Byla e2-12162-1041/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Simona Dementavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovui D. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 1 281,57 Eur skolą, 115,34 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 31,00 Eur žyminį mokestį ir 36,29 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš viso 67,29 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, laikomi įteiktais, paliekant pranešimą deklaruotos gyvenamosios vietos adresu – 2018 m. birželio 1 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis) (e. b. l. 33). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovas ieškiniu taip pat prašo teismo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos (šiuo atveju 2018 m. birželio 15 d. įskaitytinai) rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms, priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

10Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ ir atsakovas sudarė 2014 m. liepos 17 d. elektroninio ryšio priemonėmis per interneto svetainę www.credit24.lt paskolos sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovui buvo suteiktas 868,86 Eur (3 000,00 Lt) kreditas, kurį atsakovas įsipareigojo mokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, pagal sutarties grąžinimo grafiką bei mokėti palūkanas (e. b. l. 7–10). Uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ 2016 m. gruodžio 11 d. nutraukė sutartį dėl esminių sutarties pažeidimų (e. b. l. 17). Uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ 2016 m. lapkričio 28 d. reikalavimų perleidimo sutartimi perleido ieškovui reikalavimo teisę į skolą, susidariusią atsakovo vardu (e. b. l. 19). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: standartinė informacija apie vartojimo kreditą, 2014 m. liepos 17 d. paskolos sutartis, 2016 m. lapkričio 25 d., 2016 m. gruodžio 11 d. pranešimai dėl sutarties nutraukimo ir 2017 m. vasario 15 d. pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis kreditoriui suteikia teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu, tačiau reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalies nuostatas vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, vertinimą ir atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti, todėl ieškovui iš atsakovo priteisiamas 1 281,57 Eur negrąžintas kreditas su palūkanomis ir administravimo mokesčiu (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

13Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę. Pagal vartojimo paskolos sutarties sąlygas atsakovas įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos iki prievolės įvykdymo. Atsakovas prievolės ieškovui tinkamai neįvykdė, laiku neatsiskaitė, todėl iš atsakovo ieškovui priteisiami 115,34 Eur delspinigiai ne daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 31,00 Eur žyminis mokestis ir 36,29 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 67,29 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

16Iš atsakovo valstybei priteisiamos 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 92 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniais

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovui SIA „B2Kapital“ (juridinio asmens kodas 40103645131) iš atsakovo D. A. (asmens kodas ( - ) 1 281,57 Eur (tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro 57 ct) skolą, 115,34 Eur (šimto penkiolikos eurų 34 ct) delspinigius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (1 396,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,29 Eur (šešiasdešimt septynių eurų 29 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti valstybei iš atsakovo D. A. (asmens kodas ( - ) 4,17 Eur (keturių eurų 17 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Simona Dementavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo SIA... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 1 281,57 Eur skolą,... 5. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo teismo priimti sprendimą už akių, jei... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo dėl atsiliepimo į... 10. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad uždaroji akcinė... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis... 13. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui... 15. Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi... 16. Iš atsakovo valstybei priteisiamos 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovui SIA „B2Kapital“ (juridinio asmens kodas 40103645131)... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo D. A. (asmens kodas ( - ) 4,17 Eur (keturių... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 22. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...