Byla 2S-597-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-11305-820/2010 pagal ieškovo UAB „Saulės kupolas“ ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių dėl ilgalaikio kredito sutarties sąlygų pakeitimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Saulės kupolas“ ieškiniu prašė pakeisti 2007 m. rugpjūčio 22 d. Kreditavimo sutarties Nr. KS 07/8/14 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui 1 816 000 eurų kreditą laikotarpiui iki 2014 m. gruodžio 31 d. už metines palūkanas, nurodytas šios sutarties 4.1. punkte, o Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti kreditą, sumokėti palūkanas ir atlikti kitus mokėjimus Bankui pagal šios sutarties sąlygas“; bei priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui nutraukti 2007 m. rugpjūčio 22 d. ilgalaikio kreditavimo sutartį Nr. KS 07/8/14. Nurodo, kad ieškovui inicijavus teisminį procesą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, atsakovas gali nutraukti sutartį ir pradėti skolos išieškojimą iš įkeisto turto, t.y. egzistuoja realus pagrindas žalai atsirasti, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, kurios užkirstų kelią žalos atsiradimui.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (b.l.8) atmetė ieškovo UAB „Saulės kupolas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje reiškia reikalavimus dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Ieškovo ieškinys yra dėl teisinių santykių modifikavimo. Būsimas galimai ieškovui palankus teismo sprendimas gali pakeisti ieškovo prašomą sutartį, pakeičiant ieškovo prašomus sutarties punktus, t. y. tik pratęsiant kredito terminą. Ieškovo prašoma laikinoji apsaugos priemonė – uždrausti nutraukti ilgalaikio kreditavimo sutartį, nors yra susijusi su byloje nagrinėjama sutartimi, bet nėra susijusi su būtent ieškinyje reiškiamu reikalavimu – pratęsti sutarties terminą. Todėl prašymas taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę yra nesusijęs su ieškinio reikalavimais. Teismas sprendė, jog atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas. Ieškovui išaiškinta, jog prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimas neužkerta kelio bet kurioje civilinio proceso stadijoje kreiptis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones paaiškėjus naujoms aplinkybėms, galinčioms įtakoti būsimo galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 3 d.).

6Apeliantas (ieškovas) UAB „Saulės kupolas“ pateikė atskirąjį skundą (b.l.1), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Nurodo, jog ieškovui inicijavus teisminį procesą dėl sutarties pakeitimo ir atsakovui nutraukus sutartį, atsakovas pradės išieškojimą iš įkeisto turto, todėl ieškovui galimai palankaus sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Taigi, yra realus pagrindas žalai atsirasti. Ieškovo reikalavimas pakeisti ilgalaikio kreditavimo sutartį pratęsiant jos terminą yra susijęs su terminuotos prievolės vykdymo atidėjimu. Atsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, netektų prasmės ieškovo ieškinys, būtų spręstinas klausimas tik dėl sutarties nutraukimo pasekmių. Dėl sutarties nutraukimo atsiradusi civilinė atsakomybė būtų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmė ir tokiu būdu būtų pažeista ieškovo teisė kreiptis teisminės gynybos. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ginčas tarp šalių nėra sprendžiamas. Šiuo atveju visos privalomos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistuoja, todėl teismas nepagrįstai atmetė prašymą. Pažymi, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepablogins atsakovo padėties, nes ieškovas ir toliau mokės nustatytas palūkanas.

7Apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi (b.l.8) atmetė ieškovo UAB „Saulės kupolas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog ieškovui inicijavus teisminį procesą dėl sutarties pakeitimo ir atsakovui nutraukus sutartį, atsakovas pradės išieškojimą iš įkeisto turto, todėl ieškovui galimai palankaus sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, tai yra realus pagrindas žalai atsirasti.

11Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nevertindamas paties ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į abiejų bylos šalių interesus bei užtikrindamas jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galės būti realiai įvykdytas.

12Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d. ir 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, kad nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.

13Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir nesprendžia pareikštų reikalavimų pagrįstumo, o vertina tik tai, ar yra grėsmė, jog galimas palankus ieškovui (kreditoriui) teismo procesinis sprendimas bus neįvykdytas ir laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

14Kaip matyti iš byloje esančio ieškinio (b.l.3-7), ieškovas UAB „Saulės kupolas“ ieškiniu prašė pakeisti 2007 m. rugpjūčio 22 d. Kreditavimo sutarties Nr. KS 07/8/14 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui 1.816.000 EUR kreditą laikotarpiui iki 2014 m. gruodžio 31 d. už metines palūkanas, nurodytas šios sutarties 4.1. punkte, o Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti kreditą, sumokėti palūkanas ir atlikti kitus mokėjimus Bankui pagal šios sutarties sąlygas“. šio ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui nutraukti 2007 m. rugpjūčio 22 d. ilgalaikio kreditavimo sutartį Nr. KS 07/8/14. Esant tokioms aplinkybėms, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovo ieškinys yra dėl teisinių santykių modifikavimo ir būsimas galimai ieškovui palankus teismo sprendimas gali pakeisti ieškovo prašomą sutartį, pakeičiant ieškovo prašomus sutarties punktus, t. y. tik pratęsiant kredito terminą ir ieškovo prašoma laikinoji apsaugos priemonė – uždrausti nutraukti ilgalaikio kreditavimo sutartį, nors yra susijusi su byloje nagrinėjama sutartimi, bet nėra susijusi su būtent ieškinyje reiškiamu reikalavimu – pratęsti sutarties terminą. Kolegija konstatuoja, jog tokiu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamiems tikslams, nes atsakovui būtų neleidžiama nutraukti kreditavimo sutartį, nors atsakovas nevykdytų galiojančios sutarties sąlygų ir joje numatytų mokėjimų.

15Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, netektų prasmės ieškovo ieškinys, būtų spręstinas klausimas tik dėl sutarties nutraukimo pasekmių ir dėl sutarties nutraukimo atsiradusi civilinė atsakomybė būtų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmė ir tokiu būdu būtų pažeista ieškovo teisė kreiptis teisminės gynybos. Tačiau kolegija pabrėžia, jog tuo atveju, jei būtų vienašališkai nutraukta sutartis, apeliantas savo pažeistas subjektines teises galėtų ginti reikšdamas ieškinį dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančia ir tokio ieškinio užtikrinimui galėtų prašyti taikyti atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti suteikto kredito išieškojimą pagal 2007 m. rugpjūčio 22 d. ilgalaikio kreditavimo sutartį Nr. KS 07/8/14 .

16Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Be to, iš apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.) (b.l..13).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-11305-820/2010 palikti nepakeistą.

20Priteisti iš apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ valstybei 2,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Saulės kupolas“ ieškiniu prašė pakeisti 2007 m.... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (b.l.8)... 5. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje reiškia... 6. Apeliantas (ieškovas) UAB „Saulės kupolas“ pateikė atskirąjį skundą... 7. Apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ atskirasis skundas... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi (b.l.8) atmetė ieškovo... 10. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog ieškovui... 11. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos... 12. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines... 13. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir... 14. Kaip matyti iš byloje esančio ieškinio (b.l.3-7), ieškovas UAB „Saulės... 15. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovui vienašališkai nutraukus... 16. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto... 17. Be to, iš apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ priteistinos... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 19. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį civilinėje... 20. Priteisti iš apelianto (ieškovo) UAB „Saulės kupolas“ valstybei 2,80 Lt...