Byla II-10-716/2019
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimo administracinio nusižengimo byloje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Striaukas, sekretoriaujant Ievai Janulevičiūtei, dalyvaujant institucijos atstovėms N. J., L. N., pareiškėjui E. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, skundą padavusio asmens E. J. atstovui adv. G. K.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo E. J. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimo administracinio nusižengimo byloje.

3Teismas

Nustatė

4E. J. 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimu Nr. SAVAD-13-ANR_N-3333-2018 buvo pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ANK) 144 straipsnio 5 dalyje už ką jam paskirta administracinė nuobauda 450 EUR bauda.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas E. J. skundas, kuriuo jis nurodo, kad su minėtu nutarimu nesutinka, prašo panaikinti nutarimą. Nurodo, kad jis kaip UAB „D. S." vadovas neįrengė ir nekabino išorinės reklamos įrenginio, t. y., ant pastato, esančio adresu ( - ), Vilnius, sienos iškabos su užrašu „U. S. A. P.“. Šį išorinės reklamos įrenginį ant aukščiau minėto pastato fasado įrengė UAB „( - )“. Jis UAB „( - )“ nebedirba bei nepalaiko jokių kitų darbinių santykių nuo 2018 m. sausio 16 d., nėra šios įmonės vadovas, dėl to negali atsakyti už galimus UAB „( - )“ ANK pažeidimus. Vilniaus miesto savivaldybės administracija tinkamai neįvertino galimo administracinio nusižengimo turinio. Vien tai, kad išorinės reklamos įrenginys yra pakabintas virš UAB „D. S." prekybos vietos nereiškia, kad yra teisinis pagrindas administracinėn atsakomybėn traukti nieko nesusijusį asmenį E. J.. Išorinės reklamos įrenginį yra įrengusi UAB „( - )“, kuri šiuo metu ir skleidžia išorinę reklamą. Atsižvelgiant į tai administracinėn atsakomybėn turi būti traukiamas UAB „( - )“ ir jos vadovas. Nurodo, kad jis dar būdamas UAB „( - )“ vadovas reagavo į gautas administracines nuobaudas ir jas visas laiku sumokėjo. Taip pat nesislapstė ir piktybiškai nesielgė, o priešingai - ėmėsi veiksmų, kreipėsi į VšĮ „R.“, kad pastaroji parengtų visus dokumentus, reikalingus naujos specialios išorinės reklamos pateikimo priemonės (iškabos) įrengimui. Apie atliekamus veiksmus nedelsiant buvo informuota ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikiant prašymą dėl išorinės reklamos įrenginio, esančio adresu ( - ), Vilnius, jame nurodant planuojamus atlikti veiksmus. Mano, kad yra nepagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn dėl pažeidimo, kadangi jis nėra ir tariamo nusižengimo padarymo metu nebuvo UAB „( - )“ vadovu. Pažymi, kad išorinės reklamos įrenginys esantis adresu ( - ), Vilnius yra ne UAB „D. S.“ nuosavybė, o UAB „( - )“ nuosavybė, tad už minėtos išorinės reklamos įrenginio buvimą, jos pobūdį ir turinį jis negali atsakyti kaip UAB „D. S.“ vadovas. Atsiliepimu į pareiškėjo skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas nurodo, kad palaiko 2018 m. birželio 25 d. nutarimą, prašo netenkinti pareiškėjo E. J. skundo ir palikti skundžiamą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. SAVAD-13ANR_N-3333-2018 nepakeistą.

6E. J. skundas tenkintinas.

7Pagal administracinių nusižengimų kodekso 569 straipsnio nuostatas įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso normos įpareigoja tiek tyrimą atliekančius, tiek nagrinėjančius administracinio nusižengimo bylą pareigūnus nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn. Administracinio nusižengimo byloje įrodymai yra vertinami pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu. Iš šios teisės normos galima daryti išvadą, jog konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš administracinių nusižengimų kodekso 569 straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas ar nuojauta, bet įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų duomenų, išnagrinėjus reikšmingus faktus, iškėlus ir ištyrus galimas versijas, įvertinus kiekvieną įrodymą atskirai ir jų visumą.

8Nagrinėdamas pareiškėjos skundą teismas atsižvelgdamas į paminėtas įrodymų vertinimo administracinio nusižengimo byloje nuostatas patikrino byloje esančius įrodymus.

9Skundžiamu 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimu E. J. nubaustas už tai, kad 2017 m. spalio 11 d., 2017 m. gruodžio 18 d., 2018 m. sausio 8 d. būdamas baustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnį kaip UAB „( - )“ vadovas už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies pažeidimą, 2018 m. balandžio 10 d. ir 2018 m. gegužės 4 d. E. J. kaip UAB „D. S.“ vadovas be Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo Vilniuje, Vilniaus g. 33 ant pastato fasado ir lauko kavinės stogo konstrukcijos skleidė išorinę reklamą „U. S. A. p.“. Tokiu būdu E. J. pripažintas kaltu padaręs nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 5 dalyje.

10Teisme E. J. nurodė, kad yra nubaustas už nelegalios reklamos, kabančios ( - ) sankryžoje, skleidimą. Faktinė reklamos vieta yra ant pastato fasado, ant sienos. Jis nepripažįsta nubaudimo dėl reklamos ant lauko kavinės stogo konstrukcijos. Lauko kavinė ir reklama priklauso UAB „( - )“. Jis 30 eurų baudą sumokėjo, kai buvo UAB „( - )“ direktorius. Lauko kavinei minėtas stogas nepriklauso. Terasa atsirado vėliau negu stogas. Terasa priklauso jų bendrovei, o stogas ir reklama, kuri buvo nuo pat atidarymo, priklauso UAB „( - )“. Nuo sausio 16 d. jis nebedirba UAB „( - )“ dėl nesutarimų su akcininkais, dėl gaunamų baudų. Jis yra UAB „P. G.“ vadovas. Viso yra keturi akcininkai. Restoraną „V. M.“ jie nupirkę įrengė kitą kavinę, kuri vadinasi „U. S.‘s“. „P. G.“ iš fizinių asmenų nupirko UAB „( - )“. Įmonė valdo kavinę „U. S.‘s“. Kiti akcininkai nesutiko nukabinti reklamos, sakė palaukti teismo sprendimo. UAB „( - )“ egzistuoja kol susitvarkys šie reikalai. 2018-01-29 įgaliojimą jis surašė nežiūrėdamas į datą, nes tas įgaliojimas buvo anksčiau. Jis įgaliojimą pasirašė dar būdamas direktoriumi.

11Teisme apklausta liudytoja Ž. C. parodė, kad su E. J. dėl minėtos reklamos jie pažįstami nuo 2016 m. lapkričio mėnesio. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad yra skleidžiama reklama neturint tam galiojančio leidimo. Dėl užrašo „D. S.“ jie susirado įmonės rekvizitus ir išsiuntė šaukimus į Kauną, į Vilniaus gatvę. Šį kartą E. J. baudė dėl to, kad šis aiškiai vengdamas atsakomybės išėjo iš darbo UAB „( - )“, kur už tą reklamą buvo ne vieną kartą baustas. Toje pačioje gatvėje, tame pačiame pastate, toje pačioje patalpoje veiklą vykdė E. J. vadovaujama UAB „D. S.“. Tai liudija ir alkoholio licencija, reklamos internete. UAB „( - )“ tuo metu veiklos nebevykdė. Už tai, kad E. J. buvo tris kartus baustas, vėl skleidė reklamą, jam kaip UAB „D. S.“ direktoriui buvo surašyta, kad UAB „D. S.“ skleidžia reklamą neturint tam galiojančio leidimo. Iki tol tris kartus baudė dėl fasado. Šį kartą ir dėl lauko kavinės stogo konstrukcijos buvo surašyta, nes ten buvo skleidžiama reklama. Dėl fasado reklamos visus protokolus rašė ji, galimai lauko kavinės tuo metu nebuvo. Gal ir anksčiau lauko kavinės stogas buvo, bet ji to neužfiksavo.

12Valstybės įmonės Registrų centras pateiktame juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše užfiksuota, kad Valstybės įmonei Registrų centras UAB „( - )“ vadovo duomenys nepateikti, direktoriaus E. J., įgaliojimų pabaiga 2018 m. sausio 16 d.; bendrovės vienintelis akcininkas UAB „P. g.“ (b. l. 8 - 12).

13Iš tarnybinio pranešimo matyti faktinės aplinkybės dėl reklamos ant pastato fasado (b. l. 19).

14Fotonuotraukose užfiksuota skleidžiama reklama ant pastato fasado ir lauko kavinės stogo (b. l. 22-24, 28-32).

15Iš leidimo matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „( - )“ suteikė leidimą įrengti išorinę reklamą ant ( - ), Vilniuje; leidimas galioja nuo 2017-05-04 iki 2022-05-03 (b. l. 33).

16Iš nutarimų administracinio nusižengimo byloje matyti, kad 2017 m. gruodžio 18 d. ir 2018 m. vasario 19 d. E. J. kaip UAB „( - )“ direktorius baustas dėl neteisėto išorinės reklamos skleidimo (b. l. 67, 71).

17E. J. pripažintas kaltu ir nubaustas dėl padaryto nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 5 dalyje, kur numatyta atsakomybė už Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą (išskyrus šio kodekso 145 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus), kurie padaryti pakartotinai.

18Iš esmės visas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnis numato atsakomybę už reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą. Pažymėtina, kad šio straipsnio sankcijose numatyta administracinė atsakomybė atskirai fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams nėra numatyta. Administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnis atskirai išskiria atsakomybę už išorinės reklamos įrengimo pažeidimus (1 dalis), klaidinamos ar lyginamosios reklamos naudojimo pažeidimus (2 dalis), Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytus kitus reklamos naudojimo pažeidimus (4 dalis), taip pat šiame straipsnyje numatytų pažeidimų pakartotinumą (3 dalis ir 5 dalis). Dėl šios priežasties pažeidimų, susijusių su reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymu, turinio įvertinimas ir kvalifikacija turėtų būti vykdomi kompleksiškai taikant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatas.

19Skundžiamu 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimu E. J. nubaustas dėl neteisėto išorinės reklamos „U. S.‘s A. p.“ skleidimo Vilniuje ant ( - ) pastato ir lauko kavinės stogo konstrukcijos. Teismas pastebi, kad priimtame nutarime konstatuojamas pažeidimas, numatytas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kur draudžiamas išorinės reklamą neturint leidimo įrengimas (išskyrus 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus). Šis faktas įrodo, kad savivaldybės administracijos atstovai taiko atsakomybę ir siekia pašalinti nustatytus pažeidimus dėl neteisėtos reklamos įrengimo. Tokią išvadą patvirtina ir dėl to pareikšti savivaldybės reikalavimai bei jau priimtas teismo sprendimas(-ai) dėl UAB „( - )“ išduoto leidimo įrengti išorinę reklamą ant ( - ), Vilniuje, panaikinimo ir įpareigojimo šią reklamą pašalinti (b. l. 153).

20Teismas nustatė, kad būtent Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 24 straipsnis numato atsakomybę už šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams, už ką gali būti skiriama bauda nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų. Įstatymo 22 straipsnyje numatyta, kad už reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus reklaminės veiklos subjektai, išskyrus fizinius asmenis, atsako šio įstatymo nustatyta tvarka, o fiziniams asmenims už šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus taikoma įstatymų nustatyta administracinė atsakomybė.

21Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau ir – Įstatymas) 2 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad reklaminės veiklos subjektas yra reklamos davėjas, reklamos paslaugų teikėjas. Atitinkamai Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad reklamos davėjas – tai asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama. Tokios įstatymo nuostatos verčia teismą pripažinti, kad neteisėtai įrengtos Vilniuje, ant pastato ( - ) fasado išorinės reklamos „U. S. A. p.“ subjektas akivaizdžiai yra UAB „( - )“, kurios iniciatyva ši reklama buvo įrengta. Be to, minėtos reklamos subjektas kaip šios reklamos naudotojas savo interesais gali būti ir UAB „D. S.“, nes skleidžiamos reklamos turinys akivaizdžiai atitinka bendrovės pavadinimą ir kavinė teikiamų paslaugų turinį.

