Byla e2-8812-752/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui L. U. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2 352,37 Eur skolą, 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 550 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 1 273,21 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 57,00 Eur dydžio žyminį mokestį.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartis: 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 54159 ir 2019 m. spalio 23 d. Nr. 53540, kuria ieškovė atsakovui suteikė kreditus, atitinkamai 550 Eur ir 1 300 Eur. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 106,65 proc. Atsakovas laiku neįvykdė savo sutartinių pareigų (laiku nemokėjo sutartinių įmokų), į ieškovės pretenziją nereagavo bei nesumokėjo skolos per nustatytą laikotarpį. Atsakovo bendra skola yra 2 352,37 Eur. Nurodo, kad 144,00 Eur išlaidų patyrė bendrovei UAB ,,SE7‘‘ skolą išieškant ikiteismine tvarka, Skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutarties pagrindu, pasirašytos tarp UAB „Sostinės kreditai“, bei paslaugų teikėjo UAB ,,SE7‘‘.

6Procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteiktais 2020 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, tai yra praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

11Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

12Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų – 2019 m. gruodžio 4 d. vartojimo kredito sutarties, 2019 m. spalio 23 d. vartojimo kredito sutarties, pretenzijos, raginimų, pavedimų išrašų, skolos detalizacijos – vertinimą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir neginčijant ieškinio reikalavimų, darytina išvada, jog pasitvirtinus ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis).

14Nustatyta, jog atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku sutartinių įsipareigojimų nevykdė, į ieškovės siųstus raginimus nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 2 208,37 Eur skola, kurią sudaro: 550 Eur kreditas, 105,29 Eur palūkanos, 2,18 delspinigiai (sutartis Nr. 54159) ir 1 273,21 Eur kreditas, 270,76 Eur palūkanos, 6,93 Eur delspinigiai (sutartis Nr. 53540), 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 550 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 1 273,21 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsniai, 6.63 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.260, 6.261, 6.870, 6.873–6.874, 6.886 straipsniai, CPK 177, 185 straipsniai).

15Ieškovė taip pat prašo priteisti 144,00 Eur už paslaugas pagal teisinių paslaugų sutartį, išieškant skolą ikiteismine tvarka, kurios savo esme, teismo vertinimu, yra bylinėjimosi išlaidos. Joms pagrįsti ieškovė pateikė 2020 m. kovo 6 d. mokėjimo nurodymą, bei 2018 m. gruodžio 5 d. skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutartį. Vertinant šį ieškovės prašymą darytina išvada, jog šis procesinis reikalavimas yra susijęs su išlaidų iš atstovavimo teisinių paslaugų, kurias teikė UAB „SE7“, atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 priimtoje 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje suformulavo kelias aptariamam klausimui spręsti reikšmingas teisės aiškinimo taisykles: pirma, asmuo, nepatenkantis į CPK 56 straipsnyje nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose; atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė nepagrįstai 144,00 Eur už paslaugas įskaičiuoja į atsakovo skolą. Atsakovo skolą sudaro kredito sutarčių pagrindu atsiradusi skola ir sutarties nevykdymo laiku pasekmės, nustatytas įstatymo ar sutarties (delspinigiai, palūkanos). Tuo tarpu minėtos 144,00 Eur išlaidos nėra nei kredito sutarties dalykas, nei dėl sutarties nevykdymo susidariusios netesybos ar palūkanos.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, reikalavimas dalyje dėl 144,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų priteisimo, atmetamas.

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovui (fiziniam asmeniui) praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo ieškovei priteistinos įstatyme numatyto dydžio – 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų 94 proc. (2 208,37 Eur x 100 proc. / 2 352,37 Eur) reikalavimų daliai priteistinas žyminis mokestis – 50,00 Eur (53,00 Eur x 94 proc. / 100) (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

19Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš proceso dalyvio į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2020, Nr. 970)) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, kuri yra 5 Eur., teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, iš atsakovo L. U., asmens kodas ( - ) 2 208,37 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų aštuonių eurų 37 ct) skolą, 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 550 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 1 273,21 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 6 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 208,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. kovo 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) žyminį mokestį.

23Likusią ieškinio dalį atmesti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2 352,37 Eur skolą, 75,00... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito... 6. Procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteiktais 2020 m. gegužės 27 d.... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimamas sprendimas už akių,... 11. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 12. Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų – 2019 m. gruodžio 4... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis... 14. Nustatyta, jog atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti 144,00 Eur už paslaugas pagal teisinių... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, reikalavimas dalyje dėl 144,00 Eur teisinių... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 18. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų... 19. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“,... 23. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę...