Byla 2-648/2014
Dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Terra magna“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties dalies, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo valstybės įmonės „Valstybės turto fondas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inresa“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Terra magna“, dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas VĮ „Valstybės turto fondas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Inresa“, kuriuo prašė nutraukti jo ir atsakovo 2013 m. balandžio 10 d. pasirašytą Privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 19-2013; taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Inresa“ Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ „Valstybės turto fondas“, naudai lopšelio-darželio pastatą, kiemo rūsį, sandėlį, 11 pavėsinių, kiemo statinius, esančius ( - ), Vilniuje, su visais atsakovo padarytais pagerinimais, kurių negalima atskirti be žalos šiam turtui; priteisti atsakovui UAB „Inresa“ iš ieškovo VĮ „Valstybės turto fondas“ 293 809,52 Lt. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nurodyto nekilnojamojo turto areštą (1 – 5 b. l.).

5Ieškovas nurodė, kad 2013 m. balandžio 10 d. su atsakovu UAB „Inresa“ pasirašė Privatizavimo objekto (Lopšelio – darželio ir kt. statinių, esančių Vilniuje, ( - )) pirkimo – pardavimo sutartį, kurios 4 punkte buvo nurodyta visa privatizavimo objekto ir žemės sklypų kaina, kurią pasiūlė atsakovas (1 511 111 Lt) , iš jų privatizavimo objekto kaina – 323 809,52 Lt, žemės sklypo kaina – 1 187 301,59 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovui sumokėjus visą privatizavimo objekto kainą (323 809,52 Lt), ieškovas 2013 m. birželio 5 d. Privatizavimo objekto (ilgalaikio materialiojo turto) nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktu perdavė, o atsakovas nuosavybėn priėmė pastatus ir statinius Vilniuje, ( - ), įgytus minėta Privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo sutartimi, pagal kurios 8 punktą atsakovas įsipareigojo visiškai apmokėjęs privatizavimo objektą per 30 dienų sumokėti visą žemės sklypo Vilniuje, ( - ), pardavimo kainą –

61 187 301,59 Lt, ir pasirašyti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau atsakovas šių įsipareigojimų neįvykdė, į ieškovo reikalavimus įvykdyti sutartį nereagavo, todėl 2013 m. balandžio 10 d. Privatizavimo objekto (Lopšelio – darželio ir kt. statinių, esančių Vilniuje, ( - )) pirkimo – pardavimo sutartis nutrauktina.

7Ieškovas teigė, kad nuo jo ieškinio pateikimo teisme iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nagrinėjamoje byloje gali praeiti daug laiko, o atsakovas, sužinojęs apie ieškinį, gali imtis nesąžiningų veiksmų, t. y. grąžintiną valstybei turtą gali perleisti, išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu pakeisti jo teisinę būklę, dėl ko gali būti apsunkintas ar neįmanomas galimas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl byloje taikytinos ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės – ginčo turto areštas.

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovo UAB „Inresa“ turtą, esantį Vilniuje, ( - ) – pastatą lopšelį darželį, kiemo rūsį, sandėlį, 11 pavėsinių, kiemo statinius (28 – 29 b. l.). Ši nutartis įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 14 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus ją nepakeistą (133 – 135 b. l.).

9Ieškovas 2013 m. spalio 11 d. padavė apygardos teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, t y. areštą negyvenamosios patalpos, esančios Vilniuje, ( - ), bei butų Vilniuje, ( - )-2, ( - )-3, ( - )-4, ( - )-5, ( - )-6, ( - )-7, ( - )-8, ( - )-9; ( - )-10, ( - )-11, ( - )-12, ( - )-13, ( - )-14, ( - )-15, bei įtraukti trečiuoju asmeniu į bylos nagrinėjimą UAB „Terra magnum“, kurios naudai yra įkeistas ginčo turtas ir kuri jau perėmė nuosavybėn dalį patalpų ginčo pastate, nes būsimas teismo sprendimas turės įtakos ir šio asmens teisėms ir pareigoms (34 – 36 b. l.).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 15 d. nutartimi patenkino ieškovo VĮ „Valstybės turto fondas“ prašymą, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuodamas atsakovo UAB „Inresa“ turtą – pastato lopšelio – darželio negyvenamąsias patalpas, pažymėtas plane nuo R1 -1 iki R1-5, R2-1, nuo 1-1 iki 1-28, esančias ( - )-1, Viliuje, butus Vilniuje, Brolių. g. 16-2, ( - )-3, ( - )-4, ( - )-5, ( - )-6, ( - )-7, ( - )-8, ( - )-9; ( - )-10, ( - )-11, ( - )-12, ( - )-13, ( - )-14, ( - )-15, bei įtraukdamas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu UAB „Terra magna“ (137 – 139 b. l.).

11Teismas nurodė, kad iš ieškovo prašymo turinio ir pateiktų dokumentų (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų, Hipotekos registro išrašų) matyti, kad atsakovui UAB „Inresa“ parduotame pastate lopšelyje – darželyje yra suformuoti atskiri nekilnojamojo turto vienetai – butai, kurių dalis yra perleisti UAB „Terra magna“ nuosavybėn (butai, esantys ( - )-9, Brolių 16-15, Brolių 16-14, Brolių 16-13, Brolių 16-12, Vilniuje); kiti yra įkeisti šiai įmonei (patalpos, pažymėtos nuo R1 iki R1-5, R2-1, nuo 1-1 iki 1-28, esančios ( - )-1, butai, esantys Brolių g.16-10, ( - )-11, ( - )-2, Brolių g.16-3, ( - )-4, ( - )-5, Brolių g.16-6, ( - )-7, Vilniuje). Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškiniu VĮ „Valstybės turto fondas“ siekia nutraukti privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su atsakovu UAB „Inresa“ 2013 m. balandžio 10 d., ir prašo taikyti restituciją bei priteisti iš atsakovo UAB „Inresa“ Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Valstybės turto fondo, nuosavybėn be kitų ir lopšelio-darželio pastatą, sprendė, kad netaikius ieškovo nurodomų laikinųjų apsaugos priemonių – butų, esančių pastate ( - ), Vilniuje, arešto, jie, kaip atskiri areštuoto pastato vienetai, gali būti perleisti trečiajam asmeniui, taigi galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų iš esmės neįmanomas, nes dalis minėtame pastate suformuotų butų jau yra parduoti UAB „Terra magna“, todėl ieškovo prašymas tenkintinas, o jo prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos (CPK 144 str., 145 str.).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Terra magna“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties dalį, kuria pritaikytas areštas butų, esančių Vilniuje, ( - ) – 9, ( - ) – 12; ( - ) – 13; ( - ) – 14; ( - ) – 15, ir šioje dalyje ieškovo prašymą taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones atmesti (153 – 155 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nurodytų butų atžvilgiu nesusijusios su būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymu nagrinėjamoje byloje, kadangi dalis ieškovo įsigytų ir areštuotų šioje byloje objektų yra perduota trečiojo asmens UAB „Terra magna“ nuosavybėn, o pastarajam nėra reiškiami ieškinio reikalavimai, todėl net ir patenkinus ieškovo ieškinį, restitucija galėtų būti pritaikyta tik tų nekilnojamųjų daiktų atžvilgiu, kurie priklauso atsakovui, bet ne trečiajam asmeniui;
  2. Teismas netinkamai pritaikė CPK 145 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad galimas atsakovui, tačiau ne trečiajam asmeniui priklausančio turto areštas, o teismas nusprendė areštuoti būtent atsakovui priklausantį turtą, tačiau neatkreipė dėmesio ir neįvertino to, kad penki ginčo objektai (butai) jau yra perleisti trečiajam asmeniui UAB „Terra magna“ nuosavybės teise.

13Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Terra magna“ atskirąjį skundą ieškovas VĮ „Valstybės turto fondas“ prašo jį atmesti (160 – 162 b. l.). Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi ieškovo prašymu areštavo atsakovui parduotą nekilnojamąjį turtą – lopšelio – darželio pastatą ir kt. statinius, esančius Vilniuje, ( - ), tačiau bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad atsakovas, pažeisdamas Privatizavimo objekto prikimo – pardavimo sutarties 13 punkto sąlygas, įtvirtinančias draudimą atsakovui disponuoti įsigytais pastatais iki visiško prievolių pagal šią sutartį įvykdymo, vykdė pagrindinio pastato (lopšelio – darželio) rekonstrukcijos darbus ir suformavo jame atskirus nekilnojamojo turto vienetus – butus, taip pat 2013 m. rugpjūčio 30 d. įkeitė pagrindinį pastatą ir jame esančius butus trečiajam asmeniui UAB „Terra magna“ ir dalį šių patalpų perleido minėto trečiojo asmens nuosavybėn. Ieškovo nuomone, atsakovui ir toliau perleidžiant butus ginčo pastate, 2013 m. rugsėjo 9 d. teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrintų galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo, nes visos patalpos ginčo pastate gali būti perleistos tretiesiems asmenims.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Pagal CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti atsakovo nekilnojamojo turto areštas.

17Teismų praktikoje nurodoma, kad teismas taiko konservacinės paskirties laikinąsias apsaugos priemones, kai byloje tikslinga užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 34).

18Byloje nustatyta, kad ieškovas VĮ „Valstybės turto fondas“ ir atsakovas UAB „Inresa“ 2013 m. balandžio 10 d. pasirašė Sutartį Nr. 19-2013 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“ (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo perduoti, o atsakovas – priimti nuosavybėn pastatus ir statinius, esančius Vilniuje, ( - ), tarp jų – pastatą lopšelį – darželį, unikalus Nr. 1097-7001-0014, pažymėtą plane 1C2p (toliau – ginčo pastatas). Sutarties 8 punktu šalys susitarė, kad pirkėjas (atsakovas) įsipareigoja pilnai apmokėjęs už Privatizavimo objektą Sutartyje nustatyta tvarka per 30 dienų sumokėti visą žemės sklypo Vilniuje, ( - ), kainą – 1 187 301,59 Lt, o Sutarties 9.2. punktu šalys nustatė, kad pardavėjas (ieškovas) turi teisę teismine tvarka šią sutartį nutraukti, jeigu pirkėjas (atsakovas) nevykdo šios sutarties 8 punkte prisiimtų įsipareigojimų sumokėti žemės sklypo kainą ir žemės sklypo parengimo išlaidas, o visa, kas buvo pardavėjo (ieškovo) perduota pirkėjui (atsakovui) pagal šią Sutartį iki jos nutraukimo, grąžinama pardavėjui su visais pirkėjo padarytais privatizavimo objekto pagerinimais, kurių negalima atskirti be žalos privatizavimo objektui (10 – 13 b. l.).

19Kilus teisminiam ginčui dėl Sutarties vykdymo, apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, areštuodamas atsakovo UAB „Inresa“ turtą Vilniuje, ( - ), tarp jo ir ginčo pastatą (28, 29 b. l.). Iškėlus bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl Sutarties nutraukimo, paaiškėjo, jog ginčo pastate yra suformuota 14 gyvenamosios paskirties patalpų, tarp jų butai, esantys Vilniuje, ( - ) – 9, ( - ) – 12; ( - ) – 13; ( - ) – 14; ( - ) – 15, kurių nuosavybės teisė, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, registruota trečiojo asmens UAB „Terra magna“ vardu, įregistravimo pagrindu nurodant 2013 m. rugpjūčio 29 d. Pirkimo – pardavimo sutartį (82 – 93, 115 – 117 b. l.).

20Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apygardos teismas turėjo pagrindo areštuoti ir trečiojo asmens UAB „Terra magna“ vardu įregistruotus butus Vilniuje, ( - ), esančius ginčo pastate, kuris buvo areštuotas 2013 m. rugsėjo 9 d. apygardos teismo nutarties pagrindu. Šią išvadą suponuoja tai, kad ieškovo ieškinio patenkinimo atveju apygardos teismas nutrauktų šalių Sutartį ir pritaikytų restituciją, o atsakovui kiltų pareiga grąžinti ieškovui turtą, gautą Sutarties pagrindu, taigi ir lopšelio – darželio pastatą, kuriame šiuo metu yra suformuoti trečiojo asmens UAB „Terra magna“ vardu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti butai. Todėl apygardos teismui nepritaikius skundžiama nutartimi minėtų butų arešto, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu bei nebūtų užtikrintas padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumas (CPK 144 str. 1 d.). Juolab kad apygardos teismas teisingai konstatavo, kad dalis minėtame pastate suformuotų butų jau yra perduoti trečiajam asmeniui UAB „Terra magna“.

21Neturi pagrindo apelianto atskirojo skundo argumentas, kad CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato tik atsakovui priklausančio turto areštą.

22Iš ieškinio turinio matyti, jog nagrinėjamu atveju trečiojo asmens UAB „Terra magna“ vardu įregistruotų butų areštas buvo būtinas pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, kadangi, ieškovas prašė nutraukti Sutartį ir taikyti restituciją (t. y. grąžinti ir ginčo pastatą, kuriame yra trečiojo asmens vardu įregistruoti butai), taigi laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su ieškovo pareikštais reikalavimais. Todėl apygardos teismas pagrįstai nustatė, jog nepritaikius apelianto vardu įregistruotiems butams laikinųjų apsaugos priemonių (arešto) galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

23Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

24Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pasikeitus aplinkybėms, apeliantas gali motyvuotai kreiptis į teismą su prašymu panaikinti ar pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, pateikdamas įrodymus apie jų panaikinimo faktinį pagrindą pagrindžiančias aplinkybes.

25Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas VĮ „Valstybės turto fondas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Ieškovas nurodė, kad 2013 m. balandžio 10 d. su atsakovu UAB „Inresa“... 6. 1 187 301,59 Lt, ir pasirašyti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį,... 7. Ieškovas teigė, kad nuo jo ieškinio pateikimo teisme iki teismo sprendimo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patenkino ieškovo... 9. Ieškovas 2013 m. spalio 11 d. padavė apygardos teismui prašymą taikyti... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 15 d. nutartimi patenkino ieškovo... 11. Teismas nurodė, kad iš ieškovo prašymo turinio ir pateiktų dokumentų... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Terra magna“ prašo panaikinti... 13. Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Terra magna“ atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas, byloje dalyvaujančių ar... 17. Teismų praktikoje nurodoma, kad teismas taiko konservacinės paskirties... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas VĮ „Valstybės turto fondas“ ir atsakovas... 19. Kilus teisminiam ginčui dėl Sutarties vykdymo, apygardos teismas 2013 m.... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apygardos teismas turėjo pagrindo... 21. Neturi pagrindo apelianto atskirojo skundo argumentas, kad CPK 145 straipsnio 1... 22. Iš ieškinio turinio matyti, jog nagrinėjamu atveju trečiojo asmens UAB... 23. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 24. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pasikeitus aplinkybėms, apeliantas gali... 25. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį....