Byla 2-38-100/2009
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys: Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir VĮ Registrų centro Panevėžio filialas

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant pareiškėjoms A. A., R. P. ir Ž. R., nedalyvaujant Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir VĮ Registrų centro Panevėžio filialui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. A., R. P. ir Ž. R. patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys: Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir VĮ Registrų centro Panevėžio filialas, ir

Nustatė

3Pareiškėjos patikslintame pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad į teismą kreipėsi tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą į jų tėvų valdytą turtą. Paaiškino, kad jų tėvas B. U. mirė 1990-12-26, motina S. U. mirė 2007-10-14. Motina po tėvo B. U. mirties faktiškai pradėdama valdyti priėmė visą jo palikimą, tame tarpe gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, kurie buvo pastatyti 1975 metais, esančius (duomenys neskelbtini) raj., motina šį turtą valdė iki pat savo mirties. Tėvai buvo kolūkiečiai, todėl motina, 1990-12-26 mirus tėvui, pas notarą dėl tėvo turto paveldėjimo nesikreipė ir pastatų įregistravimo dokumentų netvarkė, apie palikimo priėmimą buvo pažymėta tik ūkinėse knygose. Kad motina valdė tėvo B. U. palikimą – gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus patvirtina ir tas faktas, kad ji 2005 metais prie valdomų pastatų nusipirko 0,26 ha žemės sklypą. Dokumentų, patvirtinančių, kad S. U. buvo priėmusi savo vyro B. U. palikimą po jo mirties 1990-12-26, išskyrus įrašus (duomenys neskelbtini) seniūnijos knygose, nėra. Dokumentai dėl S. U. valdytų pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre buvo pradėti tvarkyti 2005 metais, tačiau šių pastatų teisinė registracija atlikta tik 2008 metais, po motinos S. U. mirties, ir pastatai įregistruoti tėvo B. U. vardu. Norėdamos paveldėti tėvų turtą, jos kitokia tvarka negali gauti dokumentų, patvirtinančių, kad S. U. priėmė palikimą po savo vyro mirties, todėl kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, t.y. kad S. U. po savo vyro B. U. mirties 1990-12-26 faktiškai pradėdama valdyti priėmė kaip palikimą jo visą paliktą turtą, tame tarpe ir nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir kitus kiemo statinius (įrenginius), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , esančius (duomenys neskelbtini) seniūnijoje.

42007-10-14 mirus motinai jos (pareiškėjos) priėmė motinos palikimą – faktiškai pradėjo valdyti gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, kuriuos motina valdė po tėvo mirties, esančius (duomenys neskelbtini) raj., ir žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , kuriame pastatyti šie pastatai. Besirūpindamos gyvenamojo namo ir ūkio pastatų teisine registracija jos praleido 3 mėn. terminą kreiptis pas notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo. Po motinos mirties jos visos bendrai prižiūri gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, jais naudojasi, prižiūri ir naudojasi žemės sklypu ir kreipėsi į teismą išreikšdamos savo valią priimti motinos S. U. palikimą, likusį po jos mirties.

5Suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad prašymams neprieštarauja, palieka juos spręsti teismo nuožiūra, bylą prašo nagrinėti inspekcijos atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas nurodė, kad 1975-09-30 Statinio priėmimo naudoti akto pagrindu B. U. nuosavybės teise Nekilnojamojo turto registre Nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2008-07-21 yra įregistruotas gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , ūkinis pastatas (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir kiti statiniai (inžinieriniai), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys (duomenys neskelbtini) rajone (b.l.57,58). Prašo bylą nagrinėti VĮ Registrų centro Panevėžio filialo atstovui nedalyvaujant, pareiškimą spręsti teismo nuožiūra.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Byloje ištirtais įrodymais nustatytos šios aplinkybės:

9Iš santuokos akto įrašo matyti, kad B. U. ir S. L. – U. susituokė 1946-04-25 (b.l.9); iš mirties liudijimo IV-OK Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad B. U. mirė 1990m. gruodžio 26 d. (b.l.10), iš mirties liudijimo (duomenys neskelbtini) kad S. U. mirė 2007m. spalio 14d. Iš valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos ir Nekilnojamojo turto registro 2008-04-16 ir 2008-07-21 išrašų-pažymėjimų matyti, S. U. po vyro mirties valdė pastatus, rūpinosi pastatų kadastrinių matavimų bylos sudarymu, 2005-06-07 prie šių pastatų nusipirko 0,26 ha žemės sklypą (b.l. 21-24, 47-49). Kad S. U. po vyro mirties valdė jo palikimą – gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus juose pastoviai gyveno, juos prižiūrėjo patvirtino ir liudytojai A. D. ir I. D., bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (duomenys neskelbtini) seniūnijos 2008-05-07 pažyma, kurioje nurodyta, kad pagal ūkinėse knygose nurodyta, kad S. U. vardu įregistruoti gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai ir kiti kiemo įrenginiai (b.l.45).

10Ištirtais įrodymais (pareiškėjų paaiškinimu, santuokos akto įrašu, Nekilnojamojo turto registro duomenimis) nustatyta, kad S. U. su savo vyru 1975 m. (duomenys neskelbtini) raj. pasistatė gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus ir pagal Lietuvos Respublikos CK 573 str. 1d. 1p. (1964 m. redakcija) po B. U. mirties buvo pirmos eilės jo įpėdinė. Lietuvos Respublikos CK 587 str. 2d. (1964 m. redakcija) nurodyta, kad laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. Ištirti įrodymai: pareiškėjų paaiškinimai, Nekilnojamojo turto registro duomenys, liudytojų parodymai, (duomenys neskelbtini) seniūnijos pažyma patvirtina, kad po savo vyro B. U. mirties – 1990m. gruodžio 26d. jo palikimą priėmė ir valdė iki savo mirties žmona S. U., t.y. S. U. po savo vyro mirties priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti ir juo rūpinosi kaip savo turtu, todėl pareiškėjų prašymas dėl šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra teisėtas ir pagrįstas.

11Iš (duomenys neskelbtini) rajono notarų biuro 2008-07-03 rašto matyti, kad po S. U. mirties per 3 mėn. nuo jos palikimo atsiradimo dienos į notarų biurą niekas nesikreipė (b.l.46). Iš gimimo ir santuokos liudijimų, pasų kopijų duomenų matyti, kad pareiškėjos yra B. U. ir S. U. dukros (b.l.12-20). Lietuvos Respublikos CK 5.50 str.2d. nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Pareiškėjos nesikreipė dėl S. U. turto apyrašo sudarymo, nepadavė pareiškimo notarui,o dėl palikimo priėmimo kreipėsi į teismą.

12Ištirtais įrodymais: pareiškėjų paaiškinimais, jų kreipimusi į teismą, Nekilnojamojo turto registro 2008-07-21 išrašo-pažymėjimo duomenimis (b.l.47-49), liudytojų A. D. ir I. D. parodymais, iš kurių matyti kad pareiškėjos po savo motinos S. U. mirties 2007-10-14 atliko pastatų teisinę registraciją, valdo, tvarko, ir prižiūri gyvenamąjį namą, ūkio pastatus ir žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini) rajone, nustatyta, kad pareiškėjos po motinos S. U. mirties pradėjo motinos paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu, t.y. priėmė palikimą faktiškai pradėdamos S. U. turtą valdyti (LR CK 5.51 str.1d.). Pareiškėjų prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – kad pareiškėjos po mitinos mirties priėmė jos palikimą, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 443str.5d, 448str.,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti visiškai.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. U., g. (duomenys neskelbtini), mirusio 1990 m. gruodžio 26d., palikimą pradėdama jo turtą faktiškai valdyti ir tvarkyti, priėmė jo žmona S. U. a.k(duomenys neskelbtini)

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. U. a.k(duomenys neskelbtini) mirusios 2007m. spalio 14d., palikimą faktiškai pradėdamos paveldimą turtą valdyti priėmė jos dukros: A. A., a.k(duomenys neskelbtini) R. P., a.k(duomenys neskelbtini) ir Ž. R., a.k(duomenys neskelbtini)

17Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Kupiškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai