Byla 2-608-242/2012
Dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį I. P. (I. P.) dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo I. P. 1374,12 Lt aplinkai (žuvų ištekliams) padarytos žalos atlyginimą ir 5 procentus metinių palūkanų. Nurodo, kad atsakovas 2012 m. liepos 19 d., apie 5 val. 45 min. pažeisdamas Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisykles, neteisėtai, draudžiamais tinkliniais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – penkiais statomais tinklais, gaudė žuvis Ignalinos rajono savivaldybės Alksno ežere ir sugavo 1 lydeką, 9 lynus, 7 karšius, 103 plakius, 18 kuojų, 12 ešerių, 5 raudes ir 2 karosus padarydamas aplinkai (žuvų ištekliams) 1374,12 Lt žalą, kurios savo noru neatlygino, todėl žalos atlyginimas turi būti išieškotas.

4Atsakovas I. P. per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl sprendimas priimamas už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje esantys įrodymai - 2012 m. liepos 19 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 041804-07-AB-125 ir 2012 m. liepos 24 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM 090455/07-AB-125 kopijos, žalos apskaičiavimas – patvirtina, kad atsakovas I. P. neteisėtai, panaudodamas draudžiamus įrankius – penkis statomus tinklus sugavo: 1 lydeką, 9 lynus, 7 karšius, 103 plakius, 18 kuojų, 12 ešerių, 5 raudes ir 2 karosus padarydamas aplinkai (žuvų ištekliams) 1374,12 Lt žalą. Žala teisingai apskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 patvirtintu padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu ir baziniais įkainiais, šio įsakymo 2011 m. sausio 5 d. pakeitimo įsakymu Nr. D1-27 (Žin., 2011, Nr. 5-178) bei Statistikos departamento informacija. Atsakovui 2012 m. liepos 24 d. išsiųsta pretenzija dėl žalos aplinkai atlyginimo, tačiau jis žalos neatlygino.

7Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Pagal Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti dėl jų veiksmų ar neveikimo atsiradusią žalą laukinei gyvūnijai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnis). Žuvininkystės įstatymo 29 straipsnio 1 dalis, Mėgėjiškos žūklės įstatymo 12 straipsnio 4 punktas taip pat nustato prievolę asmenims atlyginti neteisėtais veiksmais žuvų ištekliams padarytą žalą. Mėgėjiškos žūklės taisyklių 19 punktas nurodo, kad asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o žalą, padarytą neteisėtai žvejojant, sunaikinat, sugaunant žuvis (jų ikrus), vertingų rūšių žuvis bei kitus vandens gyvūnus, pažeidėjai atlygina pagal Vyriausybės nustatytus įkainius. Atsakovas I. P. padarytos žalos savo noru neatlygino, todėl 1374,12 Lt žala turi būti išieškota.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, vadovaujantis šio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos ieškovo naudai 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1374,12 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012 m. rugsėjo 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą už ieškinį turi būti mokamas 71,00 Lt dydžio žyminis mokestis. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 71,00 Lt žyminio mokesčio.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

11Priteisti iš I. P., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, įmonės kodas 190742867, buveinės adresas Metalo g. 11, Utena, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT857044060002546370 AB SEB banke, banko kodas 70440, naudai 1374,12 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt keturis litus 12 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginimą ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 1374,12 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Išieškoti iš I. P. į valstybės biudžetą bylinėjimosi išlaidas – 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai