Byla e2S-671-280/2018
Dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės G. T. atskirąjį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės G. T. ieškinį atsakovams A. A., I. Š., A. Š., D. Ž. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

52018 m. birželio 12 d. teisme priimtas ieškovės G. T. ieškinys atsakovams A. A., I. Š., A. Š., D. Ž. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo. Ieškinys su priedais išsiųstas atsakovams atsiliepimams į ieškinį pateikti. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutartimi ieškovės G. T. ieškinys atsakovams A. A., I. Š., A. Š., D. Ž. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtu.

83.

9Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenų matyti, kad Utenos apylinkės Utenos rūmų nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-6-373/2018, A. A., A. Š., I. Š., E. B., D. Ž. pripažinti kaltais padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 187 straipsnio 1 dalyje, 259 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 1 dalyje, BK 24 straipsnio 6 dalyje, 259 straipsnio 2 dalyje. Nuosprendžiu nuspręsta nukentėjusiajai G. T. pripažinti teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nuosprendis įsiteisėjo 2018-03-26.

104.

11Teismas sprendė, kad civilinė byla pagal ieškovės G. T. ieškinį atsakovams A. A., I. Š., A. Š., D. Ž. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo teisme neturėjo būti užvesta. Ieškovės ieškinio nagrinėjimas baudžiamojoje byloje Nr. N1-6-373/2018 bus tęsiamas. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

125.

13Atskiruoju skundu apeliantė prašo panaikinti 2018 m. liepos 3 d. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų nutartį.

146.

15Apeliantė mano, kad priimdamas skundžiamą nutartį, teismas apribojo ieškovei teisę kreiptis teisminės gynybos civiline tvarka. Ieškovė turi teisę pati nuspręsti, ar jai kreiptis atskiru ieškiniu ar laukti, kol baudžiamoji byla bus perduota nagrinėti civilinio proceso tvarka.

167.

17Ji pripažįsta, kad baudžiamojoje byloje Nr. N1-6-373/2018 nukentėjusiai G. T. buvo pripažinta teisė į ieškinį ir klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Teismas konstatavo civilinės atsakomybės sąlygas , tačiau neišsprendė ieškinio esmės, t.y. nenustatė iš ko priteisiama reikalaujama atlyginti žala, nei jos dydžio.

188.

19Apeliantės teigimu, kiekvienas asmuo, turi teisę kreiptis su ieškiniu civilinėje byloje, o ne laukti kol įsiteisės nuosprendis baudžiamojoje byloje ar sueis kasacijos pateikimo terminas. Ši teisė negali būti ribojama. Ieškovė patikslino baudžiamojoje byloje pateiktą ieškinį, sumažino ieškinio sumą ir pridėjo naujus žalą aptvirtinančius įrodymus.

209.

21Kai nusikalstama veika nukentėjusiam padaroma žala, jis civilinį ieškinį gali teikti ne tik baudžiamojoje byloje, tačiau savo pažeistas teises ginti ir civiline tvarka, reikšdamas ieškinį civilinio proceso tvarka.

2210.

23Teismas neteisus, konstatuodamas, kad nagrinėjamu atveju, nauja byla nebus užvedama, o ieškovės ieškinys bus nagrinėjamas toje pačioje baudžiamojoje byloje. Pagal teisinį reglamentavimą tokiu atveju bylos nagrinėjimas vyksta pagal CPK taisykles ir tokią bylą nagrinėja civilinių bylų teisėjas bei užvedama nauja civilinė byla, prie kurios prijungiama baigta nagrinėti baudžiamoji byla.

2411.

25Mano, kad teismo veiksmus, kuriais ieškovės ieškinys paliktas nenagrinėtu, galima laikyti bylos vilkinimu, nes ieškinys priimtas prieš mėnesį laiko.

2612.

27A. D. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti Utenos apylinkės teismo 2018-07-03 nutartį nepakeistą.

2813.

29Nurodė, kad skundžiama nutartis, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai teismų praktikai ir yra pagrįsta bei teisinga.

3014.

31Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3315.

34Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės paliekama nepakeista Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 337 str. 1 d. 1 p.

3516.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

3717.

38Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuriuo ieškovės ieškinys dėl žalos atlyginimo dydžio buvo paliktas nenagrinėtu, nurodžius, kad šis klausimas bus sprendžiamas baudžiamojoje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo.

3918.

40Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas privalo išspręsti baudžiamojoje byloje pareikštą civilinį ieškinį (BPK 11 str. 1 d., 305 str. 5 d., 307 str. 6 d. 1 p.), t. y.: 1) visiškai patenkinti civilinį ieškinį, 2) iš dalies jį patenkinti ar 3) civilinį ieškinį atmesti. Tik išimtinais atvejais ieškinys gali būti neišnagrinėtas, pripažįstant civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 2 d.), tačiau ir tokiu atveju ieškinio dalis dėl teisės į žalos atlyginimą paprastai išsprendžiama baudžiamojoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2009-10-20 baudžiamoje byloje 2K-400/2009). Nurodyta išimtis taikytina, jeigu civilinio ieškinio negalima tiksliai apskaičiuoti, neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, taip pat jeigu neišspręstas turtinės žalos dydžio klausimas neturi įtakos kaltinamojo nusikalstamos veikos kvalifikavimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-26 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-317-697/2015).

4119.

42Byloje nustatyta, kad Utenos apylinkės Utenos rūmų nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-6-373/2018, A. A., A. Š., I. Š., E. B., D. Ž. pripažinti kaltais padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 187 straipsnio 1 dalyje, 259 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 1 dalyje, BK 24 straipsnio 6 dalyje, 259 straipsnio 2 dalyje.

4320.

44Apeliantė baudžiamojoje byloje buvo pateikusi 15200 Eur dydžio civilinį ieškinį, tačiau baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nebuvo galimybės tiksliai nustatyti civilinio ieškinio dydį. Esant šioms aplinkybėms, teismas nuosprendžiu pripažino civilinei ieškovei teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl jo dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nuosprendis įsiteisėjo 2018-03-26.

4521.

46Pagal kasacinio teismo praktiką civiliniam ieškovui pripažinus teisę į ieškinio patenkinimą ir perdavus ieškinio dydžio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka, atskira civilinė byla neužvedama, bet, įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva tęsiamas procesas pagal CPK taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-05-09 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-147-648/2018).

4722.

48Teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos tiesioginės turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

4923.

50Taigi, net ir taikant BPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatytą išimtį, civilinės atsakomybės sąlygas nustato teismas, priimantis apkaltinamąjį nuosprendį. Apkaltinamuoju nuosprendžiu baudžiamojoje byloje nustatytos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos (žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp veikos ir žalos) yra prejudiciniai faktai, kurie civilinėje byloje neįrodinėjami. Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas ir CPK 182 straipsnio 3 punkte nurodant, kad nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje. Įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje privalomas teismui, nagrinėjančiam civilines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų civilinių teisinių padarinių. CPK 182 straipsnio 3 punkto norma taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio; tokiu reglamentavimu užtikrinamas visų asmenų lygybės įstatymui įgyvendinimas. Įsiteisėjusio procesinio dokumento negalima paneigti ar nuginčyti; teismo nuosprendžio prejudicinės galios taisyklė galioja ir teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

5124.

52Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju, atskira civilinė byla neturėjo būti užvedama, bet, įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva tęsiamas procesas dėl pareikšto civilinio ieškinio pagal CPK taisykles. Šiuo atveju ieškinį nagrinėja tas teismas, kuris nagrinėjo baudžiamąją bylą.

5325.

54Civilinio ieškovo statusą ieškovė įgyja ne nuo naujo ieškinio padavimo, o nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo procesinio sprendimo pripažinti ieškovu priėmimo momento. Nagrinėjamu atveju apeliantės teisė kreiptis į teismą ginant savo pažeistas teisės nėra pažeidžiama, nes šią savo teisę ji realizuoja baudžiamojoje byloje nustatyta tvarka.

5526.

56Šioje civilinėje byloje pateiktas ieškovės ieškinys, turi būti laikomas patikslintu ieškiniu baudžiamojoje byloje ir perduodamas nagrinėti į baudžiamąją bylą, kurioje ieškovei buvo pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą.

5727.

58Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama pirmosios instancijos nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 320 str., CPK 337 str. 1 d.).

5928.

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

61Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą, patikslinant nutarties rezoliucinę dalį, nurodant, kad ieškovės pateiktas ieškinys yra paliekamas nenagrinėtas, o perduodamas nagrinėti į baudžiamąją bylą, kurioje ieškovei pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė

... 4. 1.... 5. 2018 m. birželio 12 d. teisme priimtas ieškovės G. T. ieškinys atsakovams... 6. 2.... 7. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutartimi ieškovės... 8. 3.... 9. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenų matyti, kad... 10. 4.... 11. Teismas sprendė, kad civilinė byla pagal ieškovės G. T. ieškinį... 12. 5.... 13. Atskiruoju skundu apeliantė prašo panaikinti 2018 m. liepos 3 d. Utenos... 14. 6.... 15. Apeliantė mano, kad priimdamas skundžiamą nutartį, teismas apribojo... 16. 7.... 17. Ji pripažįsta, kad baudžiamojoje byloje Nr. N1-6-373/2018 nukentėjusiai G.... 18. 8.... 19. Apeliantės teigimu, kiekvienas asmuo, turi teisę kreiptis su ieškiniu... 20. 9.... 21. Kai nusikalstama veika nukentėjusiam padaroma žala, jis civilinį ieškinį... 22. 10.... 23. Teismas neteisus, konstatuodamas, kad nagrinėjamu atveju, nauja byla nebus... 24. 11.... 25. Mano, kad teismo veiksmus, kuriais ieškovės ieškinys paliktas nenagrinėtu,... 26. 12.... 27. A. D. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti... 28. 13.... 29. Nurodė, kad skundžiama nutartis, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 30. 14.... 31. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 15.... 34. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis iš... 35. 16.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. 17.... 38. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuriuo ieškovės ieškinys dėl... 39. 18.... 40. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas privalo išspręsti... 41. 19.... 42. Byloje nustatyta, kad Utenos apylinkės Utenos rūmų nuosprendžiu... 43. 20.... 44. Apeliantė baudžiamojoje byloje buvo pateikusi 15200 Eur dydžio civilinį... 45. 21.... 46. Pagal kasacinio teismo praktiką civiliniam ieškovui pripažinus teisę į... 47. 22.... 48. Teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra... 49. 23.... 50. Taigi, net ir taikant BPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatytą išimtį,... 51. 24.... 52. Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu... 53. 25.... 54. Civilinio ieškovo statusą ieškovė įgyja ne nuo naujo ieškinio padavimo, o... 55. 26.... 56. Šioje civilinėje byloje pateiktas ieškovės ieškinys, turi būti laikomas... 57. 27.... 58. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro... 59. 28.... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 61. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutartį iš esmės...