Byla AS-110-442/2019
Dėl neturtines žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. L. skundą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grūstė“ dėl neturtines žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas E. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į teismą prašydamas priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Grūstė“ 500 Eur neturtinei žalai atlyginti.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. lapkričio 18 d. nuėjęs į valgyklą negavo savo maisto davinio. UAB „Grūstė“ darbuotojos jam pasakė, jog jis turi badauti ir neduos maisto davinio. Dėl UAB „Grūstė“ darbuotojų veiksmų patyrė neturtinę žalą.

6II.

7Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. gruodžio 3 d. nutartimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškėjo skundą atsisakė priimti ir įsiteisėjus teismo nutarčiai nutarė skundą grąžinti pareiškėjui.

8Teismas nurodė, kad teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. Vadovaujantis ABTĮ 3 bei 17 straipsniais, administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš viešosios teisės normų reguliuojamų santykių, pagrįstų šių santykių subjektų pavaldumu, o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis). Specialioji teisėjų kolegija ne kartą yra nurodžiusi, kad administracinių teismų kompetencijai priskiriami ginčai dėl teisės viešojo administravimo srityje, o bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjami ir tokie civiliniai ginčai, kurie susiję su administraciniais teisiniais santykiais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalis). ABTĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

9Teismo vertinimu, iš teismui teikiamo skundo turinio akivaizdu, kad pareiškėjas reikalavimus dėl žalos atlyginimo kildina iš juridinio asmens, kuris nėra viešojo administravimo subjektas, darbuotojų veiksmų ir reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo reiškia ūkio subjektui vykdančiam ūkinę komercinę veiklą. Taigi ginčas kilo ne iš administracinių teisinių santykių viešojo administravimo srityje, o iš civilinių teisinių santykių, todėl toks skundas nepriskirtinas nagrinėti administraciniam teismui. Kadangi pareiškėjas prašo priteisti neturtinę žalą iš ūkio subjekto, vykdančio ūkinę komercinę veiklą ir šiuos teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normos, skundas nepriskirtinas nagrinėti administraciniam teismui, todėl pareiškėjas dėl neturtinės žalos priteisimo gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Teismas skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

10III.

11Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. nutartį.

12Pareiškėjas nurodo, kad jo keliamas ginčas yra mišrus, todėl teismas turi perduoti jo skundą pagal kompetenciją. UAB „Grūstė“ maitinimo finansavimą gauna iš Kalėjimų departamento ir Teisingumo ministerijos, t. y. iš valstybės biudžeto. Taigi pareiškėjui priklausantis maisto davinys finansuojamas iš viešojo administravimo subjekto.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekia, kad jam būtų priteistas neturtinės žalos atlyginimas dėl UAB „Grūstė“ darbuotojų neteisėtų veiksmų.

17Vadovaujantis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalimi, administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus, o pagal ABTĮ 18 straipsnio 1 dalį administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

18Pagal bendrąją taisyklę ginčai dėl žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Teisėjų kolegija akcentuoja, kad administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis).

19Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjas skundo reikalavimą dėl žalos atlyginimo kildina iš UAB „Grūstė“, kuri nėra viešojo administravimo subjektas, darbuotojų veiksmų, pagrįstai konstatavo, jog ginčas kilo ne iš administracinių teisinių santykių viešojo administravimo srityje, o iš civilinių teisinių santykių, todėl toks skundas nepriskirtinas nagrinėti administraciniam teismui. Pažymėtina, jog iš esmės analogiškoje situacijoje taip pat konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. sausio 15 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-56-525/2019 ir 2019 m. sausio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-94-525/2019, kuriose prašomos atlyginti žalos atsiradimas taip pat buvo siejamas su UAB „Grūstė“ veiksmais.

20Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo pareiškėjo keliamą ginčą, tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde išdėstytais argumentais pagrindo nėra.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo E. L. atskirąjį skundą atmesti.

23Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai