Byla e2-31403-962/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB ( - ) 6 151,16 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovė pagal šalių sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, suteikė atsakovei valymo paslaugas ir išrašė sąskaitą faktūrą. Atsakovė už ieškovės suteiktas paslaugas nėra atsiskaičiusi ir skolinga 6 151,16 Eur.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Ieškovės ieškinio dalykas yra leistinais rašytiniais įrodymais pagrįsti piniginiai reikalavimai, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2013 m. balandžio 18 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 10693-S/2013-35 su pakeitimais, 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. AKA0026836, elektroninis susirašinėjimas, raštas dėl skolos (ieškinio dok. reg. Nr. CBP-23845 priedai) (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

102013 m. balandžio 18 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. 10693-S/2013-35 su vėlesniais pakeitimais, tad nustatyta, kad tarp šalių yra susiklostę prievoliniai teisiniai paslaugų teikimo santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimis sutartas sąlygas bei ieškovės pateiktus įrodymus, nesant byloje duomenų, jog atsakovė su ieškove yra atsiskaičiusi, darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina skola – 6151,16 Eur.

11CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas verslininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias nuostatas, iš atsakovės priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (6 151,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 69,00 Eur žyminio mokesčio, 272,25 Eur už teisinę pagalbą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

13Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ), j. a. k. ( - ), buveinė: ( - ) a. s. Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“, j. a. k. ( - ) buveinė: ( - ) a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, – 6 151,16 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 16 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 151,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 69,00 Eur (šešiasdešimt devynių eurų 00 ct) žyminį mokestį, 272,25 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 25 ct) už teisinę pagalbą.

17Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

20Atsakovė informuojama apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai