Byla 2-193-830/2009
Dėl santuokos nutraukimo ir sutarties patvirtinimo dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Česlovas Kulikauskas, dalyvaujant pareiškėjams R B ir A B , nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą byloje – Biržų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų pareiškimą dėl santuokos nutraukimo ir sutarties patvirtinimo dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, ir

Nustatė

2Pareiškėjai pareiškimu prašo nutraukti jų santuoką, įregistruotą 1996-12-20 Pasvalio rajono civilinės metrikacijos skyriuje ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Nurodo, kad santuoka liko tik formali, nes santykiai paskutinius keleta metų šeimoje pašlijo. Gyvenant santuokoje prasidėjo nesutarimai dėl įvairiausių smulkmenų, tarpusavio pareigų ir teisių, skirtingo požiūrio į gyvenimą. Pareiškėjai jau kuris laikas nebegyvena kartu. Gyvenant santuokoje, susilaukė sūnaus O B , gim. 1997-06-08. Tolimesnis santuokinis gyvenimas tapo varginantis, santuoką nutraukti apsisprendė abu.

3Prašymas tenkintinas.

4Nustatyta, kad santuoka tarp pareiškėjų įregistruota 1996-12-20 Pasvalio rajono civilinės metrikacijos skyriuje (santuokos įrašo Nr. ( - ), b.l. 7).

5Pareiškėjų pareiškimu nustatyta, kad šeimoje kylo ginčai dėl įvairiausių smulkmenų, tarpusavio pareigų ir teisių, skirtingo požiūrio į gyvenimą. Kaip nurodo pareiškėjai, jų santuoka faktiškai iširusi, jau kuris laikas kaip sutuoktiniai negyvena kartu, negyvena santuokinio gyvenimo, nebeveda bendro ūkio, nesutinka taikytis, dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu abu yra tvirtai apsisprendę. Dabartinė padėtis daro neigiamą įtaką nepilnamečiui vaikui. Todėl jų santuoka nutrauktina, patvirtintina pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nustačius, kad jos sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių ir jų nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.53 str. 1-3 d.).

6Sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos CK 3.51 str., nutraukti santuoką bendru sutikimu, yra.

7Pareiškėjo R B paaiškinimu, sutuoktiniai daugiau kaip pusė metų laiko negyvena kartu, neveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo, santuoka faktiškai iširusi. Kreditorinių įsiskolinimų pareiškėjas neturi. Santuokos metu įgytą bendrą turtą pasidalija, nepilnamečio vaiko išlaikymo, gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos bei kitus klausimus aptaria santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje. Prašo nutraukti šalių santuoką ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių.

8Pareiškėja A B šias aplinkybes byloje paaiškino analogiškai. Ji turi kreditorinių įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį su AB SEB banku, kuriuos toliau prisiima vykdyti. Prašo patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių.

9Biržų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje nedalyvavo. Institucijai, dalyvaujančiai procese apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai, šaukimas įteiktas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 124 str., b.l. 34). Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą byloje, nurodydamas, jog vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis ir atsižvelgęs į vaiko nuomonę, mano, kad O B gyvenamosios vietos nustatymas su motina nepažeis nepilnamečio vaiko interesų (b.l. 35).

10Pareiškėjų prašymu, po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos – R B – B pavardė, A B santuokinė pavardė – B (CK 3.69 str.).

11Pareiškėjų paaiškinimais nustatyta, kad A B turi kreditorinių įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį su AB SEB banku, kuriuos toliau prisiima vykdyti. Pareiškėjai išlaikymo vienas iš kito nereikalauja, turtinių ginčų nėra.

12Pareiškėjams išaiškinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs kelią reikšti ateityje reikalavimą dėl bendro turto padalijimo (CPK 137 str. 2 d. 4 p.). Iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 538-541 straipsniais, teismas

Nutarė

14Prašymą tenkinti.

15R B o, a.k. ( - ), ir A B , a.k. ( - ), santuoką, įregistruotą 1996-12-20 Pasvalio rajono civilinės metrikacijos skyriuje (santuokos įrašo Nr. ( - )), nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

16Santuoką nutraukus R B palikti pavardę B , A B - santuokinę pavardę – B .

17Patvirtinti 2009-01-21 pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Kadangi kiekvieno sutuoktinio turimas turtas, profesija, gaunamos pajamos yra pakankamos, sutuoktinių tarpusavio išlaikymas nenustatomas. Iškilus reikalui, šis klausimas sprendžiamas atskiru šalių susitarimu, o ginčo atveju - teismo tvarka.
  2. Sutuoktiniai susitaria, kad jų nepilnametis sūnus O B , a.k. ( - ), gim. 1997-06-08, gyvens kartu su motina A B .
  3. Sutuoktinė A B įsipareigoja sutuoktiniui, sūnaus tėvui R B , sudaryti galimybes netrukdomai bendrauti su sūnumi O B . Bendravimo grafikas nenustatomas.
  4. Sutuoktinis R B , a.k. ( - ), įsipareigoja teikti sūnui O B , a.k. ( - ), gim. 1997-06-08, išlaikymą po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo pareiškimo dėl santuokos nutraukimo padavimo teismui dienos, t.y. nuo 2009-01-21, iki sūnaus pilnametystės. Šias lėšas įsipareigoja tvarkyti vaikų motina A B .
  5. Santuokos metu įgytą turtą pasidaliname sekančiai:

185.1. R B nuosavybės teise lieka:

19½ dalis 0,0607 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), registruoti VĮ Registrų centre, registro įrašo Nr. ( - ), R B ir A B vardu;

20Lengvasis automobilis FORD ESCORT, valst. Nr. ( - ), registruotas VĮ ,,Regitra“ Panevėžio filiale 2005-05-20, A B vardu;

21Lengvasis automobilis LANCIA LYBRA, valst. Nr. ( - ), registruotas VĮ ,,Regitra“ Panevėžio filiale 2008-09-12, R B vardu;

225.2. A B nuosavybės teise lieka:

23½ dalis 0,0607 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - )½ dalis ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) registruoti VĮ Registrų centre, registro įrašo Nr. ( - ), R B ir A B vardu;

24Lengvasis automobilis RENAULT 19, valst. Nr. ( - ), registruotas VĮ ,,Regitra“ Panevėžio filiale 2003-05-06, R B vardu;

  1. 2005-09-01 su AB SEB banku sudaryta A B vardu Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ). Įsipareigojimus pagal šią sutartį prisiima A B .
  2. R B A B i nutarties įsiteisėjimo dieną sumoka 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) piniginę kompensaciją.
  3. Nutraukus santuoką, buvusių sutuoktinių santykiai grindžiami šios sutarties nuostatomis, kurios aiškinamos ir taikomos vadovaujantis buvusių sutuoktinių lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo bei kitais bendraisiais teisės principais, įtvirtintais Civiliniame kodekse. Po šios sutarties pasirašymo sutuoktiniai įsipareigoja ir nutraukę santuoką tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, šios sutarties sąlygas ir tekstą laikyti paslaptimi, saugoti vienas kito paslaptis, kurios jos žinomos tiek gyvenant bendrai kartu, tiek šios sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

25Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

26Įsiteisėjus sprendimui, jo nuorašą per 3 d. išsiųsti Pasvalio rajono CMS ištuokos fakto įregistravimui.

Proceso dalyviai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Česlovas Kulikauskas, dalyvaujant... 2. Pareiškėjai pareiškimu prašo nutraukti jų santuoką, įregistruotą... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Nustatyta, kad santuoka tarp pareiškėjų įregistruota 1996-12-20 Pasvalio... 5. Pareiškėjų pareiškimu nustatyta, kad šeimoje kylo ginčai dėl... 6. Sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos CK 3.51 str., nutraukti santuoką... 7. Pareiškėjo R B paaiškinimu, sutuoktiniai daugiau kaip pusė metų laiko... 8. Pareiškėja A B šias aplinkybes byloje paaiškino analogiškai. Ji turi... 9. Biržų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Pareiškėjų prašymu, po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos – R... 11. Pareiškėjų paaiškinimais nustatyta, kad A B turi kreditorinių... 12. Pareiškėjams išaiškinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 538-541... 14. Prašymą tenkinti.... 15. R B o, a.k. ( - ), ir A B , a.k. ( - ), santuoką, įregistruotą 1996-12-20... 16. Santuoką nutraukus R B palikti pavardę B , A B - santuokinę pavardę – B .... 17. Patvirtinti 2009-01-21 pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutartį... 18. 5.1. R B nuosavybės teise lieka:... 19. ½ dalis 0,0607 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis... 20. Lengvasis automobilis FORD ESCORT, valst. Nr. ( - ), registruotas VĮ... 21. Lengvasis automobilis LANCIA LYBRA, valst. Nr. ( - ), registruotas VĮ... 22. 5.2. A B nuosavybės teise lieka:... 23. ½ dalis 0,0607 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ½ dalis... 24. Lengvasis automobilis RENAULT 19, valst. Nr. ( - ), registruotas VĮ... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio... 26. Įsiteisėjus sprendimui, jo nuorašą per 3 d. išsiųsti Pasvalio rajono CMS...