Byla T-1017-840/2012
Dėl padarytų nusikaltimų pripažįsta, gailisi; nusikalstamą elgesį sieja su alkoholio vartojimu ir draugų įtaka, nusikalstamo elgesio motyvas – finansinis; pakartotinio nusikalstamumo tikimybę atmeta; įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones) bei pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika – vidutinė (pagal OASys metodiką)

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 91-98 taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos tvirtinimo klausimą ir

Nustatė

2Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę nuteistasis A. J., gim. ( - ), a.k. ( - ) atlieka pagal Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007-09-07 nuosprendį – pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., 178 str. 2 d., 178 str. 2 d. ir 187 str. 3 d. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 ir 5 d., paskirta subendrinta bausmė – 2 m. laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., ši bausmė subendrinta su Klaipėdos apygardos teismo 2006-08-09 ir Palangos m. apylinkės teismo 2006-10-10 nuosprendžiais paskirtomis ir Palangos m. apylinkės teismo 2007-04-20 nutartimi subendrintomis bausmėmis, paskirta galutinė bausmė – 4 m. 3 mėn. laisvės atėmimo. Kaišiadorių raj. apylinkės teismo 2009-01-26 nutartimi paleistas iš pataisos įstaigos lygtinai, neatlikus 1 m. 8 mėn. ir 9 d. laisvės atėmimo bausmės (paleistas 2009-02-05). Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartimi nuteistajam A. J. taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos panaikintas ir nuteistasis pasiųstas atlikti likusios neatliktos laisvės atėmimo bausmės – 1 m. 8 mėn.

3Anksčiau teistas:

4- Klaipėdos apygardos teismo 2006-08-09 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 181 str. 2 d. ir 178 str. 2 d. LR BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirta subendrinta bausmė – 3 m. 9 mėn. laisvės atėmimo;

5- Palangos m. apylinkės teismo 2006-10-10 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., paskirta 30 parų arešto bausmė. Palangos m. apylinkės teismo 2007-04-20 nutartimi, vadovaujantis LR BK 63 str., subendrintos Klaipėdos apygardos teismo 2006-08-09 ir Palangos m. apylinkės teismo 2006-10-10 nuosprendžiais paskirtos neatliktos bausmės, skirta galutinė bausmė – 3 m. 9 mėn. 15 d. laisvės atėmimo.

6Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2012-03-27, pabaiga – 2013-11-27. Neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis – 1 m. 8 d.

7Nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimas po Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutarties, kuria nuteistajam buvo panaikintas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos, svarstytas pirmą kartą (nuteistojo asmens byla ( - )).

8Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pateikė teismui tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje 2012 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 91-98 taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2 d. 1 p. ir nustatyti jam šias Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 2 d. numatytas pareigas: - per 20 dienų nuo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje; - per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 2200 val. iki 600 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; - per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; - per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; - per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nesilankyti baruose, kavinėse, restoranuose ir viešojo maitinimo įstaigose, prekiaujančiose alkoholiniais gėrimais; - per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką dalyvauti elgesio pataisos programoje.

9Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sprendimas motyvuotas socialinio tyrimo išvada, nuteistojo elgesio laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu vertinimu, nuteistajam taikytomis socialinės reabilitacijos priemonėmis ir jų įvykdymo rezultatais, pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvada (laisvės atėmimo bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis, drausmine tvarka nebaustas ir neskatintas, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, palaiko ryšius su artimaisiais, laisvėje ketina dirbti, turi realių įsidarbinimo planų; kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažįsta, gailisi; nusikalstamą elgesį sieja su alkoholio vartojimu ir draugų įtaka, nusikalstamo elgesio motyvas – finansinis; pakartotinio nusikalstamumo tikimybę atmeta; įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones) bei pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika – vidutinė (pagal OASys metodiką).

10Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė Jurgita Česienė atsiliepime dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. J. pritaria Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje 2012 m. spalio 9 d. nutarimui Nr. 91-98 taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir siūlo teismui jį tvirtinti.

11Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos atsisakytinas tvirtinti.

12Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

13Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų taiko vietovės, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, apylinkės teismas nutartimi, kuria patvirtinamas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos (Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 4 d.).

14Pagal Lietuvos Respublikos 157 str. 7 d. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų nuteistieji, kurie buvo nukreipti atlikti likusią nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, gali būti teikiami lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų praėjus vieneriems metams nuo teismo nutarties dėl pasiuntimo į pataisos įstaigą vykdymo pradžios, kai jie yra faktiškai atlikę šią minimalią nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį: 1) 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija dešimties metų laisvės atėmimo; 2) 3/4 paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo, bet neviršija penkiolikos metų laisvės atėmimo; 3) 4/5 paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija penkiolika metų laisvės atėmimo, bet neviršija dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo.

15Susipažinus su Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teismui pateikta nuteistojo A. J. asmens byla ( - ) (3 tomai), nustatyta:

16- Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartimi buvo panaikintas nuteistajam A. J. Kaišiadorių raj. apylinkės teismo 2009-01-26 nutartimi taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir nuteistasis buvo pasiųstas atlikti likusios Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007-09-07 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės – 1 m. 8 mėn. (nutartis įsiteisėjo 2009-11-19, t. 3, b.l. 3-5);

17- vykdant Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartį, nuteistasis A. J. buvo sulaikytas 2012 m. kovo 27 d. (Klaipėdos apskrities VPK asmens faktinio sulaikymo aktas, t. 3, b.l. 2) Pažymėtina, kad ši data kaip nuteistojo laisvės atėmimo bausmės pradžia nurodyta ir Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje 2012 m. spalio 9 d. nutarime Nr. 91-98 taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos;

18- vykdant Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartį, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nuteistajam A. J. buvo išdavusi Europos arešto orderį. Nuteistasis 2011 m. rugpjūčio 3 d. buvo sulaikytas Norvegijos Karalystėje ir 2012 m. kovo 27 d. perduotas Lietuvos Respublikai. Nuteistasis A. J. ekstradicijos tikslais Norvegijos Karalystėje buvo suimtas 239 dienas (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento 2012-05-03 raštas Nr. (286/10) 9R-1721, t. 3, b.l. 15);

19- nėra jokio teismo sprendimo apie nuteistojo A. J. Norvegijos Karalystėje išbūto sulaikytu ir suimtu laiko, t.y. 239 d., įskaitymą į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką pagal Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007-09-07 nuosprendį.

20Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 str. visus su nuosprendžio vykdymu susijusius klausimus, taip pat ir laiko, išbūto sulaikytu ir suimtu pagal Europos arešto orderį, įskaitymo į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką, sprendžia teismas, o ne Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ar Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija.

21Tokiu būdu nagrinėjamu atveju dar nėra praėję vieneri metai nuo Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutarties dėl nuteistojo A. J. pasiuntimo į pataisos įstaigą vykdymo pradžios, dėl ko šiuo metu negalimas svarstymas dėl nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

22Be to, visiškai nepagrįstai, t.y. neturint jokio teisinio pagrindo – teismo sprendimo, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje 2012 m. spalio 9 d. nutarime Nr. 91-98 taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nurodyta, jog nuteistojo A. J. laisvės atėmimo bausmės pabaiga yra 2013 m. balandžio 2 d., t.y. visiškai nepagrįstai į nuteistojo laisvės atėmimo bausmės laiką yra įskaičiuotas laikas jo išbūtas sulaikytu ir suimtu pagal Europos arešto orderį. Nagrinėjamu atveju nuteistojo A. J. bausmės pabaiga – 2013 m. lapkričio 27 d. (teismo nutarties priėmimo dieną).

23Atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog nuteistasis A. J. neatitinka įstatyme numatytų formaliųjų nuteistųjų lygtinio paleidimo sąlygų pagal Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 7 d.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 4 ir 7 d. ir Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 5 d. 2 p., teismas

Nutarė

25Atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje 2012 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 91-98 taikyti nuteistajam A. J. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

26Nutartis per 5 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė teismo... 2. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę... 3. Anksčiau teistas:... 4. - Klaipėdos apygardos teismo 2006-08-09 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal... 5. - Palangos m. apylinkės teismo 2006-10-10 nuosprendžiu pripažintas kaltu... 6. Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2012-03-27, pabaiga – 2013-11-27.... 7. Nuteistojo A. J. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimas po... 8. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pateikė teismui tvirtinti... 9. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sprendimas motyvuotas... 10. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus... 11. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti... 12. Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. laisvės... 13. Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų taiko vietovės, kurioje yra... 14. Pagal Lietuvos Respublikos 157 str. 7 d. lygtinai paleisti iš pataisos... 15. Susipažinus su Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teismui... 16. - Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartimi buvo panaikintas nuteistajam... 17. - vykdant Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartį, nuteistasis A. J.... 18. - vykdant Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-11 nutartį, Lietuvos Respublikos... 19. - nėra jokio teismo sprendimo apie nuteistojo A. J. Norvegijos Karalystėje... 20. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 str. visus su... 21. Tokiu būdu nagrinėjamu atveju dar nėra praėję vieneri metai nuo Klaipėdos... 22. Be to, visiškai nepagrįstai, t.y. neturint jokio teisinio pagrindo – teismo... 23. Atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 4 ir 7 d. ir Lietuvos... 25. Atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos... 26. Nutartis per 5 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...