Byla I-308-320
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Panevėžio apygardos administracinio teisėja I.Varžinskienė, susipažinusi su P.Z., S.G. skundu atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, Ignalinos raj. žemėtvarkos skyriui, VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjai savo skundu prašo panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008-06-19 įsakymą Nr.16-663, kuriuo buvo patvirtintas pretendentų sąrašas nuosavybės teisių atkūrimui Mielagėnų kadastro vietovėje pagal rengiamą žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą. Nurodo, kad jie pretenduoja atkurti nuosavybės teises, perduodant neatlygintinai lygiaverčius žemės sklypus Mielagėnų kadastro vietovėje, buvo nepagrįstai neįtraukti į šį sąrašą, nors, jų nuomone, prašymus padavė laiku. Pareiškėjai taip pat prašo įpareigoti Ignalinos rajono žemėtvarkos skyrių pateikti VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui pareiškėjų pažymas dėl jų teisės gauti nuosavybėn neatlygintinai žemę bei įpareigoti VĮ Valstybinį žemėtvarkos institutą įtraukti pareiškėjus į pretendentų sąrašą gauti žemės sklypus, formuojamus pagal žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą.

3LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau tekste- Atkūrimo įstatymas) 19 str.1 d. nustatyta, kad institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo gali būti apskųsti teismui. Šią apskundimo tvarką ir sąlygas detalizuoja LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimas Nr.1057, kurio 122 ir 123 punktuose nustatyta, kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius, atkūrimu iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, nagrinėjami Žemės reformos įstatymo 18 str. nustatyta tvarka. Kadangi Atkūrimo įstatymas ir minėtas Vyriausybės nutarimas yra specialiosios teisės normos Žemės reformos įstatymo atžvilgiu, todėl nustatant ikiteismine tvarka nagrinėjamų ginčų pobūdį ir ribas, būtina vadovautis šiomis specialiomis normomis.

4P.Z. ir S.G. skundu reiškiamas reikalavimas yra kilęs nuosavybės teisių atkūrimo procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, t.y. dėl pretendentų, pageidaujančių neatlygintinai gauti lygiaverčius turėtiesiems žemės sklypus, formuojamus pagal Mielagėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, sąrašo patvirtinimo ( jų neįtraukimo į šį sąrašą). Laikytina, kad jam privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka. Toks teisės normų aiškinimas pateiktas LR vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-06-23 nutartyje adm. byloje Nr.A8-406-2003 (Administracinių teismų praktika Nr.4), Teismų praktikos administracinių teisės pažeidimų bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinime ir teisės taikymo rekomendacijose (Administracinių teismų praktika Nr.8) . LR ABTĮ 20 str.3 d. nustato, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus. Sutinkamai su Žemės reformos įstatymo 18 str.2 d. tokius skundus nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija- Nacionalinė žemės tarnyba.

5Pareiškėjai nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne per teismą tvarkos, todėl skundas atsisakytinas priimti. Atsisakius priimti skundą, grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

6Teisėja, vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.2 d.3 p., 42 str.1 d.3 p., 149 str.,-

Nutarė

7Atsisakyti priimti P.Z., S.G. skundą atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, Ignalinos raj. žemėtvarkos skyriui, VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui dėl Utenos apskrities viršininko 2008-06-19 įsakymo Nr.16-663 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti jį pareiškėjams.

8Grąžinti J.K. už P.Z. ir S.G. skundą sumokėtą žyminį mokestį- 123 lt (vieną šimtą dvidešimt tris litus), įmokėtą 2008-07-18 pagal kasos pajamų orderį Nr.22151 Danske Bank A/S Lietuvos filiale Vilniuje, Saltoniškių g.2.

9Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo, paduodant skundą šiame teisme.

Proceso dalyviai