Byla 2-1243-213/2012
Dėl 531,50 Lt laukinei gyvūnijai padarytos žalos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui J. K. dėl 531,50 Lt laukinei gyvūnijai padarytos žalos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 531,50 Lt laukinei gyvūnijai padarytos žalos.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2012-01-19 administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 066850, 2012-01-20 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1-2 AM 092452, 2012-01-20 žalos padarytos gyvūnijai neteisėtai sugavus stirną Strėvos miške Trakų r. paskaičiavimo matyti, kad atsakovas padarė žalą gyvūnijai, kuri yra apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-21 įsakymu Nr. D1-995 patvirtintų Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 metams, 1.2 punktu, pagal kurį laukinei gyvūnijai padaryta 531,50 Lt žalos.

5Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1d.).

6Neteisėtai medžiodamas atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 58.16, 58.30 punktų reikalavimus, todėl remiantis CK 6.246 str. 1 d. atsirado civilinė atsakomybė.

7Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų patirta žala, todėl atsakovo kaltė bei priežastinis ryšys tarp jo neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos nustatytas.

8Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę netesėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.).

9Žala aplinkai vertinama ir apskaičiuojama pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką, įvertinant pirminę būklę (sąlygas), neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumą, natūralaus aplinkos atsikūrimo galimybes ir laiką, tačiau nevertinamas anksčiau, tai yra iki žalos aplinkai atsiradimo, nustatytas neigiamas poveikis, atsiradęs dėl konkrečios ūkinės veiklos, kurią nustatyta tvarka leidžia vykdyti įgaliotos institucijos ir kuri vykdoma nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 32 str.).

10Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

11Remiantis CPK 79, 80 str. 1 d. 7 p., 83 str. 1 d. 10 p. ir 96 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 20,00 Lt žyminis mokestis, valstybei.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 96, 177-178, 262, 424-429 str. str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo J. K. 531,50 Lt laukinei gyvūnijai padarytos žalos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

15Priteisti iš atsakovo J. K. 20,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai