Byla B2-2470-153/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Remsta“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Remsta“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Noble Group“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Remsta“ dėl nemokumo, administratoriumi skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Pareiškime nurodė, kad atsakovas ieškovui skolingas 1 493,98 Lt pagal 2012-01-18 reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. NOBLE/TTL/12/05/21 (REM).

3Prašymas iškelti bankroto bylą ir atlikti kitus numatytus bankroto įstatyme veiksmus, būtinus vykdyti bankroto procedūrą, tenkintinas.

4Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d. nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tai gi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB “Remsta“ direktorius yra A. A. neįvykdė teismo įpareigojimo, nustatyto 2012-09-18 ir 2012-10-16 nutartimis, ir teismui nurodytų įmonės dokumentų, reikalingų iškelti bankroto bylą, nepateikė. Byloje iš atsakovo nėra gauta dokumentų, nurodytų ĮBĮ 9 str. 1 d. Juridinių asmenų registro duomenys rodo, jog atsakovas UAB “Remsta“ yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus registrui tik už 2010 m. (b.l. 84-85). Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui, vadovaujasi Juridinių asmenų registrui pateiktais atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais bei teismo išreikalautais duomenimis apie atsakovo įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (b.l. 76). 2010 m. balanso duomenimis UAB “Remsta“ turto turėjo už 100 421 Lt, ilgalaikio turto neturėjo, ir turimą turtą sudarė trumpalaikis turtas, t.y. 4 626 Lt piniginės lėšos ir 95 795 Lt per vienerius metus gautinos sumos. Balanso duomenimis atsakovo įsipareigojimai sudarė 222 053 Lt. Iš VSDFV tinklapyje pateiktos viešos informacijos ir VSDFV Kauno skyriaus pažymos (b.l. 76) matyti, kad atsakovas UAB „Remsta“ yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 17 996,53 Lt, kur 17 022,06 įmokos ir 974,47 Lt delspinigiai, įmonėje yra vienas apdraustasis socialiniu draudimu asmuo. Balanso duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2010 m. dirbo nuostolingai, turėjo 140 270 Lt nuostolių (b.l.85).

6Įvertinus turimus duomenis, matyti, kad UAB “Remsta“ veiklos nevykdo, atsakovo įsipareigojimai kreditoriams, pridėjus teismo nustatytas skolas, žymiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismui nėra pateikta rašytinių įrodymų, kurie paneigtų nustatytą aplinkybę. Remiantis šiomis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad UAB „Remsta“ yra nemoki, todėl yra pagrindas UAB „Remsta“ iškelti bankroto bylą, taikyti įmonės turtui laikinąsias apsaugos priemones siekiant užtikrinti būsimus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., CPK 177, 178 str.).

7Pagal ĮBĮ 11 str. 1 d. asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, gali pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Ieškovas prašė paskirti įmonės administratoriumi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Teismas neturi pagrindo nesutikti su pareiškėjo pasiūlymu. Administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-09-25 raštas Nr.(6.20) A2-3556) (b.l.75).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 10 str.1 d.,2 d.,13 d., 8 str.1 d., 9 str. 5 d. 1 p.,11 str. 4 d.-7 d.,

Nutarė

9Iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Remsta“ (į/k 302341416, reg. adresas M. Riomerio g. 14-8, Kaunas);

10Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Remsta“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (į/k 235238440, Jonavos g. 16A, 44269 Kaunas), leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr.14a, išduotas LR Ūkio ministerijos 2001-10-22, remiantis Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos 2001-10-15 sprendimu Nr.8).

11Uždėti uždarajai akcinei bendrovei Remsta“ (į/k 302341416, reg. adresas M. Riomerio g. 14-8, Kaunas) turtui areštą, galiosiantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos;

13Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Remsta“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Remsta“ Kauno miesto apylinkės teismui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

15Pavesti atlikti administratoriui šiuos veiksmus:

16pranešti per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra valstybės vardu gautos paskolos arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, privalomojo socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės steigėjui ar įmonei atstovaujančiai institucijai;

17pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas. Pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

18Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

19Nutartis gali būti skundžiama per 10 dienų nuo priėmimo per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovas UAB „Noble Group“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą ir atlikti kitus numatytus bankroto įstatyme... 4. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB “Remsta“ direktorius yra A. A.... 6. Įvertinus turimus duomenis, matyti, kad UAB “Remsta“ veiklos nevykdo,... 7. Pagal ĮBĮ 11 str. 1 d. asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 10 str.1 d.,2... 9. Iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Remsta“ (į/k... 10. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Remsta“ administratoriumi... 11. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei Remsta“ (į/k 302341416, reg. adresas... 12. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 13. Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 14. Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei... 15. Pavesti atlikti administratoriui šiuos veiksmus:... 16. pranešti per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu... 18. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo... 19. Nutartis gali būti skundžiama per 10 dienų nuo priėmimo per šį teismą...