Byla e2-33559-465/2016
Dėl draudiminės išmokos sumos grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Andriui Rasimavičiui,

3dalyvaujant ieškovo AAS „BTA Insurance Company“ veikiančio per AAS „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje atstovui advokatui Martynui Stankevičiui,

4atsakovo V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ atstovei advokato padėjėjai Elžbietai Tumko,

5teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AAS „BTA Insurance Company“ veikiančio per AAS „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje ieškinį atsakovui V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ dėl draudiminės išmokos sumos grąžinimo,

Nustatė

6teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AAS „BTA Insurance Company“ veikiančio per AAS „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje ieškinį atsakovui V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ dėl draudiminės išmokos sumos grąžinimo.

7Teismo posėdžio metu šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir bylą nutraukti. Nurodė, kad šalims žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Ieškovas prašo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

8Šalių prašymas tenkinamas, tvirtinama šalių pateikta taikos sutartis.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sutinkamai su CK 6.985 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

10Teismui pateiktos tvirtinti 2016-10-25 taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, nepažeidžia kitų asmenų teisių, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983-6.986 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str. 2 d.).

11Bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos (( - ) str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d.).

12Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, ieškovui AAS „BTA Insurance Company“ veikiančio per AAS „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio – 4,50 EUR.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

15prašymą patenkinti.

16Patvirtinti 2016-10-25 tarp ieškovo AAS „BTA Insurance Company“ veikiančio per AAS „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje, kodas 300665654, atstovaujamo advokato Martyno Stankevičiaus, veikiančio pagal atstovavimo sutartį, ir atsakovo - V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“, į. k. 125635713, atstovaujamos advokato padėjėjos Elžbietos Tumko, toliau kartu „Šalys“, taikos sutartį, kuria susitarė užbaigti Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-33559-465/2016 (toliau – Bylą), iškeltą pagal ieškovo ieškinį pareikštą atsakovui dėl draudiminės išmokos sumos grąžinimo šiomis šalių taikos sutarties sąlygomis:

  1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti 60,00 EUR žalai atlyginti į AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą Lietuvoje, kodas 300665654, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, a/s LT667300010104742863, įmokos kodas: 73473, AB "Svvedbank", banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis "regresas RI6/0007165" iki 2016-11-15.
  2. Ieškovas atsisako nuo procesinių palūkanų ir likusių reikalavimų.
  3. Ieškovas ir atsakovas atsisako bet kokių reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su jų atstovų teisines pagalbos apmokėjimu ir bet kokias kitas bylinėjimosi išlaidas.

17Civilinę bylą nutraukti.

18Grąžinti ieškovui AAS „BTA Insurance Company“ veikiančiam per AAS „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje, kodas 300665654, 4,50 EUR (keturis eurus 50 ct) žyminio mokesčio, išaiškinant, kad šį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai