Byla 2-16694-642/2012
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Pempininkų būstas“, UAB „Donteka“, D. J. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis A. S. kreipėsi į teismą, prašydamas suinteresuoto asmens UAB „Donteka“ vadovui N. G. už antstolio 2012-10-29 patvarkymo Nr. S1-167594 „Dėl skolos išieškojimo“ nevykdymą paskirti baudą.

3Nustatyta, jog antstolis vykdė 2011-08-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą Nr. L2-12000-639/2011 dėl 537,12 Lt skolos išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/00523 iš skolininkės D. J., išieškotojo UAB „Pempininkų būstas“ naudai. 2012-10-29 patvarkymu Nr. S1-167594 „Dėl skolos išieškojimo“ UAB „Donteka“, į.k. 302304791, įpareigota atlikti atskaitymus iš skolininkės D. J. gaunamo darbo užmokesčio Civilinio proceso kodekso 733-743 straipsnio nustatyta tvarka (vykdomoji byla Nr. 0010/12/00523 , b.l. 54-68). Patvarkymas Nr. S1-167594 dėl skolos išieškojimo išsiųstas registruotu laišku įmonės UAB „Donteka“ registracijos adresu Baltijos pr. 9-26, Klaipėda. Procesiniai dokumentai grįžo su pašto atžyma „neatsiliepė į pranešimus“. Procesiniai dokumentai buvo persiųsti įmonės vadovo N. G. gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo su pašto atžyma „neatsiliepė į pranešimus“ (vykdomoji byla Nr. 0010/12/00523, b.l. 62, 69). Civilinio proceso kodekso 604 straipsnyje numatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos. Suinteresuotas asmuo UAB „Donteka“ nuskaitymų iš suinteresuoto asmens D. J. darbo užmokesčio neatlieka.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalyje pasakyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną juridinio asmens vadovui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2, 3 dalys).

5Vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/00523 nėra duomenų, patvirtinančių 2012-10-29 patvarkymo Nr. S1-167594 „Dėl skolos išieškojimo“ įvykdymą.

6Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog suinteresuotas asmuo UAB „Donteka“ nevykdė antstolio 2012-10-29 patvarkymo Nr. S1-167594 „Dėl skolos išieškojimo“, todėl pareiškėjo pareiškimas dėl baudos skyrimo, tenkintinas, suinteresuoto asmens UAB „Donteka“ vadovui N. G. už antstolio reikalavimų nevykdymą skirtina bauda (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodesko 585 straipsnio 2 dalis, 106 straipsnio 1 dalis). Skiriant baudą suinteresuoto asmens UAB „Donteka“ vadovui N. G., atsižvelgtina į šio asmens turtinę padėtį bei vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Respublikos civilinio kodesko 1.5 straipsnis).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 103, 106, 107, 585, 593, 616 straipsniais,

Nutarė

8pareiškėjo antstolio A. S. prašymą tenkinti.

9Paskirti suinteresuoto asmens UAB „Donteka“, į.k. 302304791, vadovui N. G., a.k. ( - ) 200,00 Lt (du šimtai litų) baudą už kiekvieną antstolio A. S. 2012-10-29 patvarkymo Nr. S1-167594 „Dėl skolos išieškojimo“ nevykdymo dieną.

10Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/12/00523 gražinti antstoliui A. S..

11Nutartį per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teisme

Proceso dalyviai