Byla 2-111-393/2013
Dėl globėjo atleidimo nuo pareigų ir naujo rūpintojo paskyrimo pagal pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotais asmenimis A. V. ir M. V

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Daivai Gorochovenkienei, suinteresuotam asmeniui A. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl globėjo atleidimo nuo pareigų ir naujo rūpintojo paskyrimo pagal pareiškėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotais asmenimis A. V. ir M. V..

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškimu prašoma atleisti M. V., a.k. ( - ) nuo V. V., a. k. gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų ir jo nuolatiniu rūpintoju paskirti A. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ) Pakeisti V. V. globos (rūpybos) vietą iš buvusios vietos pas M. V. į naują vietą – rūpintojo A. V. gyvenamojoje vietoje. Pakeisti išieškotoją M. V. į naują išieškotoją – A. V., a. k. ( - ) išieškojimui, priteisto išlaikymo iš A. V., a. k. ( - ) ir M. V., a. k. ( - ) Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. sprendimu nepilnamečiui V. V. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės.

5Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad po tėvų valdžios apribojimo nepilnamečio V. V., nuolatiniu globėju paskirtas M. V.. Jis buvo paskirtas uzufrukto teise tvarkyti priteistą išlaikymą iš nepilnamečio tėvų. Nepilnamečio V. V. globėjas G. V. 2013 m. sausio 8 d. pranešė VTAS, kad jis išvyksta gyventi ir dirbti į Vokietiją ir dėl objektyvių priežasčių toliau negali rūpintis broliu V., prašė pakeisti globėją. Atsižvelgiant į tai, 2013-01-11 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nepilnamečiam V. V. paskirtas laikinas rūpintojas A. V.. Prašo pareiškimą tenkinti. A. V. yra tinkamas būti rūpintoju.

6Suinteresuotas asmuo A. V. su pareiškimu sutinka, prašo jį patenkinti.

7Suinteresuotas asmuo M. V. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį jam pranešta tinkamai (b. l. 44).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš 2011 m. sausio 5 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo matyti, kad juo neterminuotai apribota A. V. ir M. V., motinos ir tėvo valdžia nepilnamečio vaiko V. V. atžvilgiu, nustatyta V. V., nuolatinė globa, nuolatiniu globėju paskirtas M. V.. Iš M. V. ir A. V. jų nepilnamečiam sūnui V. V., priteistas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis – po 195 litus iki jo pilnametystės išieškant juos globėjui, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (b. l. 12-15). Gimimo akto įrašas patvirtina, kad V. V. yra gimęs ( - ) (b. l. 6).

10Globėjas ar rūpintojas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.246 straipsnio 2 dalis, Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 494 straipsnio 1 dalis). Kadangi M. V. dėl objektyvių priežasčių – nes išvyko gyventi į Vokietiją, negali atlikti globėjo pareigų, šis nuolatinis globėjas atleistinas nuo pareigų ir paskirtinas kitas rūpintojas – A. V.. Nepilnamečio rūpybos vieta nustatytina A. V. gyvenamojoje vietoje (CK 3.243 straipsnio 4 dalis, 3.265 straipsnio 3 punktas). Pakeitus nepilnamečio rūpintoją, jam išlaikytinas ir išlaikymas iš M. V. ir A. V..

11Teismo sprendimai ir nutartys dėl globėjo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, vykdomi skubiai (CPK 496 straipsnis).

12Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 508 straipsniais, teisėja

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti.

14Atleisti M. V., a.k. ( - ) nuo V. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų ir jo nuolatiniu rūpintoju paskirti A. V., a. k. ( - ) gyv. ( - )

15Pakeisti V. V. globos (rūpybos) vietą iš buvusios vietos pas M. V. į naują vietą – rūpintojo A. V. gyvenamojoje vietoje.

16Pakeisti išieškotoją M. V. į naują išieškotoją – A. V., a. k. ( - ) išieškojimui, priteisto išlaikymo iš A. V., a. k. ( - ) ir M. V., a. k. ( - ) Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. sprendimu nepilnamečiui V. V. po 195 litus, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės.

17Nutartį vykdyti skubiai.

18Dėl nutarties per 7 dienas gali būti paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą. Atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai