Byla 2-8-98/2012
Dėl bylos perdavimo kitam teismui civilinėje byloje pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovui J. R., institucijai, teikiančiai išvadas Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko tįsių apsaugos skyriui, 22 kreditoriams dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo ir turto padalijimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Laimutė Bukauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. R. prašymą dėl bylos perdavimo kitam teismui civilinėje byloje pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovui J. R., institucijai, teikiančiai išvadas Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko tįsių apsaugos skyriui, 22 kreditoriams dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo ir turto padalijimo,

Nustatė

2Skuodo rajono apylinkės teisme užvesta civilinė byla pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovui J. R., institucijai, teikiančiai išvadas Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, 22 kreditoriams dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo ir turto pasidalijimo.

3L. R. prašo bylą perduoti nagrinėti Šiaulių miesto apylinkės teismui. Ji pareiškime paaiškino, kad į Skuodo rajoną buvo atvykusi laikinai, susipykusi su vyru. Tada apsigyveno pas tėvus. Tuo metu pareiškė ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą Skuodo rajono apylinkės teismui. Tačiau netrukus grįžo gyventi į Šiaulių miestą, kur ir dabar gyvena. Ji turi du nepilnamečius vaikus. Atsakovas gyvena Radviliškio mieste. Važinėti iš Šiaulių į Skuodą yra labai brangu, atstumas yra apie 150 km. Ginčo šalių bei jų atstovų važinėjimas į Skuodo rajono apylinkės teisme vykstantį bylos nagrinėjimą neatitinka ekonomiškumo principo.

4Be ginčo šalių, dauguma kreditorių gyvena Kaune ir Vilniuje, kuriems žymiai arčiau būtų atvykti į Šiaulių teismą, nei į Skuodą.

5Dar viena aplinkybė, dėl kurios bylos nagrinėjimas turi būti perduotas Šiaulių miesto apylinkės teismui yra ta, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimas dėl J. R. neteisėtų veikų (dokumentų klastojimo, paimant kreditus), vyks Šiaulių teisme. Todėl baudžiamąją ir civilinę bylas nagrinėjantis teismas galės ženkliai operatyviau ir ekonomiškiau komunikuoti, sprendžiant klausimus dėl abiejose bylose tikslingų apklausti liudytojų, vertinti kitus, nusikalstamu būdu paimtus kreditus.

6Kita reikšminga aplinkybė yra ta, kad išvadą byloje dėl nepilnamečių vaikų gyvenimo sąlygų teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, kuris neturi jokios galimybės atlikti savo funkcijų, nes vaikai gyvena Šiaulių mieste. Šioje byloje išvadą galėtų teikti tik Šiaulių miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius atlikdamas ne tik formalias, bet realias bei efektyvias funkcijas, tai yra prieš pateikdamas išvadą, apžiūrėti vaikų gyvenamąją vietą, jų gyvenimo sąlygas, pabendrauti su vaikais, pedagogais, darželio auklėtoja.

7Taip pat L. R. nurodė, kad didžioji dalis įrodymų šioje byloje yra jos gyvenamojoje vietoje. Ji nesutinka su faktu, jog žinojo apie sutuoktinio paimtus kreditus, antstolių veiksmus, todėl į bylos nagrinėjimą nori iškviesti liudytojus, apklausti pašto darbuotojus, kurjerius, kas paimdavo procesinius dokumentus, kreditorių darbuotojus, dirbusius atstovybėse Šiaulių mieste. Tai ženkliai įtakos bylos nagrinėjimo proceso ekonomiškumą ir operatyvumą.

8Ieškovės L. R. prašymas tenkintinas. LR CPK 34str. 2d. 1p. nurodyta, kad byla gali būti perduodama nagrinėti kitam teismui, jei pripažįstama, kad ta byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal daugumos įrodymų buvimo vietą, išskyrus išimtinio teismingumo atvejus.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos ir pateiktų motyvų: šalys gyvena Šiaulių ir Radviliškio mietuose, Šiaulių mieste gyvena jų nepilnamečiai vaikai, apie kurių gyvenimo ir mokymosi sąlygas išvadą realiai gali teikti Šiaulių miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius, baudžiamoji byla J. R. dėl dokumentų klastojimo, paimant kreditus, kilo iš šios civilinės bylos, bus nagrinėjama Šiaulių teisme. Šalims važinėti į Skuodo teismą yra brangu, nes atstumas yra apie 150 km. Byloje yra daugiau, nei 20 kreditorių, kurių buveinės yra registruotos Vilniaus ir Kauno miestuose, o atstovybės Šiaulių mieste. Jų atvykimas į Skuodo teismą taip pat yra brangus. Ieškovė yra numačiusi į bylą kviesti liudytojus antstolius, kurjerius, kurie taip pat gyvena Šiaulių mieste. Atsakovas J. R. atsiuntė teismui prašymą nagrinėti bylą be jo, nes dėl blogos finansinės būklės jis negali atvykti į Skuodo rajono apylinkės teismą. Visi šie motyvai leidžia daryti išvadą, kad šios civilinės bylos nagrinėjimas Skuodo rajono apylinkės teisme yra neekonomiškas ir neoperatyvus. Paaiškėjus, kad Šiaulių mieste gyvena ginčo šalys, institucija, teikianti išvadas Vaiko teisių apsaugos skyrius, kreditorių atstovai, dauguma svarbių liudytojų, kitiems dalyviams į Šiaulius atvykti yra ekonomiškiau, ir apskritai yra galimybė visapusiškiau ir smulkiau išsiaiškinti esmines bylos aplinkybes bei operatyviau ir ekonomiškiau išspręsti bylą, ji perduotina Šiaulių miesto apylinkės teismui.

10Atsižvelgiant į tai, byla persiųstina į Šiaulių miesto apylinkės teismą. (LR CPK 34str. 3d. 4d.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 34str.,

Nutarė

12tenkinti ieškovės L. R. prašymą dėl bylos perdavimo pagal teismingumą ir bylą perduoti nagrinėti Šiaulių miesto apylinkės teismui.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama.

Proceso dalyviai