Byla 2-290-91/2012

Nustatė

1Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ prašo teismo nustatyti faktą, kad AB „Lietuvos dujos“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 333 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Sporto gatvėje, Marijampolės mieste, (unikalus Nr. 4400-2211-8234).

2Suinteresuotieji asmenys Marijampolės savivaldybė ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriam neprieštarauja.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Nustatyta, kad 2001 m. kovo 30 d. Sporto gatvėje, Marijampolės mieste, pastatytas ir perduotas eksploatuoti 333 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdynas. Nuo šio momento šiuos tinklus eksploatavo, valdė, naudojo, jais rūpinosi ir tvarkė, prižiūrėjo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas. Pagal anksčiau galiojusias įstatymines nuostatas šis dujų vamzdynas ir jo eksploatacijai būtini inžineriniai tinklai nekilnojamojo turto registre nebuvo registruojami, pakako šio turto registro dujas tiekiančioje įmonėje. Detalus dujų tinklų aprašymas (statinio duomenys ir statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys) yra pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, inžinerinę dokumentaciją šiems dujotiekio tinklams, buvo atlikti kadastriniai matavimai 2011-09-07, tačiau nėra įregistruotas šio turto statusas: neįregistruotas turto savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Šios aplinkybės patvirtinamos pateiktais rašytiniais įrodymais: dujotiekio priėmimo eksploatacijon aktas (b.l. 6), paskyra pavojingiems su dujomis darbams atlikti (b.l. 7), dujotiekio tinklo pasas (b.l. 8), žinios apie atliktus darbus (b.l. 9), nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla (b.l. 10-13).

5Įstatymo nustatyta tvarka (CPK 532 str.) duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, negauta.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo 333 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Sporto gatvėje, Marijampolės mieste, ( unikalus Nr. 4400-2211-8234), kadangi šį statinį įgijo sąžiningai, teisėtai, kaip savo valdė nepertraukiamai ne mažiau kaip 10 metų (CK 4.68-4.71 str.).

7Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 str., įgyjamąją senatį reglamentuojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus.

8Iš pareiškėjo turėtos pašto išlaidos neviršija dešimt litų, valstybei nepriteistinos (CPK 93, 96 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270, 533 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Nustatyti, kad AB „Lietuvos dujos“, į/k 120059523, įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 333 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Sporto gatvė, Marijampolės mieste, (unikalus Nr. 4400-2211-8234).

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai