Byla eB2-547-560/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. B. įmonės „Alelanda“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ įgalioto asmens A. B. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2017-10-11 nutartimi R. B. įmonei „Alelanda“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta UAB „Genora“. Vilniaus apygardos teismo 2017-12-15 nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas bei kreditorių finansiniai reikalavimai. 2018-02-26 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Teisme gautas bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

5Prašymas tenkinamas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos teismuose nėra nagrinėjamos jokios kitos bylos, kuriose R. B. įmonė „Alelanda“ būtų bylos šalimi. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2019-04-17 pažymoje nurodyta, kad agentūra neturi duomenų, kad R. B. įmonė „Alelanda“ būtų palikusi sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį ar gruntą.

8Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas dėl R. B. įmonės „Alelanda“ pabaigos.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

10R. B. įmonės „Alelanda“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ įgalioto asmens A. B. prašymą tenkinti.

11R. B. įmonę „Alelanda“ (į. k. 124615095, registruotos buveinės adresas: Naugarduko g. 55-43, Vilnius) pripažinti pasibaigusia ir likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

12Pavesti R. B. įmonės „Alelanda“ įmonės bankroto administratoriui UAB „Genora“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai