Byla 2A-64-212/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskaitės, Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Algbarsa“ atstovui adv. Grigorijui Leonovui, atsakovo UAB „Kėdmonta“ atstovui adv. Nerijui Kirkilui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Algbarsa“ apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1099-736/2008 pagal ieškovės UAB „Algbarsa“ ieškinį atsakovei UAB „Kėdmonta“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 52 597, 44 Lt nuostolių už nepataisomai sugadintus du stiklo paketus, 6 % metines palūkanas – 424 Lt nuo 2007-01-30 iki bylos iškėlimo teisme dienos, procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2005-11-28 su UAB „Ranga IV“ sudarė subrangos darbų sutartį Nr. S-A-51-62, pagal kurią kaip subrangovas įsipareigojo atlikti darbus genrangovo, UAB „Ranga IV“, statomame administraciniame-prekybiniame komplekse Gynėjų g. 14, Vilniuje. Dėl dalies atliekamų darbų 2005-09-02 sudarė statybos darbų sutartį Nr. 027/05 su atsakovu (Rangovu). Atsakovas įsipareigojo visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso statytojui, rangovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir/ar sugadinami. Taip pat įsipareigojo atlyginti visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. Atsakovui 2006-03-10 pranešė, kad atliekant metalinio stogelio virinimo darbus jis sugadino sumontuotas „A“ korpuso stiklines vitrinas, o 2006-05-31 pateikė raštą dėl genrangovo, UAB „Ranga IV“, reikalavimų kompensuoti padarytus nuostolius sumoje 331 432 Lt. Su genrangovu 2008-01-14 pasirašė defektinį aktą, kuriame konstatavo, kad ieškovas, vykdydamas metalinio stogelio suvirinimo darbus, nepataisomai sugadino „A“ korpuso 1–2 aukštų stiklo konstrukcijas ir iki 2008-01-17 yra pakeisti 2 stiklo paketai, kurių vertė 52 597,44 Lt. Dėl atsakovo darbuotojų kaltės atsirado nuostoliai ir juos atsakovas privalo atlyginti.

4Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Byloje nustatė, kad ieškovas reikalavimus atsakovui reiškia statybos rangos sutarties, sudarytos 2005-09-22 pagrindu. Šioje sutartyje atsakovas (rangovas) įsipareigojo pagal sutartyje nustatytas sąlygas savo jėgomis ir priemonėmis atlikti administracinio-prekybinio komplekso, esančio Vilniuje, virš tunelio Geležinio Vilko gatvėje, metalo konstrukcijų montavimo darbus. Sutarties 5.1.3 p. numatyta rangovo pareiga „visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso statytojui, rangovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir/ar sugadinami. Priešingu atveju rangovas įsipareigojo atlyginti visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą“. Sutarties 8.4 p. nustatyta, kad „rangovas privalo atlyginti užsakovui padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl aplaidumo ar neveikimo arba jei jų priežastis yra darbų trūkumai“.

5Teismas nustatė, kad ginčo objekte 2006 metų pradžioje buvo pastebėtos sugadintos „A” korpuso stiklo vitrinos. Genrangovo darbuotojai apie tai ne kartą žodžiu ir raštu informavo ieškovą. Kad apie nurodytus sugadinimus ieškovui buvo žinoma 2006 m. patvirtina ir paties ieškovo pranešimas atsakovui. Laikė visiškai nepagrįstu ieškovo teiginį, kad atsakovas, vykdydamas sutartį ir atliekant suvirinimo darbus, virinimo kibirkštimis sugadino „A“ korpuso du stiklo paketus ir tuo padarė žalą (nuostolius). Atliktų darbų aktuose, kurie sudaryti 2006-02-07, 2006-04-03, jų prieduose Nr. 2 ir 3 neužfiksuoti jokie atsakovo atliktų darbų trūkumai, jo darbų trūkumų faktai nefiksuoti ir jokiame kitame ieškovo (užsakovo) ir atsakovo (rangovo) surašytame dokumente, o sutartyje nenumatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl darbų trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Dar atsakovui nebaigus sutartyje numatytų darbų, 2006-03-07, UAB „Ranga IV“ surašė aktą dėl apgadintų stiklų, tačiau atstovas, surašant šį aktą, nebuvo pakviestas ir jam nebuvo sudaryta galimybė pareikšti nuomonę dėl sugadintų stiklo paketų, išsiaiškinti tikrąsias įvykio aplinkybes. Tas faktas, kad UAB „Ranga IV“ ir ieškovas judviejų susitarimo pagrindu pasirašė tarpusavio užskaitymo aktą dėl 52 597,44 Lt nuostolių, savaime negali reikšti atsakovo prievolės kompensuoti šią sumą, nes ieškovo ir atsakovo santykiai apibrėžti atskira savarankiška sutartimi. CK 6.662 str. 2 d. nustato, kad užsakovas, priimdamas atliktą darbą, pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. CK 6.662 str. 3 d. nustatyta: jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai). Liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais nustatė, kad trūkumai (pažeistos stiklo vitrinos) buvo akivaizdūs, nustatyti dar iki paskutiniojo atliktų darbų akto surašymo. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovas, nustatyta tvarka neįforminęs atliktų darbų trūkumų, neteko galimybės remtis trūkumų faktu. Nenustatė jokių kliūčių, trukdžiusių ieškovui nustatyta tvarka užfiksuoti paminėtus darbų trūkumus. Iš šių aplinkybių padarė išvadą, kad byloje nesurinkta įrodymų dėl to, kad stiklo paketus sugadino būtent atsakovo, UAB „Kėdmonta“, darbuotojai. Šalys susitarė dėl sutartinės atsakomybės ir tiems atvejams, jei, atliekant darbus, būtų sugadintas kitas turtas, tai yra dėl pareigos atlyginti nuostolius dėl netinkamai įvykdytos sutarties (CK 6.245 str. 3 d.). Iš nustatytų aplinkybių visumos teismas padarė išvadą, kad ieškovas reikalavimų pagrįstumo neįrodė (CPK 178 str.). Sprendė, kad CK 6.667 str. 1 d. dėl atliktų darbų trūkumų, nustato vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškovas (užsakovas) apie darbų trūkumus, tuo pačiu ir apie savo teisės pažeidimą, sužinojo 2006 metų kovo mėnesį. Nuo tada atsirado teisė į ieškinį ir prasidėjo ieškinio senaties terminas (CK 1.127 str. 1 d.). Ieškovas praleido įstatyme nustatytą senaties terminą pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ir byloje nėra įrodymų, jog šį senaties terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių (CK 1.131 str. 2 d.). Šis terminas niekada nebuvo sustabdytas. Pagal CK 1.13l str. l d. ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, ir dėl šio termino pasibaigimo ieškinys negali būti tenkinamas. Nurodė, kad atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi dėl advokato teisinės pagalbos išlaidos – 6 000 Lt bei teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą – 26,40 Lt (CPK 88 str. l d. 6 p., 2 d., 98 str., 93 str. 1 d., 96 str.).

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008-12-01 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su UAB „Ranga IV“ (genrangovu) 2005-11-28 sudarė subrangos darbų sutartį. Kaip subrangovas jis savo rizika sutiko atlikti metalinių konstrukcijų pagaminimo ir sumontavimo darbus ir perduoti darbo rezultatus genrangovui statomame administraciniame-prekybiniame komplekse. Dėl dalies darbų, atsiradusių iš šios sutarties, atlikimo su atsakovu sudarė statybos darbų sutartį, pagal kurią atsakovas (rangovas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, savo jėgomis ir priemonėmis atlikti komplekso metalo konstrukcijų montavimo darbus. Pagal sutarties 5.1.3 punktą įsipareigojo visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso statytojui, rangovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir/ar sugadinami. Priešingu atveju įsipareigojo atlyginti visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. UAB „Ranga IV“ 2006-03-09 pateikė raštą dėl padarytų nuostolių ir nurodė, kad UAB „Algbarsa“, vykdydama metalinio stogelio virinimo darbus „A“ korpuso B, B1 ašyse, nesilaikė sutarties sąlygų ir nepataisomai sugadino sumontuotas „A“ korpuso 1–2 aukštų stiklo konstrukcijas bei horizontalinę butilo dangą ir tuo padarė 331 432 Lt žalos. Apie padarytą žalą atsakovui pranešė nedelsiant, 2006-03-10 ir 2006-05-31. Su UAB „Ranga IV“ 2008-01-14 pasirašė defektinį aktą, kuriame pripažino, kad UAB „Algbarsa“, vykdydama darbus, nepataisomai sugadino „A“ korpuso 1–2 aukštų stiklo konstrukcijas. Konstatavo, kad iki 2008-01-17 pakeisti du stiklo paketai, 52 597,44 Lt vertės. Dėl padarytos žalos atlyginimo 2008-02-13 pateikė atsakovui pretenziją ir prašė apmokėti 2008-01-30 pateiktą sąskaitą. Atsakovas sąskaitos neapmokėjo ir žalos (nuostolių) neatlygino.

7Mano, kad teismas, atmesdamas ieškinį, neteisingai nustatė šalių teisinio santykio turinį ir be pagrindo taikė CK 6.662 str. l ir 2 d. ir CK 6.667 str. 1 d. nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Bylos aplinkybės rodo, kad ginčo dėl atliktų darbų trūkumo nėra. Ginčas kilo dėl ieškovo turėtų nuostolių pagal sutartį su UAB „Ranga IV“ (sutarties 9.2, 9.3 p.). Ieškinys yra regresinis reikalavimas atsakovui dėl padarytos žalos atlyginimo. Šiuo atveju taikytinas CK 1.125 str. 8 d. nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris skaičiuojamas nuo 2006-03-09, kuomet UAB „Ranga IV“ pateikė UAB „Algbarsa“ raštą dėl padarytų nuostolių atlyginimo. Senaties terminas ieškinio pareiškimo dieną nebuvo pasibaigęs. Jeigu teismas manė, kad tai reikalavimas dėl darbų trūkumų, tai ir tokiu atveju netinkamai taikė CK 6.667 straipsnyje numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Sutarties 9.2 p. šalys numatė atliktiems statybos montavimo darbams 5 metų, o paslėptiems darbams – 10 metų garantinį terminą. Sutinkami su CK 6.666 str. 3 d., užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trukumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą, o nuo darbų rezultato priėmimo minėtas garantinis terminas nėra pasibaigęs.

8Sprendime teismas nekonstatavo, kas kaltas dėl stiklo paketų sugadinimo, tačiau sprendimą grįsdamas CK 6.662 str. 2 ir 3 d. normomis pripažino atsakovo kaltę dėl stiklo paketų sugadinimo. Mano, kad teismas pažeidė CPK 176, 185, 270 str. 4 d. 2 ir 3 p. reikalavimus, nes neargumentavo, kodėl ieškovo kai kuriuos pateiktus įrodymus atmetė, o įrodymų, kuriais grindė išvadas, tinkamai nevertino. Taip pat nepašalino prieštaravimų tarp liudytojų J. P., G. K., V. P. parodymų dėl stiklo paketų apsaugos ir atsiradusių pažeidimų, nevertino ieškovo pateikto Vilniaus Gedimino Universiteto defektinio apžiūros akto, kuriame nurodyta, kad išsilydę ir pajuodę įdubimai stiklo paviršiuje atsirado veikiant aukštos temperatūros šaltiniu metalinio stogelio suvirinimo darbų eigoje.

9Iš sutarčių, sudarytų su UAB „Ranga IV“ ir su UAB „Kėdmonta“ matyti, kad UAB „Ranga IV“ ir atsakovas neturi teisės reikšti vienas kitam reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su UAB „Algbarsa“ pažeidimu, atliekant stogelio montavimo darbus. Už trečiųjų asmenų sugadintą turtą vykdant darbus pagal sutartį prieš UAB Ranga IV atsako ieškovas, o prieš ieškovą – atsakovas. Sudarytoje su atsakovu sutartyje atsakovas prisiėmė atsakomybę už sugadinimą statinių ar atliktų darbų, priklausančių statytojui, rangovui ar kitam asmeniui (sutarties 5.1.3 p.). Šalių atsakomybė yra sutartinė, nes atsiranda sutarties nevykdant ar vykdant netinkamai. Atsakovas prisiėmė atsakomybę už sugadinimą statinių, atliktų darbų, priklausančių Statytojui, Rangovui ar kitam asmeniui. Sutartyje nenumatyta, kad atsakovas atsakys tik esant jo kaltei ar neatsakys tais atvejais, jeigu bus nustatyta trečiųjų asmenų kaltė. CK 6.256 str. 4 d. nuostata reiškia, kad atsakovo atsakomybei prieš ieškovą visiškai netaikyti ar atleisti nuo civilinės atsakomybės iš dalies negali būti taikoma sąlyga – kaltė arba aplinkybė, jog yra neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai. Atsakovas yra verslininkas ir vykdyti sutartį jis ėmėsi kaip šios srities profesionalas, todėl atsako sutarties pagrindu, nes nepadarė išlygos dėl civilinės atsakomybės taikymo tik esant jo kaltei pagal CK 6.256 str. 4 d. Atsakovo motyvai, kad stiklo paketus galėjo sugadinti prieš tai dirbę kitų įmonių darbuotojai visiškai nepagrįsti. Taip pat nepagrįsti teismo motyvai, jog ieškovui esant pakankamai apdairiam ir rūpestingam, akte turėjo būti aptarti darbų trūkumai. Kaip jau minėjo, tai nėra atsakovo atliktų darbų trūkumai, nes atliekant darbus, sugadintas tretiesiems asmenis priklausantis turtas. Atsakovo atstovas J. P. bei darbų vykdytojas G. K. teisme paaiškino, kad dar iki priduodant darbus, jiems buvo pareikšta pretenzija dėl stiklo paketų sugadinimo ir jie dalyvavo apžiūrint stiklo paketus. Be to, kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama, nes CK 6.248 str. numatyta skolininko, o ne kreditoriaus kaltės prezumpcija. Atsakovas sutarties 5.1.2 p. įsipareigojo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, o Vilniaus Gedimino Universiteto defektiniame apžiūros akte teigiama, kad stiklo paketų pažeidimai atsirado metalinio stogelio suvirinimo darbų eigoje. Suvirinimo darbai priskiriami prie ugnies darbų, vadinasi šiuos darbus atliekantys asmenys turėjo vadovautis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių XIV Skyriaus „Ugnies darbai“ nuostatomis. Suvirinimo darbus atliekantys asmenys pažeidė Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų 2005-02-18, nuostatas. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad atsakovas sutartyje numatytų savo garantinių įsipareigojimų nevykdė, dėl ko ir atsirado nuostoliai tretiesiems asmenims. Ieškovui atlyginus UAB ‚Rangai IV“ nuostolius, atsiradusius dėl atsakovo netinkamai įvykdytos sutarties, jam regreso tvarka perėjo reikalavimo teisė pareikšti ieškinį atsakovui, todėl apeliacinį skundą prašo tenkinti.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas, vykdydamas statybos darbų sutartį, sudarytą su ieškovu 2005-09-22, tinkamai atliko darbus, numatytus sutartyje. Atlikus metalo konstrukcijų montavimo darbus, šalių atstovai pasirašė atliktų darbų aktus: 2006-02-07 – du atliktų darbų aktus už montavimo darbus, atliktus per 2006 m. sausio mėnesį, ir 2006-04-03 pasirašė atliktų darbų aktą už atliktus montavimo darbus per 2006 m. kovo mėnesį. Šie aktai šalių buvo pasirašyti be išlygų, akivaizdžių atsakovo atliktų darbų trūkumų nebuvo nustatyta, šalys nesudarė (nesurašė) ir jokio defektinio akto. Atliekant suvirinimo darbus ieškovas taip pat nereiškė pretenzijų. Nereiškė pretenzijų ir kad vykdant suvirinimo darbus jo darbuotojai dirbo nesaugiai ar netinkamai buvo apdengę (apsaugoję) darbo vietą, tarp jų stiklo vitrinas, nuo suvirinimo metu kylančių kibirkščių. Tik praėjus 2 metams po atliktų darbų aktų, 2008-01-14 ieškovas su UAB „Ranga IV“ sudarė dvišalį defektinį aktą, net neinformuodami apie tai atsakovo, kuriame konstatavo, kad ieškovas, vykdydamas metalinio stogelio suvirinimo darbus nepataisomai sugadino „A“ korpuso 1–2 aukštų stiklo konstrukcijas. Dėl to ieškovas ir UAB „Ranga IV“ 2008-01-15 sudarė susitarimą, kuriame buvo patvirtintas tarpusavio darbų atlikimas ir ieškovo padaryti nuostoliai. Ieškovas nepagrindė aplinkybės, kokį priežastinį ryšį su atsakovo atsakomybe turi ieškovo su UAB „Ranga IV“ 2008-01-14 sudarytas defektinis aktas, apie kurio sudarymą ieškovas atsakovo neinformavo. Jei ieškovo techniniai prižiūrėtojai, atsakovo darbuotojams atliekant suvirinimo darbus, žinojo, kad būtent atsakovo darbuotojai netinkamai saugojo turtą, tinkami neuždengė stiklinės vitrinos, ir nereiškė pretenzijų, tai ieškovas prarado teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą, kaip nustato CK 6.691 str. 1 d. Statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Ieškovas yra bendrovė, kuri užsiima komercine-ūkine veikla ir veikia savo rizika, ir jai yra taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai. Atsižvelgiant į tai, jog jis pats nevykdė savo pareigų pagal statybos rangos sutarties ir CK šeštosios knygos IV dalies XXXIII skyriaus „Ranga“ reikalavimus, tinkamai nekontroliavo atsakovo atliekamų montavimo darbų eigos, atliktų darbų priėmimo metu nepareiškė jokių pretenzijų, neinicijavo statybos darbų sutarties nutraukimo dėl atsakovo atliekamų darbų kokybės ar kilsiančių nuostolių ieškovui, laikytina, kad ieškovas, būdamas juridiniu asmeniu, neveikė atsakovo atžvilgiu tiek apdairiai ir rūpestingai, kaip analogiškoje situacijoje turėtų veikti statybų verslo dalyviai. Pagal statybos rangos sutarties 5.3.4 p. ieškovas įsipareigojo vykdyti techninę priežiūrą. Greta šių pareigų ieškovas turėjo teisę bet kuriuo metu tikrinti metalo gaminių gamybos ir montavimo darbų eigą bei kokybę. Ieškovas turėjo ir darbų pagal statybos darbų sutartį priežiūros teisę ir teisę pateikti rangovui privalomus nurodymus. Mano, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino byloje esančius įrodymus, tarp jų ir liudytojų J. P., G. K., J. Ž., V. P., kuris yra UAB „Ranga“ projekto vadovas, parodymus ir pagrįstai padarė išvadą, jog byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, kad stiklo konstrukcijas sugadino atsakovas. Teismas pagrįstai nevertino bylai nereikšmingų įrodymų ir aplinkybių, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius statybos rangos teisinius santykius, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, būtent CK 6.662 str. 2 ir 3 d. nuostatas, kaip ir procesinės teisės normas. Įvertinęs liudytojų parodymus, pagrįstai nekonstatavo aplinkybės, kad stiklo konstrukcijas sugadino atsakovas. Šios aplinkybės buvimą ar nebuvimą, būtų buvę galima konstatuoti tik tuomet, jeigu tokiai išvadai padaryti pakaktų byloje esančių patikimų įrodymų. Dėl įrodymų nepakankamumo teismas tokios išvados pagrįstai nepadarė. Daryti tokią išvadą vien liudytojo V. P. parodymais teismui nebuvo pagrindo, nes visi kiti liudytojai patvirtino, kad statybos objekte suvirinimo darbus atliko ir kita įmonė, kuri taisė broką neuždengusi stiklų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje turi vieni kitiems neprieštarauti ir jų visuma leistų teismui padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Paminėtų liudytojų paaiškinimai dėl naudoto apsauginio audeklo rūšies ir jo tvirtinimo yra iš esmės skirtingi ir prieštaraujantys vieni kitiems. Vertinant įrodymus, nenukrypta nuo LAT suformuotos įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos, kad teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai išvadai padaryti pakanka esančių įrodymų, tai yra, kad įrodymai tarpusavyje neprieštarautų vieni kitiems ir jų visuma leistų padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų aplinkybių buvimą (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005-02-15 nutartis civilinėje byloje R. J. G. prieš G. A. S., bylos Nr. 3K-7-48/2005). Nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę atsakovui dėl ieškovui atsiradusių nuostolių atlyginimo, nes ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsiradusių nuostolių ir atsakovo netinkamo montavimo darbų neįvykdymo. Pagrįstai teismas taikė CK 6.667 str. 1 d. nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą ir sprendime pagrįstai nurodė, kad ieškovas apie darbų defektus sužinojo po dalies darbų pridavimo, todėl pagal CK 6.667 str. 1 d. reikalavimą, kylantį dėl atliktų darbų trūkumų turėjo teisme pareikšti per vienerius metus, bet to nepadarė ir praleido senaties terminą reikalavimui teisme pareikšti. Statybos darbams esant garantiniam terminui taikoma CK 6.667 str. 3 d., kuri numato senaties termino eigos pradžią nuo pareiškimo apie trūkumus dienos, o po pretenzijos pareiškimo pradedamas skaičiuoti CK 6.667 str. 1 d. nustatytas vienerių metų terminas. Iš bylos medžiagos apie darbų defektus matyti, kad ieškovas apie darbų defektus sužinojo 2006 m. kovo mėnesį, o pirmąją pretenziją pareiškė 2006-03-10. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs įrodymus, nustatė visas reikšmingas bylai aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas ieškovui nuostolių (žalos) nepadarė ir neturi jos atlyginti.

11Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį patenkinti (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

13Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2005-11-28 sudarė Subrangos darbų sutartį su UAB „Ranga IV“ (t. 1, b. l. 13–21). Vykdant šios sutarties įsipareigojimus, ieškovas 2005-09-22 sudarė statybos rangos sutartį su atsakovu (Rangovu), kuria šis įsipareigojo pagal Sutartyje nustatytas sąlygas savo jėgomis ir priemonėmis atlikti Administracinio-prekybinio komplekso Vilniuje virš tunelio Geležinio Vilko gatvėje metalo konstrukcijų montavimo darbus ir juos priduoti ieškovui (Užsakovui). Užsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos laiku atsiskaityti (t. 1, b. l. 8–11, 30–31). Atsakovas įsipareigojo paskirti darbų vadovą, kuris atsakingas už visus objekte vykdomus darbus, jų baigimą, pridavimą ir perdavimą Užsakovui; visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Statytojui, Rangovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir/ar sugadinami (Sutarties 5.1.1; 5.1.3 p.). Atliktų darbų aktuose (t. 1, b. l. 30–34) išvardinti atsakovo atlikti darbai objekte, tarp jų stogelio pagal ašį „B“ apatinės ir viršutinės metalinių konstrukcijų montavimas, plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas. Darbus ieškovui jis pridavė 2006 m. kovo mėnesį. Jau 2006-03-09 ieškovas iš UAB „Ranga IV“ (Genrangovo) gavo pranešimą, kad vykdant metalinio stogelio virinimo darbus „A“ korpuso B, B1 ašyse ieškovas pažeidė subrangos darbų sutarties 4.2.11 p., nepataisomai sugadino 1–2 aukštų stiklo konstrukcijas. Apie šiuos pažeidimus atsakovas buvo informuotas nedelsiant (t. 1, b. l. 22–24). Ieškovas ir Genrangovas 2008-01-14 pasirašė defektinį aktą, o 2008-01-15 susitarimą, kuriame konstatavo, jog ieškovui vykdant metalinio stogelio suvirinimo darbus buvo nepataisomai sugadintos „A“ korpuso1–2 aukštų stiklo konstrukcijos, o pakeitus du stiklo paketus nuostoliai sudaro 52 597,44 Lt (t. 1, b. l. 25–26). Ieškovas ir UAB „Ranga IV“ 2008-01-31 padarė bendrą padarytų nuostolių užskaitą, todėl darytina išvada, kad ieškovas nuostolius Genrangovui atlygino 2008-01-31 (t. 1, b. l. 40). Ieškovas, atlyginęs nuostolius Genrangovui, 2008-02-13 pareiškė pretenziją atsakovui ir prašė apmokėti pateiktą 52 597,44 Lt sąskaitą nuostoliams atlyginti. Atsakovas 2008-03-05 atsisakė tenkinti pretenziją kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 27–29). Atsakovas reikalavimą atlyginti nuostolius traktavo kaip pretenziją dėl atliktų darbų defektų ir konstatavo: nebuvo nustatyta, jog dėl jo darbuotojų kaltės buvo nepataisomai sugadinti „A“ korpuso stiklo paketai; jis nepasirašė jokio defektinio akto ir nebuvo kviečiamas keičiant stiklo paketus; po jo darbus objekte „A“ korpusas vykdė kitos įmonės; nuo objekto pridavimo praėjo 2 metai, todėl defektai galėjo atsirasti dėl neteisingos eksploatacijos.

14Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes, įrodymus, netinkamai taikė sprendime nurodytas materialinės ir procesinės teisės normas, o taip pat ir pateiktų įrodymų įvertinimo taisykles (CPK 179, 176, 178, 185 str.).

15Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė teisinių santykių tarp šalių turinį ir be pagrindo taikė CK 6. 662 str. 1, 2 d., 6. 667 str. 1 d. Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ieškovo reikalavimas yra regresinis ir šiam reikalavimui taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas, o ne vienerių, kaip sprendė pirmosios instancijos teismas ir kaip atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo atsakovas (CK 1. 125 str. 8 d.). Ieškovas, pareikšdamas ieškinį atsakovui, ieškinio senaties nepraleido (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-30370/207.)..

16Formuodamas vienodą teismų praktiką, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad esant šalių rangos sutarčiai, turi būti taikomas CK 6.657 straipsnis, numatantis rangovo atsakomybę už užsakovo perduoto turto neišsaugojimą. Pagal CK 6.657 straipsnį rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą. Tai reiškia, kad rangovas atsako už perduoto turto praradimą esant bet kuriai jo kaltės formai – tyčiai ar neatsargumui. Rangovo kaltė yra preziumuojama, todėl, siekiant išvengti civilinės atsakomybės, jam tenka pareiga įrodyti kaltės nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-06 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-515/2004.).

17Kaip minėta, šalys sudarė statybos darbų sutartį, kuri esmėje yra rangos sutartis, todėl ginčui spręsti taikomas CK 6.657 str., kuriame numatyta rangovo (atsakovo) atsakomybė už užsakovo (ieškovo) perduoto turto neišsaugojimą. Atsakovas privalo imtis visų įmanomų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą, esant bet kuriai kaltės formai. Atsakovo atsakomybė prieš ieškovą yra sutartinė, o ne deliktinė. Sudarytoje sutartyje aptartos šalių teisės ir pareigos, atsakovas įsipareigojo atlyginti visus padarytus nuostolius (Sutarties 5.1.3; 8.4 p.). Byloje pakanka įrodymų, kad stiklo paketai nepataisomai sugadinti „A“ korpuse, t. y. ten, kur darbus vykdė atsakovas. Atsakovas apie padarytus nuostolius informuotas tinkamai ir laiku, tai patvirtina byloje esantys įrodymai (t. 1, b. l. 23–24), liudytojai G. K., J. Ž., V. P. Atmestinas atsakovo argumentas, kad ieškovas jo neinformavo apie pažeidimus ir nereiškė pretenzijų. Atsižvelgiant į tai, kad Genrangovas, UAB „Ranga IV“ sutartį sudarė su ieškovu, pretenzijas jis galėjo reikšti tik jam. O ieškovas, turėdamas sutartį su atsakovu, apie Genrangovo pretenzijas dėl padarytų nuostolių nedelsdamas informavo atsakovą. Atsakovas tinkamai nereagavo į pareikštą pretenziją, neatliko jokių veiksmų, padedančių įrodyti jo kaltės nebuvimą. Tuo tarpu iš Gedimino technikos universiteto defektinio apžiūros akto išvadų matyti, kad buvo pažeisti bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių XIV skyriaus „Ugnies darbai“ 419, 420, 426–428 punktai, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 42, 43, 59.12, 59.16 punktai, Statybos įstatymo 15 str. 3 punkto 3, 5 papunkčiai ir kad žalą turėtų kompensuoti suvirinimo darbus atlikęs rangovas (t. 2, b. l. 94–106). Kaip jau minėta darbus „A“ korpuso stogelio pagal ašį „B“ apatinės ir viršutinės metalinių konstrukcijų montavimą, plieninių konstrukcijų suvirinimą atliko atsakovas ir jis to neneigia. Argumentai, kad dėl stiklo paketų sugadinimo jo kaltės nėra, kad objekte darbus vykdė ir kitos įmonės, nepatvirtinti jokiais įrodymais, atsakovas nepaneigė ir neginčijo byloje esančio Gedimino technikos universiteto defektinio apžiūros akto išvadų. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad liudytojai J. P., G. K., J. Ž. ir V. P. nurodė, jog objekte dirbo ir kita firma. Atsakovas, nuo 2006-03-10 žinodamas apie sugadintus stiklo paketus, taip ir nenurodė kitos firmos dirbusios objekte ir nenuneigė savo kaltės dėl sugadintų stiklo paketų. Esant faktui, kad stiklo paketai nepataisomai sugadinti atliekant suvirinimo darbus atsakovo atliekamų darbų fronte, nesant įrodymų apie kitų firmų atliktus darbus tame pačiame objekte, liudytojų prieštaringi parodymai apie langų uždengimą apsauginiu audeklu atmestini. Atsakovas, būdamas Rangovu, privalėjo imtis visų įmanomų priemonių atsakovo, kaip užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti. To nepadaręs atsakovas visiškai atsakingas už turto sužalojimą. Atsakovas atliktų darbų kokybės trūkumus sutapatina su padaryta žala, o jam tenkančią įrodinėjimo pareigą, nori perkelti ieškovui. Atsakovas kaltina ieškovą pareigų, pagal statybos rangos sutarties ir CK šeštosios knygos IV dalies XXXIII skyriaus „Ranga“ reikalavimus nevykdimu, tinkamos kontrolės iš jo pusės nebuvimu, taiko jo atžvilgiu padidintus reikalavimus, kadangi ieškovas, būdamas verslininku, neveikė atsakovo atžvilgiu tiek apdairiai ir rūpestingai, kaip analogiškoje situacijoje turėtų veikti statybų verslo dalyviai. Visi šie atsakovo argumentai taikytini jam pačiam, nes jis, būdamas verslininku, žinodamas sudarytos su ieškovu Statybos sutarties sąlygas, turėjo veikti atsakingai, laiku ir tinkamai reaguoti į pareikštas pretenzijas, kooperuotis su ieškovu, kad sumažinti nuostolius ir pan. Ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teisme paaiškino, kad atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, nieko nedarė tam, kad sumažintų nuostolių sumą, tuo tarpu ieškovas beveik du metus derėjosi su Genrangovu ir žalos dydį nuo 331 432 Lt sumažino iki 52 597,44 Lt. Esant tokiom aplinkybėms, atsakovo argumentai, išdėstyti atsiliepime į apeliacinį skundą, atmestini kaip nepagrįsti anksčiau išdėstytais motyvais.

18Įvertinus bylos aplinkybes ir surinktus įrodymus kolegija daro išvadą, kad ieškinys pagrįstas ir turi būti tenkintinas. Ieškovas prašė priteisti 424 Lt palūkanų nuo 2007-01-30 iki bylos iškėlimo teisme dienos. Palūkanų suma paskaičiuota teisingai, tačiau jos skaičiuojamos nuo 2008-02-01, nes ieškovas nuostolius UAB „Ranga IV“ atlygino 2008-01-31 (t. 1, b. l. 40).

19Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 80, 88, 92, 93, 98 str.): 3 182 Lt žyminio mokesčio, 5 000 Lt advokato pagalbai apmokėti (t. 3, b. l. 17–18), 40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (t. 1, b. l. 1; t. 3, b. l. 63).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

22UAB „Algbarsa“ ieškinį patenkinti.

23Priteisti iš UAB „Kėdmonta“, įm. k. 161623632, 52 597,44 Lt (penkiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt septynis litus 44 ct) nuostolių už sugadintus stiklo paketus, 424 Lt (keturis šimtus dvidešimt keturis litus) palūkanų nuo 2008-02-01 iki 2008-05-08 (bylos iškėlimo teisme dienos), 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2008-05-08 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 000 Lt (penkis tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Algbarsa“, įm. k. 182829525, naudai (a. s. LT66 7044 0600 0213 3589 AB SEB banke) bei 40 Lt (keturiasdešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 52 597, 44 Lt nuostolių už... 4. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nustatė, kad ginčo objekte 2006 metų pradžioje buvo pastebėtos... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo... 7. Mano, kad teismas, atmesdamas ieškinį, neteisingai nustatė šalių teisinio... 8. Sprendime teismas nekonstatavo, kas kaltas dėl stiklo paketų sugadinimo,... 9. Iš sutarčių, sudarytų su UAB „Ranga IV“ ir su UAB „Kėdmonta“... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2005-11-28 sudarė... 14. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 15. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 16. Formuodamas vienodą teismų praktiką, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 17. Kaip minėta, šalys sudarė statybos darbų sutartį, kuri esmėje yra rangos... 18. Įvertinus bylos aplinkybes ir surinktus įrodymus kolegija daro išvadą, kad... 19. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą... 22. UAB „Algbarsa“ ieškinį patenkinti.... 23. Priteisti iš UAB „Kėdmonta“, įm. k. 161623632, 52 597,44 Lt...