22Nagrinėjant pareiškėjo skundą iš esmės nėra ginčo dėl neteisėto reklamos skleidimo ir neteisėto reklamos įrengimo pagal nenumatytas UAB „( - )“ leidime įrengti išorinę reklamą ant ( - ), Vilniuje, sąlygas. Pareiškėjo skundu ginčijamas tik tinkamo atsakomybės subjekto nustatymas. E. J. tiek savo skundu, tiek teisme nurodė, kad jis nustatyto nusižengimo padarymo metu nebuvo UAB „( - )“ vadovu. Tokius pareiškėjo argumentus teismas pripažįsta pagrįstais ir patvirtintais faktiniais išrašais iš Valstybės įmonės Registrų centras.

23Įvertinus visą tai, kas išdėstyta, teismas pripažįsta, kad priimtas 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimas, kuriuo E. J. pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 5 dalyje – nėra teisėtas. Aukščiau detalizuota teisės normų analizė verčia pripažinti, kad dėl minėtos išorinės reklamos Vilniuje, ant pastato ( - ) fasado neteisėto įrengimo, šios reklamos neteisėto skleidimo ir neteisėto naudojimo kaip reklamos subjektai turėtų atsakyti juridiniai asmenys UAB „( - )“ ir UAB „D. S.“ tiesiogiai taikant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatas ir sankcijas. Tuo tarpu atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnį, kuri iš esmės numatyta (tačiau neapsiriboja) už fizinių asmenų padarytus pažeidimus, E. J. kaip juridinio asmens atstovui yra neteisinga ir nepagrįsta. Dėl to priimtas 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimas naikintinas. Teismas konstatuoja, kad byloje būtina priimti kitą teisėtą ir motyvuotai pagrįstą sprendimą, būtina atlikti papildomą aplinkybių tyrimą dėl pažeidimo subjekto, įvardinti tikrąjį nusižengimą padariusį juridinį asmenį, surašyti naują(-us) administracinio nusižengimo protokolą(-us). Dėl to byla panaikinus minėtą nutarimą grąžintina institucijai, kurios pareigūnai įgalioti nagrinėti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

25E. J. skundą tenkinti.

262018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimą panaikinti, administracinio nusižengimo bylą grąžinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

27Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo E. J.... 3. Teismas... 4. E. J. 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas E. J. skundas,... 6. E. J. skundas tenkintinas.... 7. Pagal administracinių... 8. Nagrinėdamas pareiškėjos skundą teismas atsižvelgdamas į paminėtas... 9. Skundžiamu 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 10. Teisme E. J. nurodė, kad yra nubaustas už nelegalios... 11. Teisme apklausta liudytoja Ž. C. parodė, kad su 12. Valstybės įmonės Registrų centras pateiktame juridinių asmenų registro... 13. Iš tarnybinio pranešimo matyti faktinės aplinkybės dėl reklamos ant... 14. Fotonuotraukose užfiksuota skleidžiama reklama ant pastato fasado ir lauko... 15. Iš leidimo matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „( -... 16. Iš nutarimų administracinio nusižengimo byloje matyti, kad 2017 m. gruodžio... 17. E. J. pripažintas kaltu ir nubaustas dėl padaryto... 18. Iš esmės visas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso... 19. Skundžiamu 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 20. Teismas nustatė, kad būtent Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 24... 21. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau ir – Įstatymas) 2 straipsnio... 22. Nagrinėjant pareiškėjo skundą iš esmės nėra ginčo dėl neteisėto... 23. Įvertinus visą tai, kas išdėstyta, teismas pripažįsta, kad priimtas 2018... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 25. E. J. skundą tenkinti.... 26. 2018 m. birželio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimą... 27. Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...