Byla A-143-364-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Martynui Žilinskui, atsakovo atstovei Agnei Pimpytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Auksinis varnas“ (toliau – pareiškėjas, UAB „Auksinis varnas“, apeliantas) skundu (T 1, b. l. 3 – 11) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pakeisti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – atsakovas, Valstybinė mokesčių inspekcija) 2006 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 69-130, kuriuo patvirtinta trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 17-2-198 dalis dėl 173 081 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 115 438,75 Lt PVM delspinigių ir 23 042 Lt šio mokesčio baudos, į sprendimą netvirtinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akto Nr. 07-05-32-117.

5Pareiškėjas nurodė, kad pagal bankrutuojančios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Astorija management“ (toliau – BĮ UAB „Astorija management“) pateiktas PVM sąskaitas – faktūras sumokėjo pirkimo PVM, todėl turi teisę į PVM atskaitą. Teigė, jog mokesčių administratoriui pateikė visas sutartis bei papildomus susitarimus, pasirašytus su BĮ UAB „Astorija management“, visas šios įmonės išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus bei visus mokėjimo pavedimus, pagal kuriuos į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą įmokėjo visas sumas už suteiktas paslaugas. Pabrėžė, kad ūkinės operacijos tarp UAB „Auksinis varnas“ ir BĮ UAB „Astorija management“ yra įvykusios, jis patyrė išlaidas, o ūkinės operacijos yra patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais. Be to, UAB „Auksinis varnas“ negali būti atsakinga dėl BĮ UAB „Astorija management“ darbuotojų veikos ar svarbios informacijos nutylėjimo. Teigė, jog elgėsi sąžiningai, nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su ginčijama ūkine operacija.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 37 – 43) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, jog UAB „Auksinis varnas“ 1999 – 2002 m. UAB „Astorija management“ vardu išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis pagrindė deklaruotą 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. spalio mėnesių PVM atskaitą ir 1999 – 2001 m. sąnaudas. 1999 m. UAB „Astorija management“ vardu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros buvo įsigytos ne UAB „Astorija management“, o kitos įmonės vardu. Pareiškėjas kartu su atsikirtimais dėl 2003 m. gegužės 13 d. patikrinimo akto pateikė perrašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurios išrašytos jau ant UAB „Astorija management“ vardu įsigytų SAD blankų,

8Nerijaus Pukio vardu, nurodyta jų išrašymo data – 2002 m. kovo 14 d. UAB „Astorija management“ vardu 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. balandžio mėnesių PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti asmenys, kurių vardu pasirašytos šios sąskaitos, t. y. Š. V. ir R. J., SAD blankų išrašymo metu bendrovėje nedirbo. Pateiktuose UAB „Astorija management“ vardu išrašytuose dokumentuose neatsispindi faktiškai įvykusios ūkinės operacijos, nes daugelis PVM sąskaitų – faktūrų išrašytos žymiai ankstesnėmis datomis, negu surašyti aktai dėl produkcijos perdavimo – priėmimo. Pareiškėjas taip pat pateikė 1999 m. rugsėjo 29 d. paslaugų pardavimo sutartį, kurios suma 58 700 Lt ir kuria UAB „Astorija management“ įsipareigojo sudaryti atrankinio tyrimo programą, spausdinti, platinti anketas, rinkti ir analizuoti informaciją. Pareiškėjas taip pat pateikė UAB „Astorija management“ vardu išrašytą 1999 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą LAB Nr. 5752630 bei 1999 m. rugsėjo 30 d. darbų atlikimo aktą. Atsakovas pažymėjo, jog iš patikrinimui pateiktos medžiagos matyti, kad toks didelis darbų kiekis, reikalaujantis didelių darbo sąnaudų, negalėjo būti atliktas per vieną dieną. Be to, iš patikrinimo metu surinktos informacijos matyti, kad patikrinimo medžiagoje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas žinojo (turėjo galimybę žinoti) apie kontrahento nesąžiningus veiksmus. Pareiškėjas į buhalterinę apskaitą įtraukė PVM sumas, nurodytas jau po 2002 m. balandžio 7 d., t. y. kai UAB „Astorija management“ buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, nors apie jos išregistravimą 2002 m. balandžio 27 d. buvo paskelbta „Valstybės žinių“ Informaciniame pranešime Nr. 34. Atsakovo nuomone, pareiškėjas turėjo galimybę žinoti, kad jo kontrahentas nesumokėjo pardavimo PVM, todėl elgėsi nesąžiningai ir prarado teisę į PVM atskaitą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 4, b. l. 82) prašė skundo nepatenkinti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu

13(T 4, b. l. 111 – 113) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi PVM įstatymo 3 straipsniu, 18 straipsniu (1998 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII-843 redakcija), 26, 28 straipsniais, Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsniu. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 1999 – 2002 m. į buhalterinę apskaitą įtraukė UAB „Astorija management“ vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras bei jomis pagrindė bendrovės deklaruotą 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. spalio mėnesių pirkimo PVM

15ir 1999 – 2001 m. sąnaudas. UAB „Astorija management“ vardu 1999 m. rugpjūčio – 2002 m. balandžio mėnesiais išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti asmenys, kurių vardu šios sąskaitos pasirašytos, t. y. Š. V. ir R. J., SAD blankų išrašymo metu bendrovėje nedirbo. PVM sąskaitose – faktūrose prie šių asmenų pavardžių pasirašė Rimas Truncė. UAB „Astorija management“ vardu išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos šios paslaugos: sieninių plakatų, reklaminių lankstinukų ir kortelių, reklaminių lapelių spausdinimas, atrankinio tyrimo programos sudarymas, anketų pagaminimas ir platinimas, informacijos rinkimas ir analizė, kalendoriukų spausdinimas ir jų išnešiojimas. Patikrinęs UAB „Astorija management“, mokesčių administratorius nustatė, kad bendrovė neturėjo nei darbo, nei materialinių išteklių veiklai vystyti. Be to, daugelis pateiktų UAB „Astorija management“ PVM sąskaitų – faktūrų išrašytos žymiai ankstesnėmis datomis, negu surašyti aktai dėl produkcijos perdavimo – priėmimo. Teismo nuomone, šių įrodymų visuma patvirtina mokesčių administratoriaus išvadą, jog ūkinės operacijos tarp pareiškėjo bei UAB „Astorija management“ neįvyko, todėl šiomis neįvykusiomis ūkinėmis operacijomis, vadovaujantis PVM įstatymo 3 straipsniu, nebuvo sukurtas PVM objektas, pirkimo PVM nuo šių operacijų vertės buvo išskirtas ir įtrauktas į atskaitą neteisėtai. Įrodymų, patvirtinančių įvykusių ūkinių operacijų realumą, pareiškėjas nepateikė. Atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies nuostatą, laikytina, kad pareiškėjas nepaneigė mokesčių administratorių išvadų bei neįrodė, jog realiai įvyko ūkinės operacijos. Teismas pažymėjo, kad patikrinimo metu surinkti įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas turėjo galimybę žinoti apie kontrahento nesąžiningus veiksmus. Jis turėjo galimybę patikrinti, kodėl UAB „Auksinis varnas“ pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose direktoriumi nurodytas Š. V., nors, pagal valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos Įmonių registracijos skyriaus duomenis, UAB „Astorija management“ administracijos vadovas yra R. Truncė. Pareiškėjas taip pat turėjo galimybę patikrinti, kas turi teisę atstovauti UAB „Astorija management“, išrašyti bei pasirašyti jos vardu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus. Nei vieno iš šių veiksmų, kurių atlikimas priklausė nuo pareiškėjo valios ir kuriuos analogiškoje situacijoje būtų atlikęs rūpestingas mokesčių mokėtojas, pareiškėjas neatliko, todėl teismas padarė išvadą, kad tenkinti skundą pagrindo nėra.

16III.

17Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 4, b. l. 116 – 126) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „Astorija management“ darbuotojų veikos ar svarbios informacijos nutylėjimo. Elgėsi sąžiningai, nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su ginčijama ūkine operacija. Net ir tais atvejais, kai specialųjį apskaitos dokumentą pasirašo įmonėje nedirbantis asmuo, toks dokumentas turės juridinę galią ir suteiks teisę į PVM atskaitą jo gavėjui, kadangi pagrindinė apskaitos dokumento paskirtis yra patvirtinti ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį.

192. Tiek susijusiuose tyrimuose bei bylose buvo nustatyta, tiek ir pats mokesčių administratorius ne kartą vienareikšmiškai pripažino, kad aktualiu laikotarpiu UAB „Astorija management“ vykdė veiklą, o ūkinės operacijos tarp šios įmonės ir jo buvo realios. Šiame mokestiniame ginče buvo ignoruojami Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti principai, nepaisoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimų.

203. Formalūs dokumentų datų (t. y. skaičių) neatitikimai, kurie vertintini kaip gramatinės klaidos, neturi ir negali turėti lemiamos įtakos sprendžiant dėl teisės į PVM atskaitą ribojimo (Mokesčių administravimo įstatymo 6, 10 str.).

214. Išvados, kad mokesčio mokėtojas privalo užtikrinti kitos sandorio šalies veiksmų teisėtumą ir pašalinti bet kokias prielaidas apgaulingiems komercijos partnerio veiksmams, nepagrįstos teisės normomis ir prieštarauja geros moralės principui. Ne jo pareiga yra įrodyti, kad jis neturėjo galimybės žinoti apie UAB „Astorija management“ veiklos neteisėtumą.

225. Mokesčių administratoriui pateikė visus dokumentus, patvirtinančius, jog UAB „Astorija management“ sumokėjo už suteiktas paslaugas. Ūkinių operacijų turinys patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais.

236. Apeliacinio skundo pagrįstumą patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 13 str.).

24Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l. 135 – 141) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

25Atsakovas, pakartodamas atsiliepimo į skundą argumentus, nurodo, kad visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l. 134) prašo apeliacinio skundo nepatenkinti.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais motyvais.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Nagrinėjamas mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal BĮ UAB „Astorija management“ vardu jam išrašytas nuo 1999 m. rugpjūčio 30 d. iki 2002 m. lapkričio mėn. PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias pareiškėjas pirko iš nurodytos bendrovės paslaugas dėl reklaminių lapelių, įvairių kalendoriukų bei plakatų spausdinimo bei šios produkcijos išnešiojimo gyventojams ir organizacijoms. Kolegija pažymi, kad sprendžiant šį ginčą būtina vadovautis nurodytų ūkinių operacijų metu galiojusiomis materialinės teisės normomis (PVM įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo), reglamentavusiomis PVM atskaitos teisinius santykius, bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, bylos Nr. 1.3.1.4), kurioje pateiktas šių normų taikymo išaiškinimas (ABTĮ 13 str.).

32Nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pasisakyta dėl aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant dėl mokesčio mokėtojo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal prekių pardavėjo jam išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Tai yra prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos –faktūros) turėjimas, šiame dokumente atvaizduotos ūkinės operacijos realus atlikimas bei mokesčio mokėtojo (prekių pirkėjo) sąžiningumas.

33Aptariamoje nutartyje yra nurodyta, jog prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti yra mokesčio mokėtojo atlikti prekės įsigijimo ir su šia preke sukurtos pridėtinės vertės realizavimo veiksmai. Mokesčio mokėtojas turi įsigyti prekę ar paslaugą ir ją panaudoti PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. Prekės ar paslaugos įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi būti realus, t.y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose. Šioje nutartyje taip pat pažymėta, kad įstatymo reikalavimus atitinkančios PVM sąskaitos-faktūros buvimas laikytinas teisės į PVM atskaitą tinkamo realizavimo sąlyga, kuri pati savaime dar nepatvirtina teisės į PVM atskaitą buvimo. Ši teisė, be kitų aplinkybių, gali būti įgyvendinta tik egzistuojant minėtų elementų visumai – teisės į PVM atskaitą prielaidai ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygai, iš kurių neabejotinai pirmenybė yra teiktina pirmajai, atspindinčiai pačią PVM sistemos esmę. Taigi konstatuotina, kad prekių pirkėjo turimos PVM sąskaitos-faktūros rekvizitų trūkumai (neatitikimai realybėi) nepanaikina teisės į PVM atskaitą, jeigu joje (PVM sąskaitoje-faktūroje) atvaizduota operacija realiai buvo atlikta.

34Kolegija pažymi, kad trečiojo suinteresuoto asmens 2005 m. spalio 4 d. patikrinimo akte nurodyti minėtų PVM sąskaitų-faktūrų rekvizitų trūkumai (šių sąskaitų-faktūrų išrašymas įmonėje nedirbančių asmenų, šių asmenų bei sąskaitas-faktūras pasirašiusių asmenų neatitikimas, sąskaitų-faktūrų išrašymo datos neatitikimas laikui, kai tariamai buvo įvykdytos atitinkamose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos) yra įrodyti mokesčių administratoriaus surinktais įrodymais. Šių trūkumų iš esmės neginčija ir pareiškėjas. Todėl, pagal aukščiau nurodytus išaiškinimus, šios PVM sąskaitos-faktūros galėtų būti pagrindu pripažinti pareiškėjo teisę į jose nurodyto pirkimo PVM atskaitą tik tuo atveju, kai patikimais ir pakankamais įrodymais būtų įrodyta, kad šiose sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai įvyko būtent tarp šių kontrahentų ir tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos aptariamose sąskaitose-faktūrose. Kolegija taip pat pažymi, kad esant nurodytai situacijai (kai PVM sąskaitų-faktūrų rekvizitų trūkumai yra nustatyti) pastarosios bylai reikšmingos aplinkybės įrodinėjimo našta yra perkeliama mokesčių mokėtojui (pareiškėjui).

35Taigi nagrinėjamoje byloje lemiamą reikšmę turi esančių įrodymų dėl minėtose sąskaitose-faktūrose nurodytų ūkinių operacijų realumo įvertinimas jų pakankamumo bei patikimumo aspektais. Kolegija pažymi, kad šiuo klausimu teismas (kolegija) negali remtis pareiškėjo nurodytomis išvadomis, pateiktomis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. nutartyje (administracinėje byloje Nr. A10-1205/2006) kaip ir negali tiesiogiai remtis kitokiomis (skirtingomis) išvadomis, nurodytomis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 10 d. nutartyje (administracinėje byloje Nr. A7-785/2006), nes įrodymų įvertinimo klausimas (be išimčių, numatytų ABTĮ 58 str. 2 d.) yra sprendžiamas kiekvienoje administracinėje byloje individualiai (ABTĮ 57 str. 6 d.).

36Patikrinusi bylą įrodymų įvertinimo aspektu, kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, leidžiančių paneigti mokesčių administratoriaus pateiktus įrodymus apie BĮ UAB „Astorija management“ (pareiškėjo kontrahento) galimybes įvykdyti nurodytose PVM sąskaitose-faktūrose atvaizduotų ūkinių operacijų nebuvimą, ir daryti išvadą, jog šios ūkinės operacijos tarp pareiškėjo ir BĮ UAB „Astorija management“ realiai įvyko.

37Todėl pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas kolegijos pripažintinas iš esmės pagrįstu.

38Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Auksinis varnas“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad pagal bankrutuojančios įmonės uždarosios... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 37 – 43) prašė skundą atmesti... 7. Atsakovas nurodė, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, jog UAB „Auksinis... 8. Nerijaus Pukio vardu, nurodyta jų išrašymo data – 2002 m. kovo 14 d. UAB... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 4, b. l. 82) prašė... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu... 13. (T 4, b. l. 111 – 113) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 14. Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi PVM įstatymo 3 straipsniu, 18... 15. ir 1999 – 2001 m. sąnaudas. UAB „Astorija management“ vardu 1999 m.... 16. III.... 17. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 4, b. l. 116 – 126) prašo panaikinti... 18. 1. Nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „Astorija management“... 19. 2. Tiek susijusiuose tyrimuose bei bylose buvo nustatyta, tiek ir pats... 20. 3. Formalūs dokumentų datų (t. y. skaičių) neatitikimai, kurie vertintini... 21. 4. Išvados, kad mokesčio mokėtojas privalo užtikrinti kitos sandorio... 22. 5. Mokesčių administratoriui pateikė visus dokumentus, patvirtinančius, jog... 23. 6. Apeliacinio skundo pagrįstumą patvirtina Lietuvos vyriausiojo... 24. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l. 135 – 141) prašo... 25. Atsakovas, pakartodamas atsiliepimo į skundą argumentus, nurodo, kad... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 4, b. l.... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad sutinka su atsakovo atsiliepime į... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Nagrinėjamas mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės atskaityti... 32. Nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pasisakyta... 33. Aptariamoje nutartyje yra nurodyta, jog prielaida teisei į PVM atskaitą... 34. Kolegija pažymi, kad trečiojo suinteresuoto asmens 2005 m. spalio 4 d.... 35. Taigi nagrinėjamoje byloje lemiamą reikšmę turi esančių įrodymų dėl... 36. Patikrinusi bylą įrodymų įvertinimo aspektu, kolegija konstatuoja, kad... 37. Todėl pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas kolegijos... 38. Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą... 42. Nutartis neskundžiama....