Byla 2-27/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Sėkmės keliai“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-1317-538/2010)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Sėkmės keliai“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-1317-538/2010).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 26 d. nutartimi atsakovui UAB „Sėkmės keliai“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi patenkino bankroto administratoriaus pateiktą prašymą patvirtinti atsakovo BUAB „Sėkmės keliai“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir patvirtino atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus, tame tarpe kreditoriaus AB „Citadele“ bankas (buvęs pavadinimas - AB PAREX BANKAS) 1 544 909,96 Lt reikalavimą.

5Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį ir priimti naują nutartį – patvirtinti atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus, kreditoriaus AB „Citadele“ bankas finansinį reikalavimą padidinant 23 853,95 Lt suma. Nurodo, kad tarp kreditoriaus AB „Citadele“ bankas ir atsakovo buvo sudaryta kreditavimo sutartis. Atsakovo įsipareigojimų užtikrinimui buvo sudaryta piniginių lėšų įkeitimo sutartis, pagal kurią atsakovo sąskaitoje esančios piniginės lėšos (52 387 Lt) buvo įkeistos kreditoriui AB „Citadele“ bankas. Atsakovui iškėlus bankroto bylą, 2010 m. kovo 8 d. iš atsakovo atsiskaitomosios sąskaitos kreditorius AB „Citadele“ bankas atliko inkasinį pavedimą ir nuskaičiavo 23 853,95 Lt. Kreditorius išieškojo skolą jau po bankroto bylos iškėlimo, todėl pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą. Apelianto nuomone, minėtos piniginės lėšos turėtų būti perduotos bankroto administratoriui, o administratorius šias lėšas turi paskirstyti ĮBĮ 35 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas patvirtino neteisingą kreditoriaus AB „Citadele“ bankas finansinį reikalavimą. Šis kreditorius nuskaičiuotas pinigines lėšas (23 853,95 Lt) turi pervesti bankroto administratoriui ir šio kreditoriaus finansinis reikalavimas turi būti padidintas 23 853,95 Lt suma.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo bankroto administratorius prašo skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad 2010 m. kovo 8 d., t. y. jau po bankroto bylos iškėlimo, kreditorius AB „Citadele“ bankas iš atsakovo atsiskaitomosios sąskaitos nuskaičiavo 23 853,95 Lt sumą. Administratorius 2010 m. gegužės 6 d. išsiuntė šiam kreditoriui prašymą grąžinti minėtą sumą. Kreditorius pateikė atsakymą, kad nesant įkeitimo teisės pabaigos pagrindų (CK 4.224 str.), nėra pagrindo grąžinti lėšas bankroto administratoriui. Administratorius sutinka su apelianto argumentais, kad minėtos lėšos turi būti perduotos administratoriui, kuris jas turi paskirstyti ĮBĮ 34 ir 35 straipsniuose nustatyta tvarka.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą įsiteisėjo 2010 m. kovo 9 d., todėl kreditoriaus AB „Citadele“ bankas 2010 m. kovo 8 d. atliktas inkasinis pavedimas, esant neįsiteisėjusiai teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, nepažeidžia ĮBĮ nuostatų.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB „Citadele“ bankas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad piniginės lėšos iš atsakovo atsiskaitomosios sąskaitos buvo nuskaičiuotos 2010 m. kovo 8 d., o teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2010 m. kovo 9 d. 2007 m. birželio 6 d. įkeitimo sutartimi atsakovas įkeitė kreditoriui AB „Citadele“ bankas 52 387 Lt lėšas, esančias atsakovo sąskaitoje. Pagal šią sutartį įkeičiamas turtas perduodamas kreditoriui (4.1 p.). Pagal įkeitimą kreditorius (įkaito davėjas) turi teisę, skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius (CK 4.198 str. 2 d.). Pagal ĮBĮ 34 straipsnį įkeitimu užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Todėl apribojimai minėtai atsakovo atsiskaitomajai sąskaitai negali būti panaikinami tol, kol nepasibaigs įkeitimo teisė. Šiuo metu CK 4.224 straipsnyje nustatytų įkeitimo teisės pabaigos pagrindų nėra, todėl nėra pagrindo naikinti apribojimus minėtai sąskaitai ir lėšas iš minėtos sąskaitos pervesti bankroto administratoriui.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos duomenimis, tarp atsakovo ir kreditoriaus AB „Citadele“ bankas 2007 m. birželio 5 d. buvo sudaryta kreditavimo sutartis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 447 101,15 Lt kreditas žemės sklypo įsigijimui (b. l. 105-114, 116). Atsakovo prievolių pagal kreditavimo sutartį tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas žemės sklypo įkeitimu, fizinių asmenų laidavimu ir 2007 m. birželio 6 d. įkeitimo sutartimi, pagal kurią atsakovas kreditoriaus naudai įkeitė 52 387 Lt piniginių lėšų sumą atsakovo banko sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB „Citadele“ bankas, bei reikalavimo teisę išmokėti lėšas ir palūkanas (b. l. 118-120).

11Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 26 d. nutartis, kuria atsakovui UAB „Sėkmės keliai“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2010 m. kovo 9 d. Kreditorius AB „Citadele“ bankas 2010 m. kovo 8 d. iš minėtos atsakovo sąskaitos nuskaičiavo 23 853,95 Lt (b. l. 94-95). Kreditorius nurodo, kad 2010 m. kovo 9 d., t. y. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną, atsakovo skola kreditoriui sudaro 1 544 909,96 Lt. Skundžiama teismo nutartimi teismas patvirtino kreditoriaus AB „Citadele“ bankas 1 544 909,96 Lt reikalavimą. Apelianto teigimu, kreditorius, 2010 m. kovo 8 d. nuskaičiuodamas 23 853,95 Lt sumą iš atsakovo banko sąskaitos Nr. ( - ), pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 14 straipsnio 1 dalies, todėl privalo šią sumą pervesti atsakovo bankroto administratoriui, o jo finansinis reikalavimas turi būti padidintas 23 853,95 Lt suma.

12Pagal ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

13Tesėjų kolegija pažymi, kad minėtuose straipsniuose numatyti apribojimai ir draudimai yra taikomi nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, nagrinėjamu atveju nuo 2010 m. kovo 9 d., o kreditorius AB „Citadele“ bankas minėtas pinigines lėšas nuo atsakovo sąskaitos nuskaičiavo 2010 m. kovo 8 d. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad kreditorius pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 14 straipsnio 1 dalies nuostatas. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo bankroto byloje, t. y. areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, banke ar pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, be to, sustabdė išieškojimą vykdymo procese. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą įsiteisėjimo (ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje ypatumas yra tas, kad jos taikomos ne tik pareiškimą padavusių, bet ir kitų įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti. Todėl kreditoriaus AB „Citadele“ bankas atlikti veiksmai yra nesuderinami su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kita vertus, minėta, kad atsakovas su šiuo kreditoriumi buvo sudaręs įkeitimo sutartį, pagal kurią atsakovas kreditoriaus naudai įkeitė 52 387 Lt piniginių lėšų sumą atsakovo banko sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB „Citadele“ bankas. Bylos duomenimis, kreditorius 23 853,95 Lt sumą minėtos įkeitimo sutarties pagrindu buvo nuskaičiavęs būtent iš atsakovo banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Citadele“ bankas (b. l. 94-95). ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta, kad įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo įpareigoti kreditorių AB „Citadele“ bankas grąžinti 23 853,95 Lt sumą bankroto administratoriui ir šia suma padidinti teismo patvirtintą kreditoriaus finansinį reikalavimą, kadangi pagal ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas šios lėšos vis tiek būtų skirtos kreditoriaus AB „Citadele“ bankas reikalavimui patenkinti.

14Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai