Byla 2-123-228/2009

1procesinio sprendimo kategorija 111.3; 117.1; 119.10

2Utena

3Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovei Kristinai Latožienei, suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus atstovei Janinai Bruklienei, suinteresuotiems asmenims A. B. , G. R. ir K. P., rengiantis civilinės bylos pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui, A. B., K. P. ir G. R. dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, bylos nagrinėjimui iš esmės,

Nustatė

4Pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas viešąjį interesą – suinteresuoto asmens A. B. teises ir teisėtus interesus, prašė pripažinti A. B. neveiksniu, tuo tikslu prašė paskirti teismo psichiatrijos ekspertizę, kad nustatyti, ar A. B. serga kokia nors psichine liga ar silpnaprotyste, dėl kurios negalėtų suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Nurodė, kad A. B. jau 12 metų serga psichine liga – bipoline maniakine depresine psichoze, todėl jo veiksmai nuo depresijos, bejėgiškumo, nesugebėjimo savimi rūpintis pereina į agresyvią formą, kurios metu jis kelia pavojų aplinkinių žmonių saugumui.

5Pareiškėjas 2009-01-12 pateikė prašymą atsiimti pareiškimą, nes atlikus teismo psichiatrijos ekspertizę, buvo nustatyta, kad nors A. B. ir serga psichikos liga, tačiau gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

6Suinteresuotas asmuo A. B. pareiškėjo prašymui neprieštaravo.

7Suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus atstovė J.Bruklienė neprieštaravo prašymui.

8Suinteresuoti asmenys K. P. ir G. R. pareiškėjo prašymui taip pat neprieštaravo.

9Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

10A. B. buvo paskirta ir atlikta ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė. 2008-12-10 gautas Utenos ekspertinio skyriaus teismo psichiatrijos ekspertizės aktas Nr. ( - ), kuriuo nustatyta, kad A. B. serga šizoafektiniu sutrikimu, mišraus tipo. Šiuo metu stebimas ligos pagerėjimas. A. B. gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

11Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad psichinė sveikata privalo būti laikoma esmine asmens privataus gyvenimo dalimi, susijusia su psichinio vientisumo aspektu. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis saugo asmens teisę į tapatybę, asmeninį vystymąsi bei teisę sukurti ir plėtoti ryšius su kitais žmonėmis ir išoriniu pasauliu. Kadangi neveiksnumo nustatymas yra ypač sunkus teisės į privatų gyvenimą ribojimas, todėl vertinant asmens veiksnumą yra vadovaujamasi Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje Nr.R(99)4/1, kurioje pateikti Pilnamečių neveiksnių asmenų teisinės apsaugos principai, įtvirtintu maksimalaus veiksnumo išsaugojimo principu ir atsižvelgiama į pakankamą asmens supratimą dėl sprendimo pasekmių svarbos.

12Pareiškėjo prašymas atsiimti pareiškimą tenkintinas, nes šis jo veiksmas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, pareiškimas paliktinas nenagrinėtas (LR CPK 42 str., 139 str., 296 str.1d.10p., 297str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 42 str., 139 str., 290 str., 291 str., 296 str.1d.10 p.,443 str., teismas

Nutarė

14Pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui, A. B., K. P. ir G. R. dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu laikyti atsiimtu ir palikti nenagrinėtą.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai