirtintą tipinę butų nuomos sutartį (6 priedas)“, o likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutarė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė 2008 m. rugsėjo 5 d. pateikė teismui prašymą dėl 2006 m. balandžio 25 d. Kauno apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-43-109/2006 vykdymo išaiškinimo, kuriuo prašė išaiškinti minėto teismo sprendimo vykdymą toje dalyje, kurioje Kauno miesto savivaldybė įpareigota per 20 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti su ieškovu gyvenamųjų patalpų, esančių Gedimino g. 40/ Nepriklausomybės a. 4, Kaune, Nr. 1, 2, 4, 9, 15, 15, 15, 23, 29, 29, 30, 30, 36 ir Gedimino g. 40a, Kaune Nr. 6, 7, nuomos sutartis, nustatant nuompinigių dydį 10 litų už 1 kvadratinį metrą, kol nuomininkams, kurie gyvena ieškovui nuosavybės teise priklausiančiose patalpose, valstybė įvykdys jiems suteiktas garantijas, ar Kauno miesto savivaldybė, išmokėdama R. J. G. 65 120,69 Lt nuomos mokestį už faktinį naudojimąsi gyvenamosiomis patalpomis, privalo išskaičiuoti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį ir teisės aktų nustatyta tvarka pervesti jį į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Taip pat prašė sustabdyti sprendimo vykdymą pagal Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-43-109/2006.

8Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi nutarė atsakovo Kauno miesto savivaldybės prašymą dėl sprendimo išaiškinimo ir sprendimo vykdymo pagal Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-43-109/2006, sustabdymo atmesti.

9Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybė, prašydama išaiškinti klausimą dėl 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimo iš teismo sprendimu priteistos ieškovui J. G. pinigų sumos, kelia mokestinio reikalavimo klausimą, kuris nebuvo sprendžiamas civilinėje byloje. Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl jis yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismas pažymėjo, kad turto savininkui J. G. priteista pinigų suma laikytina kaip kompensacija už tai, kad jis negali laisvai disponuoti jam grąžintu turtu. Teismas, apskaičiuodamas priteistą sumą, vadovavosi 1997 m. liepos 1 d. LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu Nr. VIII-359 bei 2003 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų, lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. IX-1760 9 str. pagrindu. Atmetęs prašymą dėl sprendimo išaiškinimo, teismas atmetė ir prašymą dėl sprendimo vykdymo sustabdymo. Teismo teigimu, atsakovo nurodyti CPK 626 str., 627 str. 1 d. 6 p. numato antstolio pareigą sustabdyti vykdomąją bylą ir atidėti vykdymo veiksmus.

10Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – išaiškinti 2006 m. balandžio 25 d. teismo sprendimo vykdymą.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Iki LAT 2007 m. gruodžio 21 d. nutarties priėmimo valstybės garantijos nuomininkams buvo įvykdytos ir nuomininkai išvyko iš dalies gyvenamųjų patalpų. Kauno miesto savivaldybė 2008 m. sausio 16 d. su R. J. G. sudarė nuomos sutartis tik dėl gyvenamųjų patalpų Gedimino g. 40/ Nepriklausomybės a. 4, Kaune, Nr. 15 ir 36, nuomos, t. y. dėl tų gyvenamųjų patalpų, iš kurių nuomininkai nebuvo išsikėlę. Kauno miesto savivaldybė negali pilnai įvykdyti 2006 m. balandžio 25 d. Kauno apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-43-109/2006.

132. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, yra nurodyta, kad savivaldybė moka savininkui nuomos mokestį, todėl Kauno apygardos teismo nurodymas, kad J. G. priteista pinigų suma laikytina kaip kompensacija, yra nepagrįstas. Pajamoms, gautoms iš turto nuomos, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 2 d. 7 p.), todėl išnuomoto turto savininko pajamos, gautos iš savivaldybės už jai išnuomotą gyvenamąjį namą, jo dalį ar butą, yra apmokestinamos taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Ieškovas nesutinka, kad nuo priskaičiuotos 65 120,69 Lt nuomos mokesčio už faktinį naudojimąsi turtu sumos savivaldybė išskaičiuotų 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir pervestų VMI.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. J. G. prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimu nurodo, kad atsakovas prašė išaiškinti mokestinio reikalavimo klausimą, kuris nebuvo sprendžiamas byloje. Teisės aktai, kuriais vadovavosi teismas, reglamentuoja nuosavybės atstatymo ir grąžinimo tvarką, tačiau nenustato pajamų apmokestinimo sąlygų.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Remiantis CPK 278 straipsnio 1 dalimi, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdomas. Dėl to, siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo, sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas (nutartis). Aiškindamas sprendimą (nutartį), teismas negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas (nutartis), išspręstų klausimų ribų.

17Atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašė pirmosios instancijos teismo išaiškinti klausimą dėl 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimo iš šalių priskaičiuotos nuomos mokesčio už patalpų faktinį naudojimą sumos. Prašyme atsakovas nenurodė, kad ši teismo nutartis yra neaiški, netiksli ar nekonkreti, neprašo aiškinti faktinių ar teisinių nutarties motyvų aspektų, tačiau teigia, kad negali įvykdyti teismo sprendimo, kadangi ieškovas nesutinka, jog nuo priskaičiuotos nuomos mokesčio sumos atsakovas išskaičiuotų 15 procentų gyventojų pajamų mokestį. Kadangi iš esmės tarp šalių kilo nesutarimas dėl mokesčio išskaičiavimo, t.y. pareigos tinkamai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius nuo pajamų, o ne klausimas dėl paties teismo sprendimo išaiškinimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą dėl sprendimo išaiškinimo, nurodęs, kad mokestinio reikalavimo klausimas nebuvo sprendžiamas civilinėje byloje.

18Ta aplinkybė, kad atsakovas negali įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl tos priežasties, jog šalys nesutaria dėl mokesčio nuo priteistos sumos išskaičiavimo, nėra pagrindas pripažinti, kad teismo sprendimas yra neaiškus, jis suformuluotas nesuprantamai ar nevienareikšmiškai. Teismas, pasisakydamas dėl pajamų mokesčio išskaičiavimo iš teismo sprendimu priteistos ieškovui pinigų sumos, išeitų už byloje išspręstų klausimų ribų, ką draudžia įstatymas.

19Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalį centrinis mokesčių administratorius kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai (7 p.), nagrinėja mokestinius ginčus (9 p.).

20Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas sprendimo išaiškinimo klausimą, tinkamai nustatė ir įvertino šiam klausimui išspręsti svarbias faktines bylos aplinkybes ir tinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Palikti Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas R. J. G. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė... 4. Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 25 d. sprendimu R. J. G. ieškinį... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi atmetė Kauno... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutarė... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė 2008 m. rugsėjo 5 d. pateikė teismui... 8. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi nutarė atsakovo Kauno... 9. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybė, prašydama... 10. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1. Iki LAT 2007 m. gruodžio 21 d. nutarties priėmimo valstybės garantijos... 13. 2. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. J. G. prašo Kauno apygardos... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Remiantis CPK 278 straipsnio 1 dalimi, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį... 17. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašė pirmosios instancijos teismo... 18. Ta aplinkybė, kad atsakovas negali įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo... 19. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 20. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 22. Palikti Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį nepakeistą....