Byla 2-615-482/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-615-482/2012 pagal ieškovo AB DNB bankas ieškinį atsakovams E. D. individualiai įmonei „Savita versija“ ir E. D. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu prašo priteisti iš priteisti 12192,48 Lt skolą iš E. D. IĮ „Savita versija“ ir subsidiariai iš E. D., kurią sudaro 7518,15 Lt negrąžintas kreditas, 4299,30 Lt palūkanos, 365,25 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas, 9,78 įsipareigojimo mokestis, tai pat ieškovas prašo priteisti 11,25 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 1576 Lt bylinėjimosi išlaidas, (366 Lt žyminį mokestį bei 1210 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti).

3Nusiuntus atsakovui E. D. IĮ „Savita versija“ procesinius dokumentus (ieškinio ir jo priedų nuorašus su teismo pranešimu) atsakovo E. D. IĮ „Savita versija“ buveinės adresu dokumentai grįžo neįteikti. CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau priimtų teisingą sprendimą byloje. LR CPK 121 str. 1 d. nustatyta, kad byloje dalyvaujantys asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui apie kiekvieną procesinių dokumentų būdo, adreso pašto siuntoms pasikeitimą. LR CPK 123 str. 4 d. nurodyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.

4Teismas konstatuoja, kad atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, atsakovui E. D. IĮ „Savita versija“ ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, įteikti tinkamai, atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. 2012-05-15 atsakovui E. D. tinkamai (viešo skelbimo specialiame interneto tinklapyje www. teismai.lt būdu) įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės.

5Terminas atsakovams atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovai neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Kadangi ieškovas prašo šiuo atveju priimti sprendimą už akių ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovams už akių (CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad tarp AB DNB banko (buvęs pavadinimas AB „NORD/LB Lietuva“ bankas) ir atsakovo E. D. individualios įmonės „Savita versija“ buvo sudaryta 2003-09-15 Overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutartis Nr. 174, kurios sąlygos buvo keičiamos 2004-09-20 Susitarimu Nr. 1 (toliau-Kreditavimo sutartis), kurios pagrindu Kredito gavėjui (atsakovui) buvo suteikta 20000,00 Lt overdrafto limito suma su fiksuota palūkanų norma - 7,50 proc, nustatant galutinį overdrafto limito galiojimo terminą - 2005-09-20. Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį. Kredito gavėjas įsipareigojo Bankui mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 35 p.). Atsakovas nesilaikė Kreditavimo sutarties nustatytų iš overdrafto limito paimtų kreditų grąžinimo terminų, nesumokėjo palūkanų ir delspinigių. Dėl šios priežasties Bankas 2005-10-11 raštu Nr. 30.58.17/371K įspėjo Kredito gavėją apie netinkamai vykdomus įsipareigojimus ir per nustatytą terminą paragino padengti skolą. Kadangi po įspėjimo įsipareigojimai ir toliau nebuvo vykdomi tinkamai, Bankas 2006-07-24 raštu Nr. 30.58.17/364K dar kartą įspėjo Kredito gavėją apie netinkamai vykdomus įsipareigojimus ir per nustatytą terminą paragino grąžinti skolą. Iki Kreditavimo sutarties overdrafto limito galiojimo termino pabaigos, t.y. iki 2005-09-20, turėjo būti grąžinami visi iš overdrafto limito paimti kreditai, nesumokėtos palūkanos, delspinigiai ir kiti Kreditavimo sutartyje nustatyti mokesčiai, tačiau iki nustatyto termino ir iki šiol įsiskolinimas nėra padengtas.

8Atsakovas E. D. IĮ „Savita versija“ 2012-04-02 buvo skolingas ieškovui 12192,48 Lt, iš kurių 7518,15 Lt sudaro negrąžintas kreditas, 4299,30 Lt palūkanos, 365,25 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas, 9,78 įsipareigojimo mokestis. Sutinkamai su CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. bei sutarties 13 p. atsakovas E. D. IĮ „Savita versija“ privalo ieškovui mokėti 11,25 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas turėjo 1576 Lt bylinėjimosi išlaidų (366 Lt sumokėjo žyminį mokestį valstybei, 1210 Lt už advokato teisinę pagalbą).

9Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu (b.l. 3-5), mokėjimo nurodymo kopija (b.l. 6), kreditavimo sutartimi (b.l. 7-10), susitarimu Nr. 1 (b.l. 11-12), įspėjimais (b.l. 13-14), įmokų mokėjimo grafiku (b.l. 15), įgaliojimo kopija (b.l. 16), juridinių asmenų registro duomenimis (b.l. 17-18), atstovavimo sutarties nuorašu (b.l. 19).

10CK 6.881 str. 1 d. numatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Sutinkamai su CK 2.50str. 4 d. jeigu prievolėms vykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys yra yra individuali įmonė ir ūkinė bendrija. Kadangi E. D. IĮ „Savita versija“ yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d., CK 2.50 str. 4 d., jeigu prievolėms įvykdyti neužteks E. D. IĮ „Savita versija“ turto, už individualios įmonės prievolių įvykdymą subsidiariai atsakingas šios įmonės savininkas E. D..

11Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, kadangi atsakovas E. D. IĮ „Savita versija“ pažeidė savo sutartinę prievolę, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovų priteistina 7518,15 Lt negrąžinto kredito, 4299,30 Lt palūkanų, 365,25 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas, 9,78 įsipareigojimo mokestis, iš viso 12192,48 Lt skola. Ieškovui iš atsakovų taip pat priteistinos 11,25 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1576 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 2 d., 286 str., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 8 p., CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str., 6.882 str., 6.886 str. – 6.889 str.).

12Iš atsakovų priteistina 12,93 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo E. D. IĮ „Savita versija“ (į.k. 8560649, buveinė ( - ), Vilkaviškis) ir subsidiariai iš E. D. (asmens kodas ( - ) 12192,48 Lt (dvylika tūkstančių vieną šimtą devyniasdešimt du litus ir 48 ct) skolą, 11,25 (vienuolikos ir dvidešimt penkių šimtųjų) procentų metines palūkanas už priteistą sumą – 12192,48 Lt (dvylika tūkstančių vieną šimtą devyniasdešimt du litus ir 48 ct) –– nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1576 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB DNB bankas (juridinio asmens kodas 112029270, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, a/s Nr. LT594010049500047594 AB DNB bankas, banko kodas 40100).

16Priteisti iš atsakovo E. D. IĮ „Savita versija“ (į.k. 8560649, buveinė ( - )) ir subsidiariai iš E. D. (asmens kodas ( - )) 12,93 Lt (dvylika litų ir 93 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai