Byla 2-1787/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalies, kuria buvo nustatyta pareiškėjo R. P. ir suinteresuoto asmens S. P. bendravimo tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. P. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo grąžinti vaiką į jo kilmės ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalį, suinteresuoti asmenys S. P., V. P., A. P., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl bendravimo su vaiku laikinos tvarkos nustatymo, kuomet vyksta ginčas dėl vaiko grąžinimo į jo kilmės ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalį.

6Pareiškėjas R. P. kreipėsi į teismą su prašymu išduoti teismo leidimą grąžinti jo dukrą S. P., gimusią (duomenys neskelbtini), į vaiko kilmės ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalį – Švediją. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti suinteresuotam asmeniui A. P. išvežti dukrą S. P. iš Lietuvos, bei nustatyti laikiną bendravimo su dukterimi S. P. tvarką – pareiškėjui būnant Lietuvoje iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. bei vėliau grįžus iš Švedijos į Lietuvą leisti kasdien nuo 10 iki 18 val. pasiimti dukterį ir bendrauti vaikui pritaikytoje ir saugioje vietoje bei kasdien po valandą su dukra bendrauti elektroninėmis ryšio priemonės – Skype programa, telefonu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi nutarė tenkinti iš dalies pareiškėjo R. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – uždraudė suinteresuotam asmeniui A. P. išvežti dukrą S. P. iš Lietuvos, išskyrus jos grąžinimą į Švediją, bei nustatė pareiškėjo R. P. laikiną bendravimo su dukterimi S. P. tvarką – leido pareiškėjui R. P. iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. bei vėliau grįžus iš Švedijos į Lietuvą kasdien nuo 10 iki 18 val. pasiimti dukterį ir bendrauti vaikui pritaikytoje ir saugioje vietoje bei kasdien po valandą su dukra bendrauti elektroninėmis ryšio priemonės – Skype programa, telefonu. Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje dėl laikinos bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo nurodė, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis byloje dalyvaujantys asmenys nesutaria dėl dukters gyvenamosios vietos bei bendravimo su pareiškėju, kuris šiuo metu gyvena Švedijoje, tvarkos. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nustatė laikiną pareiškėjo bendravimo su vaiku tvarką (CK 3.170 str. 2 d., 144 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Suinteresuotas asmuo A. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria buvo nustatyta pareiškėjo R. P. laikina bendravimo su vaiku tvarka. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. teismas neatsižvelgė į tai, kad Švedijoje buvo pradėtas tyrimas pareiškėjo atžvilgiu dėl dukrų seksualinio prievartavimo. Be to, pats pareiškėjas teigė namuose buvus atvirą seksualinį klimatą.
  2. teismas nepagrįstai nesikreipė į vaiko teisių apsaugos specialistus dėl išvadų pateikimo; neįvertino aplinkybės, kad pačios dukros nenori bendrauti su tėvu bei neįvertino žalos mažametei dukrai atsiradimo tikimybės. Šios aplinkybės patvirtina būtinybę spręsti dėl vaiko apsaugos teisių specialisto dalyvavimo pareiškėjui bendraujant su dukra;
  3. tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės kaip laikinas bendravimo tvarkos nustatymas neužtikrina galutinio procesinio sprendimo šioje byloje įvykdymo.

11Pareiškėjas R. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad suinteresuoto asmens A. P. kaltinimai dėl dukrų seksualinio prievartavimo yra nepagrįsti; ji nuteikinėja dukras prieš pareiškėją bei trukdo pareiškėjui bendrauti su dukromis. Laikinosios apsaugos priemonės būtinos tam, kad būtų apsaugota pareiškėjo kaip tėvo bei dukrų teisė bendrauti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad b

15Teismo prerogatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones bylose dėl vaiko grąžinimo numatyta Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytos laikinųjų apsaugos priemonių rūšys, kurių gali/turi būti imtasi vaiko grobimo bylose. Įstatymo leidėjas nurodo, kad tokio pobūdžio bylose taikytinos laikinosios apsaugos priemonės yra draudimas atsakovui išvykti iš Lietuvos Respublikos ir/arba draudimas išvežti vaiką iš Lietuvos Respublikos. Nei viename iš minėtų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nėra sureglamentuota klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo tvarka, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas bei konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parinkimo kriterijai. Vadinasi, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parinkimo bylose dėl vaiko grąžinimo turi vadovautis CPK 144 straipsniu ir 145 straipsnio 2 dalimi (Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 7 str. 1 d., CPK 443 str. 1 d., 579 str.).

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuris gyvena Švedijos Karalystėje, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas grąžinti jo vaiką į vaiko kilmės ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalį – Švedijos Karalystę. Pareiškėjo prašymu pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – nustatė laikiną pareiškėjo ir vaiko bendravimo tvarką. Lietuvos apeliacinis teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad Šilutės rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1865-385/2014, kurioje sprendžiamas ginčas dėl R. P. ir A. P. vaikų S. P. bei V. P. gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų ir išlaikymo priteisimo (CPK 179 str. 3 d.). Iš minėtoje byloje kilusio ginčo pobūdžio (bei teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšies) matyti, būtent toje byloje, kurioje yra sprendžiamas klausimas dėl vaiko gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų nustatymo, gali būti sprendžiamas ir klausimas dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo tam iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko (jei tėvams nepavyksta susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos) (CK 3.53 str. 3 d., 3.169-3.170 str., 3.174-3.175 str.). Atitinkamai minėtoje byloje gali būti sprendžiamas ir procesinio pobūdžio klausimas dėl laikinos bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo kaip laikinosios apsaugos priemonės taikymo (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

17Tuo tarpu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pateikė prašymą grąžinti vaiką į jo kilmės ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalį, nesuformuluodamas atskiro reikalavimo ginti jo teisę matytis su vaiku (Hagos Konvencijos 21 str.). Vadinasi, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo nustatyta laikina pareiškėjo bendravimo su vaiku tvarka, nebuvo susijusios su šioje byloje pareikšto reikalavimo užtikrinimu. Dėl šios priežasties sutiktina su suinteresuoto asmens A. P. atskirojo skundo argumentu, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos kaip neužtikrinančios galutinio galimai pareiškėjui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 7 str. 1 d., CPK 144 str. 1 d., 443 str. 1 d., 579 str.).

18Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai (kuriais įrodinėjamas pačios pareiškėjo bendravimo tvarkos su vaiku tikslingumas/ydingumas) atmestini kaip neįtakojantys skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumo/neteisėtumo.

19Apeliacine tvarka išnagrinėjus suinteresuoto asmens A. P. atskirąjį skundą daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslą ir pagrindą. Dėl šios priežasties skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, nustatant laikiną pareiškėjo bendravimo su vaiku tvarką, ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atmetamas pareiškėjo R. P. prašymas taikyti tokio pobūdžio laikinąją apsaugos priemonę (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria buvo nustatyta laikina pareiškėjo R. P. bendravimo su vaiku S. P. tvarka, ir klausimą išspręsti iš esmės.

22Atmesti pareiškėjo R. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyje dėl laikinos bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl bendravimo su vaiku laikinos tvarkos nustatymo, kuomet... 6. Pareiškėjas R. P. kreipėsi į teismą su prašymu išduoti teismo leidimą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi nutarė tenkinti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Suinteresuotas asmuo A. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 11. Pareiškėjas R. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos... 15. Teismo prerogatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones bylose dėl vaiko... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuris gyvena Švedijos Karalystėje,... 17. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje pareiškėjas... 18. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai (kuriais įrodinėjamas... 19. Apeliacine tvarka išnagrinėjus suinteresuoto asmens A. P. atskirąjį skundą... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį,... 22. Atmesti pareiškėjo R. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių...