Byla II-65-665/2018
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėjo pavaduotojos A. Z. nutarimo panaikinimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Čereškevičienė, sekretoriaujant Birutei Godliauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. N. , jo atstovei advokatei V. L., Institucijos, priėmusios nutarimą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovams A. Z. , M. C., advokatui O. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. N. skundą dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėjo pavaduotojos A. Z. nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Skyriaus vedėjo pavaduotojos A. Z. 2017 12 29 nutarimu A. N. nubaustas už tai, kadangi 2017 spalio 23 d. buvo nustatyta, kad sugadintas Švenčionių rajono savivaldybei priklausantis viešasis kelias , esantis tarp Obeliškės ir Gudelių kaimų, Švenčionių seniūnijoje : paliktos gilios sunkiojo transporto provėžos, dėl to kelias yra nepravažiuojamas. A. N. įsipareigojo iki 2017 11 15 minėtą kelią suremontuoti, t.y. atstatyti kelią į tokios pačios būsenos , kokios jis buvo prieš A. N. pradedant vežti medieną. Iki 2017 m. gruodžio 29 d. lengvojo autotransporto eismas viešajame kelyje neįmanomas. Pagal šį nutarimą nurodyta, kad A. N. pažeidė LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 str. 6 dalį ir padarė LR ANK 459 str. 7 d. numatytą nusižengimą. A. N. nubaustas , nenustačius jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, trijų šimtų eurų bauda.

32017-12-19 administracinio nusižengimo protokolu A. N. kaltinamas , jog 2017 spalio 23 d. buvo nustatyta, kad sugadintas Švenčionių rajono savivaldybei priklausantis viešasis kelias , esantis tarp Obeliškės ir Gudelių kaimų, Švenčionių seniūnijoje : paliktos gilios sunkiojo transporto provėžos, dėl to kelias yra nepravažiuojamas. A. N. įsipareigojo iki 2017 11 15 minėtą kelią suremontuoti, t.y. atstatyti kelią į tokios pačios būsenos , kokios jis buvo prieš A. N. pradedant vežti medieną. Iki 2017 m. gruodžio 29 d. lengvojo autotransporto eismas viešajame kelyje neįmanomas. A. N. kaltinamas pažeidęs Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 str. 6 d. ir taip padaręs administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 459 str. 7 d.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. N. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas skundžiamą nutarimą panaikinti. Skunde jis nurodo, kad nutarimas jam yra surašytas neteisėtai , todėl , kad UAB „Miško ūkis „ tikslu suremontuoti kelią , kreipėsi į Švenčionių savivaldybės administraciją dėl minėto kelio sutvarkymo pagalbos , kadangi šiuo keliu naudojasi ne tik ši bendrovė , tačiau ir kiti ūkio subjektai. Švenčionių savivaldybės administracija nepadėjo spręsti šio klausimo, todėl UAB „Miško ūkis“ lėšomis iki 2017 11 24 kelias buvo sutvarkytas, po kelio sutvarkymo UAB „miško ūkis „ lapkričio ir gruodžio mėnesiais jokios darbinės veiklos nevykdė.

5Po kelio sutvarkymo oro sąlygos buvo blogos, o Švenčionių savivaldybės administracija nepasirūpino, kad šiuo keliu nevažinėtų Švenčionių komunalinio ūkio transportas bei medžiotojai su padidinta pravažumo technika . UAB“ Miškų ūkis „ neprivalo šio kelio prižiūrėti. Pats A. N. kelio nesugadino, o kaip UAB „Miško ūkis „ atstovas , užsakęs miško vežimo darbus pas kitą ūkio subjektą , įsipareigojimą suremontuoti kelią atliko laiku, nesant jokių A. N. kaltės įrodymų jo atžvilgiu administracinę teiseną prašoma nutraukti.

6Institucijos, surašiusios nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo protokolą, vienas iš atstovų A. Z. į teismo posėdį 2018 -03-06 atvyko, gautas atsiliepimas į skundą, kuriuo prašoma skundo netenkinti, nes nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas ( b.l.36).

7Priėmusi nutarimą A. Z. 2018 -03-06 teismo posėdyje paaiškino , kad bylos nagrinėjimo teisme eigoje paaiškėjo, jog automobiliu vežė mišką kito UAB-o vairuotojas ir dėl to buvo išrašytas krovinio gabenimo važtaraštis, todėl įvykio aplinkybes reikalinga papildomai tirti , dėl ko nutarimas naikintinas ir medžiaga gražintina papildomam tyrimui atlikti.

8Švenčionių rajono savivaldybės atstovas advokatas O. K. prašė teismo atkreipti dėmesį, jog A. N. patrauktas atsakomybėn, nes pats prisipažino sugadinęs kelią ir įsipareigojo jį atremontuoti, todėl nubaustas švelniausia numatyta nuobauda. Pažeidimas buvo padarytas, nes kelias buvo sugadintas. Atstovas M. C. palaikė advokato nuomonę.

9Teisminio nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn patrauktas A. N. paaiškino , kad savo skundą palaiko ir prašo jį patenkinti. Taip pat jis paaiškino, kad „mano VMI“ skiltyje pamatęs , kad valstybės biudžetui yra skolingas 300 eurų (bauda). UAB“ Miško ūkis“, vykdė miško ruošos darbus, mediena buvo sandėliuojama prie keliuko. Reikėjo medieną nugabenti ir realizuoti, kad nesugestų. Buvo samdytas transportas, pradėjo vežti medieną. Pradėjo „muštis“ vėžės. Buvo sustabdytas medienos gabenimas, kad nesuniokoti daugiau to kelio. Jam paskambino telefonu iš savivaldybės ir pasakė, kad situacija bloga – kelias sugadintas. Jis sutiko su ta nuomone ir prisiėmė kelio remontą. Įmonės moka 5 proc. kelių mokestį, tad savivaldybės įvairiai žiūri – kai kurios padeda suremontuoti, kai kurios atsisako, todėl jis ir paprašė savivaldybės, kad padėtų išspręsti tą problemą. Kelias Gudeliai – Obeliškė . Šiuo keliu gali naudotis visi eismo dalyviai. Kelio numerio jis nežino. Toje vietoje jis kaip pėsčiasis, nes išlaidavo medieną. Krovėsi į mašiną rąstus, jis skaičiavau medieną. UAB Forest LT priklausančią mašiną krovė rąstus. Kelias buvo sugadintas veikimu. Sunkioji mašina sugadino. Matė tą faktą. Viena mašina gadino, berods, Volvo – krovininė mašina sugadino kelią. Vežėjo tiksliai neatsimena, tačiau yra krovininio važtaraščio kopija, saugoma įmonėje. Prie kelio – vienintelė privažiuojama vieta buvo. Žemė – ūkininko. Kelio apsaugos zonos ten nėra numatytos. Galutis atsakymas – ar patenka į apsaugos zoną? – nežinau. Įrengdamas medienos sandėlį, elgėsi teisingai. Visada taip įrenginėjami sandėliai. Su kažkokia tvarka nebuvo susipažinęs. Buvo žodinis susitarimas su įmone dėl išvežimo medienos. Atlygintinas susitarimas – turėjo sumokėti už pervežimą. Jis parodė kelią, kur važiuoti. 23 dieną atvažiavo pirmą kartą medienos. Kai atvažiavo, turbūt truputį geresnį kelią matė. jis asmeniškai vienas atvažiavo lengvuoju automobiliu, 4 varomais ratais. Kėbulas universalas. Jis nevažiavo tuo keliu, nebuvo prasmės. Jis prie asfalto paliko mašiną. Iki medienos buvo 2 km. Ant to automobilio, kiek jis gali vežti, ženklo nebuvo. Tas automobilis – krovininis – miškovežis. Bendroji masė negalėjo viršyti 40 tonų. Miškovežis pasikrovė pats. Ką krauti – A. N. paaiškino, o pakrovimą vykdė kitos įmonės to automobilio vairuotojas. Buvo pakrautas medienos svoris apie 20 tonų. Prilyginama 20 metrų kubinių lygu 20 tonų. Po spalio 23 d. nebuvo vežama mediena. Kai kelias užšalo, mediena buvo išvežta. Už medienos vežimą jis nebuvo atsakingas –jis neturi tos licenzijos todėl susitarė atlygintinai žodžiu su kita įmone, kuriai išrašė važtaraštį, nes be jo įmonės vairuotojas nebūtų galėjęs vežti medienos. Jis kaip miško savininkas išrašė važtaraštį, be kurio jie negalėtų važiuoti. Buvo įvykdytas tik 1 reisas. Kiti reisai nebuvo vykdomi, nes pradėjo blogėti kelias ir buvo nutrauktas vežimas. Pradėjo ,‚muštis“ vėžės. Jis sutiko įsipareigoti savivaldybei sutvarkyti kelią .Tai buvo žmogiškasis faktorius, kad kaimo gyventojai galėtų pravažiuoti. Jis prašęs UAB Donce , kad sutvarkytų sugadintas vietas (ne visą kelią). V. S. suremontavo, kelias buvo pakankamai gerai pravažiuojamas. Kai remontavo kelią, ant kelio atsirado ženklai – 5 tonos. Ženklą kas pastatė?,- jis nežino – seniūnija .Ženklo jis asmeniškai nestatęs. Kai mašiną išleido vežti medieną , ženklų nebuvo jokių . Po išmuštų vėžių atsirado ženklas. Prieš vykdant kelininkams darbus, ženklą pamatęs gal lapkričio 10-11 dieną, kai buvo atvažiavęs medienos pažiūrėti. Su skundą rašiusiu verslininku J. D. buvo kelyje susitikęs spalio mėnesį , kai buvo vežama mediena susitiko – jis buvo pasikėlęs ant kalniuko, buksavo – tą dieną, kai vežė medieną. Kai tvarkant kelią pastatė ženklą 5 tonos, tai ženklo nepaisydami važinėjo kiti – vežė komunalinis ūkis šiukšles, medžiotojai, džipai. Buvo liūtys – buvo toks sezonas. Sakovič prašymu kelininkai tvarkė tas kelio vietas, kur buvo padarytos provėžos. Kelininkai nenorėjo viso kelio remonto. Kelininkai dirbo 2017-11-23.Dombrovskiui paskambinęs, kad kelias sutvarkytas – tą pačią dieną. Jeigu ženklas būtų stovėjęs, tai būtų derinęs vežimą su seniūnija. Miškovežis išvežė medieną spalio 23 d. keliu kryptimi Gudeliai- Obeliškė ir ten ženklo ribojančio krovininių automobilių eismą nebuvo tol, kol neprasidėjo kelio remontas. Teisme tai patvirtino liudytoja apklausta seniūnė. Kelio jis asmeniškai nesugadino. Kad įmonė, vykdydama veiklą, sugadino – iš dalies pripažįsta. Kadangi jis nekaltas dėl kelio sugadinimo prašo administracinę teiseną jo atžvilgiu nutraukti.

10A. N. atstovė advokatė V. L. prašė skundą patenkinti, nes A. N. kelio nesugadino, nebuvo eismo dalyvis, neatliko jokių veiksmų, dėl kurių kelias buvo sugadintas, nuo spalio 12 d. iki 23 d. keliu važinėjo ir kiti asmenys, eismas nebuvo draudžiamas , nei vienas kelias neapsaugotas nuo klimatinių nepalankių sąlygų, A. N. neturi pareigos remontuoti minėtą kelią.

11Apklausta liudytoja I. G., kuri surašė AN protokolą , paaiškino, kad 2017-10-23 gavo pranešimą, kad yra sugadintas vietinės reikšmės kelias Švenčionių seniūnijoje, Obeliškė - Gudeliai. Seniūnijos darbuotojai nuvyko apžiūrėti – kelias iš tikrųjų buvo sugadintas. 2017-11-03 pakvietė direktorių UAB „Miškų ūkis „ A. N., tačiau jis atvykti negalėjo. Telefonu susitarė, kad jis atvažiuos 2017-11-08. Atvažiavo 2017-11-08. A. N. sutiko, kad iš tikrųjų kelias yra apgadintas, raštiškai parašė, kad jis sutvarkys kelią iki 2017-11-15. 2017-11-15 faktiškai kelias nebuvo sutvarkytas, o nuvažiavus seniūnijos darbuotojams 17 d., nustatyta, kad kelias bandytas tvarkyti, bet juo pravažiuoti neįmanoma. A. N. kreipėsi į savivaldybę, kad jam padėtų sutvarkyti kelią, bet liudytoja žodžiu jam paaiškinusi, kad savivaldybė nėra rangovinė įmonė, ji pati perka ir samdo darbus, todėl šiuo atveju pagalba negalima. Jam žodžiu buvo pasakyta, kad yra pas mus įmonės, į kurias galima būtų kreiptis pagalbos užsakovui gauti rangos darbus. Kelias buvo bandytas tvarkyti, tačiau jo būklė nei kiek nepagerėjo ir lengvuoju transportu važiuoti buvo neįmanoma. Niaura žodžiu pasakė, kad jis vežė žvyrą, samdė transportą, bet kažkokių pateisinamų dokumentų nepateikė , atliktų darbų aktų ji nemačiusi – kelio būklė taip ir liko nei kiek nepagerėjusi. Teko rašyti protokolą. Kelias buvo sugadintas važiuojant krovininei ir sunkiasvorei technikai. Šiuo keliu buvo leidžiamas eismas iki 10 tonų. Spalio mėnesyje savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo apribotas eismas vietinės reikšmės keliais – nuo spalio 5 d iki gruodžio 1 d. Už įsakymo vykdymą atsakingi seniūnai . Kontroliuoti turėjo administracija, ar įsakymas įvykdytas. Ar įgyvendino įsakymą seniūnai kartu su policijos pareigūnais? – atsakyti negali. Dėl 12 str. 6 d., nurodyto AN protokole, – Niaurą kaip eismo dalyvį nustatė – pasikvietė, jis pripažino, kad sugadino kelią. Ji nevertinanti, kad , pats Niaura sugadino kelią. Jis yra UAB“ Miškų ūkis“ direktorius. Jis atsako už savo įmonės veiklą. Kelias buvo sugadintas veikimu. Kelias nepravažiuojamas, tik, kai pašalo, tada tapo pravažiuojamas. Ženklas dabar stovi Obeliškėje. Kelio ženklo ji nemačiusi, kai 2017-10-23 jo būklę nustatė, jau po to, kai spalio 23 d. buvo gauti signalai. Signalai spalio 23 d. gauti. Kada paskutinį kartą buvo šis kelias remontuotas, iki spalio 23 d. ji nežino, nesiaiškino , seniūnė atsakys. Kelias registre nesuregistruotas – tik sąraše.

12Liudytoja I. S. paaiškino, kad ji yra Švenčionių seniūnė ir atsakinga už minėtą kelią, nes jis yra vietinės reikšmės kelias jos seniūnijos teritorijoje. Jis įvardytas - nuo kelio 4401 – Obeliškė – Stoniūnai. Buvo ne vienas pravažiavimas, nes buvo sukrauta mediena ir paruošta dar išvežimui. Spalio pabaigoje ji parašė savivaldybei prašymą, kad skirtų finansavimą ir sutvarkytų kelią. Ji pranešė, kad kelias blogame stovyje ir skirtų papildomas lėšas. Ženklas pastatytas gruodžio mėnesyje, nuo Stoniūnų pusės. Stoniūnų pusėje kelią sutvarkėme lapkričio mėn., nes buvo atsisakyta vežti mokinius į mokyklą dėl blogo kelio. - Kai gavo pranešimą, kad kelias sugadintas, ji nuvyko į vietą – kelias buvo sugadintas. Kiekvienais metais į Gudelių kaimą vežamas žvyras, nes tas kelias yra moliniu pagrindu. Pripilamas žvyras, kad sutrauktų molį, kad kelias būtų truputį pravažiuojamas. Konfliktinės situacijos nebuvo. A. N. įmonė kad tvarkė kelią nebuvo žinoma, kad ruošėsi tvarkyti – buvo žinoma. Lapkričio 17 d. ji buvo tame kelyje , kelias buvo nepravažiuojamas.

13V. S. paaiškino, kad A. N. prašymu jis ėmėsi rūpintis kelio Gudeliai -Obeliškė remontu, bendravo su Švenčionių kelių įmone, kuri atsiuntė greiderį, UAB „Alexsa“ atvežė žvyro ir provėžos buvo užlygintos. Tačiau eismas nebuvo uždraustas, todėl važiavo kitos krovininės mašinos,buvo šlapia vasara ir ruduo, todėl kelias vėl tapo provėžuotas, kelias buvo tvarkomas spalio ar lapkričio mėnesiais, dabar tiksliai neatsimena.

14Liudytojas J. D. paaiškino, kad vietinės reikšmės kelias link Gudelių kaimo buvo nepravažiuojamas, todėl jis pateikė skundą Švenčionių savivaldybei. Jis vieną kartą matė, kaip šalia kelio buvo A. N., kurio miškas netoliese buvo prieš tai kertamas ir sukrautas prie kelio. Jis tą kartą matė, kad, kad mašina vežė mišką ir užklimpo, paliko provėžas, trumpai bendravo su A. N., kuris automobilio nevairavo. Jis mano, kad kelias sugadintas , nes sandėliuojama prie kelio mediena buvo išvežama su galinga technika, ko pasėkoje kelias tapo nepravažiuojamas lengviesiems automobiliams. Jis pats važiuoja su džipu, todėl pravažiavo, tačiau lengvieji automobiliai to padaryti nebegali, todėl jo turizmo sodyba tapo nepasiekiama klientams, jis patiria žalą.

15Skundas tenkinamas.

16Administraciniu nusižengimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ANK 5 straipsnis). LR ANK 569 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. LR ANK 641straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe.

17Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė nepreziumuojama, o preziumuojamas jo nekaltumas, nuobauda šiam asmeniui negali būti paskirta be kaltės, kaltų veiksmų, pasekmių ir priežastinio ryšio nustatymo , o kaltę privalo įrodyti surašiusios AN protokolą institucijos atstovai įrodymais, pateiktais su AN protokolu. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė turi būti įrodyta ir jo gynybinė versija turi būti paneigta byloje surinktais įrodymais. Sutinkamai su ANK 12 str. asmeniui padarius ANK459 str. 7 d. numatytą veiką , tuo atveju jei yra pagrindo ją laikyti mažai pavojinga veika , administracinė teisena gali būti nepradėta , o asmeniui pareiškiama tik žodinė pastaba.

18LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas reglamentuoja bendrąsias eismo dalyvių pareigas, o 12 str. 6 dalis nustato, kad „Eismo dalyviai negali savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba įrengti eismo tvarką nustatančias technines priemones , užtverti kelią, palikti kelyje kokius nors daiktus ar kitaip trukdyti eismui, gadinti kelio , eismo reguliavimo priemones , avarinio ryšio linijas ir želdinius, užtverti kelio ar kitaip trukdyti privažiuoti prie priešgaisrinio hidranto ar kitos įrengtos gelbėjimo įrangos, mėtyti iš transporto priemonės kokius nors daiktus , šiukšles, pilti tepalus ne specialiai tam skirtose vietose ar kitaip teršti aplinką“ reguliavimo priemonių sugadinimas , važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui keliuose sudarymas ( Redakcija, galiojanti nuo 2017 06 10 iki 2017 12 01).

19LR ANK 459 str. 7 dalis nustato, kad „ Automobilių kelių, kelio statinių, įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas , važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui keliuose sudarymas, kelio dangos užteršimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimties eurų „.

20Šioje byloje AN protokole suformuotame ydingame kaltinime nenurodyta, kad A. N. sugadino kelią, pažeidė savo kaip eismo dalyvio pareigą. Nesant tokio konkretaus kaltinimo A. N. negalėjo būti patrauktas administracinėn atsakomybėn. Taip pat pažymėtina, kad vien asmens prisipažinimu kaltinimas negali būti grindžiamas.

21Teisminio nagrinėjimo metu yra nustatyta, kad nei A. N., nei UAB „Miškų ūkis „ medienos minėtu AN protokole keliu – Obeliškė- Gudeliai nevežė . Iš prie kelio esančio medienos sandėlio, priklausančio UAB „Miškų ūkis“, medieną vežė vežėjas S. G. individuali įmonė, su automobiliu MAN ( - ) kurį vairavo S. G.. Taip pat neabejotinai nustatyta, kad automobilis važiavo nuo Gudelių kaimo pusės link Obeliškės kaimo. Tokį paaiškinimą teikė A. N., jis byloje nepaneigtas kitais įrodymais, o priešingai, netgi yra iš dalies patvirtintas Krovinio gabenimo važtaraščiu (b.l. 108). A. N. paaiškino, kad važiuojant nuo Gudelių kaimo nebuvo jokio ženklo , ribojančio krovininių automobilių eismą. Tokį jo paaiškinimą patvirtina liudytojos I. S. parodymai, kad minėtas kelias yra Obeliškė- Stoniūnai, o jo vienoje iš atkarpų yra Gudelių kaimas. Važiuojant nuo Stoniūnų, o tuo pačiu ir nuo Gudelių ( link Obeliškės ) krovininį eismą ribojantis ženklas buvo pastatytas tik gruodžio mėnesį. Iš bylos medžiagos ir prie protokolo pridėtų fotonuotraukų matyti, kad kelias yra provėžuotas, todėl nepravažiuojamas, todėl yra nustatyta, jog kelio sugadinimas atsirado kelio eksploatacijos pasėkoje. A. N. neneigia, kad jo sandėlyje buvusi mediena buvo vežama minėtu keliu, tačiau kaltinime jis nekaltinamas kelių eismo taisyklių pažeidimu, nenurodoma, kad tokios taisyklės buvo pažeistos. Kadangi iš liudytojos S. S. parodymų teisme yra nustatyta, kad ženklas buvo pastatytas tik 2017 m. gruodžio mėnesį, I. G. paliudijo teisme, jog įvykio kelyje 2017 10 23 ji ženklo nematė, pridėtose prie protokolo nuotraukose kelių ženklas neužfiksuotas, tai nėra pagrindo spręsti, jog kelias buvo sugadintas dėl jo eksploatacijos pažeidžiant kelių eismo taisykles, nesilaikant krovininių automobilių eismo ribojančių ženklų. Todėl ne tik A. N., bet ir vežėjui pagrindo surašyti AN protokolą pagal prie protokolo pridėtą medžiagą pagrindo nėra. Todėl nėra pagrindo bylos grąžinti Savivaldybei naujam protokolui surašyti. Kadangi teisminio nagrinėjimo metu yra neabejotinai nustatyta, jog kelias tapo nepravažiuojamu dėl jo eksploatacijos, keliu eismas nebuvo draudžiamas arba ribojamas, tai eismo dalyviai negali būti patraukti atsakomybėn pagal ANK 459 str. 7 d . Be to iki 2017 m. spalio 23 d. buvusi kelio būklė nežinoma, kadangi protokolą surašant neprijungti paskutinės kelio būklės įvertinimo dokumentai.

22Taip pat pažymėtina, kad pagal LR Kelių įstatymo nuostatas, 4 str. 3 d. vietinės reikšmės viešieji keliai nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o 5 str. 4 d. nustatyta , jog vietinės reikšmės kelių taisymo ( remonto) priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar) valdytojai . LR saugaus eismo automobilių keliais 11 str. nuostatos nustato, jog kelio savininkas ( valdytojas ) privalo užtikrinti, kad kelias būtų tinkamas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui bei atitiktų teisės aktų reikalavimus taip pat atlyginti žalą asmenims, atsiradusią dėl teisės aktų nustatyta tvarka neatliktų kelio savininko pareigų. Todėl ta faktinė aplinkybė, jog veždamas medieną automobilis klimpo ir padarė provėžas, tuo atveju kai nebuvo eismą draudžiančio arba ribojančio ženklo, gali būti vertinama, kaip kelio netinkamumas transporto priemonių eismui, o tokiu atveju dėl patirtų eismo dalyvių nepatogumų arba žalos būtų atsakingas ne eismo dalyvis, o kelio savininkas, kuris neužtikrino, kad kelias būtų tinkamas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui bei atitiktų teisės aktų reikalavimus. Todėl A. N. ir UAB „Miškų Ūkis“ , neturėtų būti prievarta įpareigojami taisyti , remontuoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės viešąjį kelią kitu pagrindu, išskyrus civilinius sutartinius santykius dėl kelio remonto, o tokie susitarimai šiuo atveju nebuvo sudaryti.

23Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimai nepaneigti kitais byloje esančiais įrodymais, jo kaltė sugadinus kelią neįrodyta, iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad A. N. nepagrįstai nubaustas pagal ANK 459 str. 7 d. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms A. N. skundas tenkinamas.

24Vadovaudamasis LR ANK 642 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

25panaikinti nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

26Nutarimas per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina... 2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Skyriaus vedėjo... 3. 2017-12-19 administracinio nusižengimo protokolu A. N.... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. N.... 5. Po kelio sutvarkymo oro sąlygos buvo blogos, o Švenčionių savivaldybės... 6. Institucijos, surašiusios nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo... 7. Priėmusi nutarimą A. Z. 2018 -03-06 teismo posėdyje... 8. Švenčionių rajono savivaldybės atstovas advokatas O.... 9. Teisminio nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn patrauktas 10. A. N. atstovė advokatė V. L.... 11. Apklausta liudytoja I. G., kuri surašė AN protokolą ,... 12. Liudytoja I. S. paaiškino, kad ji yra Švenčionių... 13. V. S. paaiškino, kad A. N. prašymu... 14. Liudytojas J. D. paaiškino, kad vietinės reikšmės... 15. Skundas tenkinamas.... 16. Administraciniu nusižengimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar... 17. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė nepreziumuojama, o... 18. LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas reglamentuoja bendrąsias... 19. LR ANK 459 str. 7 dalis nustato, kad „ Automobilių kelių, kelio statinių,... 20. Šioje byloje AN protokole suformuotame ydingame kaltinime nenurodyta, kad 21. Teisminio nagrinėjimo metu yra nustatyta, kad nei A. N.,... 22. Taip pat pažymėtina, kad pagal LR Kelių įstatymo nuostatas, 4 str. 3 d.... 23. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimai nepaneigti kitais... 24. Vadovaudamasis LR ANK 642 str. 1 d. 2 p., teismas... 25. panaikinti nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.... 26. Nutarimas per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos...