Byla 2YT-10555-336/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Marius Lekečinskas ir VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. B. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Marius Lekečinskas ir VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“,

Nustatė

2pareiškėja 2018 m. vasario 27 d. skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio 2018 m. vasario 21 d. patvarkymą dėl atsisakymo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0022/18/00004) sustabdymą. Skunde nurodė, kad 2018 m. sausio 30 d. su prašymu dėl vykdomosios bylos Nr. 0022/18/00004 sustabdymo kreipėsi į antstolio Mariaus Lekečinsko kontorą, nurodydama, kad nesustabdžius ir pradėjus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0022/18/00004, bus pažeista konkuruojančių interesų pusiausvyra, kadangi pati išieškotoja VšĮ slaugos namai „Vita lumina“ yra skolinga pareiškėjai. Nurodė, kad 2018 m. sausio 29 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose buvo pateiktas ieškinys dėl skolos priteisimo, kuris 2018 m. vasario 2 d. pagal teismingumą perduotas Kauno apygardos teismui, kuriuo pareiškėja kreipėsi į teismą dėl nuomos mokesčio ir kitų susijusių mokesčių skolos priteisimo pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį iš VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“. Nurodė, kad 2018 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai buvo pateiktas prašymas dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo iš VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“. Todėl vykdomosios bylos Nr. 0022/18/00004 tolesnis vykdymas ne tik sukels papildomus nepagrįstus nuostolius pareiškėjai, bet ir pažeis proporcingumo principo reikalavimą taikyti tokią teisinio poveikio priemonę, kuri būtų adekvati teisės pažeidimui. Pažymėjo, kad 2018 m. vasario 21 d. gavo antstolio M. Lekečinsko patvarkymą atsisakyti sustabdyti vykdomąją bylą, kadangi prašyme nurodytas vykdomosios bylos sustabdymo arba vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 ir 627 straipsniuose nurodytų pagrindų. Nurodė, kad nesutinka su šiais argumentais, kadangi, anot pareiškėjos, CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vykdymo proceso dalyvių prašymu antstolis patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Antstolis, netenkindamas pareiškėjos prašymo, neįvertino atliekamo procesinio veiksmo akivaizdžiai neadekvačių padarinių, tokiu būdu neužtikrindamas pareiškėjos, kaip skolininkės interesų. Pareiškėja nesutinka su vykdomosios bylos Nr. 0022/18/00004 vykdymu, kadangi VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“, turinti išieškotojos statusą, netrukus taps skolininke pareiškėjos, kaip būsimos išieškotojos atžvilgiu, todėl mano, kad dvigubas išieškojimas tarp tų pačių šalių yra absoliučiai nepagrįstas, neteisingas ir nelogiškas, kuris tik padidintų vykdymo išlaidas. Pažymėjo, kad vykdymo procese turi būti siekiama įvykdyti sprendimą kuo ekonomiškiau, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo ir būtų užkirstas kelias nepagrįstiems skolininko nuostoliams.

32018 m. sausio 31 d. antstolio kontoroje buvo gautas skolininkės A. B. prašymas sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004.

42018 m. vasario 21 d. antstolis Marius Lekečinskas patvarkymu Nr. S 3.6-180905 atsisakė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004 motyvuodamas, kad pareiškėjos prašymas neatitinka CPK 626, 627 straipsniuose numatytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų.

5Pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo išspręstas Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-8780-986/2018.

62018 m. kovo 5 d. antstolio kontoroje buvo gautas A. B. skundas dėl 2018 m. vasario 21 d. antstolio patvarkymo. Antstolis Marius Lekečinskas 2018 m. kovo 12 d. patvarkymu atsisakė patenkinti A. B. skundą ir, vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0022/18/00004 persiuntė teismui.

7Suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ atstovas advokatas T. V. teismui pateiktu atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjos A. B.. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos skunde pateikti argumentai neatitinka įstatymo nustatytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų, todėl vykdomosios bylos sustabdymui nėra pagrindo.

8Suinteresuotas asmuo antstolis Marius Lekečinskas atsiliepimo į pareiškėjos skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

9Vadovaujantis CPK 443 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta tinkamai.

10Skundas atmestinas.

11Iš byloje esančių duomenų ir vykdomosios bylos Nr. 0022/18/00004 matyti, kad antstolis Marius Lekečinskas vykdo Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 21 d. išduotą vykdomąjį raštą pagal Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 20 d. priimtą sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-15636-921/2017, kuriuo suinteresuotam asmeniui (išieškotojai) VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“ (sprendime už akių ir vykdomajame rašte VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ nurodytas juridinis statusas - uždaroji akcinė bendrovė) buvo priteista iš pareiškėjos (skolininkės) A. B. 11 654,10 Eur žalos atlyginimo ir 350,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2018 m. sausio 5 d. antstolio Mariaus Lekečinsko kontoroje buvo gautas išieškotojos VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“ atstovo prašymas dėl vykdomojo dokumento priėmimo. 2018 m. sausio 5 d. patvarkymu antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė vykdymui, tą pačią dieną apskaičiavo vykdymo išlaidas 155,91 Eur sumai ir išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje Nr. 0022/18/00004 bei sumokėti 12004,10 Eur skolą ir minėtas vykdymo išlaidas. 2018 m. sausio 30 d. antstolis Marius Lekečinskas apskaičiavo papildomai vykdymo proceso metu atsiradusias vykdymo išlaidas ir priėmė patvarkymą dėl 1 572,14 Eur vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės A. B. darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų, piniginių lėšų esančių banko sąskaitoje ar pas kitus asmenis, piniginių lėšų gautų pardavus skolininkei priklausantį turtą, turtinių teisių. 2018 m. sausio 30 d. antstolis priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas 24 600,00 Eur dydžio sumai. 2018 m. sausio 30 d. antstolis surašė turto arešto aktą apribojant disponavimo teisę areštuoto turto žemės sklypo, 0,1697 ha ploto, esančio ( - ).; žemės sklypo, 0,8000 ha ploto, esančio ( - ), žemės sklypo, 0,4257 ha ploto, esančio ( - ) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, esančio ( - ), savininkei (bendraturtei) A. B. Turto arešto mastas – 24 600 Eur.

12Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės ar savivaldybės institucijose bei turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis šio kodekso nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2007). Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtinti pagrindai. Kitais atvejais, nustatytais CPK 627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, t. y. savarankiškai nuspręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo reikalingumo. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. Nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą, gali būti pažeidžiami jos šalių teisėti interesai, vilkinamas sprendimo įvykdymas. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius.

14Nagrinėjamu atveju, pareiškėja reikalavimą panaikinti antstolio patvarkymą dėl atsisakymo sustabdyti vykdomąją bylą, pirmiausia grindžia CPK 625 straipsnio nuostata, kurioje nurodyta, kad esant vykdymo proceso dalyvių prašymui, antstolis patvarkymu vykdymo veiksmus gali sustabdyti. Kaip minėta, privalomieji ir fakultatyvieji vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai yra numatyti CPK 626 ir 627 straipsniuose. Todėl antstolis vykdymo veiksmus vykdymo proceso dalyvių prašymu gali (privalo) sustabdyti esant įstatyme numatytiems pagrindams, o ne bet kokioms aplinkybėms. Pareiškėja 2018 m. sausio 29 d. prašyme antstoliui ir teismui pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų nurodė, kad kreipėsi į teismą pareikšdama ieškinį dėl nuomos mokesčio ir skolos už komunalines paslaugas priteisimo iš VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“. Skunde taip nurodė, kad 2018 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai buvo pateiktas prašymas dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus pateikė teismui. Pareiškėjos teigimu, VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“, turinti išieškotojos statusą, netrukus taps skolininke pareiškėjos, kaip būsimos išieškotojos, atžvilgiu, todėl mano, kad dvigubas išieškojimas tarp tų pačių šalių yra absoliučiai nepagrįstas, neteisingas ir nelogiškas, kuris tik padidintų vykdymo išlaidas. Iš LITEKO esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1551-343/2018 yra priimtas pareiškėjos ieškinys dėl 35056,56 Eur skolos už nuomą, 6132,92 Eur įsiskolinimo už komunalines paslaugas, 1802,88 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš VšĮ Slaugos namų ,,Vita Lumina“. Šiuo metu byla yra pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui iš esmės stadijoje. Teismas, vertindamas šiuos pareiškėjos teiginius pažymi, kad pareiškėjos pareikšti reikalavimai teisme ar Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai, patys savaime negarantuoja teigiamo Kauno apygardos teismo ar darbo ginčų komisijos sprendimo pareiškėjos reikalavimų atžvilgiu. Todėl pareiškėjos argumentai, kad VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“ netrukus taps jos skolininke, laikytini kaip deklaratyvaus pobūdžio ir sąlyginiai teiginiai, neatitinkantys esamos situacijos. Be to, esant tokiai situacijai, CPK normos nenumato privalomumo ar galimybės sustabdyti vykdomąją bylą. Atkreiptinas dėmesys, kad netgi ateityje pasitvirtinus pareiškėjos teiginiams bei Kauno apygardos teismui ir (ar) darbo ginčų komisijai patenkinus A. B. reikalavimus VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ atžvilgiu, pareiškėja, vadovaujantis CPK 687 straipsnyje numatyta tvarka ir reikalavimais, vykdytinus dokumentus galėtų pateikti antstoliui dėl priešpriešinių sumų tarpusavio įskaitymo. Dėl likusių pareiškėjos skunde nurodytų motyvų teismas plačiau nepasisako, laikydamas juos teisiškai nereikšmingais sprendžiant nagrinėjamą klausimą. Teismui įvertinus byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad pareiškėjos skunde dėl antstolio veiksmų ir antstoliui pateiktame prašyme dėl vykdomosios bylos sustabdymo nurodytos aplinkybės, nepatenka į vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, numatytus CPK 626 ir 627 straipsniuose.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nenustačius nei privalomųjų, nei fakultatyvinių pagrindų vykdomosios bylos sustabdymui, spręstina, kad antstolis 2018 m. vasario 21 d. patvarkymu Nr. S 3.6-180905 pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004, todėl panaikinti 2018 m. vasario 21 d. antstolio Mariaus Lekečinsko patvarkymą atsisakyti sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004, nėra pagrindo ir pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

16CPK 442 straipsnio 6 punkte numatyta, jog ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo. Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383-684/2016).

17Suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ atstovas advokatas T. V. pateikė teismui prašymą iš pareiškėjos A. B. priteisti 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ir teismui pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Vertinant šių išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, į bylos nagrinėjimą nekviečiant byloje dalyvaujančių asmenų. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje sprendžiami teisiniai klausimai nėra sudėtingi, atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų nėra išsakyti motyvai, kurie reikalautų didelių teisinių žinių. Todėl, spręstina, kad advokato darbo laiko sąnaudos šioje byloje nebuvo didelės. VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“ šioje byloje 2018 m. kovo 21 d. nutartimi buvo įtraukta suinteresuotu asmeniu. Minėta nutartimi jai buvo pasiūlyta pateikti poziciją nagrinėjamu klausimu. Pažymėtina, kad byla buvo nagrinėjama dėl pareiškėjos skundžiamų antstolio veiksmų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad pareiškėjos skundas atmestinas, pareiškėjos ir suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, teismas sprendžia, kad VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ atstovo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas iš dalies ir suinteresuotam asmeniui VšĮ Slaugos namams „Vita lumina“ iš pareiškėjos A. B. priteistinos 100,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 443 straipsnio 6 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 513 straipsniais,

Nutarė

19pareiškėjos A. B., ( - ), skundą dėl antstolio Mariaus Lekečinsko veiksmų atmesti.

20Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004, grąžinti antstoliui Mariui Lekečinskui.

21Priteisti iš pareiškėjos A. B., suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namai „Vita lumina“, įmonės kodas 302728758, naudai 100,00 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Audra Kriščiūnienė,... 2. pareiškėja 2018 m. vasario 27 d. skundu dėl antstolio veiksmų prašo... 3. 2018 m. sausio 31 d. antstolio kontoroje buvo gautas skolininkės A. B.... 4. 2018 m. vasario 21 d. antstolis Marius Lekečinskas patvarkymu Nr. S 3.6-180905... 5. Pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 6. 2018 m. kovo 5 d. antstolio kontoroje buvo gautas A. B. skundas dėl 2018 m.... 7. Suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ atstovas advokatas... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis Marius Lekečinskas atsiliepimo į pareiškėjos... 9. Vadovaujantis CPK 443 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjos skundą dėl antstolio... 10. Skundas atmestinas.... 11. Iš byloje esančių duomenų ir vykdomosios bylos Nr. 0022/18/00004 matyti,... 12. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos... 14. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja reikalavimą panaikinti antstolio patvarkymą... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nenustačius nei privalomųjų, nei... 16. CPK 442 straipsnio 6 punkte numatyta, jog ypatingosios teisenos tvarka teismas... 17. Suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namų „Vita lumina“ atstovas advokatas... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 513... 19. pareiškėjos A. B., ( - ), skundą dėl antstolio Mariaus Lekečinsko veiksmų... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0022/18/00004, grąžinti... 21. Priteisti iš pareiškėjos A. B., suinteresuoto asmens VšĮ Slaugos namai... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...