Byla N2-36-164/2011
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant Redai Vingienei, dalyvaujant ieškovei N. S., jos atstovei advokatei G. K., atsakovui V. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės N. S. ieškinį atsakovui V. N. ir institucijai, teikiančiai išvadą byloje - Šilutės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė posėdžio metu patikslinusi reikalavimus prašo nustatyti, kad atsakovas V. N. yra jos dukters S. S., gim. ( - ), tėvas, priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai po 200 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo dukters gimimo dienos iki jos pilnametystės, šių lėšų tvarkytoja paskiriant ją, ieškovę N. S., taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2007 metų gruodžio mėnesį ji susipažino su atsakovu ir pradėjo gyventi kartu. Iš pradžių jų santykiai buvo normalūs, tačiau kai ji pastojo, atsakovas reikalavo nutraukti nėštumą. Tačiau ieškovė nesutiko ir ( - ), gimė duktė S. S.. Po dukters gimimo atsakovas vaiko nelankė. Ieškovė taip pat nurodo, kad ji motinystės pašalpos negauna, nes iki gimdymo niekur nedirbo, gauna tik 412 Lt pašalpą iš Socialinės paramos skyriaus.

3Ieškovės atstovė advokatė G. K. prašo ieškovės reikalavimus tenkinti ir iš atsakovo priteisti po 200 Lt kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis dukters išlaikymui nuo dukters gimimo, kadangi tėvystė yra įrodyta DNR ekspertizės aktu. Taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas V. N. su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad nėra visiškai tikras, jog yra S. S. tėvas, nors tai ir patvirtina DNR ekspertizė. Jis sutinka S. S. išlaikymui mokėti po 1 MGL (130 Lt) kas mėnesį, o ne po 200 Lt, kadangi jis iš pirmos santuokos išlaiko dar vieną sūnų,yra registruotas darbo biržoje.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Lietuvos Respublikos CK 3.146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. CK 3.148 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.

7Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, bylos medžiagos, Valstybės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos Ekspertizės akte Nr. ES 323/10(01) pateikta išvada – V. N. yra vaiko S. S., gim. ( - ),, tėvas su 99,9998 proc. tikimybe (b.l. 34-39). Atsakovas teismo posėdyje neginčijo, kad jis S. S. tėvas.

8Įvertinus visus įrodymus, nustatytina, kad S. S., gim. ( - ), tėvas yra atsakovas V. N. (CK 3.146 str. 1 d., 3.148 str.1 d.).

9Remiantis CK 3.192 str. 2 ir 3 d. nuostatomis, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai ir išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai taip pat turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Išlaikymo dydis priklauso nuo nepilnamečių vaikų poreikių bei tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti.

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė N. S. motinystės pašalpos negauna (b.l. 8,9), gauna iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 412,50 Lt socialinę išmoką (b.l. 7), nekilnojamojo turo neturi (b.l. 10).

11Atsakovas V. N. nuo 2011 m. sausio 26 d. yra įregistruotas darbo biržoje, išmokų negauna. Nekilnojamojo turto ir automobilių neturi.

12Atsižvelgiant į mažametės S. S. poreikius, į šalių turtinę padėtį, kad atsakovas išlaiko sūnų iš pirmos santuokos, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, 200 Lt per mėnesį atsakovo skiriama suma laikytina protingomis ir realiomis, užtikrinančiomis minimalų fizinį ir socialinį vystymąsi, išlaidomis vaikui (CK 1.5 str.). Skiriant tokias išlaidas vaikui, pasiekiama protinga vaiko poreikių tenkinimo ir tėvų galimybių teikti atitinkamą išlaikymą pusiausvyra.

13Įvertinus visus įrodymus, ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo tenkintinas ir iš atsakovo priteistinas išlaikymas dukrai S. S. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. balandžio 13 d. iki jos pilnametystės (CK 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str.). Išlaikymo suma, priteista kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, indeksuotina kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

14Lietuvos Respublikos CK 3.200 str. nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Nustatyta, kad atsakovas neteikia išlaikymo dukrai nuo pat jos gimimo, todėl iš atsakovo priteistinas po 200 Lt kas mėnesį išlaikymo įsiskolinimas nuo vaiko gimimo, t.y. nuo 2010 m. vasario 9 d. iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. iki 2010 m. balandžio 13 d., 400 Lt (2 mėn. x 200 Lt).

15Ieškovė N. S. skirtina dukters išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja (CK 3.190 str.). Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

16Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-03-03 sprendimu Nr. (1.31)-TPA-316-10 ieškovei suteikta antrinė teisinė pagalba civilinėje byloje. Antrinę teisinę pagalbą teikti paskirta advokatė G. K.. Remiantis Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (Žin., 2005, Nr. 18-572) 20 straipsnio 1 dalį, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys, nagrinėjant civilines bylas atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6–8 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas). Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2011-02-14 pažymoje Nr. 4.26-TPI-105 nurodė, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos šioje byloje sudarė 1273,00 Lt.

17Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 130 Lt žyminio mokesčio už tėvystės nustatymo reikalavimą, 72 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimo reikalavimą, 65 Lt už išlaikymo įsiskolinimo reikalavimą, 37,76 Lt pašto išlaidų, viso 304,76 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą bei 1273,00 Lt už valstybės teisinę pagalbą (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 8 p., 93 str., 96 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 265 str., 270 str., 282 str. 2 d. 1 p., 392 str.,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti visiškai.

20Nustatyti, kad V. N., asmens kodas ( - ) yra S. S., asmens kodas ( - ) tėvas, o S. S. yra V. N. dukra.

21Priteisti iš V. N. išlaikymą nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ), po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. balandžio 13 d. iki jos pilnametystės.

22Išlaikymo suma, priteista periodinėmis išmokomis, indeksuojama kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

23Priteisti iš V. N. 400 Lt (keturių šimtų litų) išlaikymo nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ),, įsiskolinimą.

24S. S. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja paskirti N. S..

25Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

26Priteisti iš atsakovo V. N. bylinėjimosi išlaidas:

27- 304,76 Lt (tris šimtus keturis litus 76 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą,

28- 1273 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt tris litus) valstybės garantuojamai teisinei pagalbai apmokėti, nurodytą 1273 Lt sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5630.

29Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė posėdžio metu patikslinusi reikalavimus prašo nustatyti, kad... 3. Ieškovės atstovė advokatė G. K. prašo ieškovės reikalavimus tenkinti ir... 4. Atsakovas V. N. su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad nėra... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Lietuvos Respublikos CK 3.146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei vaikas... 7. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, bylos medžiagos, Valstybės teismo... 8. Įvertinus visus įrodymus, nustatytina, kad S. S., gim. ( - ), tėvas yra... 9. Remiantis CK 3.192 str. 2 ir 3 d. nuostatomis, materialinį išlaikymą savo... 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė N. S. motinystės pašalpos... 11. Atsakovas V. N. nuo 2011 m. sausio 26 d. yra įregistruotas darbo biržoje,... 12. Atsižvelgiant į mažametės S. S. poreikius, į šalių turtinę padėtį,... 13. Įvertinus visus įrodymus, ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo... 14. Lietuvos Respublikos CK 3.200 str. nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo... 15. Ieškovė N. S. skirtina dukters išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja (CK... 16. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-03-03... 17. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 130 Lt žyminio mokesčio... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str.... 19. Ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Nustatyti, kad V. N., asmens kodas ( - ) yra S. S., asmens kodas ( - ) tėvas,... 21. Priteisti iš V. N. išlaikymą nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ), po 200... 22. Išlaikymo suma, priteista periodinėmis išmokomis, indeksuojama kasmet... 23. Priteisti iš V. N. 400 Lt (keturių šimtų litų) išlaikymo nepilnametei... 24. S. S. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja paskirti N. S..... 25. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 26. Priteisti iš atsakovo V. N. bylinėjimosi išlaidas:... 27. - 304,76 Lt (tris šimtus keturis litus 76 ct) bylinėjimosi išlaidų į... 28. - 1273 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt tris litus)... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...