Byla A-556-23-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant atsakovo atstovui Andriui Kalesnykui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. J. skundą atsakovui Muitinės kriminalinei tarnybai dėl kompensacijos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas M. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 2-3), kurį patikslino (b. l. 24-25), kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Muitinės kriminalinę tarnybą (toliau – ir atsakovas) išmokėti jam priklausantį 33 878,52 Lt darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2007 m. sausio 30 d. bei priteisti jo atžvilgiu 0,06 procentų delspinigių už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki grąžinimo į darbą dienos, viso 5 020,79 Lt. Nagrinėjant bylą teisme pareiškėjas patikslino skundo pirmą reikalavimą, t. y. vietoje įpareigojimo Muitinės kriminalinę tarnybą išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2007 m. sausio 30 d. prašė priteisti iš Muitinės kriminalinės tarnybos darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką.

6Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

72007 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą, kuriuo buvo paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1283-13/2006, t. y. patenkintas jo 2006 m. vasario 22 d. skundas ir panaikintas Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1P-06 „Dėl M. J. atleidimo iš pareigų“ bei jis grąžintas į Muitinės kriminalinės tarnybos Marijampolės skyriaus Nusikaltimų tyrimo poskyrio vyriausiojo inspektoriaus pareigas. Tokiu būdu jo priverstinė pravaikšta truko nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2007 m. sausio 30 d., per šį laiką jis negavo jam priklausančio atlyginimo ir kitų priedų. Pareiškėjas 2007 m. vasario 15 d. kreipėsi į atsakovą prašydamas apskaičiuoti ir išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį už laikotarpį nuo jo atleidimo iš tarnybos iki grąžinimo į ją dienos, tačiau atsakovas 2007 m. kovo 14 d. raštu Nr. 3R-5.6-690 atsisakė tenkinti jo prašymą. Nepaisant to, jog darbuotojo materialinių garantijų grąžinus jį į užimamas pareigas dėl neteisėto atleidimo nenumato Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – ir Statutas), šiuo atveju pagal analogiją taikytinos Darbo kodekso (toliau – ir DK) nuostatos, t. y. DK 297 straipsnio 3 dalis, kuri suteikia jam teisę prisiteisti darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką. Atsižvelgdamas į Statuto 54 straipsnio 5 dalį, kurioje nurodyta, kad muitinės pareigūnui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su tarnybos santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus, pareiškėjas teigė, jog atsakovo atsisakymas įvykdyti jo prašymą yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nurodė, kad dėl neteisėto atleidimo jam susidarė 247 dienos priverstinės pravaikštos, tokiu būdu iš atsakovo turi būti priteista 33 878,52 Lt (247 x 137,16 Lt) suma. Be to, pareiškėjas, atsižvelgdamas į tai, kad jam, be teisėto pagrindo, nebuvo mokamas darbo užmokestis, teigė, jog jam turi būti sumokami ir delspinigiai – 0,06 procentų už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, viso 5 020,79 Lt

8(33 878,52 Lt x 0,06 procentai x 247).

9Atsakovas Muitinės kriminalinė tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 44-46) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas paaiškino, kad nei Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 31 d. sprendimu, nei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. sausio 29 d. nutartimi nepriteisė pareiškėjui vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką, kaip tai numato DK 297 straipsnio 3 dalis. Pažymėjo, kad nagrinėjant minėtą bylą teismuose pareiškėjas neprašė priteisti jam vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką, todėl teismai neįgyvendino tik jiems suteiktos teisės. Atsakovo manymu, priteisiant vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, turi būti atsižvelgiama į pareiškėjo per šį laikotarpį gautas darbo užmokesčio sumas kitoje darbovietėje, tačiau pareiškėjas šių duomenų nepateikė. Atsižvelgdamas į išdėstytą bei į tai, kad apmokėjimas už priverstinę pravaikštą yra ne bauda darbdaviui, o kompensacija darbuotojui, kurios tikslas yra atlyginti tai, ką darbuotojas būtų uždirbęs dirbdamas darbą, jei nebūtų neteisėtai atleistas, atsakovas teigė, jog Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus sprendimas, išreikštas 2007 m. kovo 14 d. rašte Nr. 3R-5.6-690, yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas neteisingai nurodo vidutinį dienos uždarbį, t. y. pagal Muitinės kriminalinė tarnybos 2007 m. gegužės 8 d. pažymą Nr. 4F-3.22-155 apie vidutinį darbo užmokestį šis dydis yra 136,18 Lt. Taip pat pareiškėjas neteisėtai prašo priteisti 0,06 procentų delspinigių už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo dienos iki grąžinimo į darbą dienos, viso 5 020,79 Lt. Teigė, kad nei teisės aktai, nei teismų sprendimai nenustatė darbdaviui pareigos bei terminų, kada ir kiek privaloma išmokėti pareiškėjui išmokų, susijusių su darbo santykiais (darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą), todėl nėra teisinio pagrindo ir delspinigių skaičiavimui bei priteisimui.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 18 d. sprendimu (b. l. 85-88) pareiškėjo skundą patenkino - priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovo Muitinės kriminalinės tarnybos 33 636,46 Lt darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį, t. y. nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2007 m. sausio 30 d. Taip pat priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovo Muitinės kriminalinės tarnybos 4 843,20 Lt delspinigių.

13Teismas nustatė, kad nuo pareiškėjo neteisėto atleidimo iš tarnybos iki jo grąžinimo į tarnybą praėjo lygiai metai laiko, t. y. susidarė 247 dienos priverstinės pravaikštos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-345 „Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiaus 2006 metais patvirtinimo“). Teismas nurodė, kad pareiškėjas turi teisę reikšti reikalavimą dėl kompensacijos priteisimo už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį. Teismas sutiko su pareiškėjo nuomone, kad šioje byloje sprendžiant klausimą dėl kompensacijos priteisimo už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį, turi būti vadovaujamasi Darbo kodekso nuostatomis. Teismas, vadovaudamasis DK 297 straipsnio 3 dalimi, konstatavo, kad yra pagrindas priteisti pareiškėjui vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką. Teismas, remdamasis byloje esančia Muitinės kriminalinės tarnybos 2007 m. gegužės 8 d. pažyma Nr. 4F-3.22-155 „Apie vidutinį darbo užmokestį“ (b. l. 62), pareiškėjui priteisė iš atsakovo 33 636,46 Lt (247 d. x 136,18 Lt (vienos dienos vidutinis darbo užmokestis)) darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį. Teismas nustatė, kad aptariamu priverstinės pravaikštos laikotarpiu pareiškėjas niekur nedirbo, todėl išskaičiuoti kokias nors pinigų sumas iš pareiškėjui priteisiamo darbo užmokesčio nėra jokio pagrindo. Teismas, vadovaudamasis Darbo kodekso 207 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad yra pagrindas pareiškėjui priteisti prašomus delspinigius už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki grąžinimo į darbą dienos, t. y. nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2007 m. sausio 30 d., skaičiuojant 0,06 procentų delspinigių dydį. Taigi pareiškėjui iš atsakovo priteisė 4 843,20 Lt

14(33 636,46 Lt x 0,06 procentai x 240 d. (delspinigiai pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos turėjo būti išmokėtos)) delspinigių.

15III.

16Atsakovas Muitinės kriminalinė tarnyba apeliaciniu skundu (b. l. 93-96) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - patenkinti pareiškėjo skundą iš dalies - priteisiant pareiškėjui tik 29 933,17 Lt

17(33 636,46 - 3 703,29) darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį, t. y. nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2007 m. sausio 30 d. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Teismas nesilaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos vienodos administracinių teismų praktikos.

192. Teismo posėdžio metu pareiškėjui pareiškus, jog jis per priverstinės pravaikštos laikotarpį gavo pajamų (išmoką) iš Vilkaviškio darbo biržos, bei atsakovo atstovui paprašius atidėti teismo posėdį ir išreikalauti pažymą iš darbo biržos mokėjusios pareiškėjui kompensaciją, teismas šį prašymą dėl posėdžio atidėjimo atmetė ir įrodymų apie pajamų gavimą neišreikalavo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 str. 4 d., 81 str.).

203. Vilkaviškio darbo birža 2007 m. birželio 28 d. raštu Nr. 1417 „Dėl nedarbo draudimo išmokos gavimo už nurodytą laikotarpį“ (pridedama) informavo, kad pareiškėjui nuo

212006 m. birželio 9 d. iki 2006 m. gruodžio 8 d. išmokėjo iš viso 3 703,29 Lt nedarbo draudimo išmokų. Vadinasi pareiškėjas visos priverstinės pravaikštos laikotarpiu gavo 3 703,29 Lt pajamų. Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 4 str. 5 d.), ši suma turi būti minusuojama iš pareiškėjui priteisimos kompensacijos (vidutinio darbo užmokesčio per visą priverstinės pravaikštos laikotarpį) dydžio. Kitoks DK 297 straipsnio 3 dalies nuostatos aiškinimas ir taikymas, šiuo konkrečiu atveju, prieštarautų ne tik DK normoms, bet ir teisėje priimtai bendrai taisyklei - negalima nepagrįstai praturtėti.

224. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika dėl DK 297 straipsnio 3, 4 dalių taikymo ir aiškinimo yra pagrįsta principu, kad kompensacija darbuotojui už priverstinės pravaikštos laikotarpį yra priteisiama minusuojant jo gautą kompensaciją ar išeitinę pašalpą, taip pat sumas, gautas priverstinės pravaikštos laikotarpiu ir būtent dėl neteisėto atleidimo iš darbo (bedarbio pašalpa, darbo užmokestis kitoje darbovietėje) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-743/2000, 2001 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298, 2001 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1205/2001, 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis 3K-3-1026/2002 m.).

235. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovo 4 843,20 Lt delspinigių. Teismas netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas šioje ginčo dalyje. Pareiškėjas yra muitinės pareigūnas, kurio socialines garantijas pirmiausiai nustato Statutas. Statutas bei Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja muitinės pareigūnų garantijų dėl delspinigių, susijusių su pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimu, bei garantijų neteisėtai atleistiems darbuotojams (Statuto 1 str. 3 d.). Šiuos teisinius santykius reglamentuoja DK 207 straipsnio 1 dalis bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas, kurių taikymas turi tiesioginį ryšį su darbo santykiais. Darbo užmokesčio nemokėjimas neteisėto atleidimo laikotarpiu netapatus pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimui, nes susijęs su skirtingais faktiniais ir teisiniais šių santykių reguliavimo pagrindais.

246. Neteisėto atleidimo pasekmes ir garantijas ginant neteisėtai atleisto pareigūno teises reglamentuoja DK 279 straipsnio 3 dalis arba 4 dalis. DK 297 straipsnio 3 dalyje (kuri yra speciali neteisėto atleidimo teisines pasekmes nustatanti teisės norma) nesant nuorodai į delspinigių mokėjimą, laikytina, kad delspinigių išmokėjimas nėra numatytas tarp neteisėto atleidimo iš darbo (pareigų) teisinių pasekmių.

257. DK 207 straipsnis nustato pavėluoto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo teisines pasekmes. DK 207 straipsnio bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo reguliavimas yra vientisas. Tai reiškia, kad šios teisės normos reglamentuoja tuos pačius teisinius santykius (dėl pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimo). Taigi teisiniai santykiai dėl pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimo bei teisiniai santykiai dėl neteisėto atleidimo iš darbo (pareigų) teisinių pasekmių priklauso skirtingų teisės normų reguliavimo sferai, todėl šiuos santykius reglamentuojančios normos (DK 207 str. ir 297 str. 3 d.) negali būti taikomos kartu.

268. Atkreipia dėmesį, kad su pareiškėju jo atleidimo iš darbo dieną (2006 m. sausio 30 d.) buvo pilnai bei laiku atsiskaityta ir dėl to ginčas nėra kilęs. Pareiškėjui išmokėti darbo užmokesčio ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, todėl nesant darbdavio kaltės bei darbo užmokesčio (išmokų) mokėjimų vėlavimo fakto, negali būti taikomas ir Darbo kodekso 207 straipsnio 1 dalies nuostata dėl delspinigių priteisimo. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra nagrinėjęs analogišką tarnybinį ginčą dėl delspinigių priteisimo, kai pareigūnas buvo neteisėtai atleistas, bei priėmė sprendimą priešingą skundžiamam teismo sprendimui (2005 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11 -104/2005).

27Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 101-103) prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

28Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas visapusiškai ir objektyviai ištyrus bei įvertinus visas bylos faktines aplinkybes ir tinkamai pritaikius ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas. Apeliantas apeliaciniame skunde išsakyto teiginio, jog per visą atleidimo laikotarpį pareiškėjo gautos pajamos turėtų būti minusuojamos iš jam priklausančio išmokėti darbo užmokesčio, nepagrindė jokiomis teisės normomis. Šiuo atveju ginčo teisinį santykį reguliuojanti vienintelė teisės norma - DK 297 straipsnio 1 dalis, vienareikšmiškai nustato, kad iš darbuotojui priklausančio sumokėti darbo užmokesčio gali būti minusuojamos tik sumos, gautos už atleidimo laikotarpiu dirbtą mažiau apmokamą darbą. Nedarbo draudimo išmokos negali būti traktuojamos kaip pajamos iš darbo užmokesčio, o savo socialiniu pobūdžiu yra tik būtinos minimalios sumos, netekusio darbo darbuotojui. Akcentuoja, kad Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.2 punkte imperatyviai nurodyta, kad į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitoma išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, nedarbo draudimo išmoka, kitos (iš jų ir materialinės) pašalpos neatsižvelgiant į išmokų šaltinį. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. gegužės 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/1999, 2005 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje

29Nr. 3K-3-162/2005, Vyriausiojo administracinio teismo administracine byla Nr. A5-2089/2006, nurodė, kad jo kaltės dėl neteisėto atleidimo iš darbo nei laiku neišmokėto darbo užmokesčio nėra, todėl delspinigių priteisimas yra teisėtas ir pagrįstas.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Pareiškėjas kreipėsi į teismą su reikalavimais: 1) priteisti darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką; ir 2) delspinigius už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki grąžinimo į tarnybą dienos.

33Vilniaus apygardos administracinis teismas abu reikalavimus patenkino visiškai.

34Atsakovas Muitinės kriminalinės tarnyba 2007 m. liepos 2 d. pateiktame apeliaciniame skunde (b.l. 93-96) prašė patenkinti pareiškėjo skundą iš dalies mažinant priteistiną darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką sumą bei nepriteisti delspinigių nesant darbdavio kaltės.

35Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 3 d. nutartimi šios administracinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2803-63/2008 pagal pareiškėjo M. J. skundą atsakovui Muitinės kriminalinei tarnybai dėl Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1P-06 „Dėl M. J. atleidimo iš pareigų“ panaikinimo (b.l. 125).

36Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. patikrinęs administracinę bylą Nr. I-2803-63/2008 konstatavo, kad M. J. už akivaizdų muitinės pareigūno vardo diskreditavimą pagal Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. 1P-06 „Dėl M. J. atleidimo iš pareigų“ buvo atleistas teisėtai (administracinė byla Nr. A822-581/2009).

37Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2009 m. birželio 8 d. buvo registruotas Muitinės kriminalinės tarnybos patikslintas apeliacinis skundas, kuriuo ne tik prašoma naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 18 d. sprendimą ir atmesti pareiškėjo skundą, bet ir priteisti iš M. J. pastarajam išmokėtas sumas, kaip darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą.

382009 m. birželio 18 d. teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teismas protokoline nutartimi priėmė pirmąją 2009 m. birželio 8 d. reikalavimą dėl skundžiamo teismo sprendimo visiško panaikinimo, kaip neatsiejamą nuo reikalavimų išnagrinėtų pirmosios instancijos teisme. Antrojo reikalavimo dėl priteisimo iš M. J. jam išmokėtų sumų už priverstinę pravaikštą, kaip nenagrinėtą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, priėmimą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio 5 d.). Šiuo aspektu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A17-747/2007; procesinio sprendimo kategorija 10.8.2) yra pažymėjęs, kad „Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu“.

39Pareiškėjas kitoje jau minėtoje administracinėje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas iš tarnybos atleistas pagrįstai bei teisėtai, o tai reiškia, kad skundo pagrindas yra išnykęs - įsakymas dėl atleidimo iš tarnybos panaikintas ir nebegali būti laikomas pagrindu skundo reikalavimų tenkinimui. Vadinasi, šioje byloje tikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo patenkinti pareiškėjo reikalavimai dėl darbo užmokesčio ir delspinigių priteisimo, kildinti iš neteisėto atleidimo pagal 2006 m. sausio 30 d. įsakymą, expresssis verbis negali būti paliktas galioti. Jis naikintinas ir priimtas naujas sprendimas, paneigiantis pareiškėjo teisę į jo iškeltus materialinius reikalavimus.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą patenkinti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

43Pareiškėjo M. J. skundą atmesti.

44Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija ... 4. I.... 5. Pareiškėjas M. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 2-3),... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 7. 2007 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą, kuriuo buvo paliktas nepakeistas... 8. (33 878,52 Lt x 0,06 procentai x 247).... 9. Atsakovas Muitinės kriminalinė tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 44-46)... 10. Atsakovas paaiškino, kad nei Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 18 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, kad nuo pareiškėjo neteisėto atleidimo iš tarnybos iki jo... 14. (33 636,46 Lt x 0,06 procentai x 240 d. (delspinigiai pradedami skaičiuoti po... 15. III.... 16. Atsakovas Muitinės kriminalinė tarnyba apeliaciniu skundu (b. l. 93-96)... 17. (33 636,46 - 3 703,29) darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos... 18. 1. Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Teismas... 19. 2. Teismo posėdžio metu pareiškėjui pareiškus, jog jis per priverstinės... 20. 3. Vilkaviškio darbo birža 2007 m. birželio 28 d. raštu Nr. 1417 „Dėl... 21. 2006 m. birželio 9 d. iki 2006 m. gruodžio 8 d. išmokėjo iš viso 3 703,29... 22. 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika dėl DK 297 straipsnio... 23. 5. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai priteisė pareiškėjo naudai iš... 24. 6. Neteisėto atleidimo pasekmes ir garantijas ginant neteisėtai atleisto... 25. 7. DK 207 straipsnis nustato pavėluoto darbo užmokesčio ir kitų su darbo... 26. 8. Atkreipia dėmesį, kad su pareiškėju jo atleidimo iš darbo dieną (2006... 27. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 101-103) prašo... 28. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas... 29. Nr. 3K-3-162/2005, Vyriausiojo administracinio teismo administracine byla Nr.... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su reikalavimais: 1) priteisti darbo... 33. Vilniaus apygardos administracinis teismas abu reikalavimus patenkino... 34. Atsakovas Muitinės kriminalinės tarnyba 2007 m. liepos 2 d. pateiktame... 35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 3 d. nutartimi... 36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d.... 37. Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją Lietuvos vyriausiajame... 38. 2009 m. birželio 18 d. teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teismas... 39. Pareiškėjas kitoje jau minėtoje administracinėje byloje įsiteisėjusiu... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 41. Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą patenkinti.... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 18 d. sprendimą... 43. Pareiškėjo M. J. skundą atmesti.... 44. Sprendimas neskundžiamas....