Byla 2S-1754-392/2013
Dėl 2013-07-02 LR VDI Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „FF Lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „FF Lizingas“ ieškinį atsakovei E. Š. dėl 2013-07-02 LR VDI Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „FF Lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti 2013-07-02 DGK sprendimą Nr. DGKS-2488 ir ginčą perduoti nagrinėti Darbo ginčų komisijai iš naujo bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad E. Š. 2013-06-03 prašymu LR VDI Vilniaus teritorinis skyrius nagrinėjo darbo ginčą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir atleidimo iš darbo pagrindo. E. Š. prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti ieškovo 2013-03-12 įsakymus Nr. 04-11, Nr. 04-12, Nr. 04-13, 2013-05-03 įsakymą Nr. 04-23, 2013-05-09 įsakymą Nr. 04-24, 2013-05-27 įsakymus Nr. 03-02 ir Nr. 03-03, išieškoti iš UAB „FF Lizingas“ 116 468,21 Lt darbo užmokesčio ir 22 238,44 Lt delspinigių. LR VDI Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija 2013-07-02 sprendimu Nr. DGKS-2488 nusprendė atsisakyti nagrinėti prašymą, motyvuodama tuo, kad darbo ginčas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo nagrinėjamas tiesiogiai teisme. Atsakovei E. Š. reiškiamu ieškiniu ieškovas prašo panaikinti darbo ginčų komisijos 2013-07-02 sprendimą Nr. DGKS-2488 ir ginčą perduoti nagrinėti darbo ginčų komisijai iš naujo, kadangi E. Š. prašymo reikalavimai, nesusiję su reikalavimu dėl atleidimo iš darbo, ieškovo nuomone, privalo būti išnagrinėti privalomo individualaus ikiteisminio organo (DGK).

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „FF Lizingas“ terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nurodė, jog, atsižvelgiant į ieškiniu reiškiamą reikalavimą, t. y. panaikinti darbo ginčų komisijos sprendimą ir perduoti ginčą nagrinėti Komisijai iš naujo, E. Š. nėra tinkama atsakovė. Ieškinyje turi būti suformuluoti aiškūs materialiniai teisiniai reikalavimai kitai darbo ginčo šaliai – darbuotojui. Darbdavys negali apsiriboti reikalavimu panaikinti darbo ginčų komisijos sprendimą, o ieškinyje turi konkrečiai nurodyti, kaip jis reikalauja spręsti darbo ginčą. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad DK XIX skyriuje, kuriame reglamentuojamas individualaus darbo ginčo nagrinėjimas, nenumatyta darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo ir ginčo perdavimo Komisijai nagrinėti iš naujo galimybė. Nesutinkant su Komisijos sprendimu, pareiškiamas ieškinys teismui, ir darbo ginčas sprendžiamas teisme. Teismas atkreipė dėmesį, jog darbo bylose teisė viršyti ieškinio dalyką ir pagrindą bei teisė taikyti alternatyvų teisių gynimo būdą teismui suteikta tik bylose pagal darbuotojo, o ne darbdavio reiškiamą ieškinį. Taip pat teismas įpareigojo ieškovą sumokėti žyminį mokestį, kadangi darbdavys nėra atleistas nuo žyminio mokesčio bylose dėl reikalavimų, atsirandančių iš darbo teisinių santykių.

5Ieškovas UAB „FF Lizingas“ atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti UAB „FF Lizingas“ 2013-08-02 ieškinį Nr. 01-382 bei nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, jei, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas juos nustatytų. Taip pat nurodė, kad sutinka su skundžiamos nutarties dalimi dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. Apeliantas pažymėjo, kad pats DK 296 str. pavadinimas (Darbo ginčų komisijos sprendimo apskundimas) nustato įstatymų leidėjo nuostatą darbo ginčo šaliai ginčyti DGK sprendimą. Šiuo atveju DGK sprendimas ieškiniu skundžiamas dėl atsisakymo nagrinėti 2013-06-03 E. Š. prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir atleidimo iš darbo pagrindo. Taigi ieškinys neturtinis. Apelianto teigimu, teismo argumentas, kad E. Š. pagal ieškinio reikalavimus yra netinkamas atsakovas, atmestinas kaip nemotyvuotas, nes darbo byloje, kurioje priimtas ieškiniu ginčijamas DGK sprendimas, kitų šalių nėra – tik UAB „FF Lizingas“ ir E. Š. Teismas nenurodė, kodėl ginčo perdavimas DGK nagrinėti iš naujo yra ydingas, t. y. skundžiamoje nutartyje nenurodyti motyvai ir įstatymo pagrindai. Todėl skundžiama nutartis naikintina ir absoliučiais negaliojimo pagrindais. Be to, nėra ir teismų praktikos dėl to, ar ieškiniu galima reikalauti, kad DGK darbo ginčą nagrinėtų iš naujo. Ieškovo teigimu, skundžiama nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai, nes, jeigu E. Š. prašymo dalis, kurią privalo nagrinėti DGK, ikiteisminėje procedūroje lieka nenagrinėta, užkertamas kelias jos nagrinėjimui teisme. Šiuo metu teisme nagrinėjami 2013-06-03 E. Š. prašymo dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir atleidimo iš darbo pagrindo reikalavimai. Todėl vadovaujantis CPK 296 str. 1 d. 4 p., jei vadovaujantis skundžiama nutartimi šalinant joje nurodytus ieškinio trūkumus būtų reiškiami reikalavimai dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu tarp tų pačių šalių (patikslintame ieškinyje ar priešieškinyje į jį), tai pagal tokius pat reikalavimus teismas turėtų nutraukti tokią civilinę bylą, nes toks ginčas teisme jau vyksta. Darbo ginčo šalis, reiškianti ieškinį dėl DGK sprendimo, neįpareigota tuo pačiu ieškiniu reikšti ir kitus ieškinio reikalavimus. Apelianto nuomone, ieškinyje nereiškiami jokie papildomi reikalavimai, išeinantys už ieškinio dalyko ribų.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovas įpareigotas pašalinti ieškinio trūkumus, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „FF Lizingas“ ieškiniu nukreiptu E. Š., dėl kurio trūkumų pašalinimo priimta ieškovo skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, prašo panaikinti darbo ginčų komisijos sprendimą ir perduoti ginčą nagrinėti Komisijai iš naujo. LR Darbo kodekso 296 str. įtvirtinta, kad, jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso nuostatomis. Sutinkamai su šiuo straipsniu Darbo kodekso 299 str. numatyta, jog teismuose nagrinėjami šio Kodekso 296 straipsnyje nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai. Aiškinant tokį teisinį reglamentavimą pagal jo prasmę, konstatuotina, jog įstatymas nenumato galimybės tiesiogiai teismui apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimus. Todėl pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, pagrįstai nurodė, kad darbdavys negali apsiriboti reikalavimu panaikinti darbo ginčų komisijos sprendimą, o ieškinyje turi konkrečiai nurodyti, kaip jis reikalauja spręsti darbo ginčą, bei atkreipė ieškovo dėmesį į tai, jog DK 296 straipsnyje numatyta, kad jeigu šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos gali pareikšti ieškinį teisme, tačiau tik dėl ginčo esmės. Todėl apelianto argumentas, jog teismas, nurodydamas, kad ginčo perdavimas darbo ginčų komisijai nagrinėti iš naujo yra ydingas, nenurodė motyvų ir įstatymo pagrindų, yra atmestinas kaip nepagrįstas.

11Be to, ieškovas UAB „FF Lizingas“ nurodė, kad skundžiama nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai, nes, jeigu E. Š. prašymo dalis, kurią privalo nagrinėti darbo ginčų komisija, ikiteisminėje procedūroje lieka nenagrinėta, užkertamas kelias jos nagrinėjimui teisme. Apeliacinės instancijos teismas tokią ieškovo poziciją vertina kritiškai. DK 290 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad darbo ginčų komisija atsisako nagrinėti prašymą sprendimu, jeigu reikalavimo nagrinėjimas nepriskiriamas darbo ginčų komisijos kompetencijai. Nagrinėjamu atveju vienas iš penkių E. Š. prašymo reikalavimų yra dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, t. y. panaikinti UAB „FF Lizingas“ įsakymus dėl E. Š. atleidimo iš darbo, ir pagal DK 299 str. 2 d. 3 p. nagrinėtinas tiesiogiai teisme, nesikreipiant į darbo ginčų komisiją. CPK 24 str. reglamentuoja bylos priskyrimo teismui prioritetą. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas yra priskirtas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, darbo ginčų komisijai atsisakius nagrinėti prašymą, kadangi tarp prašyme nurodytų reikalavimų yra reikalavimas, nepriskiriamas jos kompetencijai, tiesiogiai teisme nagrinėtini visi prašymo reikalavimai, o ne tik vienas reikalavimas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-28480-852/2013 jau yra nagrinėjami visi aptariami E. Š. reikalavimai UAB „FF Lizingas“.

12Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi ieškinio trūkumai ir terminas jiems pašalinti buvo nustatyti pagrįstai, ir atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

14Ieškovo UAB „FF Lizingas“ atskirąjį skundą atmesti.

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai